Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Sociala relationer i yrkesutbildning

Motsvarar kursen Sociala relationer i yrkesutbildning - kurs inom VAL-projektet (YP027U), 7.5 hp

Inom kursen uppmärksammas olika slags sociala relationer som aktualiseras i skolarbetet. Mobbning som fenomen behandlas liksom redskap för konflikthantering. Speciell tonvikt läggs på frågor om makt, jämställdhet, mångfald, diskriminering samt föreställningar om normalitet och avvikelser. Frågor om hur elever och lärare påverkas av kategorisering utifrån kön, etnicitet, klass, funktionalitet och sexualitet diskuteras.