Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Speciallärarens yrkesspecifika kompetenser, specialisering mot dövhet eller hörselskada

Kursens övergripande syfte är att studenten utifrån olika teorier, metoder och praxis ska utveckla en fördjupad didaktisk kompetens för att stödja kunskapsutvecklingen hos elever med dövhet eller hörselnedsättning i olika lärandemiljöer.

Kursen behandlar teorier, metoder och praxis som gäller stöd till elevers kunskapsutveckling hos döva elever och hos elever med hörselnedsättning i olika lärmiljöer. Kursen ger fördjupade kunskaper i hur lärare specialiserade mot dövhet och hörselnedsättning kan praktisera bimodal tvåspråkig kommunikation, bedöma och utreda elevers kunskapsutveckling, samt utveckla elevers lärandemiljöer. Kursen innehåller två delkurser:

 • Delkurs 1. Villkor för tillgänglighet och likvärdighet i utbildning, 15 hp
 • Delkurs 2. Att undervisa döva elever och elever med hörselnedsättning,
  15 hp
 • Kursupplägg

  Kursens övergripande syfte är att studenten utifrån olika teorier, metoder och praxis ska utveckla en fördjupad didaktisk kompetens för att stödja kunskapsutvecklingen hos elever med dövhet eller hörselskada. Arbetsformerna för undervisning utgörs av föreläsningar, seminarier, litteraturstudier, arbete i studiegrupper och verksamhetsförlagda fältstudieuppgifter (VFF) med tre olika uppdrag. Under kursens används Athena, en webbaserad kommunikationsplattform och studiegrupperna träffas mellan campusträffarna för seminarier. Studenterna ges möjlighet att påverka kursens arbetsformer. En utvärdering sker i slutet av kursen.

  Delkurs 1 behandlar dövhet och hörselnedsättning utifrån såväl dövas och hörandes perspektiv som utifrån medicinska och akustiska perspektiv samt i historiskt och nutida perspektiv. Dövutbildning relateras till styrdokument samt internationella, nationella och lokala regelverk. Bimodal tvåspråkighet relateras till samhälleliga och utbildningshistoriska perspektiv och delkursen undersöker den bimodala tvåspråkighetens styrka i nutida specialpedagogiska verksamheter. Delkursen behandlar också kartläggning, pedagogisk utredning och upprättande av åtgärdsprogram. Delkursen ger fördjupade kunskaper i bimodal tvåspråkighet som villkor för lärande gällande döva elever och elever med hörselnedsättning.

  Delkurs 2 behandlar elevers lärandemiljöer samt bimodal tvåspråkighet och dess didaktiska villkor i döva elevers och elever med hörselnedsättnings lärandemiljöer samt dövblinda elevers lärandemiljöer. Delkursen behandlar även professionalisering och kollegialt lärande i förhållande till bimodal tvåspråkighet och specialpedagogikens professionella villkor, med utgångspunkt i lärares ansvar att identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov i undervisningen, inbegripet specialpedagogiska behov hos elever med neuropsykiatriska svårigheter eller funktionsnedsättningar. Delkursen ger fördjupade kunskaper i bimodala tvåspråkiga bedömningsvillkor samt självständigt genomförande av pedagogisk utredning, med analys av och för döva elevers och elever med hörselnedsättnings lärande och dövblinda elevers lärande.

  Undervisning

  Undervisningen organiseras genom föreläsningar, seminarier samt gruppvisa och individuella arbeten. Arbetsuppgifterna kräver generellt tillgång till en pedagogisk verksamhet.

  Studietakt

  Studietakt, halvfart
  För studier på halvfart (50%) är utbildningen campusförlagd om ca. 10 undervisningsdagar per termin. Undervisningsdagarna är huvudsakligen förlagda till sammanhängande torsdagar och fredagar under termin 1–5, ca 1 gång i månaden, medan termin 6 har ett mer varierande upplägg.

  Utbildning på halvfart innebär att du behöver kunna avsätta ca 20 timmar i veckan för studier. Studierna består av undervisning, arbete i studentarbetslag, där ni själva kommer fram till gemensam studietid, samt tid för egna studier. Alla studenter förväntas avsätta nödvändig tid för studierna.
  Mer detaljerad information hittar du i respektive termins kursplan.

