Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Att handleda professionsutveckling i verksamhetsförlagd utbildning, fritidshem

  • 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig som vill vara handledare för studenter inom grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, under deras verksamhetsförlagda del av utbildningen (VFU).

I kursen behandlas didaktiska frågor relaterade till handledning av lärarstudenter under verksamhetsförlagd utbildning (VFU). VFU-handledarens verksamhet och handledning problematiseras utifrån etiska aspekter, teorier om lärande och aktuell didaktisk forskning. I kursen ingår ett praxisnära utforskande av olika handledningsstrategier. Kursen behandlar lärande samtal samt formativ och summativ bedömning under handledningsprocessen i förhållande till styrdokument och arbetsmaterial för VFU.

Läs mer om att bli VFU-handledare.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.