Forskningsnyheter arkiv

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Stockholms universitet
 4. Arkiv nyheter
 5. Forskningsnyheter arkiv

Forskningsnyheter arkiv

 • Foto: Stockholms universitet Arkeologiska analyser levandegör forntidens människor 2021-10-15 FILM OM FORSKNING.Hur har människor anpassat sig till klimatförändringar genom historien? Vad åt man under forntiden och hur påverkades livet av förändringar i till exempel klimatet? Det är några av de frågor man söker svar på vid Arkeologiska forskningslaboratoriet vid Stockholms universitet.
 • Podd #29 – Akademisk frihet – makt över tänkandet 2021-07-27 I alla tider har människan sökt kunskap. Men många gånger har det också varit kontroversiellt att komma med nya upptäckter. Hur är det med den akademiska friheten egentligen?
 • Podd #32 – Pandemiplugg och forskning på paus 2021-07-27 I mars 2020 nådde coronapandemin Sverige och Stockholms universitet med full kraft. Stora delar av samhället tvingades ställa om – men hur påverkade krisen studenterna, bibliotekspersonalen och forskarna på Stockholms universitet?
 • Podd #35 – Hur står sig forskningen i en infodemi? 2021-07-27 I spåren av coronapandemin har en våg av desinformation, spekulationer och konspirationsteorier om viruset också spridits över världen. Är förtroendet för vetenskapen hotat?
 • Podd #36: Ensamma tillsammans – så påverkas vi av det digitala livet 2021-07-27 Tiden under coronapandemin har för många inneburit ett arbets- eller studieliv på distans. Hur har den här snabba digitala omställningen påverkat oss? Och vad tar vi med oss till det nya normala?
 • Södra huset campus Frescati Foto: Per Larsson Expertlista sommar 2021 2021-07-09 Letar du som journalist någonting spännande att göra reportage om, eller en expert som kan kommentera det som händer under sommaren? Här finns en sammanställning över några av våra experter som forskar om allt från hemmasemester till gifter i solkräm.
 • Nina Kirchner – isforskare i kamp mot klockan 2021-05-05 Tarfala forskningsstation är en av världens vackraste arbetsplatser, men också en av de mest svårjobbade. Nina Kirchner, ny föreståndare för Tarfala, är just hemkommen efter vårvinterns fältsäsong. Nu tar nästa fas vid, den där alla årets data ska analyseras.
 • Transformativa avtal under utredning 2021-03-31 I dagsläget har många av Sveriges lärosäten transformativa avtal med vetenskapliga förlag som löper ut senast 2024. Men vad händer efter det? Nu ska en ny strategi tas fram för framtidens avtal.
 • Prenumerera på nyhetsbrev från Stockholms universitetsbibliotek 2021-03-12 Bibliotekets nyhetsbrev informerar om aktuella nyheter och händelser på biblioteket, bibliotekets arbete med forskning samt nyheter med fokus på Open Science.
 • Eleonora Svanberg, en av grundarna till föreningen Girls in STEM. Foto: Cecilia Burman. Hur kan kvinnorna inom akademin krossa glastaket? 2021-03-09 Trots att majoriteten av studenterna på svenska lärosäten är kvinnor speglas inte det i toppen av den akademiska karriärstegen. Intervju med sektionsdekan Berit Olofsson, som arbetar med jämställdhet på SU.
 • Foto: Mostphotos Forskarnas spaningar inför en annorlunda jul 2020-12-11 Julbordsmatriarken blir permitterad, julstressen avskaffad och julklapparna sköter en influencer om online. Vi går mot en annorlunda jul på många sätt, samtidigt som det mesta rullar på i gamla mönster – eller? Här kommer några spaningar på en annorlunda jul från några av Stockholms universitets forskare.
 • Podd #31 – Stockholm University Press 2020-11-20 På Stockholms universitet finns ett vetenskapligt förlag som bygger på idén om öppen tillgång – Stockholm University Press, SUP, där forskare styr utgivningen.
 • Illustration: Stockholms universitet Wallenberg-anslag till forskning om aggression 2020-09-30 Hur styrs aggression i hjärnan och vilka metoder kan vi använda för att påverka den? Det ska Christian Broberger undersöka med hjälp av ett anslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.
 • Anslag till forskning kring globala hållbarhetsmålen 2020-09-28 Formas har beviljat medel till forskning kring hållbarhet och Agenda 2030. Tre av projekten som får medel leds av forskare verksamma vid Stockholms universitet.
 • Birgit Wild Svensk-rysk expedition ska studera tinande permafrost 2020-09-24 Upptining av permafrost och kollapsande metanhydrater från de sibirisk-arktiska kusthaven kan trigga ökande utsläpp av klimatuppvärmande gaser. Expeditionen ISSS-2020 ska studera en av de största utmaningarna inom klimatforskningen.
 • Foto: Claudio Divizia/MostPhotos Presidentvalet i USA – experter vid Stockholms universitet 2020-09-23 Stockholms universitet har ett antal forskare som kan kommentera presidentvalet och valresultatet i USA ur olika perspektiv.
 • Illustration: Johanna Wickström. Nya perspektiv på Toni Morrisons litterära platser 2020-09-22 I sin avhandling är Alice Sundman bland de första att göra en djupdykning i Toni Morrisons efterlämnade manuskript.
 • Gia Destouni Onormalt låga grundvattennivåer trots regnig sommar 2020-09-17 Grundvattennivåerna är under eller mycket under det normala för årstiden i stora delar av Sverige. Det betyder att grundvattnet trots regn under sommaren inte har återhämtat sig efter förra sommarens torka. Varför? Gia Destouni, professor i hydrologi och vattenresurser, förklarar begreppen.
 • Ahmet Gürata – ny gästforskare genom Scholars at Risk 2020-09-17 Filmforskaren Ahmet Gürata, som har specialiserat sig på turkisk film och turkiska medier, har nyligen tillträtt sin tjänst som gästforskare vid Stockholms universitet.
 • SRC medverkar i WWF:s nya ”Living Planet Report” 2020-09-10 Stockholm Resilience Centre medverkar till WWF:s nya ”Living Planet Report” om förlusten av biologisk mångfald
 • Mikael Lundqvist ERC Starting Grants till forskare i psykologi och sociologi 2020-09-03 Två forskare vid Stockholms universitet har beviljats ERC Starting Grant. De forskare som får det prestigefyllda anslaget är Mikael Lundqvist vid Psykologiska institutionen och Ben Wilson vid Sociologiska institutionen.
 • Stockholms universitet på plats 183 i THE-rankning 2020-09-03 Times Higher Educations rankning av världens främsta lärosäten 2021 placerar Stockholms universitet på plats 183.
 • Vi förlorar cirka 30 minuters sömn varje natt under arbetsveckan visar ny studie 2020-08-28 Hur mycket sömn går förlorad under de dagar som vi arbetar? Johanna Garefelt vid Stockholms universitet delar med sig av sin senaste forskning i en ny artikel i The Conversation.
 • Nyskapande syntetisk metod för att knyta molekylära knutar 2020-08-27 Molekylära knutar återfinns på många håll i naturen, i till exempel proteiner och DNA. Nu har forskare vid bland annat Stockholms universitet hittat en ny metod för att skapa knutar på syntetisk väg.
 • Foto: Brittany Colette/Unsplash Tecknen som avslöjar sjukdom – och hur vi därmed skyddar andra 2020-08-26 Förändrade ansiktsuttryck och rörelsemönster, trötthet och ändrad kroppslukt. Det är kroppens signaler på att vi är sjuka – och fungerar som skyddsmekanismer mot smittspridning.
 • Den mer än 45 000 år gamla, men synnerligen välbevarade noshörningsungen Sasha. Foto: Albert Protopopov Klimatförändringar trolig orsak till den ullhåriga noshörningens utdöende 2020-08-24 Utdöendet av förhistoriska djurarter vid slutet av den senaste istiden har ofta tillskrivits människans påverkan. Men ny genforskning visar att den ullhåriga noshörningens utdöende kan ha haft andra orsaker.
 • Foto: Eva Dalin Rektor delar ut medaljer 2020-08-18 Rektor har beslutat dela ut Stockholms universitets guldmedalj i 8:e storleken i band till tre personer som på olika sätt har främjat universitets verksamhet.
 • Social aktivitet på kvällen är kopplad till minskad sömnighet och kortare sömn, enligt den nya studien. Foto:Mostphotos Sömnighet kan försämra ditt sociala liv 2020-08-18 Att vara socialt aktiv ökar generellt chansen till god nattsömn. Men om du är aktiv sent på kvällen ger det kortad sömn – och kan därmed även påverka ditt sociala liv.
 • Frecati campusområde. Foto: Sören Andersson Stockholms universitet på plats 69 i Shanghairankningen 2020 2020-08-17 Stockholms universitet hamnar på plats 69 i 2020 års Academic Ranking of World Universities (ARWU), populärt kallad Shanghairankningen.
 • Tinande permafrost i ryska Arktis, Foto: Gustaf Hugelius Tinande permafrost har stor klimatpåverkan 2020-08-11 Tinande permafrost i Arktis kan få enorm klimatpåverkan. Det visar en ny studie av hur kol och kväve frigörs ur arktiska torvmarker.
 • Oväntade skillnader mellan råttor och möss ger nya insikter om manligt föräldraskap 2020-08-06 Genom att ta fasta på en oväntad artskillnad mellan råttor och möss har forskare kartlagt ett system i hjärnan som styr hur hanarna bland dessa djur beter sig när de får ungar.
 • Grottlejonet uppdelat i två underarter 2020-08-04 Ny forskning vid Centrum för paleogenetik visar att det utdöda grottlejonet var en egen art som var uppdelad i en östlig och en västlig underart.
 • Nya professorer vid Stockholms universitet 2020-07-31 De senaste månaderna har flera personer befordrats till professorer vid Stockholms universitet.
 • Moln över södra Indiska oceanen, observerade med instrumentet MODIS på NASA-satelliten Aqua, som används i studien. 
Foto: NASA Ostörd miljö ger inblick i molnens historia 2020-07-28 Satellitdata över södra halvklotet används för att förstå hur molnegenskaper förändrats på global skala. Forskningen belyser en stor osäkerhet i klimatmodellerna – aerosolers bidrag till klimatet.
 • De senaste tre decennierna har varit bland de mest översvämningsrika i Europa under de senaste 500 åren, enligt en ny studie. Bland annat drabbades Prag när floden Moldau svämmade över 2013. Foto: Sarinka/Mostphotos. Ny studie har kartlagt översvämningar i Europa under 500 år 2020-07-23 Den nuvarande perioden med översvämningar i Europa är exceptionell jämfört med de senaste 500 åren, enligt en ny studie i Nature.
 • Leidenrankningen 2020 2020-07-14 I början av juli kom resultatet av 2020 års Leidenrankning som listar mer än 1100 universitet över hela världen avseende andelen högt citerade publikationer under perioden 2015-2018.
 • Ny djupmodell över Arktiska oceanen 2020-07-13 Med hjälp av insamlade data från bland annat isbrytaren Oden presenterar forskare en ny djupmodell som beskriver havsbotten i Arktiska oceanen.
 • Hur lär sig flugsnapparen den egna artens sång? 2020-07-02 Hur går det till när flugsnappare lär sig sjunga? Styrs det av genetiken eller påverkas sången även av miljön runtomkring? Det vill forskaren David Wheatcroft ta reda på.
 • Kungsängsliljor. Foto: Per Larsson Forskare vill avhjälpa bristande ambition i FN:s mål för biologisk mångfald 2020-07-02 Zoologen Linda Laikre har tillsammans med en grupp forskare tagit fram indikatorer som de menar att FN bör använda det gäller genetisk variation i de globala målen för biologisk mångfald.
 • Ett år med Stockholm trio 2020-06-29 För drygt ett år sedan lanserades Stockholm trio. Universitetsalliansen mellan Karolinska Institutet, Stockholms universitet och KTH har fördjupats och utvecklats inom flera områden under året. Ett gemensamt Brysselkontor är en vision som blir verklighet under hösten.
 • Fortsatt brist på hjälp för personer med spelproblem och deras anhöriga 2020-06-24 Forskare vid Stockholms universitet har genomfört en uppföljningsstudie om den nya lagstiftningen som skulle göra det lättare för personer med spelproblem att få hjälp.
 • På hyggen finns stora mängder grenar och toppar som kan användas bland annat till textilier. Foto: Mostphotos/Kennerth Kullman. Rötter och grenar ska bli kläder åt vårdpersonal 2020-06-18 Rester från svenskt skogsbruk ska ersätta bomull vid produktion av textilier till vården och därmed minska klimatbelastningen.
 • Anslag till forskning om fotosyntes och framtidens mat 2020-06-15 Alexey Amunts vid Institutionen för biokemi och biofysik är medsökande på ett anslag på totalt 50 miljoner från Stiftelsen för Strategisk Forskning för ett Agenda 2030 Research Centers (SSF-ARC) med temat ”Design av fotosyntes för framtidens matproduktion”.
 • Forskning om jämställdhet och mångfald får finansiering 2020-06-12 Marie Gustafsson Sendén, docent och universitetslektor vid Psykologiska institutionen, har beviljats EU-finansiering inom utlysningen Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Networks, MSCA-ITN.
 • Forskning om extremt väder i Europa får finansiering 2020-06-12 Rodrigo Caballero, professor vid Meteorologiska institutionen, har beviljats EU-finansiering inom utlysningen Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Networks, MSCA-ITN.
 • Hur kommer coronapandemin ändra vårt sätt att semestra? 2020-06-12 Staycation, att semestra hemma, har blivit aktuellt för många i samband med coronapandemin. Sarah Holst Kjaer, docent i etnologi, har i omkring 20 år forskat om turism- och kulturindustrin i Skandinavien.
 • Stockholms universitet på plats 181 i QS-rankningen 2020-06-10 Stockholms universitet hamnar på plats 181 i QS World University Ranking 2021, nationellt rankas Stockholms universitet på femte plats.
 • Spermier och ägg. Bild: Mostphotos Olika ägg föredrar olika spermier 2020-06-10 Kvinnors äggceller avger kemiska signaler för att locka till sig spermier. Ny forskning från Stockholms universitet visar att äggcellen genom signalerna kan välja spermie. Olika kvinnors ägg attraherar olika mäns spermier – och föredrar inte alltid partnerns.
 • Omslaget till avhandlingen. Grafisk form: Elin Lindwall Så kan rockband hålla samman 2020-06-05 Hur bör bandet organiseras? Vilka arbetssätt fungerar och hur ska rollfördelningen se ut? I en ny avhandling har Tobias Malm studerat hur rockband håller samman.
 • Regnskog på Universeum i Göteborg. Stockholm Resilience Centre inleder samarbete med Universeum 2020-06-04 Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet och Universeum blir kunskapspartners med ambitionen att bidra till varandras verksamheter.
 • Tom Britton Foto: Niklas Björling Ny forskningsrapport förutspår smittspridning på Gotland 2020-06-03 Matematikprofessorerna Tom Britton och Frank Ball har skrivit en ny vetenskaplig rapport där de använt en matematisk modell för att förutsäga smittspridningen av Covid-19 på Gotland i sommar.
 • Tre forskningsanslag från Forte 2020-06-01 Tre forskare vid Stockolms universitet har beviljats bidrag från Forte inom utlysningarna Implementeringsforskning, Internationell postdok, samt postdok inom den årliga öppna utlysningen.
 • Anslag för diabetesforskning 2020-06-01 Susanne Keipert vid Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens institut är en av fyra europeiska forskare som får anslag från EFSD/Novo Nordisk för forskning om diabetes.
 • Forskning på SUBIC om hur vi samtalar 2020-06-01 Nyöppnade Stockholm University Brain Imaging Centre i Arrheniuslaboratoriet har avancerad utrustning för forskning om hur hjärnan fungerar. Julia Uddén vid Psykologiska institutionen och Mattias Heldner vid Institutionen för lingvistik är två av forskarna som har använt utrustningen.
 • Nya professorer vid Stockholms universitet 2020-05-29 Den senaste tiden har rektor beslutat att anställa och befordra flera nya professorer vid Stockholms universitet.
 • Återvinning av batterier förenklas med ny metod 2020-05-29 En ny metod för att återvinna gamla batterier kan ge bättre och billigare laddningsbara hydridbatterier (NiMH). Det visar en ny studie av forskare vid Stockholms universitet.
 • Nytt centrum för internationella relationer 2020-05-28 Nätverket för de internationella relationernas historia har nu ombildats till Hans Blix centrum för de internationella relationernas historia.
 • Hoppkräftan Eurytemora, foto: Konrad Karlsson Hoppkräftan kan klara av en framtida uppvärmning i Östersjön 2020-05-27 Temperaturen i Östersjön ökar snabbare än i den i världshaven. Men det finns arter som klarar varmare vatten. Hoppkräftan, en viktig födokälla för sill och skarpsill, klarar 2 till 4 grader varmare vattentemperaturer än dagens nivåer – åtminstone i Stockholms skärgård.
 • Ett labb med årsringsdata 2020-05-26 Årsringar i en trädstam visar hur gammalt ett träd är, men säger också mycket om vilka yttre omständigheter som rådde vid olika tidpunkter, om det var kallt, torrt, varmt eller mycket regn. Det är till stor hjälp för att forskare ska kunna rekonstruera äldre tiders klimat på olika platser i världen.
 • Foto: Bo Williamsson/Mostphotos Ny bild av samisk mat historiskt – ren inte alltid på menyn 2020-05-26 Bilden av samisk kultur i historieforskningen är att den varit likriktad, utan influenser utifrån under århundraden. En ny avhandling i arkeologi om matkulturen i Sápmi ger en annan bild av samisk historia.
 • Bergianska trädgården Foto: Per Larsson Expertlista biologisk mångfald 2020-05-19 Vid Stockholms universitet finns forskare som kan svara på frågor om biologisk mångfald utifrån många olika aspekter.
 • Tom Britton vid ett av tillfällena han medverkat i Aktuellt. Matematikprofessor som märks i media 2020-05-15 Tom Britton, professor i matematisk statistik, har synts i media mycket under våren. Sedan 90-talet forskar han kring smittspridning och utvecklar matematiska modeller för att förutsäga spridning.
 • Coronapandemin belyser behovet av fler grönområden i städerna 2020-05-05 I tider med social distansering är naturmiljön viktigare än någonsin, säger forskare vid Stockholm Resilience Centre.
 • Tio år med forskning som utvecklar skolans undervisning 2020-05-05 Under tio års tid har universitetet kontinuerligt utvecklat den forskning som sker tillsammans med skolans lärare. Arbetet går träget vidare – nu med fokus på en långsiktigt hållbar samverkansmodell inom regeringsuppdraget ULF.
 • Litteraturvetarnas bästa boktips i coronatider 2020-04-30 Är du trött på att världen är begränsad? Det behöver den inte vara. Fyra litteraturvetare vid Stockholms universitet ger sina bästa boktips i coronatider.
 • Mara Westling Allodi Anslag till forskning om extremt tidigt födda barn 2020-04-30 Region Stockholm har beviljat Mara Westling Allodi, professor vid Specialpedagogiska institutionen, fortsatt finansiering för en studie om samspelsbaserad intervention för extremt tidigt födda barn.
 • 5,8 miljoner till Stockholm Material Hub 2020-04-28 Region Stockholm har delat ut totalt 36,4 miljoner kronor till fyra forskningsprojekt med stark koppling till arbetsmarknaden. James Shen, Aji Matthew och Mirva Eriksson, som är forskare vid Stockholms universitet och driver Stockholm Material Hub, har fått nästan 6 miljoner för att stötta företag som utvecklar material för vårdsektorn.
 • Barn åker oftare bil om föräldrar har mer resurser 2020-04-27 Hur rör sig barn i stan? Tar de buss eller cykel, går de eller blir de skjutsade i bil när de rör sig mellan hem, skola och olika fritidsaktiviteter?
 • Barn och rädslor i coronatider 2020-04-24 Många barn upplever just nu framtiden som väldigt oviss och skrämmande. Etnologen Helena Hörnfeldt avslutade nyligen ett forskningsprojekt om barn och rädslor.
 • Ny kartläggning visar vilka celler SARS-CoV-2 kan infektera 2020-04-24 Forskare har identifierat vilka celler i kroppen som coronaviruset kan infektera. Kartläggningen kan ge ledtrådar till möjliga transmissionsvägar samt läkemedel som kan vara effektivt mot infektionen.
 • Poddavsnitt om sjukdomsstress och hot om smitta 2020-04-23 I senaste Stressforskningspodden diskuteras hur man reagerar på hot om att bli smittad, exempelvis av coronaviruset, och programledarna tar hjälp av Annika Norlins låt ”Influensa”.
 • En ljuskälla som syns på den vänstra bilden har försvunnit i den senare tagna högra bilden. Hjälp forskare hitta försvunna ljuskällor i rymden 2020-04-23 Genom att jämföra bilder av natthimlen från 1950-talet med nytagna bilder kan forskare identifiera ljuskällor som försvunnit. Forskargruppen vill nu ha hjälp av allmänheten som med ett spelliknande webbgränssnitt kan hjälpa till att granska bilder.
 • Jonas Olofsson, Psykologiska institutionen, i luktlabbet vid ett tidigare forskningsprojekt. Ny studie undersöker sambandet mellan luktsinnet och covid-19 2020-04-20 Forskningsrapporter och anekdoter visar att personer som drabbas av covid-19 kan få nedsatt lukt- och smaksinne. Forskare vid Stockholms universitet ska i ett stort internationellt samarbete undersöka sambandet.
 • Immunologen Anna-Lena Spetz Foto: Jens Lasthein På jakt efter behandling mot covid-19 2020-04-20 Immunologen Anna-Lena Spetz leder projektet ”Fight-nCoV” vid Stockholms universitet som tillsammans med forskare från Tyskland, Danmark och Frankrike ska utveckla antiviral behandling mot covid-19.
 • Nio hedersdoktorer vid universitetet 2020 2020-04-15 Stockholms universitet har utsett 2020 års hedersdoktorer, som på ett utmärkande sätt bidragit till universitetets forskning och utbildning. Årets hedersdoktorer är Jane Gaines, Tobias Svanelid, Lars Hörngren, Ann Åberg, Yuto Kitamura, Karen Kohfeld, Fernando Martín, Joanna Rose och John Rubinstein.
 • Mats Nilsson. Foto: Eva Dalin Mobiltelefoner kan bidra till enkelt virustest 2020-04-14 Mats Nilsson leder ett projekt med inriktning på covid-19 som får anslag från SciLifeLab samt Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.
 • Så undviker du ”fake news” i coronatider 2020-04-14 Ester Pollack, professor i journalistik, kom förra året ut med boken ”Källkritik! Journalistik i lögnens tid”. Här tipsar hon om hur du kan navigera i störtfloden av information under coronapandemin. Se också hennes föreläsning på webben om hur du genomskådar desinformation i kristider (länk längre ner i texten).
 • Ny tjänst för tidskrifter med OA-publicering 2020-04-08 Nu lanserar vi en ny söktjänst för tidskrifter med open access-publicering. För dig som forskare vid universitetet blir det nu enklare att se om du kan publicera dig open access i en viss tidskrift.
 • Susanne Keipert Forskarna som försöker hitta lösning på fetmaproblemet 2020-04-08 Den ökande förekomsten av fetma är en stor utmaning för samhället. Läs om forskning för att förstå hur ökad ämnesomsättning kan hjälpa kroppen att förbränna fett och socker.
 • 14 miljoner till forskning om ämnesomsättning 2020-04-08 Danska Novo Nordisk Foundation har beslutat om 2020 års ”Ascending Investigator Grant - Endocrinology & Metabolism. Ett anslag går till Martin Jastroch vid Stockholms universitet.
 • Vem tror på konspirationsteorier och varför? 2020-04-07 Forskning visar att människor som tror på en konspirationsteori är mer benägna att tro på fler. I The Conversations podd ”Expert guide to conspiracy theories” diskuteras vilka dessa människor är.
 • Ny professur i hållbara livsmedelssystem 2020-04-07 Stockholm Resilience Centre kommer stå värd för en nyetablerad professur i hållbar utveckling med inriktning mot hållbara livsmedelssystem, finansierad av stiftelsen Curt Bergfors Foundation
 • Doftsinnet dominerar 2020-04-06 Synen har länge ansetts vara det mest dominanta av våra sinnen. Men ny forskning pekar i stället på att doftsinnet kan dominera synsinnet.
 • Petra Petersen disputerar via Zoom Foto: Niklas Hill Stockholms universitet går över till digitala disputationer 2020-03-30 När Sveriges universitet nu går över till digital undervisning måste även disputationerna skötas via länk. En av de första ut på Stockholms universitet var Petra Petersen, som försvarade sin avhandling i pedagogik via mötesverktyget Zoom.
 • Fredrik Liljeros Foto: Paul Fuehrer Kunskap om nätverk viktig för att bekämpa epidemier 2020-03-30 För att förstå hur allvarliga sjukdomar sprids och hur de ska bekämpas krävs kunskap om hur människors kontaktstrukturer ser ut och hur det påverkar spridningsdynamiken.
 • Förlag uppmanas tillgängliggöra innehåll 2020-03-27 Bibsamkonsortiet med Stockholms universitets rektor Astrid Söderbergh Widding som ordförande uppmanar vetenskapliga förlag att öppna upp sitt innehåll för läsning med anledning av coronaviruset.
