Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Studie- och yrkesvägledningens grunder. Utbildning, verksamhet och kunskapsområde

I kursen ges en introduktion till studie- och yrkesvägledarprogrammet och karriärvägledning som kunskapsområde och verksamhet.

Grundläggande begrepp och perspektiv inom området behandlas. Högskolestudier introduceras med fokus på akademiskt skrivande och grupprocesser. Vidare ges en orientering om karriärvägledande verksamheter, profession, uppdrag och samhällets styrning av dessa.

 • Kursupplägg

  Studiehandledning

  Studiehandledning HT2020 (398 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schemat kan ändras fram till en månad innan kursstart. 

  OBS! Det är olika scheman för campus- och distansstudenter. När du öppnar schemat ser du under kolumnen Studentgrupp om schemat gäller för campus eller distans.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteraturlista kommer att publiceras senast två månader innan kursstart. 

  (OBS ny litteraturlista uppladdad 17 augusti 2020).

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare

  Christer Langström
  E-post: christer.langstrom@edu.su.se

  Åsa Sundelin
  E-post: asa.sundelin@edu.su.se

  Utbildningsadministratör

  Marie Beckeman
  E-post: marie.beckeman@edu.su.se