Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Studie- och yrkesvägledningens grunder. Utbildning, verksamhet och kunskapsområde

I kursen ges en introduktion till studie- och yrkesvägledarprogrammet och karriärvägledning som kunskapsområde och verksamhet.

Grundläggande begrepp och perspektiv inom området behandlas. Högskolestudier introduceras med fokus på akademiskt skrivande och grupprocesser. Vidare ges en orientering om karriärvägledande verksamheter, profession, uppdrag och samhällets styrning av dessa.