 • Det fotoaktiverade järnpentakarbonylkomplexet avger av en karbonylgrupp
Copyright: SLAC National Accelerator Laboratory Röntgenlaser ger ögonblicksbilder av fotokatalys 2020-03-25 En ny studie av ljusaktiverad katalys kan bidra till utvecklingen av kemisk lagring av solenergi. Studien är resultat av ett brett internationellt forskarsamarbete kring ultrasnabb reaktionsdynamik.
 • Foto: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse Sex Wallenberganslag till matematiker vid Stockholms universitet 2020-03-24 Sex matematiker från Stockholms universitet får i år anslag inom ramen för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses matematikprogram.
 • Line Gordon Foto: Niklas Björling 64 miljoner till projekt för hållbart livsmedelssystem 2020-03-23 Stockholms Resilienscentrum (SRC) är en av huvudaktörerna i ett nytt initiativ som ska omvandla svenska livsmedelssystem. Samverkan mellan forskning, innovation och politik, i dialog med jordbruket och industrin, ska skapa kunskap för förändring.
 • Forskning RadoNorm Foto: Stockholms universitet EU-anslag för att undersöka kopplingen mellan radon och cigarettrök 2020-03-19 Forskare från Stockholms universitet har beviljats anslag från EU i projektet RadoNorm, för forskning som ska förbättra skyddet mot radon och radioaktivt avfall.
 • Martin Högbom Foto: Magnus Bergström Biokemist vid Stockholms universitet ny ledamot i KVA 2020-03-18 Martin Högbom, professor vid Institutionen för biokemi och biofysik på Stockholms universitet, blir en av sex nya ledamöter i Kungliga Vetenskapsakademien.
 • Tom Britton Foto: Niklas Björling Matematiska modeller förutspår smittspridning 2020-03-17 Med hjälp av matematiska modeller kan Tom Britton, professor i matematik, räkna ut hur snabbt coronaviruset sannolikt kommer att spridas.
 • Mårten Schultz professor i civilrätt Foto: Stockholms universitet Mårten Schultz: Förbud mot sammankomster omfattande frihetsinskränkning 2020-03-13 Regeringens beslut att förbjuda sammankomster med mer än 500 personer, för att förhindra spridning av covid-19, är en av de mest omfattande frihetsinskränkningar Sverige har infört i modern tid.
 • Lindbeckkommissionens förslag från 1993 stod i fokus vid seminariet men även mer generella frågor om relationen mellan forskare och politiker diskuterades. Politiker måste vara lyhörda för forskning 2020-03-13 Politiker måste lyssna på forskarna och det finns behov att öka förståelsen mellan de båda grupperna. Det var centrala budskap vid ett seminarium om Assar Lindbeck och andra forskares betydelse för beslutsfattandet.
 • MBW labb Foto: Niklas Björling EU-bidrag till Stockholms universitet för coronavirusforskning 2020-03-12 Stockholms universitet har beviljats forskningsbidrag från EU för att utveckla antiviral behandling mot det nya coronaviruset. Projektet leds av immunologen Anna-Lena Spetz.
 • OA-böcker från Stockholm University Press når en stor publik 2020-03-11 Universitetets open access-förlag har sedan 2015 publicerat 27 böcker och statistiken visar att de elektroniska böckerna når en stor publik via olika databaser, bibliotekskataloger och universitetetens repositorier.
 • Bidrag inom Röntgen-Ångström Cluster 2020 2020-03-09 Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljas bidrag inom Röntgen-Ångström Cluster 2020.
 • Stockholms universitet bland de 50 bästa i världen inom fem ämnen 2020-03-06 I början av mars släpptes den årliga QS-rankningen per ämne, QS World University Rankings by Subject 2020. Årets rankning omfattar totalt 48 ämnen, grupperade i fem smalare ämnesområden.
 • Linda Laikre, professor i populationsgenetik. Foto: Eva Dalin SU-forskare i debattartikel i Science: FN:s mål för biologisk mångfald för vaga 2020-03-06 Linda Laikre och Nils Ryman från Zoologiska institutionen publicerar idag en debattartikel i Science där de uttrycker oro för bristen på ambition i de globala målen för biologisk mångfald.
 • Stockholms gamla observatorium. Foto: Mostphotos/Gamma-Man. Varmaste vintern i Stockholm på drygt 250 år 2020-03-02 Årets vinter i Stockholm blev den varmaste sedan dagliga väderobservationer började göras år 1756, det visar ny data från Bolincentret vid Stockholms universitet.
 • Hiranya Peiris Foto: Niklas Björling Två SU-forskare tilldelas Göran Gustafssonpris 2020-03-02 Göran Gustafssonpriserna är ett av de mest prestigefulla priserna för yngre forskare. Av årets fem pristagare är två från Stockholms universitet.
 • tatuerad kvinnokampsymbol Internationella kvinnodagen 2020-02-26 Här finns ett urval av forskare vid Stockholms universitet med forskning inriktad på frågor som relaterar till Internationella kvinnodagen.
 • Nya studier om kvinnors väg ut ur kriminalitet 2020-02-25 En avhandling i psykologi och en artikel från Kriminologiska institutionen ger ny kunskap och kvinnors brottslighet och vägen tillbaka in i det konventionella samhället.
 • Två SU-professorer valdes in i KVA 2020-02-24 Den 12 februari valdes professorerna John Hassler och Carina Mood vid Stockholms universitet in som ledamöter i Kungliga Vetenskapsakademiens klass för samhällsvetenskaper.
 • Sommarkurs ska öka kunskap om fake news inom hälsa 2020-02-21 Hälsa och sjukdomar är ämnen som ofta engagerar, men det är lätt att olika myter och överdrifter sprids. Med en ny kurs i sommar vill Institutionen för folkhälsovetenskap öka kunskapen om faktaresistens.
 • Den infrusna berglärkan från Sibirien visade sig vara 46 000 år gammal. Foto: Love Dalén Frusen fågel var 46 000 år gammal berglärka 2020-02-21 Forskare har kartlagt delar av arvsmassan hos en välbevarad berglärka från Sibirien. Resultaten kan bidra till att förklara hur underarter utvecklas men även hur mammutstäppen omvandlades.
 • Nytt anslag ska bidra till utveckling av kvantdatorn 2020-02-20 Med ett stort anslag från Wallenbergstiftelserna hoppas Nobelpristagaren Frank Wilczek att locka ett tjugotal fysiker från hela världen till forskningscentret Nordita.
 • När språk blir en maktfaktor 2020-02-20 I universitetets underjordiska konsthall möter forskning konst. Just nu handlar det om språk som maktfaktor, som identitet och vikten av att inte förlora sitt modersmål.
 • Det mesta oklart efter Brexit 2020-02-20 När du läser det här har Storbritannien lämnat EU. Men vad Brexit kommer att betyda för universitetets forskningssamarbeten och studentutbyten med Storbritannien är det ingen som vet.
 • Nytt Open Access-avtal med ACS 2020-02-19 Nu kan du som forskare vid Stockholms universitet publicera dig Open Access utan avgift i tidskrifter från det vetenskapliga förlaget American Chemical Society, ACS.
 • Paul T. Anastas Foto: Ingmarie Andersson Grön kemi viktigt i hållbarhetsomställningen 2020-02-18 Det finns en enorm potential i grön kemi som kan skynda på omställningen till ett hållbart samhälle.
 • ”Vanliga vallor går lika bra” 2020-02-17 Just nu pågår skolornas sportlovsveckor och i fjällen ger sig många ut i spåren för att åka längdskidor. Men den skidvalla som får skidorna att glida så bra innehåller i många fall högfluorerande ämnen som är miljö- och hälsofarliga. Finns det några alternativ?
 • Vuxen man begravd i Sigtuna på 1000-talet. Upptäcktes 2008. Foto: Sigtuna museum DNA-studier ger ny syn på Sveriges historia 2020-02-13 Det stora Atlasprojektet har ändrat bilden av hur Skandinavien befolkades och hur jordbruket spreds over Europa.
 • Marianne Dehasque, doktorand på Zoologiska institutionen, undersöker DNA från de sista mammutarna. Gamla gener i nytt centrum 2020-02-13 Mammutar, människor eller mikrober. Nya Centrum för paleogenetik samlar forskare som undersöker hårt nedbrutet DNA.
 • Mammutbete i Sibirien. Foto: Love Dalén Dog den sista mammuten av inavel? 2020-02-13 På Wrangels ö levde de sista mammutarna isolerade i 6 000 år innan de dog ut. Love Daléns forskargrupp vill ta reda vad som hände.
 • Astrid Söderbergh Widding Viktigt med öppenhet i rekryteringsprocesser 2020-02-12 Mobilitet, öppenhet och kvalitet. Det var återkommande önskemål när Sveriges unga akademi och Stockholm universitet ordnade ett karriärseminarium.
 • Photo: M Klinghardt Inga enkla svar om framtidens problem med skadeinsekter 2020-02-12 Hur klimatförändringar påverkar framtidens insektsskador är inte lätt att förutsäga. En internationell forskargrupp, ledd av Philipp Lehmann från Zoologiska Institutionen, har studerat ca 30 av världens besvärligaste skadeinsekter och sett att de svarar olika på klimatförändringarna.
 • Kemikalier i damm kan störa transporten av sköldkörtelhormon 2020-02-12 Sköldkörtelhormon är viktigt för utveckling av hjärnan under de första levnadsåren. En störning i hormonnivåer kan påverka hälsan under hela livet.
 • Reglering av alternativa fettförbränningsmekanismer kan leda till nya behandlingsmetoder mot fetma 2020-02-07 Forskare har i en ny studie identifierat regleringen av alternativ energiförbrukning i fettvävnad hos möss. Fyndet öppnar ett nytt fönster för behandling av fetma hos patienter som vanligtvis visar nedsatt konventionell fettförbränning.
 • Forskningsanslag från Cancer- och Allergifonden 2020-02-06 Eva Sverremark-Ekström, professor vid Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens institut, får ett forskningsanslag från Cancer- och Allergifonden.
 • Publicera dig Open Access utan kostnad hos SAGE 2020-02-06 Nu kan du som forskare vid Stockholms universitet publicera dig Open Access utan avgift i tidskrifter från SAGE.
 • Nya professorer vid Stockholms universitet 2020-02-04 De senaste månaderna har flera nya professorer anställts och befordrats vid Stockholms universitet.
 • Transportproteinet PfHT1 Ny forskning visar hur malariaparasiter tar upp socker 2020-02-03 Forskare vid Stockholms universitet har nu i detalj kunnat visa hur malariaparasiter tar upp socker, en upptäckt som kan leda till bättre läkemedel mot malaria.
 • Det atmosfäriska mättornet på isbrytaren Oden som rör sig genom östra Sibiriska havet under projektet SWERUS-C3, foto: Brett Thornton Avgörande framsteg i mätningar av metanutsläpp från Arktiska oceanen 2020-01-31 En ny studie publicerad i Science Advances visar att mängden metan som frigörs från Arktiska oceanen till atmosfären är betydligt mindre än vad tidigare studier hävdat.
 • Blinda och seende minns på samma sätt 2020-01-31 Synen spelar inte någon avgörande roll för hur lukter och ljud väcker minnen från livsspannet enligt en ny studie.
 • Forskningsanslag från Barncancerfonden 2020-01-29 Professor Bengt Mannervik vid Institutionen för biokemi och biofysik får ett tvåårigt forskningsanslag från Barncancerfonden för projektet Design av molekylär verktygslåda av enzymer för behandling av cancer hos barn.
 • Ilona Riipinen Foto: Eva Dalin Ilona Riipinen invald i KVA 2020-01-28 Kungliga Vetenskapsakademien har valt in fem nya ledamöter. En av dessa är professor Ilona Riipinen, professor vid Institutionen för miljövetenskap, Stockholms universitet och Wallenberg Academy Fellow.
 • Foto: Karl Edqvist Stockholms universitetsbibliotek med och digitaliserar 600 års svenskt tryck 2020-01-28 Alla böcker, tidningar, tidskrifter, läromedel och rapporter ingår.
 • Anna Dahlgren. Foto: Patrick Miller Forskare belönas av Vitterhetsakademien 2020-01-27 Anna Dahlgren, professor i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, är en av de framstående forskare som i år belönas av Kungl. Vitterhetsakademien.
 • Forskningsanslag från Torsten Söderbergs Stiftelse 2020-01-24 Fyra forskare vid Stockholms universitet har beviljats forskningsmedel från Torsten Söderbergs Stiftelse.
 • Molekylstrukturen på det fotosyntetiska komplex I-proteinet, som sitter i cyanobakteriens tylakoidmembran. Proteinet består av olika ihopkopplade moduler, som fångar elektroner från övriga fotosyntetiska protein, pumpar proton över ett biologiskt membran, och koncentrerar koldioxid. Bild: Patricia Saura. Ny kartläggning av hur cyanobakterier koncentrerar koldioxid 2020-01-24 Forskare har hittat atomstrukturen för det fotosyntetiska komplex I-protein som koncentrerar koldioxid från atmosfären. Det är en pusselbit för att förstå hur fotosyntesen fungerar på cellnivå.
 • John Hassler, professor och ordförandet i rådet. Foto: Niklas Björling ”Kolet, inte oljan, är det centrala hotet mot klimatet” 2020-01-22 SNS Konjunkturråd har släppt en rapport om hur politiken ska utformas för att bromsa de globala klimatförändringarna.
 • Foto: Etienne Boulanger/Unsplash Seminarium om datahanteringsplaner 2020-01-22 Stockholms universitetsbibliotek och Avdelningen för forskningsstöd bjuder in till ett seminarium om datahanteringsplaner, något som är aktuellt just nu hos många forskningsfinansiärer.
 • Rökstenen. Foto: Helge Andersson. Vikingar reste runsten av rädsla för klimatkatastrof 2020-01-17 Rökstenen, världens mest kända vikingatida runsten, har tack vare ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt fått en ny tolkning. Texten handlar om kampen mellan ljus och mörker, värme och kyla, liv och död.
 • Kiseldioxidpartikel, bild: Stockholms universitet Kiseldioxidpartiklar kan leda till nya metoder för behandling av fetma 2020-01-17 Mikrometerstora partiklar av porös kiseldioxid kan, efter intag, påverka hur snabbt mat bryts ned och tas upp i tarmen.
 • Vargvalpen Flea, en av de valpar som Christina Hansen Wheat vid Zoologiska institutionen, Stockholms universitet, studerar för att se skillnader och likheter i beteende mellan hundar och vargar. Foto: Christina Hansen Wheat Vargar kan förstå människor och apportera bollar 2020-01-17 Inte bara hundar utan också vargar kan tolka mänsklig kommunikation och förstå att de ska hämta en kastad boll, visar ny forskning. Tidigare har man trott att förmågan uppstod hos hundar sedan de blivit tama.
 • Ayco Tack, forskare vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik Utvecklingsforskning får bidrag från VR 2020-01-15 Vetenskapsrådet har fattat beslut om projektbidrag och nätverksbidrag (”Swedish Research Links”) inom utvecklingsforskning. Sex forskare vid Stockholms universitet beviljas projektbidrag, en beviljas nätverksbidrag.
 • Medaljer till professorer i naturgeografi 2020-01-09 Margareta Ihse och Karna Lidmar-Bergström, båda professorer emeritæ vid Institutionen för naturgeografi, tilldelas Johan August Wahlbergs medalj i guld.
 • Robin Rogers. Foto: Alec Tremaine Photography Två världsledande kemister med miljöprofil gästar universitetet 2020-01-07 Robin D. Rogers och Paul Anastas har på olika sätt bidragit till det växande intresset för hållbara kemikalier. Nu är de gästprofessorer vid Stockholms universitet.
 • Torsken allvarligt drabbad av tiaminbrist i Östersjön 2020-01-07 En ny vetenskaplig studie visar att torsken i Östersjöområdet är allvarligt drabbad av tiaminbrist. Tiamin, eller vitamin B1, är ett helt nödvändigt vitamin för alla djurceller.
 • Nya ledamöter i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 2019-12-19 Vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sammankomst den 12 december 2019 valdes tre forskare från Stockholms universitet in.
 • Gästforskarvistelser vid svenska Medelhavsinstituten 2019-12-19 Riksbankens Jubileumsfond har fattat beslut om gästforskarvistelser vid de svenska Medelhavsinstituten. Fem forskare vid Stockholms har beviljats medel för 4-12 månaders vistelse i Aten, Rom eller Istanbul.
 • SU-forskare beviljas anslag från Wallenbergstiftelse 2019-12-19 Två forskare vid SU tilldelas projektmedel från Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond.
 • Två anslag till energiforskning 2019-12-19 Energimyndigheten i samverkan med Vetenskapsrådet har beviljat 122 miljoner till 25 olika projekt inom energiriktad grundforskning. Två av dessa tillfaller Stockholms universitet.
 • En ljuskälla som syns på den vänstra bilden har försvunnit i den senare tagna högra bilden. Försvunna ljuskällor på himlavalvet ska undersökas i tvärvetenskapligt projekt 2019-12-18 Omkring hundra mycket röda stjärnliknande ljuskällor, som dykt upp och försvunnit inom ett kort tidsintervall, har upptäckts av ett internationellt forskarlag med svenska forskare i spetsen
 • Lars Arvestad. Foto: Privat. Open Science vid Stockholms universitet 2019-12-18 Hur arbetar forskare inom olika områden med hantering, lagring och tillgängliggörande av forskningsdata? Besök våra öppna föreläsningar!
 • Gustav Nilsonne Diskussion om behovet av öppna data 2019-12-18 Gustav Nilsonne diskuterar behovet av öppna data från forskning på människor, metoder som står till buds för forskare som vill publicera öppna data, samt utmaningar som återstår framöver.
 • Video: Se hela seminariet om Plan S 2019-12-18 EU-initiativet Plan S lanserades i september 2018 och för att kunna föra en öppen dialog om en komplex fråga så arrangerade Stockholms universitet ett seminarium 28 januari med bland andra rektor Astrid Söderbergh Widding.
 • Publicera dig Open Access hos Wiley utan kostnad 2019-12-17 Från den 1 januari 2020 kan du som forskare vid Stockholms universitet publicera dig Open Access utan kostnad i flertalet tidskrifter från det vetenskapliga förlaget Wiley.  
 • Emma Hagqvist, Stressforskningsinstitutet. Foto: Jonna Nimonius. Julen en stressig tid – speciellt för kvinnor 2019-12-16 Julen nalkas och julstressen likaså; klappar ska köpas, sillen läggas in, julgranen fixas och dessutom ska huset glänsa som en strålande julstjärna. Kvinnorna, främst de med barn, kommer mest troligt att få göra lejonparten av julstöket, enligt stressforskaren Emma Hagqvist.
 • Professor Frank Wilczek. Foto: Niklas Björling / Stockholms universitet 95 miljoner från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse till Nordita 2019-12-12 Nordita har beviljats 95 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse för att etablera forskargrupper inom två nya områden, kvantinformation och komplexa nätverk.
 • Forskare kräver minskade utsläpp för att begränsa skador på jordens frusna delar 2019-12-12 När klimatförhandlingarna i Madrid går mot sitt slut uppmanar en grupp ledande forskare, bland annat från Stockholms universitet, världens länder att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 ° C.
 • Fyra fellows blir Wallenberg Scholars 2019-12-11 Fyra av universitetets Wallenberg Academy Fellows: David Drew, Helen Frowe, Martin Högbom och Sara Strandberg, får ytterligare anslag inom programmet Wallenberg Scholars.
 • Fyra forskningsmiljöer får stöd av Vetenskapsrådet 2019-12-11 Vetenskapsrådet har beslutat om bidrag till forskningsmiljöer inom naturvetenskap och teknikvetenskap. Av nio bidrag går fyra till Stockholms universitet om sammanlagt 70 miljoner kronor.
 • ERC Consolidator Grant till Ilona Riipinen 2019-12-11 Ilona Riipinen har tilldelats ett ERC Consolidator Grant för att studera interaktioner mellan aerosolpartiklar och moln. Syftet är att bättre förstå människans påverkan på det atmosfäriska systemet och klimatet.
 • Xiaodong Zou Foto: Yi Luo SU-professorer beviljas närmare 100 miljoner 2019-12-11 Vetenskapsrådet har beslutat vilka som beviljas bidrag inom Rådsprofessorprogrammet. Två anslag går till Stockholms universitet.
 • ”Lätt att övertolka statistik” 2019-12-10 Vilken roll spelar statistik för forskning? Vilka är de vanligaste felen när det hänvisas till statistiska undersökningar?
 • Rachel Foster. Foto: Magnus Bergström, KAW Tre förlängda Wallenberg Fellowships 2019-12-10 Axel Englund, Rachel Foster och Martin Ott vid Stockholms universitet beviljas femåriga förlängningsanslag som Wallenberg Academy Fellows.
 • Anslag för forskning om hållbara städer 2019-12-09 NordForsk delar ut 50 miljoner norska kronor till fyra nya forskningsprojekt som ska göra Nordens städer mer hållbara. Ett anslag går till Erik Andersson vid Stockholms universitet.
 • Håkan Fischer och Lisa Skedung vid magnetkameran på SUBIC. Foto: Jens Lasthein Ökad kunskap om känselsinne och ålder 2019-12-06 Håkan Fischer, professor och prefekt vid Psykologiska institutionen, och Lisa Skedung, forskare och projektledare vid RISE, driver tillsammans med Elizabeth Hörlin (RISE), Kathryn Harris (RISE) och Amirhossein Manzouri (SU) ett samarbetsprojekt om neuroperception.
 • Forskare beviljas postdok-medel av Vetenskapsrådet 2019-12-04 Åtta unga forskare vid Stockholms universitet har beviljats internationell postdok från Vetenskapsrådet.
 • Stanley Greenstein forskar om hur juridik ska förhålla sig till artificiell intelligens. Bilden är ett montage. Foto: Jens Lasthein. Vilken makt har algoritmerna över oss? 2019-12-04 Varje dag lämnar vi över kontrollen till maskiner vi inte förstår hur de fungerar. Stanley Greenstein vill sätta ljus på de svarta lådor av artificiell intelligens vilka fattar beslut som påverkar människor.
 • Fyra forskare blir Wallenberg Fellows 2019-12-03 Fyra av universitetets forskare har utsetts till Wallenberg Academy Fellows 2019. De ska studera Vintergatans historia, energiomvandling i celler, gruppteorins roll för geometrin och långsiktiga effekter av villkorslösa bidrag till fattiga familjer i låginkomstländer.
 • Foto: Pieter De Frenne Små skogar viktigare än tidigare trott 2019-12-03 Små skogar i jordbruksmark har fler fördelar för människor per ytenhet jämfört med stora skogar enligt en ny studie
 • Överlämnandet av boken gjordes till representanter för miljömyndigheterna i städerna Shanghai och Jiaxing. Åke Bergman längs fram till höger på bilden. Ny bok om svenskt-kinesiskt miljösamarbete 2019-12-03 Professor Åke Bergman har stått i spetsen för ett projekt om miljögifter i Yangtzeflodens delta. Nu har resultaten redovisats för miljömyndigheten i Shanghai.
 • Stressforskning och kultur i ny podd 2019-12-02 Är julstress ett folkhälsoproblem och vad är egentligen stress? Det är några ämnen i Stressforskningspodden. Varje avsnitt tar avstamp i en kulturyttring kopplad till det aktuella temat.
 • Nytt avtal med Elsevier – 100 procent Open Access 2019-12-02 Nu kan du som forskare eller student vid Stockholms universitet läsa drygt 2 000 vetenskapliga tidskrifter från Elsevier och forskare kan även publicera sig Open Access utan extra kostnad i förlagets tidskrifter.
 • Två forskningsanslag från Wallenbergstiftelse 2019-11-29 Två forskare vid Stockholms universitet tilldelas forskningsmedel från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse (MMW).
 • Cecilia Lundholm, prrofessor vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik. 
Foto: Niklas Björling Samhällskunskapslärare viktiga för elevers miljöhandlingar 2019-11-21 Vad påverkar människor att utföra miljövänliga handlingar? Är det känslor och värderingar eller är det kunskap om hur samhälle, ekonomi och juridik fungerar som avgör hur vi handlar?
 • 27 forskare har beviljats medel från Formas 2019-11-21 Formas forskarråd har beviljat medel till 27 forskare vid Stockholms universitet. De beviljade medlen rör 28 projekt.
 • Nya upptäckter ökar kunskap om universums mest kraftfulla explosioner 2019-11-21 Gammablixtar har sitt ursprung i universums mest kraftfulla explosioner och signalerar födelsen av ett svart hål. Nu har forskare observerat blixtar vars strålning når energier som är många gånger större än tidigare känt.
 • Ny teknik för att identifiera celltyper 2019-11-20 Forskare vid SciLifeLab, ett nationellt center som drivs av Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet, har utvecklat en ny teknik som kallas ”Probalistic cell typing by in situ sequencing” eller pciSeq. Den nya tekniken kan identifiera celltyper samt avgöra deras rumsliga plats på ett mycket mer effektivt sätt jämfört med tidigare metoder.
 • Nio forskare vid Stockholms universitet bland världens mest citerade 2019-11-19 I dagarna publicerade Web of Science Group sin årliga lista över världens mest citerade och inflytelserika forskare. Nio forskare vid Stockholms universitet finns med 2019.
 • Shopping och köpbeteende 2019-11-18 Vid Stockholms universitet finns forskare som kan svara på frågor om shopping, konsumtionskultur och köpbeteende.
 • Forskningsanslag från Cancerfonden 2019-11-15 Cancerfonden har fattat beslut om årets forskningsanslag. Tre forskare vid Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut (MBW) tilldelas medel för projekt. En forskare beviljas, utöver ett projektbidrag, ”utökat stöd”.
