Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Specialpedagogiska utmaningar i en skola för alla

Hur kan du som lärare identifiera och hantera specialpedagogiska behov i skolan? I denna fråga ligger skolans ansvar att möjliggöra alla elevers delaktighet och lärande i samverkan med elever, lärare och andra. Kursen tar upp praktiska problem och presenterar vetenskapliga aspekter.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Athena
All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Athena. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen.

Registrering och reservantagning

Webbregistreringen är öppen mellan 28 december 2020 till 7 januari 2021. 
(OBS! Kursen UQ01KF har andra webbregistreringstider: 4 till 11 januari)
Om du inte har registrerat dig inom webbregistreringsperioden, senast 7 januari, förlorar du din plats och den kommer att gå till studenter på reservlistan. Inga undantag sker vid utebliven registrering.

Du registrerar dig på din kurs i Ladok

Reservantagning inför VT21
Eventuella reservplatser erbjuds i turordning och meddelas via mail, till den mailadress du angav vid ansökningstillfället.

För att behålla erbjuden reservplats krävs att du svarar på mailet inom angiven svarsperiod. Om svar inte inkommit går platsen vidare till nästa student på reservlistan.

Vi har inga möjligheter att svara på hur stora chanserna är för reservplacering.
Reservantagning görs enbart om kurser, efter ordinarie registreringsperiod, har färre registrerade studenter än planerat.  

Datum för ordinarie registrering och reservantagning
Ordinarie registrering: 28 december till 7 januari
Reserv omgång 1: 8 till 11 januari
Reserv omgång 2: 13 till 15 januari

Information i samband med Covid-19
I och med att varje institution beslutar kring sitt eget upplägg ber vi dig som student att hålla dig uppdaterad, dels genom universitetets gemensamma webbplats för Covid-19-information och Specialpedagogiska institutionens Covid-19-information

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Sommarkurs i specialpedagogik 2020
Foto: Niklas Björling

Kursen behandlar hur synen på specialpedagogiska frågor varierar utifrån olika perspektiv och olika historiska perioder. Den lyfter fram betydelsen av nationella och internationella styrdokument för alla elevers rätt till delaktighet och lärande. Centrala begrepp som inkludering, delaktighet, tillgänglighet, involvering och stöd diskuteras i relation till skolans och lärarens ansvar att ge alla elever förutsättningar för lärande.

Med utgångspunkt i specialpedagogik som tvärvetenskap belyser kursen såväl historiska synsätt på specialpedagogiska insatser som dagens undervisning, till exempel i digitala miljöer. Vidare belyser kursen hur identifiering och hantering av specialpedagogiska behov kan ske i samverkan med elever, andra lärare, elevers vårdnadshavare samt med andra yrkesgrupper i och utanför skolan. I kursen diskuteras också lärares ansvar för stödinsatser vid behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Dessutom exemplifieras specialpedagogiska dilemman som kan uppstå i lärares arbete.

 • Kursupplägg

  Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Kursens föreläsningar, seminarier samt grupparbete är obligatoriska och kräver komplettering vid frånvaro. Kursen förutsätter närvaro och kräver att studenten aktivt, redan från kursstart, deltar i de olika moment som ingår.

  Kursen är indelad i tre perioder för att strukturera ditt lärande. Till varje period finns läsanvisningar och övningsuppgifter så att du ska få stöd för ditt lärande och fördjupa dina kunskaper i specialpedagogik. Kursinnehållet behandlar komplexa frågor där det sällan finns enkla och givna svar. Under seminarier och arbete i grupp (studentarbetslag) ges möjligheter att utveckla den förståelse som lärandemålen förutsätter.

  Vårtermin 2021
  Kursen ges på halvfart, februari - maj. Undervisningen är nätbaserad med tre obligatoriska kursdagar. All undervisning sker på distans genom plattformen Athena och det digitala mötesprogrammet zoom. Obligatoriska kursdagar kommer vara i 19 februari, 15 mars och 16 april 2021.

  Sommartermin 2021
  Kursen ges på halvfart, juni – augusti.

  Hösttermin 2021
  Kursen ges på halvfart, oktober – november.

  Undervisning

  Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarier, övningsuppgifter, litteraturstudier och gruppuppgift. All undervisning sker på distans genom plattformen Athena och det digitala mötesprogrammet Zoom .

