Stockholms universitet

Utlandsutbildade lärares vidareutbildning

Genom Utlandsutbildade lärares vidareutbildning kan du som har en avslutad utländsk lärar- eller förskollärarutbildning eller en avslutad utländsk akademisk utbildning i ett svenskt undervisningsämne få behörighet att undervisa i svensk skola/förskola.

Lärare sitter bredvid student och läser
Foto: Gabby Baldrocco, Mostphotos

Du som har utländsk lärarutbildning behövs för att berika den svenska skolan och förskolan med dina kunskaper och kompetenser. Genom att läsa utbildningen blir du behörig lärare eller förskollärare i Sverige. Du som redan har legitimation kan läsa mot kunskap om det svenska skolsystemet och läraryrket i Sverige.

Din behörighet gör dig mer attraktiv på den svenska arbetsmarknaden, du höjer dina möjligheter att få anställning i skola eller förskola, och får en bättre löneutveckling.

Du som blir antagen och får en plats på utbildningen läser enligt en egen studieplan. Studieplanen är planerad utifrån dina tidigare studier, lärarerfarenheter och mål med den kompletterande utbildningen. Studietakt, studieform och kurser skiljer sig åt vid de olika universiteten.

 

Ansökan till höstterminen 2024

Ansökningsperioden för HT24 är nu stängd och antagningsarbete pågår. Om du har frågor om din ansökan vänligen kontakta det universitet som du har ansökt till. Du hittar kontaktuppgifter under rubriken Kontakt.

Ansökningsperioden för studiestart HT24 var öppen mellan den 15 mars kl. 14.00 och den 15 april kl. 22.00.

Utlandsutbildade lärares vidareutbildning startar varje höst och vårtermin.

Nästa ansökningsperiod, för studiestart VT25, är öppen mellan den 15 september och den 15 oktober 2024.

Läs mer om hur du ansöker på vår Steg-för steg guide.

Så ansöker du till ULV HT24 (518 Kb)

2024-03-15    Anmälan öppnar kl. 14:00
2024-04-15    Anmälan stänger kl. 22:00
2024-04-22    Sista kompletteringsdag att ladda upp obligatoriska dokument
2024-06-12    Antagningsbesked mejlas ut till alla sökande

Dokument som måste finnas med i din ansökan:

 • Examensbevis (Diploma) över utländsk lärarexamen, på originalspråk samt översatt till svenska eller engelska.
 • Kursförteckning, som är en översikt av de kurser som ingått i din examen, på originalspråk och översatt till svenska eller engelska.

Om dina dokument är skrivna på annat språk än svenska eller engelska ska du bifoga kopior på översättningar av dokumenten till svenska eller engelska. Översättningen ska vara gjord av en auktoriserad översättare.

 • Intyg på godkänd kurs i Svenska: Svenska 3/Svenska som andraspråk 3/TISUS eller annan behörighetsgivande kurs i svenska, alternativt Svenska B/Svenska som andraspråk B om kursen examinerats före 30 juni 2013.

Läs mer om TISUS

 • Beslut från Skolverket där det framgår att kompletterande studier krävs för en legitimation.

Om du har några av följande dokument, bifoga dem (ej obligatoriskt):

 • Utlåtande över din utbildning från Universitets- och högskolerådet. 
 • Tjänstgöringsintyg över yrkeserfarenhet som lärare/förskollärare. I tjänstgöringsintyget är det viktigt att det framgår vilken befattning, vilka arbetsuppgifter du haft samt under vilken period du har arbetat.

Behörigheten som krävs:

 • Avslutad utländsk lärar- eller förskollärarutbildning eller en avslutad utländsk akademisk utbildning i ett svenskt undervisningsämne.
 • Godkänt betyg i svenska som andraspråk 3 eller motsvarande.

De kompletterande studierna inom ULV får som mest omfatta 120 hp.

För behörighet behöver man även uppfylla de lokala regler för behörighet och antagning som gäller på respektive lärosäte. 

 

Utbildningen ges vid sex universitet, Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Malmö universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet och Örebro universitet.