 • Alexey Amunts har valts ut till EMBO Young Investigator Program 2019-11-13 Det prestigefyllda fyraåriga programmet ger akademiskt, praktiskt och ekonomiskt stöd till lovande unga forskare inom biovetenskap för att hjälpa dem att förverkliga sin potential som forskare i världsklass.
 • Hållbarhetsforum lyfte frågor om demokrati och populism 2019-11-11 Forskning och högre utbildning har stor betydelse för att hantera miljö- och samhällsutmaningar. Det var ett viktigt budskap vid Hållbarhetsforum.
 • En liten havsmus (rabbitfish) som fångats i ett myggnät. Foto: Benjamin L Jones. Fångar myggnät mot malaria fler fiskar än insekter? 2019-11-11 Myggnät avsedda för att stoppa malariamyggor används istället för fiske och kan förstöra tropiska kustekosystem visar en ny studie i Ambio.
 • Professor Christina Rudén har lett utredningen om riskerna med kemikalier. Foto: Jens Lasthein Hårdare tag mot kemikalieblandningar 2019-11-11 Under hela livet utsätts människor för komplexa blandningar av mer eller mindre farliga kemikalier. Hur påverkar det oss och vad bör göras? Professor Christina Rudén har överlämnat en rapport till regeringen.
 • Pher G. Andersson Ny upptäckt kan ge mer miljövänlig kemi 2019-11-07 Förenklade kemiska processer med mindre avfall och biprodukter. Det är möjliga fördelar av en ny upptäckt av forskare vid Stockholms universitet.
 • En allt större del av planeten används nu för att producera mat, material och bränsle. Det skapa nya globala risker, skriver forskare från SRC i Nature. Foto: N. Ryrholm/Azote Omvandlingen av hela biosfären till ett globalt produktionssystem skapar helt nya risker 2019-11-07 Planetens har förvandlats till ett system för att producera så mycket mat, material och bränsle som möjligt. Resultatet är ett kraftigt förenklat ”globalt produktionsekosystem” inriktat på maximal produktion, men ytterst sårbart för störningar. Det skriver forskare från SRC i Nature.
 • Vinnare av Stockholmspriset i kriminologi 2019-11-05 Stockholmspriset i kriminologi 2020 tilldelas Philip J. Cook och Franklin E. Zimring för evidensbaserade forskning kring vikten av vapenlagar.
 • 81 miljoner till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap 2019-11-04 Vetenskapsrådet har beslutat om projektbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap. 19 forskare vid Stockholms universitet har beviljats medel, om sammanlagt drygt 81 miljoner kronor.
 • 154 miljoner till naturvetenskaplig forskning 2019-11-04 Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka forskare som beviljas bidrag inom naturvetenskap och teknik 2019. 45 projekt vid Stockholms universitet får bidrag.
 • Sex forskare inom utbildningsvetenskap får bidrag från Vetenskapsrådet 2019-11-04 Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom Utbildningsvetenskap 2019. Vid Stockholms universitet har sex forskare beviljats medel
 • Projektbidrag inom medicin och hälsa 2019-11-04 Vetenskapsrådet har fattat beslut om projektbidrag inom medicin och hälsa 2019. Sex bidrag går till Stockholms universitet.
 • Jenny Larsson beviljas programanslag för forskning om indoeuropeiska språk. Foto: Niklas Björling 15 anslag från Riksbankens Jubileumsfond 2019-10-18 Riksbankens Jubileumsfond beviljar universitetet ett större program, elva projektbidrag, två infrastrukturprojekt och en Flexit-tjänst. Totalt rör det sig om närmare 70 miljoner kronor.
 • Victor Galaz talar vid lanseringen i New York. Foto: SRC Svenskt-amerikanskt initiativ för AI och hållbarhet 2019-10-18 Amerikanska och svenska akademiker, svenska regeringen, Google, Ericsson, USAID, UNDP och UN Global Pulse möttes nyligen för att utröna hur artificiell intelligens (AI) kan bidra till att uppnå de globala hållbarhetsmålen.
 • Foto: Mostphotos Halloween och Allhelgonahelgen 2019-10-17 Stockholms universitet har ett antal forskare som gärna svarar på frågor sina respektive ämnen, alla med koppling till Halloween eller Allhelgonahelgen.
 • Hur kan du finansiera Open Access? 2019-10-10 Det är upp till respektive författare att själv avgöra vilken typ av finansiering som är lämplig vid varje publiceringstillfälle med Gold eller Hybrid Open Access som kräver författaravgift.
 • Fysiker har hittat ett sätt att ”höra” mörk materia 2019-10-09 Fysiker vid Stockholms universitet och Max Planck Institutet för fysik har föreslagit att plasma kan användas för att revolutionera sökandet efter den svårfångade mörka materien.
 • Officiellt startskott för europeiskt samarbete 2019-10-08 Samarbetet CIVIS – European Civic University Alliance för samman över 384 000 studenter och 55 000 medarbetare vid åtta universitet i Europa. Den 1:a oktober gick det officiella startskottet för alliansarbetet.
 • Forte beviljar 91 miljoner till forskning vid SU 2019-10-07 Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd har beslutat om bidrag. Forskare vid Stockholms universitet beviljas totalt närmare 91 miljoner fördelat på 22 bidrag.
 • Labföreståndaren Elin Allzén demonstrerar SUBICs röntgenmikroskop för prinsessan Sofia och prins Carl Philip. Foto: Lena Katarina Johansson/Stockholms universitet. Kungligt besök vid inofficiell invigning av SUBIC 2019-10-04 Dyslexi och hjärnan var temat för Stockholm University Brain Imaging Centers (SUBICs) första symposium. Huvudtalare var Usha Goswami, professor i neurovetenskap vid universitet i Cambridge. Prins Carl Philip och prinsessan Sofia närvarade vid symposiet och deltog sedan ett studiebesök vid forskningscentret.
 • Datorsimulation av en sammanslagning av två neutronstjärnor 132 miljoner till forskningsprojekt vid Stockholms universitet 2019-10-02 Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har presenterat de som får projektanslag för 2019. Totalt 20 projekt beviljas anslag på 640 miljoner kronor. Av dem finns fyra stycken vid Stockholms universitet.
 • Alexander Balatsky, foto: Stockholms universitet Vill förstå dynamiska processer i kvantmateria 2019-10-02 Inom så kallad kvantteknologi, som i framtiden spås ta över efter dagens kiselbaserade elektronik, är möjligheterna oändliga. Men kvantmateria är svårt att studera, bland annat för att många mikroskopiska egenskaper i kvantmateria har en stark inneboende dynamik.
 • Respiratorsikt superkomplex från Mycobacterium smegmatis Ökad kunskap om cellens energifabriker 2019-10-01 Nya möjligheter i utvecklingen av läkemedel mot tuberkulos och en ökad förståelse för hur cellens energifabriker fungerar. Det är i fokus när Martin Högbom och hans forskarteam tittar närmare på energifabrikerna i bakterien Mycobacterium smegmatis.
 • Datorsimulation av en sammanslagning av två neutronstjärnor Gravitationsstrålning ska ge nya svar om grundämnen och universums expansion 2019-10-01 I kosmiska krockar skapas ibland både gravitationsstrålning och vanligt ljus. Projektet ”Gravity meets light” syftar till att förstå mer om de här krockarna och den strålning som de ger upphov till.
 • Anja-Verena Mudring, foto: Niklas Björling Joniska vätskor kan hjälpa framtagandet av mer effektiva läkemedel 2019-10-01 I ett nytt projekt, med stöd från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, utforskar Anja-Verena Mudring tillsammans med ett forskarteam om joniska vätskor kan ersätta organiska lösningsmedel och därmed skapa helt nya möjligheter i framtagandet av läkemedel.
 • ”Kan vara gjord i 1500-talsmästaren Bruegels ateljé” 2019-09-30 Målningen ”Överfallet” från 1500-talet är ett centralt verk i universitetets konstsamling, men vem är egentligen konstnären? Nu har internationella konstexperter undersökt verket.
 • I dag har Xbrane Biopharma ett 30-tal anställda och utvecklar biologiska läkemedel i egna lokaler i Solna men rötterna finns vid Stockholms universitet. Foto: XBrane Biopharma Från akademisk framgång till växande läkemedelsbolag 2019-09-25 Xbrane Biopharma är ett lovande bioteknikbolag med rötterna vid Stockholms universitet. Går allt som planerat blir bolagets första läkemedel godkänt 2021.
 • Universitetets egen ”Nobelfest” närmar sig 2019-09-23 Den 27 september är det dags för Stockholms universitets årliga installations- och promotionshögtid i Blå hallen i Stockholms stadshus.
 • Den tyska isbrytaren Polarstern ska vara bas för expeditionen som ska sitta fast i isen vid Arktis. Foto: Alfred-Wegener-Institut/Stefan Hendricks Forskare ska frysa fast i Arktis ett år 2019-09-20 Den tyska isbrytaren Polarstern är på väg till Arktis för att frysa fast i isen och driva förbi Nordpolen. En av forskarna är Pauline Snoeijis Leijonmalm vid Stockholms universitet.
 • Expertlista för högtider, ceremonier och ritualer 2019-09-20 Här listas forskare vid Stockholms universitet som kan svara på frågor om högtider, ceremonier och ritualer.
 • Forskningen kring nanocellulosa bidrar på sikt till ökad hållbarhet i samhället, enligt Aji Matthew.
Foto: Niklas Björling Materialdesign i nanoskala för ökad hållbarhet 2019-09-19 Med skogsavfall som huvudsaklig råvara designar Aji Mathew nya funktionella material – ner på atomnivå. Resultatet är olika nanomaterial med skräddarsydda egenskaper och tydlig hållbarhetsprofil.
 • I Sverige bedöms ungefär 340 000 personer ha problem till följd av spelandet. Behovet av kunskap om hur spelproblem har ökat. Foto: Marc Femenia Forskning som ska minska spelproblem 2019-09-19 Inom ramen för forskningsprogrammet REGAPS studerar forskarna spel om pengar. Målet är att förbättra stödet till drabbade och förebygga spelproblem.
 • Fyra företag kontrollerar 84 procent av bekämpningsmedelsmarknaden inom jordbruket. I en artikel i tidskriften Nature Ecology and Evolution menar forskarna att denna maktkoncentration skulle kunna förvandlas till en positiv kraft för ett hållbart samhälle. Foto: PxHere. Dags för storföretag att ta miljöansvar 2019-09-17 En handfull internationella företag har makten att öka hastigheten på (eller förhindra) övergången till ett hållbart samhälle. Det visar en ny studie från Stockholms Resilienscentrum.
 • Internationellt pris till Gunnar von Heijne 2019-09-09 Gunnar von Heijne, professor i teoretisk kemi vid Institutionen för biokemi och biofysik samt director vid SciLifeLab, tilldelas The Biophysical Society’s 2020 Anatrace Membrane Protein Award.
 • Kebneikaises sydtopp den 3 september 2019. Foto: Gunhild Rosqvist Kebnekaises sydtopp en meter lägre än nordtoppen 2019-09-09 Den årliga mätningen av Kebnekaises sydtopp har genomförts av forskare vid Stockholms universitet. Höjden på Sydtoppen var 2095,6 meter, det vill säga 1,2 meter lägre än Nordtoppens 2096,8 meter.
 • Forskningsprojekt vid SU får ERC-anslag 2019-09-04 Markus Kowalewski vid Fysikum har fått ett anslag på drygt 1,48 miljoner euro från Europeiska forskningsrådet (ERC) för projektet ”Chemistry in Optical Nano Cavities: Designing Photonic Reagents and Light-Matter Materials”, eller CONICALM. ”Starting grant”-anslagen delades ut till totalt 408 forskare från 51 länder.
 • Pontus Strimling. Foto: Sara Moritz. Så kan moralisk och politisk utveckling förutsägas 2019-08-26 Hur kommer det sig att dagens konservativa är mer liberala i många värderingsfrågor än gårdagens liberaler? Varför har opinionen i stora delar av världen svängt så snabbt till förmån för homosexuellas rättigheter men stått stilla på andra etiskt minerade områden som till exempel aborträtt? Några av de frågor som ett svenskt forskarteam besvarar i en studie.
 • Så slogs Nordatlantens värmepump på 2019-08-22 För 34 miljoner år sedan upphörde växthusklimatet som rådde under dinosauriernas tid och ett istidsklimat inleddes där Antarktis blev täckt av glaciärer. Geologiska data visar att cirkulationssystemet i Atlanten, som gör att Europa är varmt idag, också startade vid denna tid. Varför det är så har varit lite av ett mysterium.
 • Expedition till outforskad grönländsk glaciär 2019-08-21 I augusti startar en forskningsexpedition med isbrytaren Oden till Ryderglaciären i nordvästra Grönland. Forskare ska undersöka kopplingen mellan klimatförändringar och glaciärer men även hur Grönland koloniserats.
 • Alla RefWorks-konton avslutas vid årsskiftet – spara dina referenser 2019-08-20 Stockholms universitetsbibliotek kommer att avsluta abonnemanget på referenshanteringsprogrammet RefWorks den 31 december 2019.
 • Bidrag till forskning om Alzheimers sjukdom 2019-08-20 Alzheimers sjukdom är den främsta orsaken till demens hos äldre. Sjukdomen saknar i dagsläget både förebyggande åtgärder och bot. I ett forskningsprojekt som har beviljats bidrag från amerikanska Bright Focus Foundation ska forskarna ta reda på om det finns en koppling mellan sjukdomen och en specifik lever-genererad profil i blodet.
 • Forskning om jobb i låginkomstländer beviljas bidrag 2019-08-09 Hur kan utformningen av lån förbättras för att bättre stödja företagstillväxt och ökad sysselsättning i länder som Uganda? I ett forskningsprojekt hoppas forskarna kunna bidra till mer kunskap om en mer effektiv arbetsmarknadspolitik i låginkomstländer.
 • Astrid Söderbergh Widding med i regeringens nya forskningsberedning 2019-08-08 Nu tillsätter regeringen den nya forskningsberedningen – en expertgrupp med stor kunskap om svensk forskning och dess internationella konkurrenskraft.
 • Kartor över korrelationen under 1900-talet av 10-årsmedelvärden mellan meteorologiska data av temperatur och nederbörd (till vänster), trädringsrekonstruerad temperatur och torka (mitten) och modellsimulerad temperatur och nederbörd (till höger) för sommarsäsongen. Ju mer röda färger, desto mer positivt samband (varmt = fuktigt) och ju mer blåa färger, desto mer negativt samband (varmt = torrt). Sommarhetta och torka i Europa under tolv århundraden 2019-08-06 De nutida trenderna i sommartorka faller hittills inte utanför ramen för de senaste tolv århundradenas naturliga variationer. Det visar en ny artikel som studerat sambandet mellan sommartemperatur och torka runt om i Europa.
 • När en råtta känner lukter aktiveras hjärnan på samma sätt som hos människan. Forskning som kan göra det lättare att utveckla mediciner mot demenssjukdomar. Foto: Mostphotos Din dofthjärna fungerar som en råttas 2019-07-31 En ny studie visar stora likheter mellan dofthjärnan hos människor och råttor, vilket kan hjälpa oss att utveckla nya mediciner mot Alzheimers. Personer med svårigheter att identifiera dofter har nämligen större risk att utveckla sjukdomen.
 • Sju forskare får anslag från Vetenskapsrådet 2019-07-19 Sju unga forskare vid SU har beviljats internationell postdok från Vetenskapsrådet
 • RV Sonne, Credit: University of Hamburg / LDF/J.Peters Vart tar plasten i havet vägen? 2019-07-10 Hur beter sig mikroplaster i vatten och i marina näringskedjor? Det undersöker två doktorander från Stockholms universitet under en vetenskaplig kryssning från Kanada till Singapore.
 • Stockholms universitet Expertlista - tolkning 2019-07-05 Med anledning av diskussionen i Almedalen kring rätten till tolk har vi listat experter från Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet som kan svara på frågor kring tolkning och den forskning som finns.
 • Föremål från en utgrävning. Foto: Lena Holmquist Studie visar att hälften av föremålen slängs vid utgrävningar 2019-07-05 Häften av de metallföremål som hittas vid arkeologiska utgrävningar slängs och det saknas uttalade riktlinjer för vad som ska bevaras. Det visar en ny studie av arkeologer.
 • Tåget – ett populärt transportmedel med många utmaningar 2019-07-04 Allt fler semesterfirare väljer tåget istället för flyget, av klimatskäl men också för att uppleva äventyret. Men järnvägen utvecklades under en helt annan tid med helt andra behov och krav.
 • Forskningsstationen i Tarfala får nu en ny större byggnad. Foto: Ninis Rosqvist Nybygge vid Tarfala forskningsstation 2019-07-04 Under sommaren pågår bygget av ett nytt ”forskarhus” på Tarfala forskningsstation.
 • Hur såg livet ut i torpen efter torparna? 2019-07-03 Vilka tog över torpen efter att torparna hade flyttat ut och innan husen blev sommarstugor för stadsbor? I en nyligen publicerad studie framträder en mångskiftande plats, där livet pågår lite i marginalen.
 • Fem forskningsprojekt beviljas EU-medel 2019-07-01 Sammanlagt fem forskningsprojekt vid Stockholms universitet har beviljats EU-medel inom utlysningen MSCA-ITN (Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Networks).
 • Geografi vid Stockholms universitet på plats nio i världen 2019-07-01 Geografi vid Stockholms universitet ligger på plats nio bland geografiutbildningarna i världen enligt 2019 års Academic Ranking of World Universities (ARWU), kallad Shanghairankningen. Även miljövetenskap och atmosfärsvetenskap placerar sig högt upp på respektive ämnesrankning.
 • Pernilla Leviner Foto: Niklas Björling Barnen till IS-anhängarna hamnar mellan stolarna 2019-06-28 Sverige har formellt inte juridiskt ansvar för medföljande barn till IS-anhängare som sitter fängslade i Syrien och Irak, men det finns starka moraliska skäl att ingripa till stöd och skydd för barnen.
 • Det nyupptäckta nervgiftet som är speciellt inriktat på malariamyggor. Strukturen hos den del av PMP1 som ”känner igen” malariamyggan. Illustration: Geoffrey Masuyer/Stockholms universitet Botoxkusin kan minska malaria på miljövänligt sätt 2019-06-28 Forskare i Stockholm och Lund har tillsammans med forskare i USA hittat ett nytt toxin selektivt inriktat på malariamyggor. Upptäckten kan leda till nya och miljövänliga sätt att bekämpa malaria.
 • Xiaodong Zou. Foto: Yi Lou. Xiaodong Zou invald i KVA 2019-06-27 Kemiprofessor Xiaodong Zou har valts in i Kungliga Vetenskapsakademien.
 • Stort forskningsanslag ska utveckla grön kemi 2019-06-27 Finansiären Mistra satsar tillsammans med industrin 100 miljoner kronor på forskningsprogrammet SAFECHEM. Stockholms universitet tilldelas den största summan, cirka 30 miljoner kronor.
 • Foto: Jens Rydell (http://www.fladdermus.net/naturfoto/) Rapportera in fladdermusobservationer 2019-06-27 I ett nytt projekt, där medborgarforskning spelar en viktig roll, kan allmänheten i hela Sverige hjälpa forskare att hitta fladdermuskolonier genom att rapportera in observationer av fladdermöss
 • Dyngbaggar, foto: Nico Smit/Mostphotos Dyngbaggar kan navigera med hjälp av vinden 2019-06-27 Det är sedan tidigare känt att dyngbaggar använder sig av solen för att navigera. Men ett internationellt forskarlag har nu visat att de även kan ta ut riktning med hjälp av vinden.
 • Nytt Open Access-avtal med Springer Nature 2019-06-25 Nu kan du som forskare vid Stockholms universitet publicera dig utan avgift i drygt 500 OA-tidskrifter från Springer Nature.
 • Två Pro Futura-forskare från universitetet 2019-06-24 Riksbankens Jubileumsfond har utsett 2019 års Pro Futura-forskare. Av de fem är två från Stockholms universitet, Linn Holmberg och Kieron Barclay. Sabina Cehajic-Clancy får även ett RJ 1 year research grant.
 • Turako, Foto: Daniel J. Field/Cambridge University Fåglar drevs från norra halvklotet till tropiska områden av klimatförändringar 2019-06-17 Genom modellering för klimat och ekologi har forskare visat hur den geografiska fördelningen av fågelfamiljer är sammanlänkad med klimatförändringar under miljontals år.
 • Stockholms universitet och IBM Sverige förnyar samverkan 2019-06-10 Stockholms universitet och IBM Sverige fördjupar sin mångåriga samverkan inom såväl utbildning och forskning som arbetsmarknad.
 • Strukturen hos CST, som transporterar sialinsyra in i golgiapparaten. Forskare har upptäckt hur de ska ”sockra” protein för att utveckla nya läkemedel 2019-06-03 Forskare vid Stockholms universitet har nyligen slagit fast hur en sockermolekyl, sialinsyra, transporteras in i cellens golgiapparat. Resultaten kan förbättra effektiviteten hos många läkemedel.
 • Med kroppen i fokus 2019-06-03 Hur reagerar publiken när de ser artister som gör cirkuskonster, slukar ett svärd eller visar upp bar hud? I sin avhandling i teatervetenskap har Jonas Eklund undersökt upplevelsen av cirkus, burlesque och freakshow.
 • Åtta forskare får forskningsmedel från Forte 2019-05-28 Sammanlagt åtta forskare vid Stockholms universitet har beviljats medel i Fortes riktade utlysningar Arbetslivets utmaningar respektive Åldrande och hälsa.
 • Frida Bender och Ewa Machotka, Foto: Eva Dalin, Magnus Kardal Två forskare från Stockholms universitet tar plats i Sveriges unga akademi 2019-05-27 Sveriges unga akademi är ett oberoende forum för yngre, ledande forskare från alla forskningsområden. Den 25 maj välkomnades åtta nya ledamöter varav två är från Stockholms universitet.
 • På väg till Grönland för att borra i isen 2019-05-27 Professor Margareta Hansson åker till Grönland för att leda forskningsarbetet i ett iskärneprojekt för ökad kunskap om hur inlandsisen reagerar på temperaturökningen.
 • Stockholms universitet toppar OA-publiceringar i Sverige 2019-05-24 Leidenrankningen för 2014–2017 visar att Stockholms universitet ligger högst upp i Sverige vad gäller andelen Open Access-publiceringar.
 • Studenter, tidigare studenter och lärare på PPE-utbildningen vid minglet på Fakultetsklubben.
Foto: Marc Femenia Ny studentförening vid prestigeutbildning 2019-05-23 Stockholms universitet var först i Sverige med en sammanhållen utbildning i filosofi, ekonomi och politik. Nu finns även en förening för studenterna på utbildningen.
 • Per Krusell tilldelas Söderbergs professur i ekonomi 2019 2019-05-22 Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att tilldela Per Krusell, professor vid Institutet för internationell ekonomi, Torsten och Ragnar Söderbergs professur i ekonomi 2019. Anslagen uppgår till sammanlagt åtta miljoner kronor.
 • VD:ar ges verktyg för hållbarhetsarbete 2019-05-20 För att hållbarhetsfrågor ska genomsyra näringslivet måste även VD:ar och styrelseledamöter kunna dessa frågor. Stockholm Resilience Centre har startat en utbildning för att möta detta behov.
 • Mats Nilsson och Pavan Asalapuram, grundare av EMPE Diagnostics Fotograf. Niklas Björling Serieentreprenör och professor bakom bolag som bekämpar tuberkulos 2019-05-20 Med en ny enkel diagnosmetod, utvecklad vid Stockholms universitet, kan tuberkulospatienter snabbt få rätt behandling. Bakom bolaget EMPE Diagnostics står professor Mats Nilsson och Pavan Asalapuram.
 • Åsa Wikforss: viktigt att ha med en filosof 2019-05-20 Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet, väljs in i Svenska Akademien. Hon efterträder Sara Danius på stol 7.
 • Nytt mikroskop äntligen på plats 2019-05-20 Efter nästan fem år och stora ombyggnationer i Arrheniuslaboratoriet är universitetets nya elektronmikroskop till slut på plats.
 • Jonvätskor har många användningsområden och kan minska samhällets miljöpåverkan, enligt Anja Mudring. Mångsidiga lösningsmedel ger hopp om grönare kemi 2019-05-17 Återvinning av elektronikskrot, smörjmedel för elfordon och kanske så småningom mer energieffektiva ljuskällor. Jonvätskor är mångsidiga lösningsmedel med en rad lovande tillämpningsområden. För Anja Mudring och andra kemister innebär jonvätskor en möjlighet att minska samhällets miljöpåverkan.
 • Leidenrankningen 2019 2019-05-17 I mitten av maj kom resultatet av 2019 års Leidenrankning som listar 950 universitet över hela världen avseende andelen högt citerade publikationer under perioden 2014-2017.
 • Ett av de analyserade tuggumina, foto: Natalija Kashuba/Stockholms universitet Skandinaviens äldsta mänskliga DNA hittat i tuggummi 2019-05-16 De första människorna som bosatte sig i Skandinavien för mer än 10 000 år sedan lämnade sitt DNA efter sig i tuggummin bestående av tuggade klumpar av kåda från björkbark.
 • Vetenskaplig forskning: den dåliga och den preregistrerade 2019-05-10 Vad bör vi äta eller inte äta? Fungerar verkligen vaccinet? Orsakar mobiltelefoner cancer? Vi vill gärna fatta förnuftiga beslut för vårt handlande i vardagslivet. För dessa beslut spelar vetenskapliga fakta ofta en viktig roll, men finns det alltid stark evidens för det fakta som vi ofta använder som vägledning för våra beslut?
