Stockholms universitet logo, länk till startsida

Erasmus+

Genom Erasmus+ har du möjlighet att förlägga en del av din utbildning på kandidat-, master- eller forskarnivå vid något av Stockholms universitets många partneruniversitet i Europa eller att söka stipendium för praktik utomlands.

 

Vid Stockholms universitet är det främst de olika institutionerna som tecknar avtal inom Erasmus+ med andra lärosäten i Europa. Du ska därför vända dig till din institution om du har frågor kring vart du kan åka, vad du kan läsa och när du ska söka. Det finns även möjlighet att delta i Erasmus+ via de centrala nätverken Nordlys och Civis. 

 

Grundvillkoren (call 2020) för att kunna delta i Erasmus+ och söka ett stipendium är att du:

 • har avklarat minst ett år av heltidsstudier på högskolenivå (60 hp) vid avresa (Erasmusstudier)
 • är registrerad och aktiv student vid Stockholms universitet med syfte att ta ut en examen
 • kommer att studera eller praktisera på heltid under ditt utbyte
 • deltar i ett utbyte minst 90 dagar (Erasmus+ studier)/60 dagar (Erasmus+ praktik) och max 360 dagar per utbildningsnivå (kandidat-, master- och forskarnivå)
 • inte ha deltagit i Erasmus+ studier/praktik under samma utbildningsnivå så att den sammanlagda mobilitetsperioden blir mer än 360 dagar (tidigare och planerad mobilitet)
 • upprättar en studieplan, ett så kallat Learning Agreement
 • får utbytesstudierna tillgodoräknade vid Stockholms universitet
 • gör ett OLS-språktest
 • besvarar en elektronisk enkät efter avslutat utbyte
 • lämnar in ett Arrival Certificate och närvarointyg (Certificate of Attendance)
 • inte samtidigt tar emot fler stipendier för samma aktivitet från EU eller Universitets- och högskolerådet

Observera att dessa endast är grundvillkoren för Erasmus+ och att institutionerna kan ha ytterligare villkor till exempel vad gäller tidigare studier. Vänd dig därför till utbyteskoordinatorn på din institution för att höra efter vilka möjligheter som finns för just dig.

Kontaktuppgifter till institutionernas koordinatorer hittar du här

Studenter som åker på utbytesstudier via Erasmus+ beviljas ett stipendium för fysisk mobilitet, givet att villkoren är uppfyllda. När du har tilldelats en plats genom Erasmus+ ska du fylla i ett online-formulär i Erasmus+ portalen och har möjlighet att ansöka om Erasmusstipendium.

Mer information och instruktioner för detta hittar du här

 

Europeiska unionens medlemsstater*, Island, Liechtenstein, Nordmakedonien, Norge, Serbien, Turkiet och Storbritannien**.

* Inklusive följande regioner: outermost regions, OR’s, (länk till sida på engelska) och overseas countries and territories (länk till sida på engelska).

 

** Viktig information om Erasmusutbyte i Storbritannien

Storbritannien lämnade EU den 1 februari 2020, men kommer att delta i Erasmus+ programperioden 2014-2020 ut, som pågår till och med 2022.
Förutsatt att det finns ett avtal och stipendiemedel kvar, kan studenter och praktikanter delta i mobiliteten till och med 2022.

Oavsett om Storbritannien deltar i Erasmusprogrammet eller ej kan det finnas möjlighet att göra ett utbyte i landet. Kontakta din institution för att höra vilka möjligheter som finns för dig.

Hitta samtliga utbyteskoordinatorer här

Studentvisum och uppehållstillstånd

Efter den 31 december 2020 krävs studentvisum för studenter som ska studera i Storbritannien längre än 6 månader. För studenter som ska studera i Storbritannien kortare än 6 månader krävs inget visum. Detta gäller även för studenter som gör utbytesstudier inom Erasmus+. Studenter som ska göra praktik inom Erasmus+ i Storbritannien behöver ansöka om visum.

Hitta information om visumprocessen för Storbritannien här.

 

Du kommer också att få göra ett obligatoriskt språktest innan och efter ditt utbyte. Det finns även möjlighet att göra språkkurser online i vissa språk.

Mer information om språktester och kurser hittar du här

 

För dig som behöver pedagogiskt stöd eller särskilda anpassningar under din tid utomlands finns möjlighet att söka bidrag för de merkostnader som kan uppstå. 

Det är möjligt att ansöka om bidrag för upp till 100 procents täckning av de merkostnader som uppstår i samband med utlandsvistelsen.

Med merkostnader menas de ökade omkostnader som du eller lärosätet får och som inte finansieras på annat sätt, exempelvis transporter, undervisningsmaterial, boende, assistent/medföljare, medicinsk uppföljning eller fysioterapiläkarundersökning i värdlandet. 

Kontakta institutionens koordinator för mer information om hur ansökan går till

Checklista för utresande Erasmusstudenter med funktionsnedsättning

 

Om du genomför ett utbyte och har medföljande barn finns möjlighet att ansöka om ett tilläggsstipendium. Tillägget är på 200 euro extra per månad på den ordinarie stipendiesumman.

Kontakta Gruppen för internationell mobilitet för mer information om hur ansökan går till: erasmusutbyte@su.se

 

Som student vid Stockholms universitet har du möjlighet genom Erasmus+ Traineeship att få praktisera eller göra datainsamling eller exjobb vid ett företag eller en organisation i något av de länder som ingår i Erasmus+. 

Läs mer om att praktisera utomlands här

 

Vid frågor kring Erasmus+ och/eller stipendiet för Erasmus+ kontakta: erasmusutbyte@su.se

På denna sida