  Undervisning och arbetet i studentarbetslaget syftar till att både förtydliga, fördjupa och komplettera begrepp och perspektiv vilka behandlas i kurslitteraturen. För att fördjupa kunskaperna i specialpedagogik förekommer arbete med instuderingsfrågor, övningsuppgifter och samarbetsinriktade uppgifter på distans. Genom webbplattformen Athena ges all information om kursen.

  Ett viktigt inslag i kursen är studentarbetslagen. I studentarbetslagen behandlas föreläsningar och litteratur samt förberedelser inför redovisning av gruppuppgiften. Det är viktigt att varje student tar ansvar för att delta aktivt i diskussionerna, vilket förutsätter deltagande i föreläsningar och inläst litteratur med läsfrågor. Utöver diskussionerna i studentarbetslagen kommer även återkoppling ges av lärare i kursen.

  Examination

  Obligatorisk närvaro – kompensation vid frånvaro

  Närvaro vid föreläsningar, seminarier och grupparbeten är obligatorisk och att därtill hörande uppgifter genomförs. Kursen kräver komplettering vid frånvaro. Eventuell frånvaro kompenseras genom inlämning av skriftlig uppgift till seminarieläraren. Den skriftliga kompletteringsuppgiften kommer att publiceras på Athena dagen efter respektive undervisningsdag. Se då under Kurswebben Athena: Innehållsförteckning/Inlämningsuppgifter/Även kompletteringar vid frånvaro. Det är studentens ansvar att lämna in komplettering för att få godkänt på kursen.

  Examinationsformer
  Kursen examineras enligt följande:

  • muntlig och skriftlig redovisning av en gruppuppgift i samband med examinationsseminarium.
  • en skriftlig individuell inlämningsuppgift.

  Examinationsdatum och omexamination
  Examinationsdatum meddelas via schemat i TimeEdit. Webblänk till kursens schema finns på institutionens webbplats samt på kursplatsen i lärplattformen Athena.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Undervisningen är mestadels nätbaserad med tre obligatoriska kursdagar.
  Obligatoriska kursdagar publiceras senast en månad innan kursstart.

  Vårtermin 2021
  Drop in-handledningsträff via Zoom (valfritt deltagande) torsdag den 8.e april kl.9.00- kl.11.00 varje studentarbetslag för sig har c. 20 min, där ni får möjlighet lyfta eventuella frågor gällande examinationer.

  Sommartermin 2021
  Obligatoriska kursdagar är 14 juni, 15 juni och 11 augusti.
  Sommarens kurs planeras utifrån fortsatt webbaserad undervisning.

  Hösttermin 2021
  Datum för obligatoriska kursdagar publiceras i juni 2021.

   

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Webbregistrering

  Du registrerar dig på din kurs i Ladok.
  OBS! Om du inte registrerat dig senast sista registreringsdag förlorar du din plats och den kommer att gå till studenter på reservlistan. Inga undantag vid utebliven registrering.

  Vårtermin 2021
  Registrering kommer att vara öppen mellan 28 december - 7 januari 2021.

  Sommartermin 2021
  Registrering kommer vara öppen v. 18.

  Information i samband med Covid-19

  I och med att varje institution beslutar kring sitt eget upplägg ber vi dig som student att hålla dig uppdaterad, dels genom universitetets gemensamma webbplats för Covid-19 information samt Specialpedagogiska institutionens Covid-19 information.

  Athena

  All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Athena. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen.

  Zoom

  Studentguide till Zoom

  Studera med funktionsnedsättning

  Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos studentavdelningen.
  För mer information: Studera med funktionsnedsättning

  Om du har frågor kring särskilt stöd under dina studier på Specialpedagogiska institutionen är du välkommen att kontakta kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd.

  Kontaktperson vid institutionen: Kristina Salenstedt Linder, studievägledare.
  Telefon: 08-1207 6433

 • Kontakt

  Vårtermin 2021
  Kursansvarig: Manal Musa Albaiaa, manal.albaiaa@specped.su.se
  Kursadministratör: Jovana Martic, lararprogram@specped.su.se

  Sommartermin 2021
  Kursansvarig: Gunilla Oredsson Blomberg, sommarkurs@specped.su.se
  Kursadministratör: Jovana Martic, sommarkurs@specped.su.se