Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Verksamhetsförlagd utbildning II - Ämneslärarprogrammet och Kompletterande pedagogisk utbildning

Kursen ingår i Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) i matematik, naturvetenskap och teknik och ges under utbildningens andra termin. Kursen ingår även i Ämneslärarprogrammet i matematik och naturvetenskapliga ämnen mot årskurs 7-9 eller gymnasieskolan och ges under utbildningens åttonde termin.

Programsida KPU med studiegång

Studiegång Ämneslärarprogrammet termin 7-10

VFU-information

Du som student deltar i skolans verksamhet och organisation samt medverkar i den dagliga verksamheten på relevant stadium.

Kursen fokuserar på att planera och leda undervisning, samt utvärdera undervisning.

 • Kursupplägg

  Under VFU-kurser används den digitala VFU-portföljen som ett pedagogiskt verktyg. Där finns material från kursläraren, studentens VFU-dokumentation samt dokumentation kring eventuella trepartssamtal och VFU-rapport:

  VFU-portföljen

  Undervisning

  Undervisningen består av handledd praktik i undervisning och övriga moment som ingår i läraruppdragetsamt trepartssamtal och seminarier som organiseras av Stockholms universitet.

  Examination

  Kursen examineras utifrån följande underlag:

  1. VFU-handledarens skriftliga omdöme av studentens prestation,
  2. dokumentation i digital VFU-portfölj,
  3. muntlig examination under seminarium
 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  OBS! Schemat revideras kontinuerligt, större ändringar kan komma att göras. Ett preliminärt schema finns först en månad innan kursen startar.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig:
  Jakob Gyllenpalm
  jakob.gyllenpalm@mnd.su.se


  Kursadministration:
  kursadministration@mnd.su.se