Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Ämnesdidaktik med läroplansteori, kurs inom ULV-projektet

Gäller även för UM712U.

Kursen behandlar teoretiska och praktiska kunskaper om undervisning och lärande i matematik, teknikoch/eller naturvetenskapliga ämnen beroende på de aktuella ämneskombinationerna. I kursen behandlas ävenplanering av undervisning i matematik, teknik och/eller naturvetenskapliga ämnen utifrån olika syften ochrespektive ämnes särskilda karaktär. Vidare behandlas läroplansteori med fokus på respektive ämne ochskolans plats i det omgivande samhället. Kursen ger ett historiskt perspektiv på matematikens, teknikensoch/eller de naturvetenskapliga ämnenas utveckling i skolan och i det omgivande samhället. Aktuellastyrdokument introduceras med tolkning och konkretisering i relation till undervisningskontexter ochämnesdidaktisk teori.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  OBS! Schemalänken nedan är preliminär.
  På grund av Corona kan detta schema komma att ersättas med ett nytt schema. I så fall får du som ska gå kursen det nya schemat skickat till dig via e-post. Om du får ett sådant schema så ska du helt bortse från schemat här.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursansvarig:
  Jakob Gyllenpalm, jakob.gyllenpalm@mnd.su.se

   

  Kursadministration:
  kursadministration@mnd.su.se