Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Verksamhetsförlagd utbildning II - Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

  • 7,5 hp

Kursen ingår i Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) och ges under utbildningens andra termin.

Studiegång KPU fr.o.m. HT17

VFU-information

Studenten deltar i skolans verksamhet och organisation samt medverkar i den dagliga verksamheten på relevant stadium.

Kursen ges i samverkan med kommunala och fristående skolor.

Kursen ges nästa gång VT 2021.