Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Speciallärarutbildning, 1-90 hp. Ingår i Lärarlyftet

Utbildningens upplägg  – Programstart VT 2024

Speciallärarprogrammet genom Lärarlyftet är en uppdragsutbildning och ges på uppdrag av Skolverket. Speciallärarutbildningen syftar till att ge dig en professionell och akademisk kompetens. Varje kurs planeras utifrån dubbla progressioner: en som relaterar till ämnet/området och en som relaterar till vetenskaplighet. Didaktiska och vetenskapliga moment integreras med det stoff som kursen behandlar. Inom kurserna sker en fördjupning inom kunskapsområdet specialpedagogik med fokus på någon av inriktningarna. Vetenskapsteori och forskningsmetod finns som en röd tråd genom hela utbildningen. Verksamhetsförlagd utbildning i form av fältstudier genomförs i samarbete med företrädare för relevanta pedagogiska verksamheter på fältet. Speciallärarprogrammet genom lärarlyftet ges med fyra olika specialiseringar. Du söker direkt till någon av specialiseringarna:

 

Målgrupp

 • Lärare eller förskollärare, i vissa fall även fritidspedagoger, som har den grundläggande lärarexamen eller förskollärarexamen som krävs för behörighet att undervisa i anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola och Komvux som anpassad utbildning.
 • Lärare, i vissa fall även fritidspedagoger, som har den grundläggande lärarexamen som krävs för behörighet att undervisa som lärare i specialskolan.
 • Lärare eller förskollärare som har den grundläggande lärarexamen eller förskollärarexamen som krävs för behörighet att som speciallärare få bedriva undervisning som avser särskilt stöd i grundskolan, gymnasieskolan och motsvarande skolformer enligt behörighetsförordningen.
 • Anställd inom skolväsendet men inte inom förskolan eller fritidshemmet.
   

Behörighet

För att få delta i Lärarlyftet ska du vara anställd inom skolväsendet men inte inom förskolan eller fritidshemmet. Du behöver ha den lärarexamen eller förskollärarexamen som enligt behörighetsförordningen utgör grund för avsedd behörighet. Din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande. För alla inriktningar krävs grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen.

 • Programöversikt

  Utbildningens upplägg

  Studietakten över programmets fyra terminer varierar och undervisningen ges på distans med inslag av campusträffar:

  • Första terminen (30 hp) VT 24 läses med 100 procent studietakt. Schemalagd undervisning sker främst måndagar och tisdagar, varav cirka åtta undervisningsdagar är campusförlagda.
  • HT 24 – VT25 (30 hp) läses med 50 procent studietakt. Schemalagd undervisning sker främst torsdagar och fredagar, varav cirka åtta undervisningsdagar är campusförlagda.
  • Avslutande termin HT 25 (30 hp) läses med 100 procent studietakt. Terminen har ett mer varierande upplägg med uppsatshandledning för självständigt arbete.

  Anledningen till terminsupplägget är att lärarlyftet, som ges på uppdrag av skolverket, avslutas HT 25.

  Distansundervisningen sker via lärplattformen Athena och Zoom. Utbildning med studietakt 100 procent innebär cirka 40 timmar studier i veckan och med 50 procent cirka 20 timmar. Studierna består av undervisning, arbete i studentarbetslag samt tid för egna studier.

 • Så ansöker du

  Ansökan till vårterminen 2024 öppnar 15 september och stänger 16 oktober. Urval publiceras på antagning.se och antagningsbesked skickas ut innan terminsstart. Du som blivit antagen och du som blivit antagen med villkor måste tacka ja till din plats, annars förlorar du den.
  Läs vår steg för steg-guide om hur du ansöker .

  Ansökan görs via antagning.se.

  Observera: För att kunna söka en kurs inom Lärarlyftet måste du ha skolhuvudmannens godkännande - detta intygas genom en blankett ifrån Skolverket (se nedan) - samt styrka att du har en lärarexamen, alternativt motsvarande äldre examen eller motsvarande utländsk behörighet.

  Huvudmannens godkännande - Speciallärarutbildningen inom Lärarlyftet HT 23 (198 Kb)

  Statsbidrag  
  Din huvudman kan söka statsbidrag för att underlätta för dig att delta i Lärarlyftet. Statsbidraget kan till exempel användas till ersättning för resor, kurslitteratur eller ledigt för studier utan löneavdrag. Huvudmannen bestämmer hur bidraget ska användas men du kan självklart föreslå vad det ska användas till.
  Läs mer om statsbidrag på Skolverkets hemsida

  Registrering VT2024
  Information om registrering och övrig information som du behöver inför terminsstart skickas i ett välkomstbrev från institutionen inför terminsstart.

 • Kontakt

  Utbildningsadministration
  Om du har frågor om till exempel webbregistrering, gruppindelning eller information om lärplattformen Athena kontakta utbildningsadministratör: speciallarare@specped.su.se

  Studie- och karriärvägledning
  Om du behöver särskilt pedagogiskt stöd under studietiden eller vill diskutera studieplanering kontakta studievägledare: studievagledare@specped.su.se

  Specialpedagogiska institutionens kontaktsida

  Hitta till oss