Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Självständigt arbete inom allmänt utbildningsområde: inriktning mot matematikämnets didaktik- kurs inom VAL-projektet

Kursen ges inom ramen för VAL-projektet.

Vidareutbildning av lärare och förskollärare som saknar lärar- eller förskollärarexamen

Kursen består av två moment.

Moment 1: Vetenskaplighet 1.5 hp.
Fakultetsgemensam seminarieserie om vetenskaplighet.

Moment 2: Självständigt arbete inom allmänt utbildningsområde: inriktning mot matematikämnets didaktik 13.5 hp.
I momentet ingår att genomföra ett självständigt arbete i form av en mindre studie eller ett utvecklingsarbete med relevans för matematikämnets didaktik och muntligt redovisa detta arbete samt granska andras arbeten.