Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Naturvetenskapsämnenas didaktik B - Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik

Kursen ingår i Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik.

Kursen behandlar forskning om hur undervisningens organisation skapar förutsättningar för elevers lärande i naturvetenskapliga ämnen.

I kursen ingår hur kommunikation, argumentation, bedömning, undersökandearbetssätt och materiella resurser kan användas för lärandeprogression med utgångspunkt i elevers varierandeerfarenheter.