 • Forskare koordinerar Horizon 2020-projekt om hur luftföroreningar påverkar klimatet 2019-05-08 Projektet ”Constrained aerosol forcing for improved climate projections”, eller FORCeS, ska bidra till säkrare klimatmodeller genom att minska osäkerheten kring hur partiklar i luften påverkar klimatet.
 • Kolymafloden, foto: Jorien Vonk/Stockholms universitet Fingeravtryck från tinande permafrost avläst i arktiska floder 2019-05-07 En av de stora utmaningarna och osäkerheterna inom klimatforskningen är hur klimatuppvärmningen kan trigga ökande utsläpp av växthusgaser från organiskt material i tinande Arktis permafrost.
 • Kronprinsessa och president deltog i klimatseminarium 2019-05-07 Kronprinsessan Victoria och Greklands president Prokopis Pavlopoulos deltog när universitetets fältstation NEO i Grekland bjöd in till seminarium.
 • Per Olsson Fotograf: Marianne E Berggren Sociala innovationer måste bli globala trender 2019-05-03 Mänskligheten måste ställa om till ett liv inom planetens gränser. Det finns gott om sociala innovationer som stödjer en sådan omställning. Det svåra är att skala upp de ofta lokala initiativen och ge dem global spridning.
 • Fiskande man i Bogoria Lake, Foto: Matthieu Gallet/Mostphotos När rivaliserande fiskare sluter fred ökar fiskbestånden vid korallrev 2019-05-03 Samarbete brukar vara nyckeln till lyckade projekt och nya forskningsresultat visar att när fiskare samarbetar med sina konkurrenter så stärks fiskbestånden vid korallrev.
 • XENON1T-experiment i Nature Magazine Den mest långsamma process som hittills observerats 2019-05-02 Forskare från Oskar Klein-centrum för kosmopartikelfysik har hjälpt till att hitta den mest sällsynta kärnreaktionen som mänskligheten i dagsläget känner till. Under ett års tid har XENON1T-experimentet observerat ett ton ultraren flytande xenon för att kunna studera den ovanliga processen.
 • Faktatillit motverkar faktaresistens 2019-04-24 Varför ska man tro på vad klimatforskare säger om den globala uppvärmningen? Vad beror vårt motstånd mot kunskap på? Med projektet faktatillit vill Stockholms universitet stå upp för vetenskap och beprövad erfarenhet i en tid när kunskapsrelativism och åsiktsbubblor översvämmar det offentliga samtalet.
 • Rodney Edvinsson, Foto: Therese Nordlund Edvinsson/Stockholms universitet Nu finns en prisomräknare för Game of Thrones 2019-04-23 Sista säsongen av Game of Thrones har haft premiär och även om det är en serie med drakar och magi så lånar den element från verkliga historiska fakta. Rodney Edvinsson har tagit fram en prisomräknare.
 • Satsning på humanvetenskaplig miljöforskning 2019-04-23 Klimatflyktingar, proteströrelser och hur klimatet skildras i film och litteratur. Det är några av de ämnen som studeras i en ny satsning på humanvetenskaplig miljöforskning.
 • Östersjöforskning tar central plats på Skansen 2019-04-16 Skansens nya kunskapscentrum om Östersjön, Baltic Sea Science Center (BSSC), har öppnat. Forskare vid SU och SLU har en central roll i den nya satsningen om havet.
 • Tre forskare får EU-bidrag inom MSCA 2019-04-12 Tre forskare vid Stockholms universitet beviljas finansiering inom Marie Skłodowska Curie Individual Fellowships (MSCA-IF), som är EU:s program för forskarmobilitet. Projekten rör sig inom områdena miljövetenskap, astronomi och medeltidshistoria.
 • Hedersdoktorer 2019 2019-04-11 Stockholms universitet har utsett 2019 års hedersdoktorer, som på ett utmärkande sätt bidragit till universitetets forskning och utbildning. De är: Johan Eriksson, Eva Dahlman, Kajsa Öberg Lindsten, Axel van den Berg, Elizabeth Churchill, Nora Underwood och Frances Westley.
 • Tingsrätt, Foto: Roland Magnusson/Mostphotos Unga nyanlända döms på vagare grunder än svenska ungdomar 2019-04-03 Unga nyanlända migranter döms för sexuellt ofredande på vagare grunder än svenska ungdomar. Det framkommer i en ny studie gjord av Katrin Lainpelto, docent i processrätt vid Stockholms universitet.
 • Så undviker du att bli lurad 2019-04-01 Blev du lurad på första april?
 • Vy över Stockholms Universitet, Foto: Clément Morin/Stockholms universitet Wallenberg-anslag för större förståelse om upphovet till geometriska objekt 2019-03-28 Docent Wushi Goldring får anslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse till en postdoktoral tjänst för att rekrytera en forskare från utlandet till Matematiska institutionen, Stockholms universitet.
 • Gunnar von Heijne hedersdoktor i Valencia 2019-03-28 Gunnar von Heijne, professor vid Institutionen för biokemi och biofysik samt föreståndare för kryoelektronmikroskopifaciliteten vid SciLifeLab, har utsetts till hedersdoktor vid Universitat de Valéncia.
 • Miljonbelopp till forskningsprojekt i rättsvetenskap 2019-03-26 Ragnar Söderbergs stiftelse har beviljat forskningsmedel till två projekt i rättsvetenskap vid Stockholms universitet, vid Juridiska institutionen respektive Institutet för social forskning.
 • Ny lösningsorienterad kurs för att motverka klimatförändringar 2019-03-26 Med den nya, tvärvetenskapliga kursen ”Att motverka klimatförändringarna” som startar i höst vill Stockholms universitet bidra till lösningar på klimatkrisen.
 • Hälsorisker av kemikalieblandningar är underskattade 2019-03-26 Cocktaileffekten, den blandning av kemikalier som vi utsätts för i vår vardag, innebär hälsorisker som nuvarande riskbedömningar förbiser. Det framkommer i det internationella projektet EDC-MixRisk.
 • Xiaodong Zou, Foto: Yi Luo/Stockholms universitet Wallenberg Scholar-anslag för att analysera strukturer i biologiska molekyler 2019-03-25 Xiaodong Zou,professor i strukturkemi,har utsetts till Wallenberg Scholars av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.
 • Sebastian Scher. Klimatförändringar gör väderprognoser svårare 2019-03-22 De pågående klimatförändringarna gör det svårare att förutspå sommarregn, visar en ny studie från Meteorologiska institutionen.
 • Forskare på IVA:s 100-lista 2019-03-20 Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien har samlat forskning som kan ligga till grund för innovation i form av nya företag, nya produkter och tjänster, affärsutveckling eller annan form av nytta på en 100-lista.
 • Välbesökt symposium om barnkultur 2019-03-20 I mitten av mars arrangerades årets barnkultursymposium vid universitetet. Temat var djur, natur och klimat i barnkulturen.
 • Forskning om rödrävens utbredning beviljas medel från Naturvårdsverket 2019-03-19 Vilka effekter får rödrävens expansion i fjällmiljön? Det ska ett forskningsprojekt vid Stockholms universitet försöka ta reda på. Projektet beviljas medel från Naturvårdsverket.
 • Anslag till forskning om funktionsnedsättning 2019-03-14 Sabina Hellborg vid Institutet för social forskning, SOFI, har av Forte beviljats ett postdokbidrag på två miljoner kronor.
 • Priser och medaljer från Kungl. Vitterhetsakademien 2019-03-14 Vid Kungl. Vitterhetsakademiens högtidssammankomst i Riddarhuset den 20 mars delas medaljer och priser ut till forskare inom humaniora och samhällsvetenskap, varav flera är verksamma vid Stockholms universitet.
 • Hög kvalitet på forskarutbildning i litteraturvetenskap 2019-03-14 Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har utvärderat forskarutbildningen i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. Utbildningen får omdömet hög kvalitet.
 • Kung Carl XVI Gustaf närvarade, Foto: Niklas Björling/SU Kungligt besök vid Arktisföreläsning 2019-03-13 Derek Muir, innehavare av Konung Carl XVI Gustafs gästprofessur i miljövetenskap vid Stockholms universitet höll sin introduktionsföreläsning den 13 mars.
 • Ilona Riipinen Ilona Riipinens forskning om luft får pris 2019-03-12 Ilona Riipinen, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, belönas med Sixten Heymans pris 2019. Hon får priset för sin forskning inom atmosfäriska aerosolpartiklar, partiklar i luften som påverkar vår hälsa, men som också påverkar moln.
 • Anslag till forskning om kreativa nätverk och teknologisk ojämlikhet 2019-03-11 Vad är det som gör vissa platser så kreativa? Och vad innebär den nya teknologin för jämlikheten i samhället? Stockholms universitet har beviljats finansiering för två nya EU-projekt inom ramprogrammet Horizon 2020.
 • Ny forskning gör oladdbara batterier laddbara 2019-02-28 Genom en modifikation av mangandioxiden har forskare vid Stockholms universitet upptäckt att de kan göra icke-laddningsbara alkaliska batterier laddningsbara.
 • Fjorton ämnen rankas inom topp hundra 2019-02-27 När ”QS World University Rankings” rankar universiteten per ämne för 2019 hamnar fjorton ämnen vid Stockholms universitet på listan över topp hundra i världen. Fem av dessa är dessutom inom topp femtio.
 • Går det att motverka kunskapsmotstånd? 2019-02-22 Vilka psykologiska mekanismer ligger bakom att människor i vissa situationer inte vill ta till sig kunskap? Går det att få dem att ändra sig? Det ska forskarna inom ett program om kunskapsresistens försöka ta reda på.
 • Tage Erlanders pris till SU-matematiker 2019-02-22 Dan Petersen, matematiker vid Stockholms universitet, tilldelas Tage Erlanders pris för naturvetenskap och teknik 2019.
 • Mikroplast, inte viktig transportör av miljögifter? 2019-02-22 Mikroplast har ingen stor inverkan på transporten av en grupp miljögifter mellan djurplankton och dess miljö. Det visar en ny studie av forskare vid Stockholms universitet.
 • Stipendier till kvinnliga forskare 2019-02-18 Anna Ahlströms och Ellen Terserus Stiftelse har delat ut stipendier till sex forskare vid Stockholms universitet.
 • Forskare får EU-bidrag inom MSCA 2019-02-11 Forskare vid Stockholms universitet har beviljats finansiering inom Marie Skłodowska Curie (MSCA) som är EU:s program för forskarmobilitet. Projektet är inom området miljövetenskap.
 • Anslag till forskning om extremväders konsekvenser 2019-02-11 Formas har beslutat om anslag inom utlysningen "Extremväders konsekvenser på människor, samhällen och natur: värmeböljor, torka och skogsbränder”. En forskare vid Stockholms universitet får anslag.
 • Forskning om samhällets motståndskraft finansieras inom Horizon 2020 2019-02-07 Hur kan vi stärka samhällets motståndskraft när katastrofen slår till? Det är ämnet för ett forskningsprojekt finansierat inom Horizon 2020.
 • Få drop-in-hjälp med att söka information 2019-02-07 Behöver du hjälp med att söka information till din uppsats eller få guidning till att söka i relevanta databaser? Som forskare eller student vid universitetet kan du få individuell sökhandledning.
 • Installations- och promotionshögtiden 2018 2019-02-04 Fredagen den 28 september var det dags för Stockholms universitets årliga promotions- och installationshögtid i Stockholms stadshus. Nya professorer installerades och nya doktorer promoverades. Dessutom promoverades sju jubeldoktorer och nio hedersdoktorer.
 • Vatten- och fläckavvisande kemikalier i friluftskläder är onödiga 2019-01-31 Många friluftskläder är behandlade med högfluorerade kemikalier för att inte bara stå emot vatten utan även olja och andra fläckar. Det är onödigt då de flesta konsumenter endast efterfrågar vattenavvisande material, samtidigt som det i dag finns miljövänligare alternativ.
 • Fyra forskare tilldelas medel från Torsten Söderbergs Stiftelse 2019-01-24 Forskning om textilformgivaren Elsa Gullberg och jakten på kättare är några av forskningsprojekten vid Stockholms universitet som beviljas bidrag ur Torsten Söderbergs Stiftelse.
 • När atomerna dansar 2019-01-21 Genom att få atomer att skaka och titta på deras dans, går det att styra och förstå materiens egenskaper. Det visar en ny studie av forskare från bland annat Stockholms universitet.
 • Diskutera Plan S med rektor Astrid Söderbergh Widding 2019-01-21 EU-initiativet Plan S lanserades i september i år och för att kunna föra en öppen dialog om en komplex fråga så arrangerar Stockholms universitet ett seminarium 28 januari.
 • Nya kostvanor och förändrad matproduktion krävs 2019-01-17 Vi kan hållbart producera nyttig mat åt 10 miljarder människor år 2050, men det kräver förändrade kostvanor, förbättrad matproduktion, och minskat matsvinn.
 • Struktur av det designade botulinumneurotoxinet bundet till sin mänskliga receptor. Ett designat botulinumtoxin med förbättrad medicinsk potential 2019-01-17 Nytt samarbete mellan Stockholms universitet, Harvard Medical School och Ipsen Bioinnovation avslöjar de molekylära mekanismerna hos ett designat botulinumtoxin.
 • Projektbidrag inom utvecklingsforskning 2019-01-10 Vetenskapsrådet har fattat beslut om projektbidrag inom utvecklingsforskning. Ett anslag går till Stockholms universitet.
 • Ge feedback på implementeringen av Plan S 2018-12-29 Ge återkoppling på implementeringsguiden av EU-initiativet Plan S, som syftar till omedelbar öppen tillgång till vetenskapliga publikationer från offentligt finansierad forskning.
 • Professor Dag Noréus och doktor Yang Shen. Foto: Niklas Björling. Svensk forskning flerdubblar livslängden på laddningsbara batterier 2018-12-20 Forskare vid Stockholms universitet har utvecklat en metod för att flerdubbla livslängden för nickel-metallhydridbatterier.
 • A young orangutang at Tanjung Puting National park, southern Borneo. ©Johan Lind/N Människoapor och korpar planerar utan att tänka 2018-12-20 Planering och självkontroll hos djur kräver inte mänskliga förmågor, visar en studie från Stockholms universitet.
 • Daniela Guasconi och David Åhlén, forskningsassistenter för Insect Biome Atlas på Naturhistoriska riksmuseet, visar volontären Amanda Bråkenheim Brising (mitten) var fällorna är placerade. Foto: Niklas Björling Forskningsprojekt kartlägger insekter 2018-12-20 Under hösten har ett forskningsprojekt påbörjats för att kartlägga Sveriges och Madagaskars insekter. Projektet ska även studera samspelet mellan olika insekter och andra organismer. Projektet är möjligt tack vare ett stort antal volontärer som ska hjälpa till att tömma insektsfällor.
 • isbrytaren Oden Världspremiär för film om polarforskning 2018-12-20 Under Forskardagarna är det världspremiär för filmen om den internationella forskningsexpeditionen SWERUS-C3 till Arktis. Forskarna undersöker den metan som ligger bunden i permafrost och gashydrater i de svårtillgängliga öst-sibiriska grundhaven och avslöjar den arktiska havsisens historia.
 • Forskning om mikroplast och DNA-metoder inom miljöövervakning får bidrag 2018-12-19 Två forskare vid Stockholms universitet har beviljats medel från Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.
 • Foto: Michael Erhardsson/Mostphotos Våra val av arbetsplats kan bidra till segregation 2018-12-18 En ny studie från Stockholms universitet och Institutet för framtidsstudier visar att våra val över vilka vi helst vill jobba med kan öka segregationen.
 • Riskbedömning av nanomaterial får Horizon 2020-bidrag 2018-12-17 Alexander Lyubartsev, Institutionen för material- och miljökemi, och projektet ”Innovative Nanoinformatics models and tools: towards a Solid, Verified and Integrated Approach to Predictive (eco)Toxicology” får 317 250 euro i Horizon 2020-bidrag.
 • Kunglig miljöprofessur till Stockholms universitet 2018-12-17 Styrelsen för Stiftelsen Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö har beslutat att för år 2019/20 utse professor Paul Anastas till den tjugofjärde innehavaren av Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap.
 • Universitetets forskning toppar lista över årets mest diskuterade forskning 2018-12-11 En studie av forskare vid bland annat Stockholms resilienscentrum är årets fjärde mest diskuterade forskning enligt Altmetric top 100. Ytterligare en artikel från Stockholms universitet finns med på topplistan.
 • Forskning om marina skyddade områden får VR-bidrag 2018-12-11 Vetenskapsrådet har beviljat projektbidrag inom utvecklingsforskning för 2018. Vid Stockholms universitet ges stöd till ett forskningsprojekt som rör marina skyddade områden i Tanzania och Mexiko.
 • Tre SU-forskare beviljas VR-medel om hållbarhet och resiliens 2018-12-11 Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom forskningsområdet ”Sustainability and resilience – tackling consequences of climate and environmental changes”. Tre forskare vid Stockholms universitet får dela på över 16 miljoner kronor.
 • Sälar på en klipphäll, Foto: Jan Kansanen/Mostphotos Fler sälar i Östersjön hotar inte de största fiskbestånden 2018-12-08 Det är inte främst fiskätande sälar som gör att bestånden av östersjötorsk, sill och skarpsill minskar. Klimatförändringar, övergödning och fiske är de verkliga problemen.
 • Förlängda Wallenberganslag till fysiker och astronom 2018-12-07 Sara Strandberg och Markus Jansson vid Stockholms universitet beviljas femåriga förlängningsanslag som Wallenberg Academy Fellows.
 • Göran Widmalm får Ulla och Stig Holmquists pris 2018-12-07 Göran Widmalm, professor i organisk kemi vid Stockholms universitet, har utsetts till mottagare av Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi 2018.
 • Vetenskapsrådet ger anslag till sju forskare 2018-12-06 Vetenskapsrådet har nu fattat beslut om anslag till internationell postdok för 2018. Sju unga forskare vid SU beviljas 3 150 000 kronor vardera, under tre år.
 • Anslag till två forskningsprojekt 2018-12-06 Två forskare vid Stockolms universitet tilldelas forskningsmedel från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse (MMW).
 • Åtta forskare vid Stockholms universitet bland de mest citerade 2018-12-05 I slutet på november publicerades Clarivate Analytics årliga lista på världens mest citerade och inflytelserika forskare. Åtta forskare vid Stockholms universitet har i år fått äran att vara med på den prestigefyllda listan.
 • Universitetets förlag publicerar sin 20e open access-bok 2018-12-05 Stockholm University Press publicerade sin första open access bok 2015 och nu, nästan fyra år senare, har bok nummer 20 blivit utgiven.
 • Surfplattor stärker förskolebarns kommunikation på minoritetsspråk, Foto: mostphotos.com Surfplattor stärker förskolebarns kommunikation på minoritetsspråk 2018-12-03 Surfplattor suddar ut geografiska begränsningar och ger förskolebarn nya möjligheter att kommunicera på minoritetsspråk.
 • Stora anslag från Vetenskapsrådet till två forskningsmiljöer 2018-11-30
 • Sex forskare får Lars Salviusföreningens projektbidrag och stipendier 2018 2018-11-20 Annika Sandén vid Historiska institutionen får 50 000 kr i projektbidrag och ytterligare fem forskare får 30 000 kr vardera i stipendium från Lars Salviusföreningen.
 • Upptäckt av ny hämmare kan stoppa inflammation 2018-11-19 En tvärvetenskaplig forskargrupp från fyra universitet har utvecklat en antiinflammatorisk läkemedelsmolekyl med en helt ny verkningsmekanism.
 • Fem forskare får pengar av Cancerfonden 2018-11-15 Cancerfonden har delat ut årets forskningsanslag. Fem av dessa går till forskare vid Stockholms universitet.
 • Formas beviljar SU-forskare 113 miljoner i anslag 2018-11-15 29 forskare vid Stockholms universitet beviljas anslag från Formas för 30 forskningsprojekt. Sammanlagt rör det sig om 113 miljoner kronor.
 • Information används på olika sätt vid val av fonder 2018-11-14 En ny doktorsavhandling av Nichel Gonzalez vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, undersöker vilken typ av information svenskar använder sig av vid val av fonder.
 • Planetens gräns passerad för vissa resistenta bakterier 2018-11-13 Gränsen för hur mycket resistens mot antibiotika och bekämpningsmedel som människor och miljö klarar av är redan passerad för vissa vanliga bakterier och bekämpningsmedel. Risken är alltså stor för storskaliga hälso- och jordbrukskriser.
 • Elin Lundquist Foto: Privat Fåglar och skådare – en speciell gemenskap 2018-11-12 Vad driver fågelskådare och vad har de för förhållande till fåglar och andra skådare? En ny doktorsavhandling söker svaren om en fritidssysselsättning där mansdominansen nu utmanas och digitala verktyg ändrar förutsättningarna.
 • Barnets inre i fokus i Suzanne Ostens scenkonst för unga 2018-11-12 I en nyutkommen avhandling vid Stockholms universitet om Suzanne Osten analyseras Ostens scenkonst för unga ur ett konstnärligt och politiskt perspektiv.
 • De osjälviska är vinnarna, säger Kimmo Eriksson 2018-11-09 Hur går det för den som beter sig osjälviskt och gör uppoffringar för andras skull? Osjälviska personer tenderar att få både fler barn och högre lön, jämfört med mer själviska personer.
 • 137 miljoner till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap 2018-11-08 Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom humaniora och samhällsvetenskap 2018.
 • Banker och pensionsfonders investeringar kan bidra till hållbar användning av bland annat de stora barrskogsområdena i Kanada. Foto: James Wheeler/MostPhotos. Banker och pensionsfonder har central roll för ett stabilt klimat 2018-11-08 Stabiliteten i några av världens största skogar och därmed det globala klimatet påverkas av ett begränsat antal internationella investerares ekonomiska aktiviteter.
 • 100 år sedan första studentutbytet med Kina 2018-11-06 För 100 år sedan inledde dåvarande Stockholms högskola det allra första internationella studentutbytet med Kina. Utbytet var en del av lärosätets då allt ökande engagemang i andra delar av världen.
 • 44 forskare vid Stockholms universitet får VR-medel inom naturvetenskap och teknik 2018-11-06 Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag för naturvetenskap och teknikvetenskap 2018. 44 forskare vid Stockholms universitet delar på totalt 148 642 000 kronor fördelade på 31 projektbidrag och 13 etableringsbidrag.
 • Mykoplasmabakteriers oväntade sätt att lura immunsystemet 2018-11-05 Mykoplasmabakterier tillverkar DNA på ett unikt sätt som kan hjälpa dem att undvika vårt immunförsvar. Resultatet har betydelse eftersom det kan leda till nya behandlingsmetoder.
 • Åsa Wikforss. Foto: Christer Sturmark Program om kunskapsresistens beviljas 50,4 miljoner kronor 2018-10-25 Åsa Wikforss, professor i filosofi vid Filosofiska institutionen tilldelas 50, 4 miljoner kronor för programmet ”Kunskapsresistens: Orsaker, konsekvenser och motmedel” från Riksbankens Jubileumsfond.
 • Alexander Balatsky. Foto: Nordita. Miljoner till forskning om fysik 2018-10-24 För första gången har ett forskningsprojekt med svenska deltagare beviljats Europeiska forskningsrådets mest prestigefyllda bidrag, ERC Synergy Grant. Det handlar om 13,9 miljoner euro, ungefär 140 miljoner kronor, varav en del går till professor Alexander Balatsky vid Nordita, ett forskningsinstitut finansierat av bland andra Stockholms universitet och KTH.
 • LSST-projektet, illustrering: Todd Mason, Mason Productions Inc. / LSST Corporation Olösta fundamentala frågor om vårt universum 2018-10-24 Under de senaste två decennierna har forskare fått fram en helt ny bild av universum. Dess massa domineras till stor del av mörk materia som vare sig emitterar eller absorberar ljus. Trots att mörk materia och mörk energi utgör ungefär 95 procent av hela universums ”energi-budget” har de hittills inte kunnat studeras direkt och sammansättningen av dem är fortsatt ett mysterium.
 • Bilden visar strukturen på en bit kvasikristall av Tsai-typ, tillsammans med projektpartner Cesar Pay Gómez, forskare på Uppsala universitet, och ett arrangemang av magnetiska spinn i en approximant av Tsai-typ Högt tryck ska lyfta fram unika egenskaper hos kvasikristaller 2018-10-24 Ny grundforskning inom området kvasikristaller och komplexa legeringar har som mål att leda till upptäckten av nya material med oanade magnetiska och elektroniska egenskaper samt förståelse för, och kontroll över, deras bildande.
 • Proteiner i mitoribosomer, Alexey Amunts, Stockholms universitet Frågor ska besvaras om bildandet av mitoribosomer 2018-10-24 Hur bildas mitokondriens ribosomer? Det är frågan som ska besvaras med hjälp av en kombination av flera olika tekniker och expertiser.
 • Tio forskare vid SU får forskningsmedel från Riksbankens Jubileumsfond 2018-10-23 Riksbankens Jubileumsfond har fattat beslut om vilka forskare som får medel i årets ordinarie utlysning. Forskare vid Stockholms universitet har beviljats sammanlagt 125,9 miljoner kronor.
 • Nya professorer vid Stockholms universitet 2018-10-18 De senaste månaderna har flera nya professorer anställts och befordrats vid Stockholms universitet.
