Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Multimodalitet och IKT i skolan - VAL

Kursen ges inom ramen för Vidareutbildning av lärare och förskollärare (VAL).

Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen

Kursen vänder sig framför allt till lärare och blivande lärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-6 och behandlar multimodalitet, IKT och det vidgade textbegreppet och deras betydelse för kommunikation i klassrummet.