Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Vetenskapsteori och etik inom specialpedagogik

Kursens övergripande syfte är att studenten ur ett specialpedagogiskt perspektiv ska tillägna sig kunskaper om vetenskapsteori och etik för att kritiskt och självständigt kunna tillämpa kunskaperna på det egna forskningsarbetet, analysera vetenskapliga studier och förhålla sig till skilda aspekter av det specialpedagogiska verksamhetsområdet. Kursen behandlar dels vetenskapsteorins grundläggande premisser och huvudsakliga frågeställningar och inriktningar i relation till det specialpedagogiska kunskapsfältet. Dels behandlar kursen grundläggande etiska premisser, rättsliga regleringar och dilemman i relation till det specialpedagogiska kunskapsfältet (forskningsetik) och verksamhetsfältet (professionsetik). Båda perspektiven ställs i relation till varandra och i relation till, för specialpedagogiken relevanta, teoretiska, empiriska och praktiska frågeställningar.

 • Kursupplägg

  Kursen består av följande aktiviteter:
  •    Fyra digitala lärarledda träffar á 6 timmar (9–15) med föreläsningar och seminarier, under kursens gång.
  •    Kontinuerligt arbete i studentgrupp, med minst 5 obligatoriska träffar á 2 timmar under kursens gång.
  •    Ett examinationsseminarium i slutet av kursen, 5 timmar.


  Deltagande i undervisningen är obligatoriskt och inför undervisningstillfällena krävs eget förberedande arbete i form av inläsning och bearbetning av litteraturen.
  Kursen ges på halvfart, vilket innebär att studenterna förväntas ägna 20 timmar per vecka åt kursen under de 10 veckor den går.

  Undervisning

  Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarier, övningsuppgifter, litteraturstudier, muntliga och skriftliga redovisningar enskilt och i grupp. All undervisning är obligatorisk och vid frånvaro krävs kompensering.

  Muntlig redovisning av gruppuppgift är obligatoriskt inslag i kursen. Undervisningen sker via webbaserad lärplattform. För mer detaljerad information hänvisas till kurssidan i utbildningskatalogen.

  Examination

  Kursen examineras dels genom två individuella skriftliga inlämningsuppgifter, en som behandlar vetenskapsteori och specialpedagogik och en som behandlar etik och specialpedagogik, och dels genom redovisning av ett gemensamt grupparbete som görs vid det avslutande seminariet.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  HT2021 UQA003: Länk till kursens schema i TimeEdit

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Praktisk information inför kursstart

  Besök En lyckad terminstart för information om:

  • hur du aktiverar ditt universitetskonto och beställer universitetskort
  • registrering
  • lärplattformen Athena

  För mer information om bland annat IT-support, säkerhetstips och digitala verktyg och tjänster: IT för studenter

  På Serviceportalen hittar du information om hur du kommer igång med e-mötesverktyget Zoom som används vid Stockholm universitet.

  Om du efter registrering vill avbryta kursen hittar du information om hur du går tillväga på följand länk: Under utbildningen

  Webbregistrering

  Du registrerar dig på din kurs i Ladok för studenter.
  OBS! Om du inte registrerat dig senast sista registreringsdag förlorar du din plats och den kommer att gå till studenter på reservlistan. Inga undantag vid utebliven registrering.

  Hösttermin 2022
  Webbregistreringen kommer att vara öppen mellan 8-14 augusti.

  Reservantagning
  Reservantagningen för höstterminen 2022 påbörjas under vecka 33.

  Studera med funktionsnedsättning

  Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos studentavdelningen.
  För mer information: Studera med funktionsnedsättning

  Om du har frågor kring särskilt stöd under dina studier på Specialpedagogiska institutionen är du välkommen att kontakta kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd.

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare:
  Om du har frågor om innehållet i och upplägget för kursen kontakta kursansvarig: 
  Nihad Bunar - nihad.bunar@specped.su.se 

  Kursadministratör:
  Om du har frågor om till exempel webbregistrering, gruppindelning eller information på lärplattformen Athena kontakta kursadministratör:
  Elsa Thomas - fristaendekurs@specped.su.se

  Studievägledare:
  För vägledande frågor om till exempel pedagogiskt stöd understudietiden eller vill diskutar studieplanering, kontakta studievägledare: 
  Liselotte Fries, studievagledare@specped.su.se 

  Specialpedagogiska institutionens kontaktsida