Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Vetenskaplig teori och metod I

  • 7,5 hp

I kursen presenteras olika metodansatser inom samhällsvetenskaplig forskning samt vanligt förekommande datainsamlingstekniker inom forskningsområdet. Kursen introducerar även grundläggande kunskaper i vetenskapsteori, forskningsprocessen och vetenskapligt förhållningssätt.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.