Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Undervisning och utveckling, Ämneslärarprogrammet inriktning mot gymnasiet

Kursen utgör den tredje delen av den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) inom Ämneslärarprogrammet och ges under utbildningens nionde termin, för dig som ska bli gymnasielärare och har ett språk som förstaämne.

Studiegångar för ämneslärare i humaniora, samhällsvetenskap och språk

Läs mer om den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) 

Kursen omfattar tre obligatoriska delar som utifrån vetenskaplighet och beprövad erfarenhet behandlar olika perspektiv på skol- och undervisningsutveckling.