Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Självständigt arbete för ämneslärare i språk – ULV

Kursen ges inom ramen för Utländska lärares vidareutbildning (ULV).

Utländska lärares vidareutbildning vid Stockholms universitet

I kursen ingår att självständigt genomföra en fördjupande språkdidaktisk studie med relevans för lärarprofessionen.

Läs mer om vad det innebär att skriva självständigt arbete i språkdidaktik:
Självständigt arbete inom språkdidaktik

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier samt individuell handledning på campus och/eller via nätbaserad lärplattform. All schemalagd undervisning är obligatorisk.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftligt självständigt arbete, försvar av det egna arbetet vid ett seminarium, samt granskning av en annan students arbete.

  För betygskriterier se kurs USX2AK.

  Examinator

  Tore Nilsson

   

   

   

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  För schema se kurs USX2AK.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  För litteraturlista se kurs USX2AK.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Tore Nilsson, tore.nilsson@su.seEpost: 

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se

  Kontakt ULV
  ulv@su.se