Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Ämnesdidaktik med läroplansteori, kurs inom ULV-projektet

Kursen ges inom ramen för Utländska lärares vidareutbildning (ULV).

Utländska lärares vidareutbildning vid Stockholms universitet

Kursen behandlar teoretiska och praktiska kunskaper om undervisning och lärande i matematik, teknik och/eller naturvetenskapliga ämnen beroende på de aktuella ämneskombinationerna. I kursen behandlas även planering av undervisning i matematik, teknik och/eller naturvetenskapliga ämnen utifrån olika syften och respektive ämnes särskilda karaktär.