Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Engelska I för grundlärarprogrammet årskurs 4-6

  • 7,5 hp

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i årskurs 4-6 och ges under utbildningens första termin.

Programansvarig institution för Grundlärarprogrammet med inriktning årskurs 4-6 är Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik:

Studiegång Grundlärarprogrammet 4-6

I kursen ges en introduktion till engelskämnets didaktik med inriktning mot årskurs 4-6, samt en genomgång av grunderna i engelskspråkigt uttal.

Kursen ges av Institutionen för språkdidaktik och har tagits fram i samarbete med Engelska institutionen.

Information inför höstterminen 2020

Registrering

Innan terminen startar måste du registrera dig på höstens kurser. Webbregistreringen är öppen 10-17 augusti. Om du inte registrerar dig i tid kan du förlora din plats.
Webbregistrera dig i Ladok för studenter

Lärplattform

I undervisningen används Stockholms universitets lärplattform Athena för uppgifter och kommunikation med lärare och andra studenter. Du får tillgång till din kurssajt i Athena när kursen startar.
Logga in i Athena

Undervisningen i höst

På grund av läget med coronapandemin kommer Institutionen för språkdidaktik att ha webbaserad undervisning fram till november. Därefter planerar vi för campusförlagd undervisning.
Fortsatt webbaserad undervisning