Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Lära i och om fritidshem - VAL

I kursen får du en introduktion till rollen som lärare i fritidshem och hur du organiserar undervisning. I kursen behandlas även skolans värdegrund, barns lek, utveckling och lärande samt utomhuspedagogik. Kursen ingår i VAL för studenter som läser mot examen som Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem.

Kursen består av tre delkurser:

Delkursen Yrkesrollens olika dimensioner fokuserar på rollen som lärare i fritidshem. Du får lära dig om didaktik som är den vetenskapliga grunden för undervisning. Kursen tar upp olika former av undervisning på fritidshem och vad som påverkar dess innehåll. Du får också lära dig om skolans uppdrag och värdegrund samt hur du arbetar med gruppdynamik och gruppers utveckling.

Delkursen Barn, barndom, lek och lärande, har fokus på teorier om barn, barndom, lek och lärande. Kursen tar även upp hur man kan jobba förebyggande ur ett jämlikhet- och jämställdhetsperspektiv för att motverka diskriminering och kränkningar bland elever. Även de mänskliga rättigheterna behandlas och de grundläggande demokratiska värderingarna, som är en del av skolans värdegrund.

Delkursen utomhuspedagogik ger dig både praktisk och teoretisk introduktion till utomhuspedagogik. Du lär dig hur du kan använda utomhusmiljön i undervisningen för att skapa aktiva upplevelser hos elever som de får reflektera kring. Utomhuspedagogik är ett komplement till undervisningen i klassrum och du lär dig undervisa olika ämnen med utgångspunkt från miljön på en plats, som till exempel skolgård, naturmiljö eller park.