Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Språkutvecklande arbetssätt på arbetsplatsen

I kursen presenteras teorier om språk och språkutveckling med olika arbetssätt som främjar en kontinuerlig språkutveckling på arbetsplatsen. Ett praxisnära projektarbete på en arbetsplats eller en fiktiv arbetsplats ligger till grund för en examinerande uppgift i kursen.

På många arbetsplatser har ett flertal av medarbetarna ett annat första språk än svenska. Behovet av att arbeta språkutvecklande på arbetsplatserna har därför påtalats från olika instanser. Ett språkutvecklande arbetssätt på arbetsplatsen ställer emellertid krav på kollegor, chefer och andra involverade personer att dessa har kunskaper om hur ett språkutvecklande arbetssätt ska kunna bedrivas. Den språkliga kompetensutvecklingen hos andraspråktalande medarbetare har påtalats vara något som kontinuerligt behöver understödjas och är inte något som upprätthålls, eller utvecklas utan stöttning från omgivningen. För att praktiken och vistelsen på arbetsplatsen ska leda till den önskade språkutvecklingen i det svenska språket krävs därför språkkontakter och språkstöd. För att arbetsplatsen ska kunna ge stöd på ett konstruktivt sätt, krävs att medarbetarna har kunskaper och även möjligheter att erbjuda kommunikativ stöttning. Något som i sin tur belyser vikten av att även andra berörda personer med koppling till arbetsplatsen, tex. arbetsledning och administrativ personal har kunskaper inom området. En språkutvecklande arbetsplats handlar om en lärande arbetsplats, med möjlighet till ett kontinuerligt kollektivt lärande.

Den språkliga kompetensen och därmed möjligheten att kommunicera har en avgörande betydelse för att kunna utföra de olika arbetsuppgifterna som ingår i arbetet, på ett adekvat sätt. Språket ligger till grund för det kollegiala samarbetet på arbetsplatsen, språket utgör vidare grunden för att ta emot information och kunna samtala med kunder, brukare, elever och andra personer som är en del av såväl yrkeslivet som tillvaron i övrigt.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Webbregistrering vårterminen 2023

Det är viktigt att du registrerar dig i Ladok på din kurs för att behålla din plats. Webregistreringen är öppen mellan 3 och 9 januari. Det är även viktigt att du uppdaterar din mailadress i Ladok för att inte missa viktig information! 

Ladok för studenter