Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Självständigt arbete för ämneslärare i språk - Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

Kursen ingår i programmet KPU för ämneslärarexamen och ges under utbildningens tredje termin. Kursen har delats upp i tre inriktningar. Du som har ett språk som ditt förstaämne ska läsa den här inriktningen.

Programsida med studiegång

I kursen ingår att självständigt genomföra en fördjupande språkdidaktisk studie med relevans för lärarprofessionen inom ramen för Kompletterande pedagogisk utbildning.

Läs mer om vad det innebär att skriva självständigt arbete i språkdidaktik:
Självständigt arbete inom språkdidaktik