Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Speciallärarutbildning, 1-90 hp. Ingår i Lärarlyftet

Utbildningens upplägg  – Programstart HT 2023

Speciallärarprogrammet genom Lärarlyftet är en uppdragsutbildning och ges på uppdrag av Skolverket. Speciallärarutbildningen syftar till att ge dig en professionell och akademisk kompetens. Varje kurs planeras utifrån dubbla progressioner: en som relaterar till ämnet/området och en som relaterar till vetenskaplighet. Didaktiska och vetenskapliga moment integreras med det stoff som kursen behandlar. Inom kurserna sker en fördjupning inom kunskapsområdet specialpedagogik med fokus på någon av inriktningarna. Vetenskapsteori och forskningsmetod finns som en röd tråd genom hela utbildningen. Verksamhetsförlagd utbildning i form av fältstudier genomförs i samarbete med företrädare för relevanta pedagogiska verksamheter på fältet. Speciallärarprogrammet genom lärarlyftet ges med fyra olika specialiseringar. Du söker direkt till någon av specialiseringarna:

Läser du lärarlyftet med 100 procent studietakt har samtliga tre terminer 100 procent studietakt, utbildningen avslutas efter HT2024. Om du läser lärarlyftet med studietakt 50 procent läses de första fyra terminerna på 50 procent studietakt, avslutande femte termin läses på 100 procent och avslutas med HT2025.

Målgrupp

 • Lärare eller förskollärare, i vissa fall även fritidspedagoger, som har den grundläggande lärarexamen eller förskollärarexamen som krävs för behörighet att undervisa i anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola och Komvux som anpassad utbildning.*
 • Lärare, i vissa fall även fritidspedagoger, som har den grundläggande lärarexamen som krävs för behörighet att undervisa som lärare i specialskolan.
 • Lärare eller förskollärare som har den grundläggande lärarexamen eller förskollärarexamen som krävs för behörighet att som speciallärare få bedriva undervisning som avser särskilt stöd i grundskolan, gymnasieskolan och motsvarande skolformer enligt behörighetsförordningen.
 • Anställd inom skolväsendet men inte inom förskolan eller fritidshemmet.

*kallas innan 2 juli 2023 grundsärskola, gymnasiesärskola och särskild undervisning för vuxna.

Behörighet

För att få delta i Lärarlyftet ska du vara anställd inom skolväsendet men inte inom förskolan eller fritidshemmet. Du behöver ha den lärarexamen eller förskollärarexamen som enligt behörighetsförordningen utgör grund för avsedd behörighet. Din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande. För alla inriktningar krävs grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen.

 • Programöversikt

  Campusförlagd utbildning (studietakt 100 procent)
  Om du läser lärarlyftet med studietakt 100 procent läser du 100 procent samtliga tre terminer. Utbildningen avslutas efter HT2024. Utbildningen är campusförlagd med undervisning huvudsakligen sammanhängande måndagar och tisdagar, cirka varannan vecka under termin ett och två. Termin tre har delvis ett mer varierande upplägg, med uppsatshandledning för självständigt arbete.

  Utbildning med studietakt 100 procent innebär cirka 40 timmar studier i veckan. Studierna består av undervisning, arbete i studentarbetslag samt tid för egna studier.

  Preliminärt schema till planerade undervisningsdagar HT23, vissa ändringar kan förkomma inför terminsstart.


  Distansutbildning (studietakt 50 procent)
  Om du läser lärarlyftet med studietakt 50 procent läser du 50 procent dina första fyra terminer, avslutande femte termin läses på 100 procent. Utbildningen avslutas efter HT2025.
  Utbildningen ges i huvudsak på distans med undervisning via lärplattformen Athena och Zoom samt upp till åtta dagar på campus per läsår. Undervisningsdagarna är huvudsakligen förlagda till sammanhängande torsdagar och fredagar under termin ett till fem. Termin sex har ett mer varierande upplägg, med uppsatshandledning för självständigt arbete.

  Utbildning med studietakt 50 procent innebär cirka 20 timmar studier i veckan. Studierna består av undervisning, arbete i studentarbetslag samt tid för egna studier.

  Preliminärt schema till planerade undervisningsdagar HT23, vissa ändringar kan förkomma inför terminsstart.

   

 • Så ansöker du

  Ansökan till höstterminen 2023 öppnar 15 mars och stänger 17 april. Urval publiceras på antagning.se och antagningsbesked skickas ut innan terminsstart. Du som blivit antagen och du som blivit antagen med villkor måste tacka ja till din plats, annars förlorar du den.
  Läs vår steg för steg-guide om hur du ansöker .

  Ansökan görs via antagning.se.

  Observera: För att kunna söka en kurs inom Lärarlyftet måste du ha skolhuvudmannens godkännande - detta intygas genom en blankett ifrån Skolverket (se nedan) - samt styrka att du har en lärarexamen, alternativt motsvarande äldre examen eller motsvarande utländsk behörighet.

  Huvudmannens godkännande - Speciallärarutbildningen inom Lärarlyftet HT 23 (198 Kb)

  Statsbidrag  
  Din huvudman kan söka statsbidrag för att underlätta för dig att delta i Lärarlyftet. Statsbidraget kan till exempel användas till ersättning för resor, kurslitteratur eller ledigt för studier utan löneavdrag. Huvudmannen bestämmer hur bidraget ska användas men du kan självklart föreslå vad det ska användas till.
  Läs mer om statsbidrag på Skolverkets hemsida

  Registrering HT2023
  Information om registrering och övrig information som du behöver inför terminsstart skickas i ett välkomstbrev från institutionen inför terminsstart.

 • Kontakt

  Utbildningsadministration
  Om du har frågor om till exempel webbregistrering, gruppindelning eller information om lärplattformen Athena kontakta utbildningsadministratör: speciallarare@specped.su.se

  Studie- och karriärvägledning
  Om du behöver särskilt pedagogiskt stöd under studietiden eller vill diskutera studieplanering kontakta studievägledare: studievagledare@specped.su.se

  Specialpedagogiska institutionens kontaktsida

  Hitta till oss