  Examination

  Kurskrav
  De specifika kurskrav som gäller för att få godkänt slutbetyg på kursen framgår under rubriken Undervisning i kursplanen.

  Obligatorisk närvaro – kompensation vid frånvaro
  Att följa det gemensamma kontraktet ni gör i studiegruppen och deltar vid de tillfällen som studiegruppen har kommit överens om är viktigt. Det innebär instudering, arbete med överenskomna arbetsuppgifter samt arbetsmöten vid tillfällen ni kommit överens om mellan campusträffarna. Vid gruppexaminationer gäller obligatorisk närvaro. Komplettering planeras i samråd med kursansvarig lärare. 

  Examinationsformer
  Delkurs 1 examineras dels genom en muntligt alternativt teckenspråkigt och skriftligt presenterad gruppuppgift, dels genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift.
  Delkurs 2 examineras dels genom en muntligt alternativt teckenspråkigt och skriftligt presenterad gruppuppgift, dels genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift.

  Examinationsdatum och omexamination
  Examinationsdatum meddelas via schemat i TimeEdit. Webblänk till kursens schema finns på institutionens webbplats samt på kursplatsen i lärplattformen Athena.

  Betygskriterier
  Betygskriterierna meddelas vid kursstart.

  Examinator

  Liz Adams Lyngbäck

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Översiktligt preliminärt schema HT23
  HT2023 UQ2DOV Halvfart: Länk till kursens schema i TimeEdit
  OBS! All undervisning i helkurs UQ2DOV Halvfart  HT23 sker digitalt.

   

  Schemalänken för VT23

  VT2023 UQ2DOV Halvfart: Länk till kursens schema i TimeEdit

  OBS! All undervisning i helkurs UQ2DOV Halvfart  VT23 sker digitalt.  Schemalänken för HT22
  HT2022 UQ2DOV Halvfart: Länk till kursens schema i TimeEditOBS! All undervisning i helkurs UQ2DOV Halvfart  HT22 sker digitalt.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Athena

  All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Athena. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen.

  Instruktioner till att arbeta i Zoom: Stödresurs Zoom (247 Kb)

   

  Studieinformation

   

  • Webbregistrering
   Webbregistreringsperioden för VT23 är öppen mellan 3-9 januari 2023.
  • Digitala verktyg och tjänster 
   Samlat schema, kontohantering för ditt SU-konto, hur du ansluter till eudoram (WiFi), länkar till lärplattformen med mera: 

   Digitala verktyg och tjänster

  • Blanketter för Anmälan om studieavbrott, Ansökan om studieuppehåll, Ansökan om återupptagande av studier m.m. finns Under Utbildning.
  • Vanliga studentfrågor (FAQ)
  • Tillgodoräknande
   Om du är antagen som student vid Stockholms universitet kan du som tidigare studerat specialpedagogik, vid Stockholms universitet eller annat lärosäte ansöka om att tillgodoräkna dina tidigare kunskaper. Blanketen för ansökan om tillgodoräknande finns Under Utbildning.

  Studera med funktionsnedsättning

  Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos studentavdelningen.
  För mer information: Studera med funktionsnedsättning

  Om du har frågor kring särskilt stöd under dina studier på Specialpedagogiska institutionen är du välkommen att kontakta kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd.

  Kontaktperson vid institutionen: Kristina Salenstedt Linder, studievägledare.
  Telefon 08-1207 6433

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare: Liz Adams Lyngbäck - liz.adams.lyngback@specped.su.se

  Utbildningsadministration
  Om du har frågor om till exempel webbregistrering, gruppindelning eller information om lärplattformen Athena kontakta utbildningsadministratör: speciallarare@specped.su.se

  Studie- och karriärvägledning
  Om du behöver särskilt pedagogiskt stöd under studietiden eller vill diskutera studieplanering kontakta studievägledare: studievagledare@specped.su.se

  Här hittar du övriga kontaktuppgifter för Specialpedagogiska institutionen.