Från anmälan till antagning

Här beskriver vi steg för steg hur du gör en anmälan till våra utbildningar. Du hittar även information om när och hur antagningsbeskeden publiceras och vad du behöver tänka på efter att du har blivit antagen.

Studenter i Biblioteket Foto: Niklas Björling 

Du anmäler dig via antagning.se där du också hittar tydliga instruktioner

Detaljerad information om våra kurser och program hittar du i vår digitala utbildningskatalog.

Sök kurser och program

Alla våra ämnen

En anmälan till högskolestudier är en allmän handling.

antagning.se finns information om hur du gör en anmälan om du har skyddad identitet.

När urvalet är klart får du ett mejl om att du ska gå in på Mina sidorantagning.se och läsa det första antagningsbeskedet. I beskedet står det om du är antagen, reservplacerad eller struken.

Om du blivit antagen eller reservplacerad, måste du tacka ja för att behålla din plats. Det gör du på Mina sidor på antagning.se. När du svarat skickas ett bekräftelsemejl till din e-post.

Observera! Om du inte svarar på ditt antagningsbesked senast sista svarsdag stryks du från de utbildningar du blivit antagen eller reservplacerad till.

Tacka ja eller nej

När ett andra urval har gjorts utifrån de svar alla sökande lämnat, kommer det andra antagningsbeskedet. Detta ska du inte svara på. Om du blivit antagen till ett högre prioriterat utbildningsalternativ, stryks du från det alternativ som var lägre prioriterat, även om du var antagen till detta i första urvalet.

Det är viktigt att du aktiverar ditt universitetskonto och registrerar dig på din utbildning för att behålla din plats. Du måste registrera dig senast det datum som din institution har informerat om, annars förlorar du din plats. 

Hitta din institution

Om du har blivit antagen eller reservplacerad, men inte längre är intresserad av platsen är det viktigt att du lämnar återbud. Då kan en annan sökande få din plats. För att lämna återbud, logga in på Mina sidorantagning.se och följ instruktionerna.

Viktigt att tänka på om du lämnar återbud:

  • Om du ångrar dig efter att du lämnat återbud måste du göra en sen anmälan, förutsatt att utbildningen är öppen för sen anmälan.
  • Om du redan har registrerat dig på en utbildning ska du inte lämna återbud på Mina sidor. Kontakta istället institutionen som håller i utbildningen.

Osäker på vilken som är din institution? Sök fram kursen eller programmet du är antagen till i utbildningskatalogen.

Om du har blivit antagen till en utbildning, men inte kan påbörja utbildningen den terminen, kan du ansöka om att få anstånd med studiestarten. Skälet till anstånd ska normalt ha uppkommit efter anmälningstidens utgång.

Skäl för anstånd kan (enligt HSVFS 2012:8) vara "sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning.

Anstånd beviljas normalt till nästa start för utbildningen. Anståndstiden får uppgå till högst 18 månader om det inte finns särskilda skäl för en längre tid.

Du måste själv ansöka om anstånd hos Antagningen vid Stockholms universitet och styrka de skäl som du vill åberopa med intyg, till exempel läkarintyg, personbevis för barn, beslut om plikttjänstgöring eller intyg från arbetsgivare.

Du skickar ansökan till: studentavdelningen@su.se

Eller via post till:

Studentavdelningen
Antagningen
Stockholms universitet
10691 Stockholm

Om du beviljas anstånd får du beskedet per post. Beslutet är ett original. Om du sedan vill påbörja studierna ska du göra en ny anmälan via antagning.se och skicka in originalbeslutet om att du har beviljats anstånd senast sista anmälningsdag enligt anvisningar i beslutet.

Du laddar upp originalet på antagning.se

Om du är reservplacerad innebär det att du står på väntelista. Om du fortfarande är reserv efter andra antagningsbeskedet sköts reservantagningen av den institution som ger utbildningen. Om du har frågor om reservantagning ska du därför kontakta din institution.

Osäker på vilken som är din institution? Sök fram kursen eller programmet du är antagen till i utbildningskatalogen.

Observera att det kan förekomma så kallade överintag till utbildningen. Det innebär att man antar fler sökande än det finns platser på utbildningen, vilket kan medföra att det till vissa utbildningar inte blir någon reservantagning.

Har du missat sista anmälningsdag? Utbildningar där det kan finnas platser kvar efter att urvalet har gjorts öppnar för sen anmälan. Du anmäler dig som vanligt på antagning.se.

Om du är behörig till de utbildningar du sökt, rangordnas du efter det datum du anmälde dig. Under Viktiga datum kan du se när sen anmälan öppnar inför varje termin.

Stockholms universitet tar inte bort några anmälningsalternativ från anmälan. Om du redan sökt 12 alternativ, kan du söka ytterligare 8 efter urval 2 när det gäller höst- och vårterminer. För sommarkurser utökas sökalternativen från 6 till 10.

Sena anmälningar handläggs löpande. Observera att det kan dröja ända fram till terminsstart innan du får besked.

Om du har blivit struken från en utbildning du sökt i tid för att du är obehörig, men nu är behörig, kan du göra en återanmälan. Du kan bara göra en återanmälan till utbildningar som är öppna för sen anmälan.

Läs mer om återanmälan på antagning.se

Efter att du fått ditt antagningsbesked kan du överklaga beslut om behörighet. Du ska då i ett brev ange vilket beslut du vill få ändrat, skälen du åberopar och att det gäller Stockholms universitet. Observera att du bara kan överklaga beslut om behörighet och beslut om att inte medges undantag från behörighetskraven.

Börja brevet med ”Till Överklagandenämnden” och ladda sedan upp det på Mina sidor på antagning.se. Överklagandet ska ha inkommit senast tre veckor efter att du fått ditt antagningsbesked.

Mer information om hur du överklagar finns på antagning.se.

Vill studera