 • Före, under och efter att den svaga supernovan iPTF14gqr (inringad) dök upp i utkanten av en spiralgalax 920 miljoner ljusår bort. Den massiva stjärnan som dog i supernovan lämnade efter sig en neutronstjärna i ett binärt system. Dessa täta stjärnlämningar kan till sist komma att slås samman i en spektakulär explosion och då ge ifrån sig både gravitationsvågor och ljus. Foto: NASA/JPL-Caltech/R. Hurt. Ynklig supernova blev dubbel neutronstjärna 2018-10-12 En ovanligt futtig stjärnexplosion väckte astronomernas intresse. Forskare vid bland annat Stockholms universitet tror nu att det kan vara på just det sättet dubbla neutronstjärnor föds.
 • Möjligt att producera mat till 10 miljarder inom planetens gränser 2018-10-10 Ny rapport visar möjligheterna för global hållbar matproduktion. Det är möjligt att producera mat till 10 miljarder inom planetens gränser till år 2050 visar rapporten från Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet.
 • Foto: Paul Bentzen Guppyhonor med små hjärnor dras inte till attraktiva hannar 2018-10-09 Guppyhonor med små hjärnor kan urskilja vilka guppyhannar som är attraktiva, men ser dem inte som mer lockande eller väljer att fortplanta sig med dem. Det visar en ny studie gjord av forskare från University College London och Stockholms universitet.
 • Forskningsmedel från Forte till sjutton forskare vid universitetet 2018-10-05 Sjutton forskare vid Stockholms universitet inom områdena hälsa, arbetsliv och välfärd har beviljats medel från Forte.
 • Nytt EU-bidrag till HERA-projekt 2018-10-05 Ett nytt EU-bidrag har beviljats för projektet ”Integrating Environment and Health Research: a Vision for the EU” (HERA) där Stockholms universitet är partner.
 • Bred genetisk variation på Pontisk-kaspiska stäppen 2018-10-04 Den genetiska variationen inom den skytiska nomadgruppen är så bred att det måste förklaras med att de knöt till sig människor de kom i kontakt med. Det framgår av en ny studie av brons- och järnåldergenetik på den Pontisk-kaspiska stäppen som ligger vid Svarta havet.
 • Fem stora forskningsanslag från Wallenbergstiftelse 2018-10-02 Fem forskningsprojekt får i år stöd från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Projekten spänner från bildandet av mitoribosomer, vilket kan ge nya vapen mot cancer, till studier av data från rymden.
 • Tre forskare får EU-bidrag inom MSCA 2018-09-26 Tre forskare vid Stockholms universitet beviljas finansiering inom Marie Skłodowska Curie (MSCA) som är EU:s program för forskarmobilitet. Projekten rör sig inom områdena biokemi och biofysik, molekylär biovetenskap och astronomi.
 • Nya doktorer uppmärksammas vid högtid i Blå hallen 2018-09-25 Den 28 september är det dags för Stockholms universitets årliga installations- och promotionshögtid i Blå hallen i Stockholms stadshus. Högtiden uppmärksammar såväl nyblivna doktorer som nya hedersdoktorer.
 • Svenska forskare och företag i global rapport: så halverar vi klimatutsläppen till 2030 2018-09-14 Den digitala revolutionen kan revolutionera klimatarbetet, men endast med rätt politik och framsynt klimatledarskap. En ny global rapport av bland andra Johan Rockström visar lösningar för att halvera världens utsläpp av växthusgaser sektor för sektor.
 • Därför ger gödsling inte alltid önskad effekt 2018-09-13 Gödsling ska öka tillväxten – men stämmer det alltid? I vissa fall kan tillförsel av näring minska tillväxten. En ny studie visar att dessa negativa följder av gödsling kan kopplas till samspelet mellan växter och mikroorganismer i jorden.
 • Konsten att mäta luftföroreningar 2018-09-11 Hur mycket kväveoxid eller partiklar från asfalt finns det i luften på en viss plats i Trelleborg, Sundsvall eller Stockholm? Det registreras av mätstationer för luftföroreningar som är placerade i olika tätortsmiljöer runtom i Sverige.
 • Torka slår först mot vattendragen, sedan jordbruket 2018-09-06 Torka utvecklas långsamt och har mångfacetterade effekter. Det gör att det kan vara svårt att se vilka konsekvenserna blir, i motsats till extrema väderhändelser, visar forskare i en ny studie.
 • Forskning om jordens klimatkänslighet finansieras inom Horizon 2020 2018-09-05 Vad kan jordens förflutna lära oss? Går det att avgränsa risken för jordens klimatkänslighet? Det är några frågeställningar som kommer att undersökas i ett forskningsprojekt som beviljas finansiering inom EU-programmet Horizon 2020.
 • Publicera dig kostnadsfritt i ren Open Access – så gör du 2018-09-03 De pengar som sparas in på det uppsagda avtalet med Elsevier lägger universitetet på rena Open Access-publiceringar – och så här gör du som forskare vid universitetet för att få din publiceringsavgift betald centralt.
 • Nytt forskningssamarbete för klimat och säkerhet 2018-08-31 I samband med Världsvattenveckan 2018 i Stockholm lanseras ett nytt forskningssamarbete för klimat och säkerhet. Stockholm Climate Security Hub för samman fyra svenska forskningsinstitut på klimat- och säkerhetsområdet, varav Stockholm Resilience Center (SRC) vid Stockholms universitet är ett. Syftet är att främja kunskapsutveckling och policydialog på området, inte minst för att stödja FN och andra multilaterala aktörer med evidensbaserad analys.
 • Magnet på 12 ton för hjärnforskning 2018-08-28 Det nya hjärnforskningscentret vid Stockholms universitet fick den 28 augusti en viktig komponent: magneten till skannern som gör det möjligt att navigera genom hjärnans vävnader och ben.
 • Skelett från vuxen man begravd i Sigtuna på 1000-talet. Skelettet upptäcktes när arkeologer fällde ett träd på en gammal kyrkogård 2008. Hälften av invånarna i vikingatidens Sigtuna var invandrare 2018-08-27 Analyser av lämningarna från 38 människor som levde och dog i Sigtuna ca år 900-1100 visar stor variation av geografiskt ursprung.
 • Ny studie om skatteparadisens dolda miljöpåverkan 2018-08-24 I en ny studie har forskare vid Stockholm Resilience Centre visat hur illegalt och ohållbart fiske till havs och skogsavverkning i Amazonas kan kopplas till skatteparadis.
 • Lyx skapar normer under stenåldern 2018-08-23 Redan i stenålderns jägar- och samlarsamhälle var suget efter lyxföremål stort. Allt handlade inte om att överleva och att anpassa sig efter klimat och miljö. Det visar ny forskning från bland annat Stockholms universitet
 • Slutkonferens om kemikalier i damm inomhus 2018-08-20 Borde vi vara mer oroade över hur vi exponeras för kemikalier inomhus? Nu sammanfattas flera års forskning om hur vi utsätts för hormonstörande ämnen från kemikalier i dammet i våra hem.
 • Ninis Rosqvist, professor i geografi och föreståndare för forskningsstationen i Tarfala, mäter Kebnekaises sydtopp. Kebnekaises sydtopp inte längre Sveriges högsta punkt 2018-08-16 Söndagen den 5 augusti 2018 mättes Kebnekaises sydtopp och befanns vara 2096,5 meter över havet, 0,3 meter lägre än Nordtoppens 2096,8.
 • Expedition kartlägger klimathistorien på arktiska öar 2018-08-16 Den 19 augusti lämnar fartyget Stålbas Longyearbyen på Svalbard för en åttadagars expedition till Sjuøjane och Storøya som ligger norr om Svalbard. Syftet är att öka kunskapen om det forna istäcket över Svalbard och Barents hav.
 • Om lagring, visualisering och tillgängliggörande av forskningsdata vid Bolincentret 2018-08-14 Den 13 december klockan 12 kommer Anders Moberg från Bolincentret för klimatforskning. Hans föredrag belyser komplexiteten i olika typer av spatiala och temporala data inom klimat- och miljöforskning samt behov och önskemål från både forskare och övriga samhället att data görs tillgängliga.
 • Kebnekaises sydtopp lägre än nordtoppen i augusti 2018-08-02 Den årliga mätningen visar att Kebnekaises sydtopp inom en snar framtid inte längre kommer att vara Sveriges högsta punkt. Prognosen är att sydtoppen från augusti kommer att vara lägre än nordtoppen.
 • Varför mår abborren i Östersjön dåligt? 2018-08-02 Varför minskar antalet abborrar i Östersjön? Kan det bero på ämnen som produceras naturligt av alger och cyanobakterier? Kan det också förklara den försämrade hälsan hos andra djurarter i Östersjön? Det är något som forskare vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) försöker ta reda på under sommaren. En veranda på Nämdö fungerar som tillfälligt laboratorium för provtagningen av abborre.
 • Ny pusselbit i jakten på istidens försvunna kol 2018-08-02 För första gången har mängden organiskt kol i istidens permafrost återskapats, och resultaten är förvånande. En trio av forskare vid Stockholms universitet visar att den permanent frusna marken för cirka 20 000 år sedan innehöll mindre kol än vad som finns inom samma område idag, vilket går stick i stäv med tidigare antaganden.
 • Tre forskare vid Stockholms universitet får ERC Starting Grants 2018-07-30 Tre forskare vid Stockholms universitet får det prestigefulla Starting Grant från Europeiska forskningsrådet, European Research Council. Projektanslagen ligger på upp till 1,5 miljoner euro vardera.
 • Isbrytaren Oden Nu startar sommarens forskningsexpedition till Arktis 2018-07-27 40 forskare från hela världen kommer att arbeta ombord på isbrytaren Oden under forskningsexpeditionen Arctic Ocean 2018.
 • Tre år mellan stora algblomningar – forskarna undrar varför 2018-07-23 Ungefär vart tredje år blir det en stor blomning av cyanobakterier i Östersjön, i regel följt av två år med mindre blomningar. Det är satellitdata som avslöjar att blomningen är periodisk, men varför det är så vet vi inte
 • Petition för ökad forskningsbudget 2018-07-18 På mötet Euroscience Open Forum i juli togs ett initiativ för att samla in signaturer till en petition för en ökad forskningsbudget inom EU. För att kunna möta de globala utmaningarna och för att klara konkurrensen med de asiatiska länderna behöver Europa satsa.
 • En neutrino som interagerar med en molekyl av is. Bild: Nicolle R. Fuller/NSF/IceCube. Neutriner i isen pekar ut källa till kosmisk strålning 2018-07-12 En trolig källa för var den kosmiska strålningen som når jorden bildas är identifierad av ett internationellt forskarteam. Upptäckten gjordes med neutrinoteleskopet IceCube vid Sydpolen.
 • Nya professorer vid Stockholms universitet 2018-07-11 De senaste månaderna har flera nya professorer anställts och befordrats vid Stockholms universitet.
 • Fred i fiskekrigen? 2018-07-09 Överfiske, sämre internationella relationer och politiska konflikter väntar när klimatförändringarna påverkar fiskarnas flyttvägar och gör de mer oförutsägbara. Så här hanterar man det.
 • Full fart framåt för Latinamerikainstitutet! 2018-06-29 Väldiga naturtillgångar, korruption, genusmedvetande, våld, minskad fattigdom, mänskliga rättigheter... Intresset för den mångfasetterade och dynamiska världsdelen ökar i både Europa och i USA, men allra mest i Kina. Vi har vind i seglen, konstaterar Andres Rivarola, lektor och föreståndare för Latinamerikainstitutet vid Stockholm universitet.
 • Höga krav på unga ensamkommande HBT-personer som söker asyl 2018-06-27 Handläggare ställer höga krav på tidigare relationer när barn söker asyl på grund av sexualitet, det visar en ny studie av forskare vid Stockholms universitet.
 • Anslag från Bill & Melinda Gates Foundation för att undersöka blodförgiftning 2018-06-26 Om man på ett enkelt och effektivt sätt kan ställa exakta diagnoser på infektioner, kan man rädda många människoliv. Nu har Mats Nilsson, professor i biokemi vid Stockholms universitet, och hans forskargrupp på SciLifeLab fått drygt en miljon kronor från Bill & Melinda Gates Foundation för att utveckla en metod för att undersöka barn som har fått blodförgiftning.
 • Tre forskarutbildningar får omdömet hög kvalitet av UKÄ 2018-06-25 Under våren har forskarutbildningarna i barn- och ungdomsvetenskap, pedagogik och specialpedagogik utvärderats av Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Alla tre utbildningar fick omdömet hög kvalitet, och bland de styrkor som lyfts fram är de starka forskningsmiljöerna på institutionerna. Dessa tre forskningsmiljöer beskrivs som dynamiska och utvecklingsorienterade.
 • Sex forskare får bidrag för internationell postdok 2018-06-25 Vetenskapsrådet har beviljat 41 av 246 ansökningar om bidrag för internationell postdok. Sex av forskarna kommer från Stockholms universitet.
 • Robin D. Rogers blir Tage Erlandergästprofessor 2019 2018-06-25 Vetenskapsrådet har beslutat att Robin D. Rogers, professor i kemi, blir innehavare av Tage Erlanders gästprofessur 2019.
 • Två SU-forskare inom spetsforskningsprogram 2018-06-21 Ytterligare två forskare vid Stockholms universitet utses till Pro Futura-forskare inom Riksbankens Jubileumsfonds satsning på spetsforskning inom humaniora och samhällsvetenskap.
 • Astrid Söderbergh Widding och Joakim Malmström skriver under överenskommelsen om Centrum för paleogenetik. Foto: Karin Tjulin. Nytt centrum för paleogenetik 2018-06-15 En ny överenskommelse samlar Stockholms universitets och Naturhistoriska riksmuseets forskning i paleogenetik i det nya Centrum för paleogenetik.
 • Nytt arbetssätt kan förkorta tiden att bedöma cancerrisken för kemikalier 2018-06-14 Kemikalier i raffinerade matoljor som palmolja kan vara cancerframkallande, visar flera studier. I en ny doktorsavhandling har Jenny Aasa undersökt två av dessa kemikalier och med hjälp av ett nytt arbetssätt hoppas hon kunna förbättra och förkorta riskbedömningen när det gäller cancer.
 • Hälsosam mat för en hållbar planet 2018-06-14 På framtidens tallrik ligger mer grönsaker och nötter än idag och mindre kött. Åtminstone om vi ska tro Line Gordon. Hon vill få oss alla att äta mer hållbart och hälsosamt, men utan pekpinnar och ensidiga lösningar.
 • Nedbrytning av plast i haven frigör kemikalier i vattnet 2018-06-12 Plastrester ackumuleras i miljön och kan orsaka fysiska skador på olika marina arter. När plast bryts ner frigörs också kemikalier i vattnet, men vilka kemikalier som frigörs och hur många beror på plasttypen och på hur söndervittrad plasten är, visar en ny doktorsavhandling.
 • Fermi-satelliten firar tio år i rymden 2018-06-11 Onsdagen den 11 juni 2008 klockan 18:05 svensk tid tändes motorerna på den Delta II-raket som lyfte satelliten GLAST upp i rymden. Idag, tio år senare, har satelliten inte bara bytt namn till Fermi utan också revolutionerat vår syn på universum.
 • Verktyg för att hjälpa jobbsökande får EU-bidrag 2018-06-08 Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) vid Stockholms universitet har beviljats anslag från EU-kommissionen för att ta fram ett system, SkillsMatch, för att hjälpa jobbsökande. Målet är att utveckla ett EU-övergripande system där användarna får hjälp att anpassa sig till arbetsmarknadens villkor, med fokus på icke-kognitiva förmågor.
 • Uppdrag: Att hantera cocktaileffekten 2018-05-25 Vad händer när kemikalier blandas? Vem ansvarar för blandningen? Och hur påverkar den människor, djur och natur? Christina Rudén, professor vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, ska föreslå hur man kan ta hänsyn till cocktaileffekten i den lagstiftning som reglerar kemikalier.
 • Forskarutbildningen i historia håller hög kvalitet enligt UKÄ 2018-05-24 Forskarutbildningen i historia har granskats av Universitetskanslersämbetet, UKÄ, och bedöms hålla hög kvalitet. I yttrandet står att handledarnas omfattande forskning och det stora antalet doktorander skapar goda förutsättningar för en livaktig akademisk miljö av hög kvalitet samt en god vetenskaplig miljö i vardagen. Som ett gott exempel lyfter bedömargruppen handledarnas höga aktivitet som forskare.
 • Sveriges forskningsbibliotek säger upp avtalet med Elsevier 2018-05-18 I onsdags sa det nationella konsortiet Bibsam upp avtalet med förlaget Elsevier. Anledningen är parterna inte kommit överens om en hållbar prismodell vid övergången till öppen vetenskap.
 • Kungligt stipendium till kemist 2018-05-16 Maxim Galkin, forskare vid Institutionen för organisk kemi i Joseph Samecs forskargrupp, får ett kungligt stipendium på 85 000 kronor för sin forskning kring bomull och plast från rester av svenskt skogsbruk.
 • Ny avhandling: Världsbanken och IMF underminerar arbetsrätten 2018-05-16 De instrumentalistiska perspektiv som präglar Världsbanken och Internationella valutafonden underminerar internationella arbetsrättsliga normer om föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar.
 • En ny pusselbit till vad som styr åldrandet och åldersrelaterade sjukdomar 2018-05-16 En grundläggande upptäckt om hur cellen är sammankopplad för att styra åldrandet presenteras i den internationellt ledande tidskriften Cell Metabolism. Studien visar att en allt sämre fungerande kommunikation mellan cellernas organeller är en viktig orsak till åldrande.
 • Palle Storm Personalens kön och hudfärg skapar kontroverser på äldreboenden 2018-04-25 I dag arbetar fler män och icke-vita i äldreomsorgen, samtidigt som förväntningarna på den ”riktiga” omsorgsarbetaren som vit kvinna lever kvar.
 • Försvagning av Golfströmmen kan leda till mycket varma somrar i Europa 2018-04-24 Extremt kalla vintrar, värmeböljor och torka på sommaren blev konsekvenserna för 12 000 år sedan då Golfströmmen försvagades markant. I princip skulle en liknande situation kunna inträffa idag.
 • David Pålsson. Foto: Stockholms universitet Svårt att påverka det viktigaste när man granskar HVB-hem 2018-04-24 Det är svårt för granskningen av HVB-hem, vård- och behandlingshem för unga, att komma åt hur relationerna fungerar på hemmen, och andra centrala värden. Detta gör att man kan ifrågasätta om kontroll verkligen leder till högre kvalitet i vården.
 • Sara Strandberg. Foto: Eva Dalin. Sara Strandberg och Belén Martín-Matute Göran Gustafssonpristagare 2018-04-18 Sara Strandberg, Fysikum, får Göran Gustafssonpriset i fysik och Belén Martín-Matute, Institutionen för organisk kemi, får priset i kemi. Priset innebär 4,5 Mkr i anslag och ett personligt pris på 250 000 kronor.
 • Birgittapriset till två medeltidsforskare 2018-04-17 Birgittapriset 2018 går till medeltidsforskarna Ingela Hedström och Sara Risberg som kastat nytt ljus över livet i Vadstena kloster.
 • Nya publiceringsverktyg tillgängliga 2018-04-17 För att underlätta skrivandet och publiceringen av vetenskapliga texter i olika format erbjuder Stockholms universitet två olika publiceringsverktyg: APA Style Central och Overleaf.
 • Svedjebruk i Etiopien. Foto: Maria Johansson Mer skog bra för klimatet men kan vara dåligt för lokala ekosystem 2018-04-16 Att öka mängden skog i utvecklingsländer med syfte att motverka klimatförändringarna har inte enbart positiva effekter, visar en ny studie från DEEP.
 • Så arbetar regeringen med öppen vetenskap 2018-04-16 Thomas Neidenmark, handläggare på regeringskansliet, föreläser om öppen vetenskap i Sverige i ett nationellt och internationellt perspektiv med utgångspunkt i arbetet på regeringskansliet.
 • Med tomat som skydd mot stressen 2018-04-16 Vad har strålning och mycket hård träning gemensamt? Båda orsaker stress i kroppen. Siamak Haghdoost forskar om vad som händer i cellerna, och hur kost kan förebygga att stressen ger sjukdom.
 • Renare luft har ökat medellivslängden med upp till 1 år 2018-04-12 Invånarna i Stockholm, Göteborg och Malmö lever ett år längre idag än för 25 år sedan. Detta tack vare att halterna av luftföroreningar från vägtrafik har minskat.
 • Stockholms universitet gör ytterligare satsningar på Öppen vetenskap 2018-04-10 Forskare från Stockholms universitet kan nu publicera sig i Open Access-förlags tidskrifter utan att betala någon författaravgift. Detta tack vare nya avtal med fyra internationella Open Access-förlag.
 • Sergey Naboko, Jonas Bergström, Gleb Nenashev och Alexander Berglund. Anslag inom matematik ska ge internationell tätposition 2018-04-04 14 matematiker får ta del av 2018 års anslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses omfattande satsning på matematik. Fyra av dessa anslag går till Matematiska institutionen vid Stockholms universitet.
 • Nya professorer vid Stockholms universitet 2018-03-29 De senaste månaderna har flera nya professorer anställts och befordrats vid Stockholms universitet.
 • Mammutens arvsmassa kartlagd 2018-03-28 Forskare vid bland annat Stockholms universitet har kartlagt den ullhåriga mammutens fullständiga arvsmassa. Resultaten visar att innan den sista mammuten dog så hade arten redan förlorat en avsevärd mängd genetisk variation.
 • Barn mest utsatta för högfluorerade ämnen under första levnadsåret 2018-03-28 Barn är utsatta för ett stort antal högfluorerade kemikalier, PFAS, under barndomen. Exponeringen är som starkast under det första året av deras liv. Det visar en ny avhandling av Kerstin Winkens vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES).
 • Svårt få hjälp med spelproblem 2018-03-26 De 134 000 svenskar som har spelproblem har svårt att få den hjälp de har rätt till, visar en ny undersökning från Institutionen för folkhälsovetenskap.
 • Projekt för att digitalisera svensk industridata 2018-03-26 Ragnar Söderbergs stiftelse beviljar anslag till ett projekt för att digitalisera svensk industridata. Fyra forskare vid Stockholms universitet ingår i projektet.
 • Forskarutbildningen i psykologi håller hög kvalitet 2018-03-22 Forskarutbildningen i psykologi vid Stockholms universitet håller hög kvalitet meddelar Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Institutionen har ett stort forskarkollegium med flera framstående seniora forskare och ett stort antal lärare eller handledare.
 • Bicyclus anynana på sommaren. Foto: Oskar Brattström. Flexibla arter kan hotas mest av klimatförändringar 2018-03-15 Att kunna anpassa sitt utseende och sin parningssäsong efter säsongsbundna förändringar i omgivningen skyddar inte djurarter mot effekter från klimatförändringar.
 • Tiaminbrist hos vilda djur ett allvarligt hot mot biologisk mångfald 2018-03-14 Snart kommer ejdrarna från sina övervintringsområden i Mellaneuropa, men dödligheten de senaste åren gör att stora skärgårdsområden kommer att sakna häckande ejdrar.
 • Tio ämnen rankas inom topp hundra 2018-03-07 När ”QS World University Rankings” rankar universiteten per ämne för 2018 hamnar tio ämnen vid Stockholms universitet på listan över topp hundra i världen.
 • Vilken roll spelar kusthaven i det globala kolkretsloppet? 2018-03-02 Genom ny teknik som kan ”klocka” transporten av växtmolekyler från land ut över kusthaven har forskare för första gången kunnat bestämma hur lång tid det tar för frigjort kol från tinande permafrost att omvandlas till koldioxid i de arktiska kusthaven.
 • Att flyga eller inte flyga – vad borde klimatforskarna göra? 2018-03-01 För att uppmuntra till en beteendeförändring när det gäller arbetsresor med flyg har Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi startat ett projekt där de anställda dokumenterar sina koldioxidutsläpp.
 • Ny bok från Stockholms universitet upplåst i globalt Open access-projekt 2018-03-01 Stockholms universitet har sedan starten 2014 stöttat projektet Knowledge Unlatched som låser upp forskning publicerat på traditionella förlag och släpper den som open access. I mars publiceras The triple bind of single-parent families, samförfattad av Rense Nieuwenhuis. Men redan nu är den släppt fri.
 • Luktsinnet avslöjar diktatorn 2018-02-28 Personer som lätt äcklas av kroppslukter dras till auktoritära politiska ledare. En enkätundersökning fann ett starkt samband mellan att stödja ett samhälle lett av en stark ledare och att vara känslig för äckliga kroppslukter som svett eller urin. Det kan bero på en djupt rotad instinkt att undvika smittorisker.
 • Följ livet på Tarfala – forskningsstationen vid Kebnekaise Följ livet på Tarfala – forskningsstationen vid Kebnekaise 2018-02-14 Vid Kebnekaises fot har Stockholms universitet en forskningsstation. I den här filmen berättar forskare och studenter om vilken betydelse Tarfalastationen har för forskning och undervisning, framför allt om klimatförändringar.
 • Carl Cederström – Forskaren som försökte optimera sig själv Forskaren som försökte optimera sig själv 2018-02-14 Hur kan vi blir bättre människor - snyggare, smartare, mer produktiva och mer hälsosamma? För att se om det är möjligt att optimera olika egenskaper har Carl Cederström under ett år testat detta på sig själv. I den här filmen berättar han hur det gick.
 • Skalle från en stenåldersman med en läkt skada på ovansidan av huvudet. Foto: Fredrik Hallgren. Med huvudet på skaft – stenåldern i nytt ljus 2018-02-13 Stenåldersmänniskornas samhälle och föreställningsvärld var mer komplex än man tidigare trott. Det visar nya analyser av skallar från Kanaljorden i Motala.
