Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Vetenskapsteori och etik inom specialpedagogik

Vill du fördjupa dina kunskaper inom vetenskapsteori och etik inom specialpedagogiken? Under kursen får du kunskap om olika specialpedagogiska perspektiv, aktuella forskningsfrågor och forskningsproblem.

Foto Niklas Björling
Foto: Niklas Björling

Kursen ger dig kunskap om vetenskapsteorins grundläggande premisser, samt huvudsakliga frågeställningar och inriktningar inom det specialpedagogiska kunskapsfältet. Du kommer fördjupa dig inom etiska premisser, rättsliga regleringar och dilemman i relation till det specialpedagogiska kunskaps- och verksamhetsfältet. I kursen kommer du kritiskt ställa forskningsetik och professionsetik i relation till varandra och i relation till teoretiska, empiriska och praktiska frågeställningar inom specialpedagogiken.

Kursen går helt på distans med obligatoriska träffar via Zoom. 

Du kan läsa kursen både som en fristående kurs eller som en del av vår masterexamen i specialpedagogik. 

För mer information om vår masterexamen i specialpedagogik: 
•    För dig som har en speciallärar- eller specialpedagogexamen på avancerad nivå, läs mer här.
•    För dig som läser Masterexamen genom fristående kurser, läs mer här. 

 • Kursupplägg

  Under kursen förväntas du som student redogöra för, förklara och kritiskt förhålla dig till specialpedagogiska frågeställningar och inriktningar inom vetenskapsteori och etik. Det övergripande syftet är att du som student ska få relevanta kunskaper och verktyg som du kan använda i ett eventuellt masterexamensarbete inom specialpedagogik.  

  Arbetsformerna för kursen kräver förberedelse genom instudering och reflekterande skriftlig bearbetning av texter och föreläsningar. Under seminarier och arbete i grupp ges möjligheter att utveckla den förståelse som lärandemålen förutsätter. Kursen innehåller genomgående akademiskt läsande och skrivande som syftar till kunskaper och förståelse motsvarande kraven för avancerad nivå.

  Deltagande i undervisningen är obligatoriskt och inför undervisningstillfällena krävs eget förberedande arbete i form av inläsning och bearbetning av litteraturen. 

  Kursen ges på halvfart, vilket innebär att du som student förväntas ägna 20 timmar per vecka åt kursen under de 10 veckor den går.
   

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningsuppgifter, litteraturstudier, muntliga och skriftliga redovisningar enskilt och i grupp.
  All undervisning sker på distans genom lärplattformen Athena och det digitala mötesprogrammet Zoom.

  Undervisning kan förekomma på såväl svenska som engelska.
   

  Examination

  Kursen examineras enligt följande: 
  - två individuella skriftliga inlämningsuppgifter, en som behandlar vetenskapsteori och specialpedagogik och en som behandlar etik och specialpedagogik.
  - redovisning av ett gemensamt grupparbete som görs vid det avslutande seminariet.

  Datum för examination och omexamination framgår i schemat i TimeEdit.


  Obligatorier

  All undervisning är obligatorisk. Kompensation krävs vid frånvaro, i form av skriftlig inlämningsuppgift.

  Examinator

  Nihad Bunar 

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteraturlistan uppdaterades senast inför höstterminen 2021 och är fortfarande giltig för höstterminen 2023.  

 • Mer information

  Praktisk information inför kursstart

  Besök En lyckad terminstart för information om:

  • hur du aktiverar ditt universitetskonto och beställer universitetskort
  • registrering
  • lärplattformen Athena

  För mer information om bland annat IT-support, säkerhetstips och digitala verktyg och tjänster: IT för studenter

  På Serviceportalen hittar du information om hur du kommer igång med e-mötesverktyget Zoom som används vid Stockholm universitet.

  Om du efter registrering vill avbryta kursen hittar du information om hur du går tillväga på följande länk: Under utbildningen

  Webbregistrering

  Du registrerar dig på din kurs i Ladok för studenter.
  OBS! Om du inte registrerat dig senast sista registreringsdag förlorar du din plats och den kommer att gå till studenter på reservlistan. Inga undantag vid utebliven registrering.

  Hösttermin 2023
  Webbregistreringen kommer att vara öppen mellan 7-13 augusti.

  Reservantagning
  Reservantagningen för höstterminen 2023 påbörjas under vecka 33.

  Distansundervisning på fristående kurser vid Specialpedagogiska institutionen

  Kursen ges helt på distans. Det innebär att vi inte har några fysiska träffar och att du har en stor frihet vad gäller att själv bestämma varifrån du deltar i undervisningen. Undervisning på distans innebär också att du har ansvar för att ordna så att du har tillgång till en fungerande miljö vid undervisningstillfällena, lämplig utrustning och en bra uppkoppling.
  Mer information om att delta i undervisning på distans hittar du här. 

  Studera med funktionsnedsättning

  Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos studentavdelningen.
  För mer information: Studera med funktionsnedsättning

  Om du har frågor kring särskilt stöd under dina studier på Specialpedagogiska institutionen är du välkommen att kontakta kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd.

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare:
  Om du har frågor om innehållet i och upplägget för kursen kontakta kursansvarig: 
  Nihad Bunar - nihad.bunar@specped.su.se 

  Utbildningsadministratör:
  Om du har frågor om till exempel webbregistrering, gruppindelning eller information på lärplattformen Athena kontakta utbildningsadministratör:
  Elsa Thomas - fristaendekurs@specped.su.se

  Studievägledare:
  För vägledande frågor om till exempel pedagogiskt stöd under studietiden eller vill diskutera studieplanering, kontakta studievägledare: 
  Elsa Thomas - studievagledare@specped.su.se 

  Specialpedagogiska institutionens kontaktsida