Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Engelska I för grundlärarprogrammet årskurs 4-6

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i årskurs 4-6 och ges under utbildningens första termin.

Programsida med studiegång

I kursen ges en introduktion till engelskämnets didaktik med inriktning mot årskurs 4-6, samt en genomgång av grunderna i engelskspråkigt uttal.

Kursen ges av Institutionen för ämnesdidaktik och har tagits fram i samarbete med Engelska institutionen.