Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Självständigt arbete för ämneslärare i språk - Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

Kursen ingår i Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) och ges under utbildningens tredje termin.

Programsida med studiegång

I kursen ingår att självständigt genomföra en fördjupande språkdidaktisk studie med relevans för lärarprofessionen inom ramen för Kompletterande pedagogisk utbildning.

Läs mer om vad det innebär att skriva självständigt arbete vid Institutionen för språkdidaktik:

Självständigt arbete

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar:

  Athena

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier samt individuell handledning på campus och/eller via nätbaserad lärplattform. All schemalagd undervisning är obligatorisk.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftligt självständigt arbete, försvar av det egna arbetet vid ett seminarium, samt granskning av en annan students arbete.

  Betygskriterier USX2AK gäller från VT 2018 (419 Kb)

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Utbildningsadministration - Ämneslärare inriktning språk, KPU (samt ULV/VAL)
  Studievägledning - KPU