Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Verksamhetsförlagd utbildning II - Ämneslärarprogrammet och Kompletterande pedagogisk utbildning

Kursen ingår i programmet KPU för ämneslärarexamen och ges under utbildningens andra termin. Kursen har delats upp i tre inriktningar - du som har ditt förstaämne inom ma/nv ska läsa den här inriktningen. Kursen ingår även i det tidigare Ämneslärarprogrammet i matematik och naturvetenskapliga ämnen och ges under den utbildningens åttonde termin.

Programsida KPU - med studiegång

Äldre studiegångar för ämneslärare i matematik och naturvetenskap

VFU-information 

Du som student deltar i skolans verksamhet och organisation samt medverkar i den dagliga verksamheten på relevant stadium. Kursen fokuserar på att planera och leda undervisning, samt utvärdera undervisning.