 • Vid våra breddgrader återhämtar sig inte ozonskiktet på samma sätt som vid polerna. Foto: MostPhotos. Ozonskiktet återhämtar sig inte på våra breddgrader 2018-02-06 Ozonskiktet, som skyddar oss från skadlig ultraviolett strålning, återhämtar sig vid polerna. Men oväntade minskningar i andra delar av atmosfären kan förhindra att ozonlagret återhämtar sig på lägre breddgrader, där det finns fler människor.
 • Samiska eller svenska i nomadskolorna? 2018-02-05 Språket i skolan är ett kraftfullt verktyg både för att skapa vem man är och vilka möjligheter man har i livet. Historikern Otso Kortekangas har undersökt hur samiska och andra nordiska språk användes i nomadskolor för samer under 1900-talets första hälft.
 • Oväntad evolution för biologisk strömbrytare 2018-02-02 Enzymet som tillverkar DNA-byggstenar fortsätter att förvåna forskarna. Den senaste överraskningen är att "strömbrytaren" i enzymet i vissa marina bakterier sitter på ett helt nytt ställe. Evolutionen har återigen använt en befintlig komponent på ett nytt sätt.
 • Stort danskt pris till Gunnar von Heijne 2018-01-31 Professor Gunnar von Heijne får årets Novozymes Prize på tre miljoner danska kronor av Novo Nordisk Fonden för banbrytande upptäckter kring membranproteiner.
 • Nytt sätt att stoppa tillväxt av bröstcancerceller 2018-01-25 Ett internationellt forskarlag lett från Karolinska Institutet och Science for Life Laboratory har hittat ett nytt sätt att förhindra tillväxt av bröstcancerceller. I studien ingår även en forskargrupp från Stockholms universitet.
 • Vägen till det civiliserade samhället går via hot och straff 2018-01-24 Normförändringar kan ske i mötet mellan individer där den ena straffar ett beteende hos den andre om det upplevs som hotfullt, visar en ny studie.
 • Svensk-dansk satsning på nätverkssamarbete kring kryomikroskopi 2018-01-23 En ny svensk-dansk forskningsallians ska öka förståelsen för hur biologiska molekyler ser ut och fungerar. Med stöd från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Novo Nordisk Fonden kommer forskare skapa ett nordiskt nätverk inom kryoelektronmikroskopi.
 • Kungliga biblioteket ska satsa på forskning 2018-01-19 Kungliga biblioteket, KB, har fått en uppdaterad instruktion från regeringen. Där lyfts bibliotekets roll i att främja kvalitet i forskning och att bidra till en demokratisk samhällsutveckling.
 • Här kan växter gömma sig från ett varmare klimat i skogen 2018-01-11 Global uppvärmning hotar växter anpassade till svalare temperaturer. Ett internationellt team med forskare från Stockholms universitet, Marseille och Helsingfors har tagit reda på var lokalt kallare platser i skogen finns, där dessa växter kanske kan överleva.
 • Skelettfragment från Hummerviksholmen, foto: Beate Kjörslevik Genetiska analyser avslöjar hur Skandinavien befolkades efter senaste istiden 2018-01-10 I en ny studie publicerad i PLOS Biology beskriver en internationell forskargrupp hur först grupper från söder (dagens Danmark och Tyskland) och därefter grupper från nordost bosatte sig i det nyligen isfria Skandinavien för mer än 10 000 år sedan.
 • Nya professorer vid Stockholms universitet 2018-01-08 De senaste månaderna har flera nya professorer anställts och befordrats vid Stockholms universitet.
 • Snabb titt på ansiktet kan räcka för att se om någon är sjuk 2018-01-04 Människor kan upptäcka subtila skillnader av förändringar av hud, mun och ögon för att se om någon är sjuk. Det visar ny forskning från Stockholms universitet och Karolinska Institutet.
 • Projektbidrag till forskningssamarbete med Kina 2018-01-02 Vetenskapsrådet har fattat beslut om projektbidrag inom forskningssamarbete mellan Kina och Sverige. Stockholms universitet ska tillsammans med ett kinesiskt universitet vara värd för ett projekt.
 • Ny institution stärker samhällsvetenskaplig folkhälsoforskning 2018-01-02 Vid årsskiftet bildades Institutionen för folkhälsovetenskap när forskningsinstituten CHESS och SoRAD gick samman för att ytterligare stärka den samhällsvetenskapliga forskningen kring folkhälsa.
 • Framstående miljökemist gästprofessor vid universitetet 2017-12-27 Derek Muir vid Environment and Climate Change Canada, har blivit utsedd till innehavare av Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap.
 • Krockande neutronstjärnor är årets vetenskapliga genombrott enligt Science 2017-12-27 De krockande neutronstjärnorna lärde oss mer om allt från hur guld skapas till gravitationsvågor och relativitetsteorin. Forskare från SU var starkt bidragande.
 • Människans bruk av mark påverkar klimatet mycket mer än vad man trott 2017-12-27 Skogsbruk och bete har större påverkan på klimatet än vad forskarna tidigare antagit. Skogarnas förmåga att lagra koldioxid minskar när människor brukar dem eller låter djur beta i dem, och det gäller normalt skogsbruk, inte bara avskogning.
 • Nu löser vi vattnets gåta 2017-12-22 Forskare vid Stockholms universitet närmar sig förklaringen till varför vatten inte liknar någon annan vätska.
 • REHWARD samlar databaser som följer människor hela livet 2017-12-20 För att kunna studera hur olika händelser i livet påverkar människors hälsa måste man följa dem under en längre tid. Då krävs stora material. REHWARD omfattar fem olika databaser där samma individer följts över tid.
 • Iskallt vakuum ger nya möjligheter till jonstudier 2017-12-20 Genom att manipulera kvanttillstånd vid mycket låga temperaturer blir det i forskningsanläggningen DESIREE möjligt att studera materia på helt nya sätt.
 • Ordval och ideologi – de studerar politiskt språk 2017-12-20 I ett tvärvetenskapligt projektet undersöks det politiska språket i romansktalande länder. En sak står klar: det är skillnad på folk och folk.
 • Solen undersöks med 3D-modeller 2017-12-20 Hur värms kromosfären, det näst yttersta skiktet av solens atmosfär, upp? Om vi förstår det så kan vi också få en bättre kunskap om varför solens korona blir så het. Med en helt ny teknik, där observationer kan rekonstrueras genom 3d-modeller, undersöker Jaime De la Cruz, vid institutionen för astronomi, detta fenomen.
 • Studie om Birkakvinnan på plats 43 över världens mest uppmärksammade 2017-12-20 Nyheten om att en vikingatida krigargrav på Birka innehöll en kvinna, inte en man, fick stor uppmärksamhet i höstas. Nu har studien placerats på plats 43 på listan över världens mest uppmärksammade forskningsartiklar under 2017, enligt företaget Almetric.
 • Konsten att upptäcka en kvinnlig vikingakrigare 2017-12-20 Nyheten att en vikingatida krigargrav på Birka innehöll en kvinna, inte en man, har fått stor uppmärksamhet i internationella medier. Bakom upptäckten finns en forskargrupp med både humanister och naturvetare.
 • 3D-utskriven del till en testreaktor för kärnfusion. Foto: Yuan Zhong, Stockholms universitet. 3D-utskrifter gör metall stark och formbar samtidigt 2017-12-18 Metoder för att göra metaller starka minskar ofta formbarheten och tvärtom. Nu har forskare från bland annat Stockholms universitet använt en teknik som gör det möjligt att skriva ut tredimensionella föremål som är både starkare och mer formbara än tidigare.
 • Japanskt pris till kemiprofessor 2017-12-18 Yamada-Koga priset 2017 går till Jan E Bäckvall, Institutionen för organisk kemi.
 • Hiranya Peiris vid Oskar Klein Centrum delar Breakthrough Prize 2017-12-15 Teamet bakom mätningar av kosmisk bakgrundsstrålning tilldelas tre miljoner dollar för grundläggande fysik.
 • Sju Wallenberg Academy Fellows till Stockholms universitet 2017-12-14 Johanna Rickne är en av de framstående forskare vid Stockholms universitet som får årets Wallenberg Academy Fellows.
 • Förlängning av bidrag för Wallenberg Scholar 2017-12-13 Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse (MMW) har fattat beslut om bidrag inom utlysningen Wallenberg Scholars förlängning. Ett förlängningsanslag utgår med tre miljoner kronor per år under fem år till Per Krusell, professor vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet.
 • Nanouschka Myrberg Burström. Foto: Eva Dalin Arkeologi som lockar fram berättelser ur myntskatter 2017-12-13 Många tycker att gamla mynt är fascinerande. För Nanouschka Myrberg Burström är de också ett fönster till hur våra förfäder umgicks och tänkte. Mynten kan berätta om politiska och kulturella processer, människors sedvänjor eller enskilda släkters livsöden.
 • Polisens brottsbekämpning undersöks i ny rapport 2017-12-12 Vilken roll spelar etnicitet i samband med att polisen gör identitetskontroller och visiterar fotgängare? I rapporten Slumpvis utvald – Ras-/etnisk profilering i Sverige har Leandro Schclarek Mulinari, doktorand i kriminologi, undersökt relationen mellan polisens brottsbekämpande arbete och människors etnicitet.
 • Två från Stockholms universitet fick bidrag från MMW 2017-12-11
 • Sju forskare får bidrag inom utvecklingsforskning 2017-12-11 Vetenskapsrådet har fattat beslut om projektbidrag och nätverksbidrag, Swedish Research Links, inom området utvecklingsforskning.
 • Så tar sig kattparasiten till din hjärna 2017-12-07 Att en parasit hos katter kan ta sig in i människors hjärna är känt sedan tidigare. Nu har forskare vid Stockholms universitet upptäckt hur parasiten gör för att ta över våra celler.
 • 50 miljoner till forskning om Arktis frusna kol och Asiens bruna moln 2017-12-07 Örjan Gustafsson, professor vid institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, får 50 miljoner kronor från Vetenskapsrådet. Bidraget går till ett forskningsprojekt om två områden som snabbt kan ändra spelplanen för klimatsystemet och den globala uppvärmningen.
 • Forskningskommunikation får bidrag från Lars Salvius-föreningen 2017-12-07
 • Kálmán J. Szabó får Ulla och Stig Holmquists pris 2017-12-06 Kálmán J. Szabó, professor i organisk kemi med inriktning mot metallorganisk kemi vid Stockholms universitet, har utsetts till mottagare av Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi 2017 vid Uppsala universitet.
 • Helene Frowe Forskare får över 60 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 2017-12-01 Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) har i dagarna fattat beslut om bidrag inom två utlysningar. Det totala beloppet uppgår till 62,5 miljoner kronor.
 • Verktyg för att minska spelberoende används inte tillräckligt av spelare 2017-12-01 Playscan är ett spelansvarsverktyg som ska hjälpa människor att inte spela bort för mycket pengar på spelsajter. Men verktyget används ofta bara en enda gång av spelare och därför riskerar effekten av hjälpen att utebli, visar en ny avhandling i psykologi.
 • Professor Marie Evertsson ERC Consolidator Grant till sociolog 2017-11-30 Marie Evertsson, professor i sociologi vid SOFI, har tilldelats ERC Consolidator Grant för projekt som ska studera rollfördelningen hos olikkönade och samkönade barnfamiljer.
 • Sju forskare vid universitetet får bidrag för Internationell postdok 2017-11-30 Nu har Vetenskapsrådet fattat beslut när det gäller höstens ansökningar om Internationell postdok. Av 230 ansökningar beviljades 41 bidrag. Av dem är sju forskare vid Stockholms universitet.
 • Universitetet 81:a i världen inom fysiska vetenskaper 2017-11-27 Stockholms universitet placeras på plats 81 i 2018 års Times Higher Educations världsrankning inom ämnesområdet fysiska vetenskaper (Physical Sciences).
 • Forskning om arktisk permafrost finansieras inom Horizon 2020 2017-11-24 Hur påverkar klimatförändringarna den arktiska kustmiljön? Och hur kan förändringarna mötas av befolkningen som lever där? Det är några av frågeställningarna som kommer att undersökas i projektet Nunataryuk.
 • Möjligheter och utmaningar med sakkunniggranskning Sakkunniggranskning av vetenskapligt material - möjligheter och utmaningar 2017-11-23 Välkommen till Frescatibiblioteket den 6 december och ta del av möjligheter och utmaningar med sakkunniggranskning av vetenskapligt material.
 • Jordbruket kan ha spridits över Europa från områden i Grekland 2017-11-22 Processen när vi gick från att vara jägare och samlare till bönder är förmodligen den viktigaste i vår historia. Precis hur det skeendet gick till har debatterats i ett århundrade, men lösningen kom de senaste åren med DNA från arkeologiska lämningar.
 • Så kan lärarutbildningen knytas närmare skolforskningen 2017-11-20 Stockholm universitetet har bedrivit undervisningsutvecklande forskning i samarbete med skolhuvudmän sedan 2009. Förutsättningarna är därför goda när nu universitetet anmäler sig till regeringens försöksverksamhet med praktiknära forskning. En utmaning blir att koppla samman forskningen med lärarutbildningen.
 • Generösa personer lyssnar mer på sitt hjärta 2017-11-15 Vissa människor delar gärna sina resurser med andra. Varför är det så? En ny forskningsstudie visar att mänsklig generositet kan hänga samman med förmågan att ”lyssna på sitt hjärta”.
 • Nya tag kring Orcid – nationellt och på universitetet 2017-11-10 Identifieringssystemet för forskare, Orcid, har vuxit snabbt sen lanseringen för fem år sedan. Sommaren 2014 var endast 100 forskare från Stockholms universitet registrerade, och nu är det över 1 000. Nu tar universitetsförvaltningen nya tag för att förbättra servicen till forskare.
 • Nordic Optical Telescope. Stjärnor som vägrar dö 2017-11-09 Nya, ljusstarkare supernovor som förbryllar forskare beskrivs i artiklar i Nature och Nature Astronomy.
 • Universitetet på plats 65 inom livsvetenskaper 2017-11-09 Stockholms universitet får plats 65 i Times Higher Educations världsrankning inom ämnesområdet livsvetenskaper (Life Sciences).
 • Edjrar i Stockholms skärgård. Foto: Johan Bjurer/Mostphotos Tiaminbrist bakom ejderstammens minskning i Sverige 2017-11-06 Dödlig brist på tiamin (vitamin B1) är vitt spridd bland vilda djur över stora geografiska områden på norra halvklotet. Nu visar forskare från ACES, tillsammans med kollegor från Statens veterinärmedicinska anstalt, att det finns en direkt koppling mellan denna tiaminbrist och ejderns beståndsminskning i Sverige.
 • Jonas Holm Så påverkas beslutet om den nya upphovsrättsreformen 2017-11-03 Många i forskarsamhället är oroliga för den nya upphovsrättsreformen och eventuella negativa konsekvenser för öppen vetenskap. Europas vetenskapsrepositorier och text- och datautvinning inom forskning kan drabbas.
 • Mammutbete De flesta mammutfynd är ”papputar” 2017-11-03 Nya analyser av mammutar visar att de flesta som hittas är hanar. Forskarna tror att mammutar liksom elefanter levde i matrialkala grupper där oerfarna ensamma hanar oftare dog på platser där de kunde bevaras.
 • Beatrice Crona SRC-forskare utsedd till SIGHT Fellow 2017-10-30 KVA:s nya forskningsinstitut SIGHT (Swedish Institute for Global Health Transformation) har antagit Beatrice Crona vid SRC som en av sina första Fellows.
 • Jonas Holm "Även vi jurister behöver diskutera open access" 2017-10-27 Jonas Holm om upphovsrättsliga frågeställningar kring öppen vetenskap.
 • Guancherna på Kanarieöarna härstammar från Nordafrika 2017-10-26 Teorin om deras ursprung har funnits länge, men har nu bekräftats av en grupp arkeologer.
 • Oden i Antarktis. Spår i havsbotten visar polarisens sårbarhet 2017-10-26 Svenska och brittiska forskare har analyserat tusentals spår i havsbotten utanför Antarktis.
 • Artist’s illustration of two merging neutron stars. The rippling space-time grid represents gravitational waves that travel out from the collision, while the narrow beams show the bursts of gamma rays that are shot out just seconds after the gravitational waves. Swirling clouds of material ejected from the merging stars are also depicted. The clouds glow with visible and other wavelengths of light.
Image credit: NSF/LIGO/Sonoma State University/A. Simonnet Kolliderande neutronstjärnor ger gravitationsvågor, ljus och guld 2017-10-25 För första gången har forskare observerat ett himlafenomen i både gravitationsvågor och elektromagnetisk strålning.
 • Över 300 miljoner till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap 2017-10-25 Riksbankens Jubileumsfond har beviljat 320 miljoner till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Stockholms universitet tilldelades medel för elva projekt och ett projektstöd till infrastruktur.
 • Arbetslivsforskning får stöd från Forte 2017-10-25 Vilken roll spelar sociala nätverk? Hur ser ojämlikheten ut när det gäller hälsa i Sverige? Det är två forskningsprojekt vid Stockholms universitet som får stöd av forskningsrådet Forte.
 • Stort anslag till forskning om klimatetik 2017-10-23 Gustaf Arrhenius, professor i praktisk filosofi vid Filosofiska institutionen och vd för Institutet för Framtidsstudier, har beviljats 40, 9 miljoner kronor i anslag av Riksbankens Jubileumsfond för programmet ”Klimatetik och framtida generationer”.
 • Den turkiska diasporan – från migranternas perspektiv 2017-10-19 I en ny antologi om den turkiska diasporan i Sverige diskuteras frågor som integration och tillhörighet. I Migration from Turkey to Sweden, av redaktörerna Bahar Baser och Paul T Levin, betraktas fenomenet från migranternas perspektiv.
 • Stockholms universitet på plats 82 inom humaniora 2017-10-17 Stockholms universitet placeras på plats 82 i Times Higher Educations världsrankning inom ämnesområdet humaniora.
 • Pris till biokemisten Pål Stenmark 2017-10-16 Styrelsen för Sven och Ebba-Christina Hagbergs stiftelse har beslutat att för år 2017 tilldela Pål Stenmark vid Stockholms universitet och Anna Överby Wernstedt vid Umeå universitet stiftelsens personliga pris samt ett forskningsstöd, totalt 425 000 kronor vardera.
 • Forskning om nya material får Horizon 2020-anslag 2017-10-12 Att skapa nya självrengörande material eller extra vattenavvisande beläggningar. Det är forskning som nu beviljas finansiering inom EU-programmet Horizon 2020.
 • En bonde i Kalifornien lägger på kompost på betesmark som en del av en studie. Foto: Rebecca Ryals. Våra jordar kan sakta ner den globala uppvärmningen 2017-10-06 Markens förmåga att binda koldioxid kan vara mycket större än man tidigare trott, säger ny forskning från bland annat Stockholms universitet och Stanford University. Forskarna menar att upptag i jordbruksmark, betesmark och skogsmark kan kompensera för ökade globala utsläpp från exempelvis tinande permafrost.
 • Uppdaterade låneregler Uppdaterade låneregler – så påverkar det dig 2017-10-04 När du lånar eller på annat sätt använder material vid Stockholms universitetsbibliotek förbinder du dig att följa lånereglerna.
 • Fullspäckat program under veckan för hedersdoktor Lilian Thuram 2017-10-03 Den franske före detta fotbollsspelaren och numera författaren Lilian Thuram deltog i ett fullspäckat program under veckan då han mottog utmärkelsen som hedersdoktor vid Stockholms universitet.
 • Installations- och promotionshögtiden 2017 2017-10-02 Det var fullsatt i Blå hallen i Stadshuset vid universitetets stora installations- och promotionshögtid. Rektor betonade universitetets självständiga forskning och dess betydelse för det omgivande samhället.
 • Forskning om hälsa och välfärd får bidrag 2017-09-29 Varför är kvinnors och mäns sjukfrånvaro så olika? Hur ser utbildningskarriären ut för ensamkommande flyktingbarn? Det är några forskningsprojekt vid Stockholms universitet som får stöd av forskningsrådet Forte.
 • Anslag till 3D-bestämning av stora biomolekyler 2017-09-28 Gunnar von Heijne, Institutionen för biokemi och biofysik, med kollegor får 9,5 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse för projektet ”CryoNet – a network for coordinating the national cryo-EM facilities in Denmark and Sweden”.
 • Jonas Holm Så riskerar EU:s pågående upphovsrättsreform påverka öppen vetenskap 2017-09-28 Många aktörer inom forskarsamhället är bekymrade kring den pågående upphovsrättsreformen. Den framtida lagstiftningen riskerar att drabba de som arbetar med öppen vetenskap negativt.
 • Jonas Holm Upphovsrätten och de vetenskapliga bibliotekens utmaningar 2017-09-28 I omvärldsrapporten "Femte statsmakten" skriver Jonas Holm, jurist vid Stockholms universitet, om upphovsrätten och forskningsbibliotekens utmaningar.
 • Nationalekonomen Ines Helm vinner pris 2017-09-27 Ines Helm på nationalekonomiska institutionen har vunnit Young Labour Economist Prize för sin avhandling om marknadschocker inom industrin och hur de påverkar lokala arbetsmarknade
 • Mikael Oliveberg. Foto: Niklas Björling. Cellernas molekylära liv – live 2017-09-27 Vi har snart en närmast komplett bild av cellens molekylära maskineri. Frågan är nu hur detta mikrokosmos av samverkande proteinmolekyler kan vara stabilt och fungera så väl som det gör. Tack vare ett anslag på 20 miljoner kronor ska Mikael Oliveberg och hans kollegor söka svaret.
 • Sara Strandberg. Foto: Vilhelm Stokstad. På jakt efter okända elementarpartiklar 2017-09-27 Ett av partikelfysikens största olösta mysterier handlar om hur Higgspartikeln, mot rådande teorier, kan vara så lätt. Tack vare ett anslag på 35,2 miljoner kronor kan Sara Strandberg och hennes kollegor gå på jakt efter nya partiklar som kan förklara Higgspartikelns massa.
 • Forskardagarna 2017 - Hur nyfiken är du? 2017-09-26 Hur kaxig får en tjej vara? Varför skjuter vi upp saker det är bråttom med? Hur mycket påverkar egentligen miljömärkning för att få oss att köpa fisk från hållbart fiske? Det är några av dagens rubriker. Under Forskardagarna 3-5 oktober kan du botanisera bland Stockholms universitets allra senaste forskningsrön. Sänds live på su.se/play
 • Forskardagarna 2017 - Hur nyfiken är du? 2017-09-26 Är en tupp dominant för att han är tuff, eller är han tuff för att han är dominant? Vad innebär det att vara vanlig? Hur såg klimatet ut under den senaste istiden? Det är några av dagens rubriker. Under Forskardagarna 3-5 oktober kan du botanisera bland Stockholms universitets allra senaste forskningsrön. Sänds live på su.se/play
 • Forskardagarna 2017 - Hur nyfiken är du? 2017-09-26 Hur mycket kan vi som individer egentligen göra för att hjälpa klimatet? Hur ser universums största molekyler ut? Lever vi i historiens slut? Det är några av dagens rubriker. Under Forskardagarna 3-5 oktober kan du botanisera bland Stockholms universitets allra senaste forskningsrön. Sänds live på su.se/play
 • Stor fest för forskare i Blå hallen 2017-09-25 Den 29 september är det dags för Stockholms universitets årliga installations- och promotionshögtid i Blå hallen i Stockholms stadshus. Högtiden uppmärksammar såväl nyblivna doktorer som världskända nya hedersdoktorer. Ceremonin direktsänds på www.su.se/play
 • Birkakrigaren var en kvinna 2017-09-20 Krig under vikingatiden var inte en aktivitet uteslutande för män. Även kvinnor hade höga positioner på slagfältet.
 • Klimatrapport presenterades i FN 2017-09-20 Det går att begränsa den globala uppvärmningen till under två grader, men bara om världen snabbt ställer om. Det skriver 33 ledande klimatforskare och klimatrådgivare i rapporten ”Well under 2 Degrees Celsius. Fast Action Policies to Protect People and the Planet from Extreme Climate Change” som presenterades den 18 september i FN:s högkvarter i New York, samtidigt som FN:s klimatvecka pågår.
 • Forskarna Mary O’Conell, Ioana Bujila, Ann-Kristin Östlund Farrants, Guillaume S. Sanou och Issa Nébié utanför malariainstitutet i Ouagadougou. Foto: May O'Connell. Tusen gener skyddar mot malaria 2017-09-19 Forskare från bland annat Stockholms universitet har upptäckt varför den västafrikanska folkgruppen fulani är mer motståndskraftig mot malaria än andra. Upptäckten kan leda till nya sätt att behandla malaria och i förlängningen andra parasitsjukdomar.
 • Ledande forskare i livsvetenskap talade i Aula Magna 2017-09-18 Människans ursprung och myggors förkärlek att sticka vissa människor var ett par ämnen när världsledande forskare inom molekylär livsvetenskap samlades till ett symposium i Aula Magna den 15 september. Evenemanget var en del i firandet av att Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse fyller 100 år.
 • Hundraårsfirande finansiär viktig för universitetet 2017-09-15 Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse är en av Stockholms universitets viktigaste finansiärer. Stiftelsen fyller nu 100 år och firar bland annat med vetenskapssymposier.
 • Stockholms universitet på plats 134 i THE-rankning 2017-09-06 I årets upplaga av Times Higher Educations rankning av världens främsta lärosäten hamnar Stockholms universitet på plats 134.
