Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Undervisning och utveckling, Ämneslärarprogrammet inriktning mot årskurs 7-9

Kursen utgör den tredje delen av den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) inom Ämneslärarprogrammet och ges under utbildningens sjunde termin, för dig som ska bli lärare i årskurs 7-9 och har ett språk som förstaämne.

Studiegångar för ämneslärare i humaniora, samhällsvetenskap och språk

Läs mer om den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) 

Kursen omfattar tre obligatoriska delar som utifrån vetenskaplighet och beprövad erfarenhet behandlar olika perspektiv på skol- och undervisningsutveckling.