Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Självständigt arbete för ämneslärare i språk - Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

 • 15 hp

Kursen ingår i Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) och ges under utbildningens tredje termin.

Programsida med studiegång

I kursen ingår att självständigt genomföra en fördjupande språkdidaktisk studie med relevans för lärarprofessionen inom ramen för Kompletterande pedagogisk utbildning.

Läs mer om vad det innebär att skriva självständigt arbete vid Institutionen för språkdidaktik:

Självständigt arbete

Information inför höstterminen 2020

Registrering

Innan terminen startar måste du registrera dig på höstens kurser. Webbregistreringen är öppen 10-17 augusti. Om du inte registrerar dig i tid kan du förlora din plats.
Webbregistrera dig i Ladok för studenter

Lärplattform

I undervisningen används Stockholms universitets lärplattform Athena för uppgifter och kommunikation med lärare och andra studenter.
Logga in i Athena

Undervisningen i höst

På grund av läget med coronapandemin kommer Institutionen för språkdidaktik att ha webbaserad undervisning fram till november. Därefter planerar vi för campusförlagd undervisning.
Fortsatt webbaserad undervisning

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar:

  Athena

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier samt individuell handledning på campus och/eller via nätbaserad lärplattform. All schemalagd undervisning är obligatorisk.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftligt självständigt arbete, försvar av det egna arbetet vid ett seminarium, samt granskning av en annan students arbete.

  Betygskriterier USX2AK gäller från VT 2018 (419 Kb)

  Examinator

  Höstterminen 2020: Tore Nilsson

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Tore Nilsson, tore.nilsson@isd.su.se

  Utbildningsadministratör
  Camilla Gamrell, camilla.gamrell@isd.su.se

  Studievägledning KPU
  studievagledning@hsd.su.se