Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Att handleda professionsutveckling i verksamhetsförlagd utbildning, fritidshem

I den här kursen får du utveckla din handledarkompetens för att bättre kunna handleda grundlärarstudenter under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU) som sker på fritidshem och skola.

Lärarstudent och två lärarhandledare i samtal under VFU. Foto: Jens Olof Lasthein.
Foto: Jens Olof Lasthein.

Kursen tar upp didaktiska frågor relaterade till handledning av lärarstudenter under VFU. Handledarens verksamhet och handledning problematiseras utifrån etiska aspekter, teorier om lärande och aktuell didaktisk forskning.

I kursen får du utforska olika handledningsstrategier i den pedagogiska verksamheten. Kursen tar även upp lärande samtal. Den tar även upp formativ och summativ bedömning under handledningsprocessen i förhållande till styrdokument och arbetsmaterial för VFU.