Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Speciallärarutbildning, 1-90 hp. Ingår i Lärarlyftet

Speciallärarutbildningen  syftar till att ge dig en professionell och akademisk kompetens. Varje kurs planeras utifrån dubbla progressioner: en som relaterar till ämnet/området och en som relaterar till vetenskaplighet. Didaktiska och vetenskapliga moment integreras med det stoff som kursen behandlar. Inom kurserna sker en fördjupning inom kunskapsområdet specialpedagogik med fokus på någon av inriktningarna. Vetenskapsteori och forskningsmetod finns som en röd tråd genom hela utbildningen. Verksamhetsförlagd utbildning i form av fältstudier genomförs i samarbete med företrädare för relevanta pedagogiska verksamheter på fältet. Speciallärarprogrammet genom lärarlyftet ges med fyra olika specialiseringar. Du söker direkt till någon av specialiseringarna:

Speciallärarprogrammet  genom Lärarlyftet är en uppdragsutbildning och beslut om programstart fattas av Skolverket. Vi kan därför inte alltid säga om vi kommer erbjuda programstarter av utbildningen under kommande terminer. Så fort beslut har fattats uppdaterar vi informationen på den här sidan.

Målgrupp

 • Lärare eller förskollärare, i vissa fall även fritidspedagoger, som har den grundläggande lärarexamen eller förskollärarexamen som krävs för behörighet att undervisa i grundsärsko¬lan, gymnasiesärskolan och särskild undervisning för vuxna.
 • Lärare, i vissa fall även fritidspedagoger, som har den grundläggande lärarexamen som krävs för behörig¬het att undervisa som lärare i specialskolan.
 • Lärare eller förskollärare som har den grundläggande lärarexamen eller förskollärarexamen som krävs för behörighet att som speciallärare få be¬driva undervisning som avser särskilt stöd i grundskolan, gymnasieskolan och motsvarande skolformer enligt behörighetsförordningen.
 • Anställd inom skolväsendet men inte inom förskolan eller fritidshemmet.

Behörighet

För att få delta i Lärarlyftet ska du vara anställd inom skolväsendet men inte inom förskolan eller fritidshemmet. Du behöver ha den lärarexamen eller förskollärarexamen som enligt behörighetsförordningen utgör grund för avsedd behörighet. Din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande.
För alla inriktningar krävs grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen.

Huvudmannens godkännande av deltagande-Speciallärarutbildning inom Lärarlyftet Höstterminen 2022

 • Programöversikt

  Utbildningens upplägg  – Programstart HT

  Studietakt, helfart
  För studier på helfart (100%) är utbildningen campusförlagd om ca. 20 undervisningsdagar per termin. Undervisningsdagarna är huvudsakligen förlagda till sammanhängande måndagar och tisdagar, ca varannan vecka under termin 1–2. Termin 3 har ett mer varierande upplägg.
  Utbildning på helfart innebär att du behöver kunna avsätta ca 40 timmar i veckan för studier. Studierna består av undervisning, arbete i studentarbetslag, där ni själva kommer fram till gemensam studietid, samt tid för egna studier. Alla studenter förväntas avsätta nödvändig tid för studierna.
  Mer detaljerad information hittar du i respektive termins kursplats på Athena.

  Studietakt, halvfart
  För studier på halvfart (50%) är utbildningen campusförlagd om ca. 10 undervisningsdagar per termin. Undervisningsdagarna är huvudsakligen förlagda till sammanhängande torsdagar och fredagar under termin 1–5, ca 1 gång i månaden, medan termin 6 har ett mer varierande upplägg.
  Utbildning på halvfart innebär att du behöver kunna avsätta ca 20 timmar i veckan för studier. Studierna består av undervisning, arbete i studentarbetslag, där ni själva kommer fram till gemensam studietid, samt tid för egna studier. Alla studenter förväntas avsätta nödvändig tid för studierna.
  Mer detaljerad information hittar du i respektive termins kursplats på Athena.

  Utbildningens upplägg  – Programstart VT
  Lärarlyftet med start VT ges på helfart (100%) under första terminen för att sedan övergå till halvfart (50%). Den totala studietiden blir 5 terminer för samtliga inriktningar.

  Termin 1 helfart
  För studier på helfart (100%) är utbildningen campusförlagd om ca. 20 undervisningsdagar per termin. Undervisningsdagarna är huvudsakligen förlagda till sammanhängande måndagar och tisdagar, ca varannan vecka under termin 1.

  Termin 2-6 halvfart
  För studier på halvfart (50%) är utbildningen campusförlagd om ca. 10 undervisningsdagar per termin. Undervisningsdagarna är huvudsakligen förlagda till sammanhängande torsdagar och fredagar under termin 2-5, ca 1 gång i månaden, medan termin 6 har ett mer varierande upplägg.
  Utbildning på halvfart innebär att du behöver kunna avsätta ca 20 timmar i veckan för studier. Studierna består av undervisning, arbete i studentarbetslag, där ni själva kommer fram till gemensam studietid, samt tid för egna studier. Alla studenter förväntas avsätta nödvändig tid för studierna.
  Mer detaljerad information hittar du i respektive termins kursplats på Athena.

 • Så ansöker du

  Ansökan till Höstterminen 2022 öppnar 15 mars och stänger 19 april

  Ansökan görs via antagning.se.

  Observera: För att kunna söka en kurs inom Lärarlyftet måste du ha skolhuvudmannens godkännande - detta intygas genom en blankett ifrån Skolverket (se nedan) - samt styrka att du har en lärarexamen, alternativt motsvarande äldre examen eller motsvarande utländsk behörighet.

  Blankett:

  Huvudmannens godkännande av deltagande-Speciallärarutbildning inom Lärarlyftet Höstterminen 2022

  Statsbidrag 

  Din huvudman kan söka statsbidrag för att underlätta för dig att delta i Lärarlyftet. Statsbidraget kan till exempel användas till ersättning för resor, kurslitteratur eller ledigt för studier utan löneavdrag. Huvudmannen bestämmer hur bidraget ska användas men du kan självklart föreslå vad det ska användas till.
  Läs mer om statsbidrag på Skolverkets hemsida

  Läs vår steg för steg-guide om hur du ansöker

  Urval publiceras på antagning.se och antagningsbesked skickas ut den 3 juni. 
  Du som blivit antagen och du som blivit antagen med villkor måste tacka ja till din plats, annars förlorar du den. 

  Sista svarsdag 22 juli.

  För att börja utbildningen måste du registerna dig. 

  Registreringen är öppen 8 till 14 augusti. 

  Information om registrering och övrig information som du behöver inför terminsstart skickas i ett välkomstbrev från institutionen den 8 augusti.

 • Kontakt

  Utbildningsadministration
  Om du har frågor om till exempel webbregistrering, gruppindelning eller information om lärplattformen Athena kontakta utbildningsadministratör:

  Rafiki Ubald:  speciallarare@specped.su.se

  Studie- och karriärvägledning
  Om du behöver särskilt pedagogiskt stöd under studietiden eller vill diskutera studieplanering kontakta studievägledare:

  Kristina Salenstedt Linder: studievagledare@specped.su.se

  Här hittar du övriga kontaktuppgifter för Specialpedagogiska institutionen.