Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Verksamhetsförlagd utbildning II - Ämneslärarprogrammet och Kompletterande pedagogisk utbildning

  • 7,5 hp

Studenten deltar i skolans verksamhet och organisation samt medverkar i den dagliga verksamheten pårelevant stadium.

Kursen fokuserar på att planera och leda undervisning, samt utvärdera undervisning. I kursen integrerar studenten teori och praktik utifrån egna erfarenheter och systematisk reflektion. Innehållet ikursen utformas utifrån förväntade studieresultat och verksamheten i skolan.