Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Självständigt arbete inom allmänt utbildningsområde: inriktning mot matematikämnets didaktik- kurs inom VAL-projektet

Kursen ges inom ramen för Vidareutbildning av lärare och förskollärare (VAL).

Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen

Du deltar i en fakultetsgemensam seminarieserie om vetenskaplighet och genomför ett självständigt arbete i form av en mindre studie eller ett utvecklingsarbete med relevans för matematikämnets didaktik.