Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning A, ämneslärare med inriktning språk - kurs inom ULV-projektet

Kursen ges inom ramen för Utländska lärares vidareutbildning (ULV).

Utländska lärares vidareutbildning vid Stockholms universitet

Kursen behandlar ämnesdidaktisk teori och historik samt forskning om undervisning och lärande som är relevant för professionen och för respektive ämne.