Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Naturvetenskapsämnenas didaktik B - Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik

Kursen ingår i Ämneslärarprogrammet i matematik och naturvetenskapliga ämnen och ges under utbildningens nionde termin.

Studiegångar för ämneslärare i matematik och naturvetenskap

Kursen behandlar forskning om hur undervisningens organisation skapar förutsättningar för elevers lärande i naturvetenskapliga ämnen.

I kursen ingår hur kommunikation, argumentation, bedömning, undersökande arbetssätt och materiella resurser kan användas för lärandeprogression med utgångspunkt i elevers varierande erfarenheter.