Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Speciallärarprogram: Synskada

Speciallärarprogrammet är en påbyggnadsutbildning på avancerad nivå för dig som har en lärarexamen, arbetar som lärare och vill vidareutbilda dig till Speciallärare. Nästa programstart planeras HT24.

Punktskrift


Observera att inför höstterminen 2024 kommer speciallärarprogrammet att uppdateras. Mer information finns på den nya kurssidan.

Speciallärarprogrammet syftar till att ge både professionell och akademiskt kompetens. Varje kurs i programmet planeras därför utifrån dubbla progressioner, dvs. en som relaterar till ämnet/området och en som relaterar till vetenskaplighet. Didaktiska och vetenskapliga moment integreras med innehållet i kurserna. Vetenskapsteori och forskningsmetod finns med som en röd tråd genom hela programmet. Verksamhetsförlagda fältstudier, VFF ingår också och genomförs i samarbete med företrädare för relevanta pedagogiska verksamheter i olika skolformer.

 • Programöversikt

  Utbildningens struktur och innehåll syftar till att främja både en professionell och en akademisk kompetens. Didaktiska och vetenskapliga moment integreras i kurserna. Vetenskapsteori och forskningsmetod finns med som en röd tråd genom hela programmet. Varje kunskapsområde behandlar såväl teoretiska som tillämpade aspekter genom bland annat: 

  • uppdragsdrivna uppgifter som genomförs individuellt och genom kollektivt arbete i studentarbetslag
  • case och dilemman
  • gruppdiskussioner och gensvarsarbete
  • verksamhetsförlagda fältstudier (VFF), i samarbete med företrädare för relevanta specialpedagogiska verksamheter
  • Övningar och uppgifter utgör därför vanliga inslag i undervisningen.

  Utbildningens samtliga kurser:
  Kurs 1: Specialpedagogik som tvärvetenskap UQ1SPL 30hp

  Kurs 2: Speciallärarens yrkesspecifika kompetenser, specialisering mot synskada UQ2SYN 30hp

  Kurs 3: Vetenskapsteori och forskningsmetod samt ämnesfördjupning UQ3SPL 15hp

  Kurs 4: Självständigt arbete UQ4SPL 15hp

   

  Distansutbildning (studietakt 50 %)

  Undervisningsdagarna är huvudsakligen förlagda till sammanhängande torsdagar och fredagar under terminerna ett till fem, cirka en gång per månad. Termin sex har ett delvis mer varierat upplägg med uppsatshandledning för självständigt arbete. Utbildningen ges på distans med undervisning via mötesplattformen Zoom och lärplattformen Athena samt med inslag av campusundervisning upp till åtta heldagar per läsår. Datum för undervisningsdagarna för nystartade program HT24 kommer att kommuniceras på nya kurssidan innan ansökningsperioden öppnar den 15 februari 2024.
   
  Utbildning med studietakt 50 procent innebär cirka 20 timmar studier per vecka. Studierna består av schemalagd undervisning, egenplanerat arbete i studentarbetslag och individuella studier.

   

 • Kontakt

  Utbildningsadministration
  Om du har frågor om till exempel webbregistrering, gruppindelning eller information om lärplattformen Athena kontakta utbildningsadministratör:
  speciallarare@specped.su.se

  Studie- och karriärvägledning
  Om du behöver särskilt pedagogiskt stöd under studietiden eller vill diskutera studieplanering kontakta studievägledare:
  studievagledare@specped.su.se

  Här hittar du övriga kontaktuppgifter för Specialpedagogiska institutionen.