Högre sem. TÖI. Richard Pleijel: Institutionell översättning och översättaragens

Seminarium

Datum: torsdag 7 mars 2024

Tid: 13.00 – 14.30

Plats: Rum D600

Högre seminariet i översättningsvetenskap. Institutionell översättning och översättaragens: Bibelkommissionen som statlig utredning. Richard Pleijel, forskare, TÖI.

Information kommer.

Richard Pleijel

Om Högre seminariet i översättningsvetenskap