Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Kvalitetsarbete i yrkesutbildning

Motsvarar kurserna: Kvalitetsarbete i yrkesutbildning - kurs inom VAL projektet (YP028U), 11,5 hp
I kursen behandlas olika praxisnära forskningsmetoder och vetenskapliga utgångspunkter av relevans för att bedriva utvecklings- och kvalitetsarbete för en hållbar yrkesutbildning.