Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Självständigt arbete inom allmänt utbildningsområde: inriktning mot matematikämnets didaktik- kurs inom VAL-projektet

 • 15 hp

Kursen består av två moment.

Moment 1: Vetenskaplighet (Scientific method) 1.5 hp Fakultetsgemensam seminarieserie om vetenskaplighet.

Moment 2: Självständigt arbete inom allmänt utbildningsområde: inriktning mot matematikämnets didaktik (Degree Project in General Education Studies: Mathematic Education Profile) 13.5 hp I momentet ingår att genomföra ett självständigt arbete i form av en mindre studie eller ett utvecklingsarbetemed relevans för matematikämnets didaktik och muntligt redovisa detta arbete samt granska andras arbeten.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  OBS! Schemat revideras kontinuerligt, större ändringar kan komma att göras. Ett preliminärt schema finns först en månad innan kursen startar.

 • Kontakt

  Kursansvarig:
  Zeynep Ünsal, zeynep.unsal@mnd.su.se

   

  Kursadministration:
  kursadministration@mnd.su.se