Institutionen för ekologi, miljö och botanik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för ekologi, miljö och botanik
NPQ

EMB flyttar till nya lokaler

Institutionen för ekologi, miljö och botanik (EMB) bildades 1 januari 2013 efter samgående mellan Botaniska och Systemekologiska institutionen. Nu är institutionens nya lokaler färdigställda och inflyttning påbörjas 15 juni och pågår under sommaren 2015. Lokalerna är i anslutning till Arrhenius-laboratoriet och heter NPQ.

Kristineberg

Globalt experiment visar att hög biologisk mångfald ger friska sjögräsängar

Förlust av algätande smådjur har överraskande stora effekter på hälsan hos värdefulla sjögräsängar. Detta visar nya resultat från ett samordnat experiment som skett över norra halvklotet, som forskarna Johan Eklöf och Serena Donadi, båda nu vid institutionen för ekologi, miljö och botanik (EMB), deltagit i.

Tropical fish

Veckans doktorandpublikation #5

Grattis Jens Munk Nielsen och medförfattarna till en spännande och viktig publikation med titeln “Meta-analysis of amino acid stable nitrogen isotope ratios for estimating trophic position in marine organisms”. Den är nyligen publicerad i den internationella vetenskapliga tidskriften Oecologia.

Ephedra

Växt pollineras i månsken

En hittills okänd koppling mellan pollineringen av en växt och fullmånen har nyligen upptäckts. Forskare vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik presenterar forskningsresultaten i den internationella tidskriften Biology Letters.

Sök bland våra exjobb

Masterarbete

Student-/medarbetarportal:

Mitt universitet

Interninformation