På varje universitets webbsida kan du läsa om utbildningen och vilka inriktningar som respektive lärosäte erbjuder. Där hittar du även kontaktuppgifter och telefontider.

Göteborgs universitet

Linköpings universitet

Malmö universitet

Stockholms universitet

Umeå universitet

Örebro universitet 

 

Förordning

Förordning (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning

 

Inom ULV kan du läsa mot inriktning förskollärare, grundlärare och ämneslärare. 

Program- och ämnesutbud kan se olika ut vid universiteten. Du hittar information om utbud på respektive universitets webbsida. 

 

Läsa mot lärar- eller förskollärarlegitimation inom ULV

För att läsa ingången mot legitimation måste du ha ett beslut om kompletteringshänvisning från Skolverket. Det kan du få när du har ansökt om legitimation hos Skolverket. För att ansöka om legitimation hos Skolverket behöver du ha en utländsk lärar-eller förskollärarexamen.  

Läs mer på Skolverkets hemsida

 

Kompletterande studier mot förskollärarlegitimation och kunskap om förskolläraryrket

Du som har en utländsk förskollärarutbildning och har fått beslut från Skolverket där det framgår att kompletterande studier krävs för en förskollärarlegitimation kan komplettera inom ULV mot förskollärarlegitimation. Du som har svensk förskollärarlegitimation kan läsa kurser för att få kunskap om svensk förskola inför arbete som förskollärare i Sverige.

Läs noga vilka behörighetskrav som gäller för varje universitet på respektive hemsida!

Följande lärosäte erbjuder utbildningsvägen inom ULV:

Kompletterande studier mot en svensk förskollärarexamen

Du som inte har ett beslut om kompletteringshänvisning kan komplettera mot en svensk förskollärarexamen (år 1-5).  

Läs noga vilka behörighetskrav som gäller för varje universitet på respektive hemsida!

Följande lärosäte erbjuder utbildningsvägen inom ULV:

 

Kompletterande studier mot lärarlegitimation och kunskap om grundläraryrket

Du som har en utländsk grundlärarutbildning och har fått beslut från Skolverket där det framgår att kompletterande studier krävs för en legitimation för årskurs 1-6 kan komplettera inom ULV mot lärarlegitimation för årskurs 1–6. Du som har svensk lärarlegitimation kan läsa kurser för att få kunskap om svensk skola inför arbete som grundlärare i Sverige.

Läs noga vilka behörighetskrav som gäller för varje universitet på respektive hemsida!

Följande lärosäte erbjuder utbildningsvägen inom ULV:

 

Kompletterande studier mot lärarlegitimation mot ämneslärare (årskurs 7–9 och gymnasieskolan) och kunskap om ämnesläraryrket

Du som har en utländsk ämneslärarutbildning för årskurs 7-9 och gymnasiet och har fått ett beslut från Skolverket kan komplettera inom ULV mot lärarlegitimation mot ämneslärare, årskurs 7–9 och/eller gymnasieskolan. Du som har svensk lärarlegitimation kan läsa kurser för att få kunskap om svensk skola inför arbete som ämneslärare i Sverige.

Läs noga vilka behörighetskrav som gäller för varje universitet på respektive hemsida!

Följande lärosäte erbjuder utbildningsvägen inom ULV:

Kompletterande studier mot en svensk ämneslärarexamen

Du kan läsa kompletterande studier mot en svensk ämneslärarexamen årskurs 7–9 och/eller gymnasieskolan.

Läs noga vilka behörighetskrav som gäller för varje universitet samt vilka ämneskompletteringar som erbjuds på respektive hemsida!

Följande lärosäte erbjuder utbildningsvägen inom ULV:

Du kan bli avgiftsskyldig om du endast har uppehållstillstånd för studier.

Läs mer på antagning.se 

Om ditt uppehållstillstånd snart kommer att gå ut måste du bifoga följande:

 • Det gamla uppehållstillståndet.
 • Beslutet som uppehållstillståndet grundade sig på.
 • En bekräftelse (mottagningskvitto) från Migrationsverket om att du ansökt om förlängning av uppehållstillstånd.
På denna sida