 • Östersjöns undervattensdjungler ger mer badvänligt vatten 2017-08-31 När du badar i Östersjön och trasslar in tårna i undervattensväxter kan du vara lugn, de gör gott. De bidrar till klarare, mer badvänligt, vatten.
 • Hej, hallå, goddag eller tjenare? 2017-08-28 Vilka ord använder vi när vi hälsar på varandra på svenska i Sverige och i Finland? Och vilka skillnader och likheter finns det mellan sverigefinska och finlandssvenska? Det undersöker språkforskare just nu i ett forskningsprogram där Stockholms universitet samarbetar med universiteten i Helsingfors och Åbo samt med Institutet för språk och folkminnen i Göteborg.
 • Sju ERC-anslag till Stockholms universitet 2017-08-24 Sju forskare vid Stockholms universitet får det prestigefulla Starting Grant från Europeiska forskningsrådet, European Research Council. Projektanslagen ligger på mellan 1,3 och närmare 1,5 miljoner euro vardera. Fem av forskarna kommer att fortsätta att vara verksamma vid Stockholms universitet.
 • Rätt form av samverkan viktigt för att lösa miljöproblem 2017-08-18 Samhällets förmåga att lösa miljöproblem är starkt kopplad till hur olika privata och offentliga aktörer samverkar och hur de nätverk som då skapas ser ut. Det visar en ny studie från Stockholm Resilience Centre som publiceras i tidskriften Science.
 • Stockholms universitet på plats 74 i Shanghairankningen 2017-08-16 Stockholms universitet hamnar på plats 74 i årets Academic Ranking of World Universities (ARWU), populärt kallad Shanghairankningen.
 • Forskare och fiskeföretag i koalition för hållbara hav 2017-08-09 Överfiske, utsläpp och klimatförändringar utsätter världens hav för stora påfrestningar. För att hantera utmaningarna har forskare vid Stockholm Resilience Centre tagit initiativ till en global koalition.
 • Nytt botulinumtoxin upptäckt 2017-08-03 Det första nya botulinumtoxinet på nära ett halvt sekel har upptäckts av forskare vid Stockholms universitet och Harvard Medical School.
 • Bok om avantgarde i barnlitteratur fick pris 2017-08-02 Elina Druker, docent i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet, har fått pris av The International Research Society for Children’s Literature för årets bästa antologi 2017. Hennes och medredaktören Bettina Kümmerling-Meibauers bok ”Children’s Literature and the Avant-Garde” är den första internationella studien över barnlitteraturens relation till avantgarde.
 • Datorspel kan bli rekordsnabb behandling mot social fobi 2017-07-17 Blir du också stel av skräck vid tanken på att tala inför andra, eller att gå på en fest med många du inte känner? Nu kan du vända känslorna av obehag med ett spel i en virtual reality värld. Forskarna hoppas att datorspelsbehandlingen ska bli rekordsnabb och effektiv.
 • Professor Anders Nilsson. Foto: Anna-Karin Landin, Stockholms universitet Två olika former av vatten upptäckta 2017-07-06 Två olika former av vatten med stor skillnad i struktur och täthet kan existera under samma yttre förutsättningar. Resultaten publiceras nu i tidskriften PNAS.
 • Färgprickarna är bitar av genom i ett influensavirus, de grå fläckarna är cellkärnor. Bilderna föreställer samma celler och virus vid två olika tidpunkter, och visar hur viruset sprider sig. Ny metod i kampen mot framtida pandemier 2017-07-06 Ett nytt sätt att märka generna hos virus gör att vi nu vet mer om hur influensavirus tar sig in i celler. Forskare kan se hur viruset utvecklas genom att följa specifika mutationer. Metoden ger ledtrådar till hur framtida pandemier kan utvecklas och undvikas.
 • Fyra forskare får bidrag för strålskyddsforskning 2017-06-28 Under våren 2017 utlyste Strålsäkerhetsmyndigheten forskningsmedel inom strålskyddsområdet. Tio ansökningar om sammanlagt 5 miljoner kronor har beviljats.
 • Polarforskare undersöker hur arktiska arter klarar klimatförändringar 2017-06-28 Den första veckan i juli inleds en rysk-svensk forskningsexpedition till Wrangels ö och Tjaunbukten i ryska Arktis. Forskare från Stockholms universitet och Naturhistoriska riksmuseet ska undersöka vilka konsekvenser ett förändrat klimat kan få för djur- och växtliv i Arktis.
 • Om 100 år kan 3000 öar ha försvunnit i Stockholms skärgård 2017-06-26 Klimatförändringar höjer havsnivån och gör att öar försvinner och blir mindre.
 • Första bilderna på giftet bakom stelkramp 2017-06-26 Tetanustoxin, så heter giftet som orsakar stelkramp. I Sverige är nästan alla vaccinerade mot sjukdomen, men i världen dör omkring 60 000 människor i stelkramp varje år. Nu har Pål Stenmarks forskargrupp vid Institutionen för biokemi och biofysik på Stockholms universitet bestämt den första strukturen på giftet. Det gör att man för första gången kan se hur hela giftet är uppbyggt.
 • Arktis permafrost tinar snabbare än vad som tidigare är känt 2017-06-23 Permafrosten i havsbotten i Östsibiriska arktiska oceanen tinar nu med i snitt 14 cm per år. Det är mycket mer än vad man tidigare har känt till och processen hotar att förstärka den globala uppvärmningen, visar en ny studie från bland annat Stockholms universitet som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications.
 • Makaker, och andra djur, har mycket svårt att hantera information som kommer i en viss ordning. Det kan vara just det som skiljer människor från andra djur. Foto: Johan Lind/N Förmåga till ordning skiljer människan från djur 2017-06-21 Matematik, språk, fia med knuff… Aktiviteter som bara människor klarar av. Forskare har upptäckt att det kan bero på människans mer utvecklade förmåga att känna igen och komma ihåg sekvenser av information.
 • Martin Jakobsson på isbrytaren Oden under en tidigare forskningsexpedition i Arktis. Världens havsbotten kartläggs 2017-06-19 År 2030 ska hela världens havsbottnar vara kartlagda. Projektet har fått ett bidrag på 18,5 miljoner USD, och Stockholms universitet blir en av fyra centrum för forskningen.
 • Astrid Söderbergh Widding. Foto: Eva Dalin. ”Öppen vetenskap är eller borde vara en självklarhet som ambition för universitet och högskolor” 2017-06-19 Den 11 maj besökte Astrid Söderbergh Widding Frescatibiblioteket och berättade om öppen vetenskap ur sitt perspektiv som rektor. Ta del av rektors inspelade föreläsning i efterhand på bibliotekets webbplats.
 • Sju forskare får konferensbidrag från Vetenskapsrådet 2017-06-15 Vad betyder gränser och mänskliga rättigheter för migranter? Vilka mikroorganismer finns i tunnelbanor och städer? Det är några av de ämnen som forskare vid Stockholms universitet har fått konferensbidrag för från Vetenskapsrådet våren 2017.
 • Nya e-böcker från Springer 2017-06-14 Samtliga e-böcker från Springer utgivna 2017 finns nu tillgängliga. Fler titlar tillkommer under året i takt med att de publiceras.
 • Allvarligare cykloner då Sahara grönskar 2017-06-08 Varmare klimat kan i framtiden leda till att södra Sahara grönskar, med ändrad vegetation och minskad stoftspridning. Forskare vid har funnit att tropiska cykloner historiskt har blivit fler och allvarligare som en följd av detta.
 • Sex forskare vid Stockholms universitet får bidrag för Internationell postdok 2017-06-08 Nu har Vetenskapsrådet fattat beslut när det gäller vårens ansökningar om Internationell postdok. Av 248 sökande har 41 beviljats bidrag, av dem är sex forskare vid Stockholms universitet. Bidragen är på 3 150 000 kronor vardera.
 • Bild: Clément Morin Webinar - Så fungerar Grow Kudos 2017-06-07 Under en testperiod på ett år (2017) samarbetar vi med Grow Kudos. Det är ett digitalt verktyg för att öka möjligheten för att maximera räckvidden och effekten av att kommunicera dina publikationer.
 • Historiker från Stockholms universitet invald i Sveriges unga akademi 2017-06-05 Aryo Makko, docent i historia vid Stockholms universitet, har valts in som ny ledamot i Sveriges unga akademi tillsammans med fem andra forskare från olika lärosäten.
 • När kraftsporten var manlig 2017-06-01 Mellan 1920- och 1960-talet var kraftsport mest för män ur arbetarklass. Boxare och tyngdlyftare var män som hade maskulint laddade värderingar om idrottslig stil och hur kroppen borde se ut. Ideal som innehöll tydliga klassmarkörer.
 • Cannabis – både skadligt och ofarligt 2017-05-30 Liberalisering eller hårda tag? Josefin Månsson, doktor i socialt arbete vid Stockholms universitet visar att den svenska diskussionen kring cannabis är mycket splittrad. Och mer liberala diskussioner hittar stöd hos internationella forskare.
 • Stora naturliga cykler i Nordatlantens klimat 2017-05-30 En ny studie av hur klimatet i Nordatlanten varierat från 800-talet fram till idag visar på stora naturliga variationer i form av något som nästan liknar cykler på 64 till 88 år. De påverkar i sin tur klimatet på många håll på jorden, och kan också i framtiden tillfälligt ”maskera” den globala uppvärmningen i delar av världen. Resultaten publiceras i tidskriften Nature Geoscience.
 • Plastskräp som samlats in nära Stockholm. Foto: ACES/Stockholms universitet. Mer mikroplast i vatten omkring Stockholm än förväntat 2017-05-24 Nivån av mikroplast i vatten nära Stockholm är lika hög som nära stadsområden i Kalifornien, USA. Förpackningsmaterial och tampar är sannolika källor till mikroplast, men även syntetiska kläder och kosmetika.
 • Svenskt-kinesiskt samarbete om miljögifter blir bok 2017-05-23 Forskare vill sprida kunskaper om miljösituationen i Yangtzeflodens deltaområde i Kina.
 • Emma Lindblad Att vara vanlig kräver mycket jobb 2017-05-17 Svenska småstadsungdomar som vill klä sig ”vanligt” måste kontinuerligt bevaka och uppdatera sin garderob, visar en ny doktorsavhandling från Stockholms universitet. Att hålla sig inom ramarna för vad som anses normalt är ett ständigt pågående jobb. Inte heller är steget särskilt långt mellan ”mainstream” och ”subkultur”.
 • Anslagstavlor överlever trots internet 2017-05-10 Vilken roll spelar den klassiska anslagstavlan i dag när så mycket kretsar kring internet och sociala medier? Den har en ganska stor roll i lokalsamhället, visar en ny rapport baserad på ett massexperiment.
 • De skrev årets bästa avhandlingar 2016 2017-05-10 Historikern Alf Sjöblom, statsvetaren Martin Westergren och fysikern Michael Gatchell får Högskoleföreningens pris för 2016 års bästa avhandling inom den humanistiska, den samhällsvetenskapliga respektive den naturvetenskapliga fakulteten.
 • Astrid Söderbergh Widding. Foto: Eva Dalin. Open science ur rektorsperspektiv 2017-05-09 Astrid Söderbergh Widding besöker Frescatibiblioteket och berättar om öppen vetenskap ur sitt perspektiv. Rektor håller vårens sista föreläsning i bibliotekets serie med öppna föreläsningar.
 • SU-forskare får 100 000 ur kungens 50-årsfond 2017-05-08 Fil dr Isabella Karlsson vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, Stockholms universitet, är en av de 14 forskare som får stipendium ur Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö.
 • 75 miljoner kronor i Wallenberganslag 2017-05-02 Gunnar von Heijne, professor vid Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet, och Siv Andersson, professor vid Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Uppsala universitet tilldelas 75 miljoner kronor i Wallenberganslag.
 • Rockström och Kuylenstierna bland de 101 mäktigaste i Hållbarhetssverige 2017-05-02 Johan Rockström, professor i miljövetenskap vid Stockholm Resilience Centre, och Johan Kuylenstierna, vd för Stockholm Environment Institute och adjungerad professor vid Stockholms universitet, finns representerade på tidningen Aktuell Hållbarhets årliga lista med de 101 mäktigaste i Hållbarhetssverige.
 • Sverker Holmgren. Foto: NordForsk/Terje Heiestad. Öppen tillgång – forskningens villkor och omvärldens realiteter 2017-04-21 Den 20 april diskuterar Sverker Holmgren hur strukturer för ökad delning av data och öppen tillgång till forskningsresultat kan byggas upp på forskningens villkor och med hänsyn taget till ekonomiska och politiska realiteter.
 • Fiskar samarbetar av själviska orsaker 2017-04-19 Varför hjälper djur till att uppfostra varandras avkomma? En ny studie som genomförts av forskare från Sverige, Kanada och Storbritannien visar att fiskar kan samarbeta om att uppfostra varandras avkomma för att minska risken för att själva bli uppätna av rovdjur.
 • ”Du är inte din avhandling” 2017-04-12 Att vara doktorand kan kännas stressigt och många lyckas inte bli klara med sin avhandling i tid. Åsa Burman, lärare och forskare vid Filosofiska institutionen, har skrivit handboken Bli klar i tid och må bra på vägen.
 • Neisseria meningitidis bildar kolonier i svalget och kan släppa taget och sprida sig i kroppen. Upptäckt som ökar förståelsen för hur ofarliga bakterier i svalget blir livsfarliga 2017-04-11 Den lilla molekylen laktat som produceras i svalget verkar kunna få hjärnhinneinflammations-bakterier att sprida sig vidare i kroppen, visar ny forskning från Stockholms universitet.
 • Ingvar Carlsson Award till Andrew Inge 2017-04-11 Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) delar ut 48 miljoner till olika forskningsprojekt inom programmet Ingvar Carlsson Award. Fyra miljoner vardera delas ut till tolv unga och lovande forskare som alla har gjort postdoc utomlands. Ett av bidragen går till Andrew Inge vid Institutionen för material- och miljökemi vid Stockholms universitet.
 • Inge Bartning och Fanny Forsberg Lundell Möjligheter & problem med fria språkdata 2017-04-10 Den 23 mars 2017 kommer Inge Bartning, professor emeritus i franska, och Fanny Forsberg Lundell, docent i franska, Stockholms universitet, att tala om en språkdatakorpus som byggts i franska.
 • Juridiska aspekter på Open science 2017-04-10 Jonas Holm föreläser om huvuddragen i nuvarande lagstiftning som har betydelse för forskningsdata, både nationellt och på europeisk nivå, samt de juridiska utmaningar framtidens akademi står inför.
 • Barry skapar smarta miljöer 2017-04-04 Hur ofta tittar du på mobilen och vad använder du den till? Det är frågor Barry Brown studerar för att skapa smartare tekniklösningar.
 • Oskar Juhlin Forskning som tar plats i hemmet och på catwalken 2017-04-04 Möjlighet att ”hämta hem” klädesplagg direkt från modevisningar till datorn eller att tillsammans med andra direktsända via mobilen. Det är ett par resultat av Oskar Juhlins forskning vid Mobile Life.
 • Mobil teknik med människan i centrum 2017-04-04 Lekfullhet, glädje och det goda livet. Det har varit ledord för verksamheten vid Mobile Life – som nu fortsätter att bedrivas vid bland annat Institutionen för data- och systemvetenskap.
 • Anja Mudring får Göran Gustafsson-priset 2017-04-03 Anja-Verena Mudring, professor i fysikalisk materialkemi vid Stockholms universitet får det prestigefyllda Göran Gustafsson-priset i kemi år 2017- Hon belönas för sin forskning med joniska vätskor som både kan bli smarta och säkra lösningsmedel, och bana vägen för nya och energismarta material.
 • Ilona Riipinen Ung professor i atmosfärsvetenskap 2017-03-29 I mitten av december beslutade rektor att befordra Ilona Riipinen vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) till professor i atmosfärsvetenskap från och med 1 januari 2017. En månad senare, i början av februari, fyllde Ilona 35 år vilket gör henne till den näst yngsta person som befordrats till eller anställt som professor vid Stockholms universitet under 2000-talet*.
 • Tre ERC Advanced Grant till universitetet 2017-03-24 Av sju sökande från Stockholms universitet beviljades hela tre stycken ERC Advanced Grant. De som har beviljats bidrag är Frank Wilczek, professor i fysik, Johan Rockström, professor i miljövetenskap och David Strömberg, professor i nationalekonomi.
 • ERC-bidrag till forskning om sociala medier i Kina 2017-03-24 David Strömberg, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet har tilldelats ERC Advanced Grant för ett projekt om effekterna av den explosiva ökningen av sociala medier i Kina på ett antal samhällsfenomen.
 • Johan Rockström är föreståndare för Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet. ERC-bidrag till forskning om planetens resiliens 2017-03-24 Johan Rockström, professor i miljövetenskap och föreståndare för Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet har tilldelats ERC Advanced Grant för forskningsprojektet ”Earth Resilience in the Anthropocene”.
 • Frank Wilczek får ERC-bidrag till jakten på axionerna 2017-03-24 Frank Wilczek, professor vid Fysikum, Stockholms universitet, har beviljats ERC Advanced Grant för att försöka upptäcka förekomsten av axioner. Det är hypotetiska partiklar vars existens skulle lösa problemet med den mörka materian.
 • Kaj Börjeson. Foto: Stokcholms universitet. Öglerum – ett nytt sätt att lösa gamla problem 2017-03-24 Kaj Börjeson disputerar i matematik under 2017. Tack vare ett anslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har han fått en postdoktoral tjänst hos professor Nathalie Wahl vid Köpenhamns universitet, Danmark.
 • Frank Ball. Foto: EAJ2016. Bättre modeller för hur smittor sprids tack vare anslag 2017-03-24 Frank Ball, professor vid University of Nottingham, Storbritannien, blir gästprofessor vid Matematiska institutionen. Detta tack vare ett anslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.
 • Stort VR-anslag till forskning om gravitationsvågor 2017-03-23 Ariel Goobar vid Fysikum har beviljats ett sexårigt bidrag på omkring 21,5 miljoner kronor för ett projekt om gravitationsvågor och elektromagnetisk strålning.
 • Ingrid Ekström på psykologiska institutionen, foto: Roland Fredriksson Luktsinnet kan berätta om risken att dö 2017-03-22 Ett försämrat luktsinne hör samman med en ökad risk att dö, visar en ny studie i psykologi från Stockholms universitet. Sambandet finns kvar oberoende av ålder, kön, demens, och andra variabler för hälsa.
 • Bild: Johnér Bildbyrå Så skiljer du fakta från bluff 2017-03-20 På Stockholms universitetsbibliotek kan universitetets studenter få tips och råd om att söka och värdera källor.
 • Vitterhetsakademien prisar forskare från Stockholm 2017-03-17 Vitterhetsakademien delar i år ut fem priser till forskare knutna till Stockholms universitet.
 • Statusrapport om öppna forskningsdata 2017-03-10 Öppen föreläsning på engelska om en global enkät som besvarades av omkring 2000 forskare om öppna forskningsdata och tillgängliggörande av data.
 • Susanne Vejdemo. Foto: Mikael Vejdemo Johansson. Lila, violett och zombieordet gredelin 2017-03-07 För 500 år sedan användes ordet ”brun” för det vi i dag kallar ”lila”. Och ”röd” användes även för dagens ”rosa”. I en ny avhandling från Stockholms universitet förklarar Susanne Vejdemo hur, varför och hur fort vi byter ut ord i svenskan.
 • Niclas Jareborg. Foto: J.Blid. Data Management in the Life Sciences 2017-03-06 Föreläsning på engelska med Niclas Jareborg. Niclas will talk about ongoing efforts by national and European infrastructures that aim to facilitate proper data management and Open Access movement for Life Science research data.
 • Kiselgödsel minskar tungmetaller i mat 2017-03-04 Genom att gödsla med kisel, som är ofarligt för människan, minskar innehållet av giftig arsenik och kadmium i de ätbara delarna av potatis, morot, gul lök och vete med upp till 40 procent.
 • Ekonomer söker vägar att möta klimatförändringar 2017-03-01 Hur skapar vi förståelse för problem klimatuppvärmingen för med sig i utvecklingsländer? Vilka verktyg behöver beslutsfattare i spåren av ett varmare klimat? Dessa frågor står i fokus för ett forskningsprojekt nationalekonomen Per Krusell leder.
 • Bidrag till forskningsmiljö från VR 2017-02-27 Syftet med bidraget är att skapa mervärde av samarbete i en större gruppering än i ett vanligt projekt. Bidraget är på sex år och vänder sig till forskare inom naturvetenskap och teknikvetenskap. Totalt 18 ansökningar erhöll stöd varav ett vid Stockholms universitet.
 • PFAS, ämnet som aldrig försvinner 2017-02-24 Forskare från Sverige, Schweiz och USA efterfrågar i en artikel i Environmental Science and Technology kraftigt ökade insatser för forskning och reglering kring högfluorerade ämnen.
 • Personalkris i svensk äldreomsorg 2017-02-20 Arbetsvillkoren inom svensk äldreomsorg har försämrats under senare år och är nu på flera punkter sämre i Sverige än i våra nordiska grannländer. Det visar en ny forskningsrapport från på Institutionen för socialt arbete. Hälften av alla undersköterskor och vårdbiträden inom äldreomsorgen vill byta jobb.
 • Föreläsning med Camilla Bardel Öppen föreläsning om öppen vetenskap 2017-02-17 Om paradoxer när det gäller strävan efter en öppen forskningsdatakultur och de juridiska frågetecken som uppstår när man sysslar med data från människor.
 • Supernovan SN 2013fs Bild: Ofer Yaron, Weizmann-institutet, Israel. Exploderande supernova observerad rekordsnabbt 2017-02-13 Forskare vid bland annat Stockholms universitet publicerar nu de första observationerna av tidiga stadier. Observationerna, gjorda endast tre timmar efter explosionen, är tillräckligt tidiga för att bestämma vad som hände strax innan explosionen.
 • KTH-roboten Calle. Foto: KTH. 100 miljoner till att utveckla undervattensrobotar 2017-02-10 Stockholms universitet är med i forskningscentret Swedish Maritime Robotics Centre, SMaRC, som får 100 miljoner kronor från Stiftelsen för strategisk forskning.
 • Malariamyggorna får mat. Foto: Anna-Karin Landin/Stockholms universitet. Så blir malariasmittade extra lockande för myggor 2017-02-09 Malariamyggor suger hellre, och mer, blod från människor smittade med malaria. Nu har forskare vid bland annat Stockholms universitet upptäckt varför. Det kan leda till nya sätt att bekämpa sjukdomen.
 • Foto: Kristoffer Rosental Banbrytande forskning om biverkningar av psykologisk behandling 2017-02-07 Trots att många som lider av depression och ångest blir hjälpta av att gå till en psykolog finns det personer som inte blir bättre eller till och med mår sämre. Psykologisk behandling kan ge negativa biverkningar precis som läkemedel. Detta hittills ganska outforskade område studeras i en ny avhandling från Stockholms universitet.
 • Ny studie visar på nyföddas förmåga att producera eget omega-3 2017-01-30 Nyfödda möss kan kompensera för omega-3-brist hos sina mödrar genom egen fettsyraproduktion. Det visar en ny studie från Institutionen för molekylära vetenskaper vid Stockholms universitet. Studien har publicerats i tidskriften Journal of Lipid Research.
 • Max Petzold Nationellt system för tillgängliggörande & långtidslagring av forskningsdata 2017-01-27 Systemet arbetas fram i samråd med över 15 svenska lärosäten och kommer att ge forskarna tillgång till lokal rådgivning.
 • Mats Nilsson på SciLifeLab. Foto: Malte Kuhnemund DNA-koll med mobilen ger pricksäker behandling 2017-01-19 Med hjälp av en nytt mikroskop som sätts på en vanlig mobiltelefon kan läkare ställa diagnoser på till exempel cancertumörer och infektioner som tuberkulos. Uppfinningen kan bli ett vapen i kampen mot antibiotikaresistens.
 • Tidigare okänd stormannagård upptäckt på Birka 2017-01-19 Med hjälp av georadar har forskare identifierat en tidigare okänd stormannagård på Birka. Gården kan ha tillhört en man vid namn Herigar som var kungens ställföreträdare på Birka och som omnämns i de skriftliga historiska källorna. Undersökningarna ger bevis för dess läge vid Korshamn på Björkö. Resultaten har publicerats i den internationella vetenskapliga tidskriften Archäologisches Korrespondenzblatt.
 • Utmaning att sammanställa mängden metan 2017-01-18 Att förstå var växthusgasen metan kommer ifrån och hur mycket som avges från olika källor är viktigt när man ska förutsäga framtida utsläpp och hur det påverkar den globala uppvärmningen. Forskare vid Stockholms universitet visar i en studie hur dubbelräkning av metankällor, särskilt våtmarker och sjöar, kan förekomma i forskning. Studien har publicerats i Geophysical Research Letters.
 • Lipider (vita) skyddar funktionaliteten hos natriumhissproteiner. Proteinernas form och vikt mättes med hjälp av masspektrometri och användes sedan som grund för beräkningsmodeller. Utan lipiderna förlorar proteinerna sin struktur (vänster). När lipider stödjer natriumhissens rörliga delar förblir proteinet intakt (höger). Cellens natriumhiss har både klister och smörjolja 2017-01-12 Forskare från Stockholm och Oxford har undersökt hur och varför vissa lipider klistrar ihop salttranportörer som finns i cellmembran och varför andra hjälper till att smörja deras rörelser. Svaren gör det möjligt att utveckla nya behandlingar mot högt blodtryck och vissa cancertyper.
