Institutionen för ekologi, miljö och botanik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för ekologi, miljö och botanik
Photosynthesis in the Marine Environment

Marin fotosyntes står för minst hälften av den globala primärproduktionen

Mats Björk vid EMB har tillsammans med Sven Beer och John Beardall producerat boken ”Photosynthesis in the Marine Environment” som nu ges ut på Wiley-Blackwell.

Diatoms

Kiselalger producerar nervgift i Östersjön

Förutom cyanobakterier visar nya forskningsrön att även kiselalger producerar nervgiftet BMAA. Forskare vid Stockholms universitet och Karolinska Sjukhuset fortsätter nu att studera sambandet mellan BMAA och den muskelnedbrytande sjukdomen ALS.

Borderea pyrenaica

Hög ålder kan öka chansen att överleva

Effekterna av ökande ålder kan skilja sig rejält mellan olika djur- och växtarter. Hos vissa arter ökar till och med sannolikheten att överleva ytterligare ett år eller att reproducera sig med stigande ålder visar en ny studie i tidskriften Nature.

Sök bland våra exjobb

Masterarbete

Student-/medarbetarportal:

Mitt universitet

Interninformation