 • Miljoner till neutronspridning 2017-01-03
 • Demokratiforskning får medel från Wallenberg-stiftelserna 2017-01-03
 • Renskötare och klimatforskare i samarbete på högfjället 2017-01-02 Finns det samband mellan klimatförändringarna och renarnas rörelser över fjället? Det är en fråga som både forskare och renskötare vill få svar på. Mellan samebyn Laevas och Tarfala forskningsstation har ett unikt forskningssamarbete växt fram.
 • Lax, blåmussla, ejder och ål dör av samma vitaminbrist 2017-01-02 Bristen på vitamin B1 (tiamin) hos vilda djur är tidigare känd som ett problem inom vissa arter i relativt begränsade geografiska områden. Nu visar forskare vid Stockholms universitet och flera andra forskningsinstitutioner i Europa och Nordamerika att bristen på tiamin är betydligt mer utbredd än vad man tidigare känt till.
 • Ny studie: Håller svenskarna sina nyårslöften? 2016-12-29 Vad ger vi för nyårslöften och hur duktiga är vi på att hålla våra löften? I en studie som startar vid nyår söker forskare vid Stockholms universitet svar på dessa frågor.
 • Forskare undersöker hur tarmbakterier pratar med kroppen 2016-12-22 Vi har mängder av bakterier i vår tarm, och de pratar med oss. Eva Sverremark Ekström forskar på hur tarmfloran påverkar utvecklingen av immunförsvar och allergier.
 • Nu kan universitetets alla avhandlingar läsas fritt på nätet 2016-12-21 Universitetet har slutit ett avtal som gör det möjligt att publicera samtliga avhandlingar från universitetet under åren 1906-2003, samtidigt som det skyddar upphovsrätten.
 • Andrea Lucarelli och Alf Sjöblom får Wallanderstipendier 2016-12-21
 • Docent Svante Jonsell vid Fysikum. Nytt ljus på antimateria 2016-12-19 Forskare vid Stockholms universitet och Cern har lyckats göra laserspektroskopi på antiväte. De är alltså på väg att se om antimateria uppför sig på annat sätt än ”vanlig” materia. Svante Jonsell är en av forskarna bakom resultaten som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature.
 • Gammabakgrundsstrålning. Foto: NASA/DOE/Fermi LAT Collaboration. Ingen mörk materia synes än 2016-12-19 Forskare från bland annat Stockholms universitet har nyligen publicerat den mest exakta analysen av variationer i gammabakgrundsstrålning hittills. De hittade inga spår av mörk materia, men däremot att två olika källor bidrar till gammastrålningen.
 • Nytt hjärnforskningscenter på Stockholms universitet 2016-12-16 Just nu håller Stockholms universitet på att bygga upp ett avancerat tvärvetenskapligt forskningscentrum för avbildningar av hjärnan. Där ska forskare från olika områden kunna ställa frågor kring tankar, känslor och beteenden, och ta reda på mer om hjärnans funktion och struktur.
 • SU-forskare i Antarktisexpedition 2016-12-16 Forskningsprojektet MAGIC-DML ska studera inlandsisens volymförändringar i Drottning Mauds land i Antarktis. Målet är att återskapa inlandsisens historia, specifikt hur dess tjocklek och utbredning har varierat över tid. Projektet är ett internationellt samarbete med bland annat forskare från Stockholms universitet.
 • Foto: Jean-Baptiste Jouffray Fisk- och skaldjursföretag agerar för hållbara hav i dialog med forskare 2016-12-14 Åtta av världens största fisk- och skaldjursföretag har gått ut med ett gemensamt uttalande och tiopunkters handlingsprogram för en hållbar förvaltning av världshaven. Tillsammans ska de bland annat vidta åtgärder för att stoppa olagligt fiske, minska utsläpp och mikroplaster, och verka för bättre arbetsförhållanden hos sina leverantörer.
 • Spektakulär supernova var svart hål 2016-12-13 Supernovan ASSASN15lh drog rubriker i början av året som den ljusstarkaste supernovan genom tiderna, men forskarna har haft svårt att förklara fenomenet. Forskare från bland annat Stockholms universitet lanserar nu en teori om att det snarare handlar om en stjärna som har hamnat alltför nära ett supermassivt svart hål och slitits sönder.
 • Ilona Riipinen. Photo: Eva Dalin Fyra forskare bland de mest citerade i världen 2016-12-08 Stockholms universitets Erik Sonnhammer, Illona Riipinen, Carl Folke och Jan Conrad finns med på 2016 års lista över världens mest citerade – och alltså mest inflytelserika – forskare.
 • En nötskrika. En av flera arter som man tidigare trott löser problem genom att förstå vattens och sands fysiska egenskaper. Ny forskning visar att kråkfåglar lär sig problemen genom trial-and-error. Foto: Johan Lind/N. Kråkfåglar varken tänker eller resonerar 2016-12-07 En ny studie omkullkastar ett decennium av forskning om vad som gör kråkfåglar intelligenta. Nya analyser visar att kråkor löser problem genom trial-and-error och inte genom att de tänker eller resonerar.
 • Vem förlorar? Ny avhandling om problemspelare. Bild: Hanna Allert Karlsson. Vem drar nitlotten? 2016-12-06 Att spela för att fly från stress och negativa känslor innebär en risk för att utveckla spelproblem. Och den som har en impulsiv personlighet har ytterligare anledning att vara på sin vakt.
 • Nya rön om kopplingen tinande permafrost och klimatpåverkan 2016-12-01 Forskare kan nu visa hur permafrosten i Arktis tinade upp och hur enorma mängder kol frigjordes i slutet av den senast istiden. Arktis infrusna kolreservoarer frigörs nu åter och riskerar att ytterligare driva på den pågående klimatuppvärmningen. Resultaten har nyligen publicerats i tidskriften Nature Communications.
 • An orangutan builds an umbrella against the rain. Efficient and intelligent behaviour that can be explained by new research from Stockholm University and Brooklyn College. Photo: Johan Lind/N. Inlärning gör djur intelligenta 2016-11-30 Att djur kan använda verktyg, ha självkontroll och förväntningar på tillvaron kan förklaras med hjälp av en ny inlärningsmodell för djurs beteende. Forskare vid Stockholms universitet och Brooklyn College har kombinerat kunskap från artificiell intelligens, etologi och inlärningspsykologi och löst flera problem kring djurs beteende och intelligens.
 • Forskningspropositionen Nu kan du läsa den forskningspolitiska propositionen 2016-11-28 "I propositionen presenterar regeringen sin syn på forskningspolitikens inriktning i ett tioårigt perspektiv, med särskilt fokus på satsningar 2017–2020".
 • Tarfala forskningsstation firar 70 år 2016-11-28 År 1946 etablerades Tarfala forskningsstation intill Kebnekaise och därmed skapades en naturlig bas för den svenska glaciärforskningen. Det markerar även startåret för de årliga mätningar som görs av hur mycket snö som ackumuleras på Storglaciären under vintern samt hur mycket snö och is som smälter bort under sommaren. Denna mätserie är världens längsta i sitt slag och utgör ett betydelsefullt underlag för internationella vetenskapliga glaciologiska och klimatologiska studier.
 • Foto: Lawrence Hislop Ny stor Arktis-studie varnar för snabba förändringar 2016-11-25 The Arctic Resilience Report är den första övergripande utvärderingen som gjorts av både ekosystem och samhällen i Arktis. Enligt rapporten måste vi vara förberedda på överraskningar – Arktis kan förändras i grunden redan under detta sekel.
 • En moskitfiskhona tillsammans med två mindre hanar. Den modifierade analfenan, gonopodium, använder hanen för att tvinga in spermier i honan. Foto: Stuart Hay, Australian National University. Storleken har betydelse – för honans hjärna 2016-11-23 Ju större genitalierna är hos moskitfiskhanar desto större blir honornas hjärnor. Det visar en ny studie från Stockholms universitet och Australian National University.
 • Samordning är nyckeln för bästa förutsättningarna för öppen forskning i Sverige 2016-11-21 Efter besök på både VA-dagen och IFFIS-konferensen är det tydligt att flera aktörer inom forskningssverige står inför liknande utmaningar gällande forskningsinformation och administration.
 • Sökandet efter världens äldsta is har börjat 2016-11-17 Forskare från tio europeiska länder är engagerade i sökandet efter precis rätt ställe att borra i Antarktis där det är möjligt att hitta världens äldsta is. Målet är att borra fram en iskärna som är en och en halv miljon år gammal.
 • Konferensbidrag från VR hösten 2016 2016-11-16 Vetenskapsrådet har fattat beslut om höstens utlysning av konferensbidrag. Stockholms universitet beviljades fem konferensbidrag om totalt 407 000 kronor.
 • Så mycket klarar världens korallrev 2016-11-11 Ny studie från forskare vid Stockholms universitet analyserar hur mycket mer fiske, övergödning och klimatförändringar världens korallrev kan klara av innan de förstörs.
 • Bidrag inom utvecklingsforskning 2016 2016-11-11 Vetenskapsrådet har fattat beslut om bidrag inom utvecklingsforskning. Den 1 november publicerades vilka bidrag som har beviljats inom Projektbidrag: Sustainability and resilience – Tackling climate and environmental changes. Satsningen är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet, Sida och Formas. Besked om övriga bidrag inom utvecklingsforskning kommer att ges i slutet av året.
 • Batteriet G III S:t Barthélemy 1866, troligen målad av Anton Molander. Foto: Sjöhistoriska museet. Konflikter kring medborgarskap på svenska S:t Barthélemy 2016-11-11 Sjö- och handelsmän från olika delar av världen kom till den svenska kolonin S:t Barthélemy för att bli svenska medborgare. Med sig förde de in nya idéer om medborgarskap och politiska rättigheter.
 • Så arbetar vi nationellt och på universiteten med Open Science - Del av föreläsningsserie 2016-11-10 Den 26 oktober ska Wilhelm Widmark prata om vad biblioteken och universiteten idag gör och kan göra för att främja arbetet med Open Science.
 • Anslag till forskning om hållbart arbetsliv 2016-11-08 AFA Försäkring har fattat beslut om bidrag till åtta projekt inom ramen för FoU-programmet Hållbart arbetsliv. Två av bidragen går till projekt vid Stockholms universitet.
 • Hormon reglerar hur bananflugor reagerar på stress 2016-11-02 Stresshormoner hos insekter kan vara ett steg mot miljövänliga bekämpningsmedel. Forskare vid Stockholms universitet har upptäckt att ett hormon koordinerar hur bananflugor reagerar på stress. Resultatet har nyligen publicerats i Royal Societys tidskrift Open Biology.
 • Satsning på forskning om global hållbar utveckling 2016-11-01 Tio forskningsprojekt får dela på 54 miljoner kronor för att ta itu med hur man kan lindra och hantera klimat- och miljöförändringar i låginkomstländer. Två av dessa projekt finns vid Stockholms universitet.
 • Att nå ut med Open Access – ökad spridning ska ge de bästa forskarna 2016-10-31 Från och med oktober ges tidskriften Iberoamericana ut gratis på internet från att tidigare bara ha getts ut i pappersformat.
 • Christofer Laurell. Foto: Volante Research. Undersöker engagemang och upplevelser i sociala medier 2016-10-27 Festivaler, fotboll och ishockey – och museer – engagerar såväl live som i sociala medier. Hur mycket och på vilket sätt undersöker Christofer Laurell i sin forskning inom ramen för Riksbankens Jubileumsfonds Flexitprogram.
 • Regnoväder transporterar aerosolpartiklar väsentliga för molnbildning 2016-10-26 En ny studie publicerad i Nature visar att snabba skyfall i samband med nederbörd transporterar ett tillräckligt antal små partiklar från den nedre fria troposfären till gränsskiktet för att skapa en ny population av partiklar som så småningom bildar nya moln. Molnbildning påverkar klimatet och därför är ny kunskap om ämnet viktigt, bland annat för att öka tillförlitligheten i klimatmodeller.
 • Internationell vecka för att lyfta Open Access 2016-10-24 Idag börjar den internationella Open Access-veckan som pågår 24-30 oktober. Det är nio år sedan initiativet startades och i år är temat Open Access in Action.
 • Samlat grepp för friskare Östersjön 2016-10-07 Electra kommer att ha sin hemmahamn vid Askölaboratoriet, och vara en del av Östersjöcentrum. Sedan 2013 finns Östersjöcentrum som en samlande kraft för om universitetets forskning om vårt hav.
 • Nordenskioldbreen på Svalbard. Foto: Martin Jakobsson Forskning över ämnesgränser för att förstå klimatet 2016-10-07 Vid Bolincentret för klimatforskning samsas forskare från Stockholms universitet, KTH och SMHI.
 • Georgia Destouni. Foto: Niklas Björling Klimatförändringar studeras i brett perspektiv 2016-10-07 Vad händer med vatten- och markförhållanden, ekologi och biologisk mångfald? Och hur påverkas växt- och djurarter när temperaturen stiger? Forskarna vid Ekoklim söker svaren.
 • Mötesplats för miljörätt 2016-10-07 När Stockholms miljörättscentrum startade 2004 var syftet att skapa mötesplatser för forskare och praktiker som arbetar med miljörättsliga frågor.
 • Line Gordon Forskning om planetens förmåga till återhämtning 2016-10-06 Forskningen vid Stockholm Resilience Centre (SRC) fokuserar på hur sociala och ekologiska system interagerar och vad som bygger deras resiliens. Det vill säga ett systems förmåga att återhämta sig efter olika typer av störningar och påfrestningar, såsom havets förmåga till återhämtning efter ett oljeutsläpp.
 • Jonas Holm Text- och datautvinning, EU och licensavtal: Hur kan juridiken underlätta? 2016-10-04 Juristerna Laurent Fournier och Jonas Holm förklarar i Open Access-bloggen.
 • Tretusenårigt DNA kan berätta hur Stilla havets öar befolkades 2016-10-03 För mer än tretusen år sedan kom de till öarna i östra Oceanien, öster om Salomonöarna och Papua Nya Guinea, mitt i södra Stilla havet. De färdades i kanoter lastade med griskultingar, krukor med mat och färskvatten, och kanske frön eller plantor.
 • Peer Review Week Stockholm University Press firar Peer Review Week 2016-09-20 Mellan den 19 och 27 september är det "Peer Review Week". Det är ett globalt evenemang som uppmärksammar sakkunniggranskning och dess viktiga roll för att säkra kvalitén av forskningsresultat.
 • Jonas Holm Nytt förslag till upphovsrättsdirektiv från EU-kommissionen 2016-09-20 Svensk biblioteksförening har intervjuat Jonas Holm, jurist vid Stockholms universitet, om vad förslaget innehåller och vilken betydelse det kan få för bibliotekssektorn.
 • Ett smalbi (Lasioglossum sp.) som besöker en rapsblomma. Foto: Ulrika Samnegård. Få bin trots omväxlande jordbrukslandskap 2016-09-14 Jordbrukslandskap med stor variation förväntas ha en stor biologisk mångfald och många insekter som pollinerar grödor. I en artikel i tidskriften Proceedings of the Royal Society B visar forskare från bland annat Stockholms universitet att det inte alltid är så.
 • Bortom slöjförbudet – feminism och antirasism i Paris förorter 2016-09-14 Det finns gott om åsikter om slöjförbud i franska skolor och burkinis på stranden. Men vad gör kvinnorna i de segregerade förorterna själva för att förändra sin situation och miljön de lever i? Johanna Gullberg vid Stockholms universitet bosatte sig i Saint Denis för att lära känna kvinnor som jobbar feministiskt och antirasistiskt i Paris förorter.
 • Elefantsäl med oceanografiska instrument i Prydz Bay, Antarktis. Foto: Iain Field, IMAS, Australien. Antarktis smältande is saktar ner cirkulationen i världshaven 2016-08-26 Sötvatten från Antarktis smältande isar saktar ner de processer som är ansvariga för bildandet av djuphavens strömmar vilka i sin tur reglerar den globala temperaturen. Det visar ny forskning som publicerats i tidskriften Nature Communications.
 • Nya forskningsresultat öppnar för att kunna bota kronisk inflammation 2016-08-25 En italiensk-amerikansk studie i samarbete med Stockholms universitet har upptäckt nya potentiella behandlingar för att bota kroniska inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar.
 • Zhandang-glaciären på tibetanska högplatån. Foto: Chaoliu Li Svensk metod avslöjar ursprung av utsläpp som smälter Himalaya 2016-08-23 En svensk-kinesisk studie har lyckats ursprungsbestämma de svarta sotpartiklar som står för en stor del av avsmältningen av glaciärerna i Himalaya-Tibet, enligt en artikel som publiceras i Nature Communications. Forskarna kan därmed inte bara avgöra om sotet kommer från till exempel vedeldning eller fossila bränslen, utan också från vilken geografisk region det kommer.
 • Foto: Dr Oliver Konter, Mainz Tusenårig tall äldst i Europa 2016-08-22 En ormskinnstall (Pinus heldreichii) som växer i bergstrakter i norra Grekland är 1075 år gammal enligt dendrokronologisk datering. Det betyder att tallen just nu är det äldsta kända levande trädet i Europa.
 • Foto: Radovan Krejci, medförfattare till studien. Mellan-troposfäriska moln syns i framkanten av bilden medan djupa konvektiva moln syns i bakgrunden. Tunna tropiska moln kyler klimatet 2016-08-18 Tunna moln på omkring 5 kilometers höjd är vanligare i tropikerna än man tidigare har trott och de kyler klimatet avsevärt. Det visar en ny studie publicerad i Nature Communications från Stockholms universitet och University of Miami.
 • Nihad Bunar. Foto: Björn Dalin. Nihad Bunar i Almedalen om nyanlända elever 2016-08-12 Webbsändningar där Nihad Bunar från Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen medverkat under Almedalsveckan 2016.
 • Proteinsyntes i bakterier: membranproteiner och utsöndrade proteiner behandlas olika 2016-08-11 Forskare vid Institutionen för biokemi och biofysik vid Stockholms universitet har, tillsammans med forskare vid universitetet i Heidelberg, för första gången kartlagt syntesvägen för samtliga membranproteiner och utsöndrade proteiner i E coli-bakterien.
 • Stenålderns jägar-samlare i Anatolien lade grunden till Europas befolkning 2016-08-04 Europas befolkning består i stor utsträckning av en blandning av grupper som kom söderifrån till kontinenten för snart 8 000 år sedan och av grupper som levt i Europa sedan tidigare. Nu visar en internationell forskargrupp ledd från Stockholms universitet, Uppsala universitet och Middle East Technical University i Turkiet en ny bild av den demografiska utvecklingen vid tiden för det äldsta jordbrukets framträdande i Anatolien innan jordbruket nådde Europa.
 • Ny metod för bättre bedömning av hormonstörande kemikalier 2016-07-15 Forskare vid Stockholms universitet har utvecklat en ny metod för identifiering av hormonstörande ämnen. Forskarna uppmanar beslutsfattare att använda den, då EU:s förslag på nya kriterier har allvarliga brister och kan riskera människors hälsa.
 • Förändrad skärgårdsmiljö gynnar storväxta 2016-07-15 För att klara sig i Stockholms skärgård ska man vara storväxt, kraftig och långlivad, och det hjälper att finnas nära fastlandet. I alla fall om man är en blomma, visar en ny studie.
 • Mossor som får klippor att vittra kan förklara klimatförändringar 2016-07-07 Under jordens ordoviciska era var koldioxidhalten i atmosfären omkring åtta gånger högre än idag. Ändå kyldes klimatet av till en stor istid, något som forskarna haft svårt att förklara. En ny studie från Stockholms universitet som publiceras i Nature Communications visar att vittringsprocesser i klippor, som orsakas av växter som mossor eller lavar, har potential att orsaka sådana globala kylningseffekter.
 • Ny teori om hur mikroorganismernas gener påverkar samarbete 2016-06-28 Mikroorganismer som bakterier och svampar samarbetar och hjälper sina släktingar. Nu har forskare svar på frågor om hur detta samarbete går till, och vilken roll generna spelar i det. Den nya teorin kan bli avgörande för att förstå hur olika genetiska varianter av mikroorganismer utvecklas.
 • Open access och öppen forskning är en lärosätesfråga 2016-06-27 Vad behöver lärosätena göra för att främja open access-publicering och öppen forskning? Hur ska infrastruktur för forskningsdata byggas upp?
 • Tre bidrag från Formas till universitetet 2016-06-27 Formas forskarråd har beslutat att bevilja medel till fem kommunikationsprojekt. Tre bidrag gick till forskare vid Stockholms universitet. I utlysningen uppmuntrar Formas kommunikatörer och forskare att söka bidrag för att utveckla och förmedla forskningsresultat till valda målgrupper.
 • Flygplan gör moln ljusare 2016-06-22 Moln kan värma upp eller kyla av klimatet, beroende på hur tjocka de är och hur högt upp i luften den ligger. De tunna streckformade moln som skapas av utsläppen från flygplan kallas för contrails. När himlen är molnfri tros contrails ha en minimal påverkan på klimatet. Men vad händer när det är mulet?
 • Det här kommer SU forska om på MAX IV 2016-06-21 Nya miljövänliga material, framtidens energikällor och vattnets innersta mysterium. Det är några av de forskningsområden där Stockholms universitet ligger i framkant och där MAX IV kan ge ännu fler detaljer.
 • plantor i krukor Stockholms universitet rankat femma i världen i miljövetenskap 2016-06-16 Årets Academic Ranking of World Universities (ARWU), populärt kallad Shanghairankningen, har utökat ämnesrankingarna till sju ämnen från de tidigare fem. I ämnet Environmental Science & Engineering placerar sig Stockholms universitet på en hedrande femte plats.
 • Julia Uddén. Två forskare från Stockholms universitet i elitsatsningen Pro Futura 2016-06-15 Historikern Aryo Makko och språkvetaren Julia Uddén är två av de fem unga forskare som utsetts till 2016 års Pro Futura-forskare.
 • RJ logga Fem av femton RJ Sabbatical till SU 2016-06-14 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) ger i tredje omgången av RJ Sabbatical fem anslag till forskare vid Stockholms universitet. Totalt får femton forskare anslag.
 • Tommy Jensen Tommy gör musik som en del av forskningen 2016-06-14 Arbetet med boken ”Ekonomi och moral” fick honom att bli vegetarian och sälja bilen. Tommy Jensen har tidigare forskat om etik i olika typer av ”problemindustrier” såsom vapenindustrin och porrindustrin, nu tittar han närmare på gruvnäringen.
 • Olle Torpman Finns moralisk grund för passivitet i klimatfrågan? 2016-06-13 Politiker med en nyliberal moralfilosofisk ståndpunkt har utgjort en bromskloss när det kommer till lösandet av klimatfrågan, men en avhandling från Filosofiska institutionen vid Stockholms universitet konstaterar att libertarianismen inte kan ge något stöd för en passiv eller bromsande hållning i klimatfrågan – snarare tvärtom.
 • Open Access vid Stockholms universitet Open Access på Stockholms universitet 2016-06-02 Stockholm University Press är ett universitetsdrivet förlag som publicerar sakkunniggranskade böcker och tidskrifter open access med forskaren i fokus.
 • Nytt ljus över klimatets dimmiga förflutna 2016-05-26 Före industrialiseringen kan klimatet ha varit molnigare än man tidigare trott. Det visar forskare från Stockholms universitet, tillsammans med kolleger från Europa och USA, i två artiklar som publicerats i Nature. Nya resultat från CLOUD-experimentet i schweiziska CERN visar att ångor från träd, i frånvaro av svavelsyra, producerar stora mängder aerosolpartiklar i atmosfären.
 • Lär dig mer om Open Access 2016-05-25 Vi vill öka kännedomen om Open Access och detta kommer vi att göra under ett par veckor framöver via vår artikelserie ”Lär dig mer om Open Access”.
 • Forskare utvecklar digital catwalk 2016-05-24 Oskar Juhlin vid Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) står bakom nätverket Digitizing fashion. Målet är att göra svenskt mode mer digitalt genom att föra samman IT- och modebranschen och skapa ny teknik.
 • Swetox får fem miljoner av Kemikalieinspektionen 2016-05-24 Anslaget ska användas till att skapa en nationell plattform för forskning kring nanosäkerhet. Det är regeringen som via Kemikalieinspektionen har gett Swetox uppdraget att ta fram en plattform för forskning kring nanosäkerhet. Stockholms universitet är ett av universiteten som står bakom Swetox.
 • Liane Colonna. Foto: Stockholms universitet. Internationell konvention om dataövervakning behövs 2016-05-24 Amerikansk rätt skyddar inte EU-medborgares personuppgifter från samlas in av USA:s underrättelsetjänster för övervaknings- och datalagringsändamål (datamining). Det är en av slutsatserna i en avhandling från Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet.
 • Nationella riktlinjer OA Vilka nationella riktlinjer finns för Open Access? 2016-05-20 Svenska forskare anställda vid statligt drivna universitet, har i uppdrag att dela med sig av sina forskningsresultat på ett tillgängligt sätt.
 • Från Fukushima till USA på 1277 dagar 2016-05-19 Forskare har tidigare räknat ut att det tar ungefär 10 år för plankton att färdas över hela världshavet. I en ny internationell studie visar bland andra James Watson, forskare vid Stockholm Resilience Centre, att föroreningar som plast eller radioaktiva partiklar kan spridas jorden runt på samma vis. Resultaten publicerades nyligen i Nature Communications.
 • Vad är Open Access? 2016-05-17 Open Access är den internationella och allmänt vedertagna termen som beskriver öppen tillgång till digital information, ofta i samband med vetenskaplig publicering.
 • Photo: Karl Edqvist. Meeting Place Open Access. Inspelningar från Mötesplats Open Access 2016-05-11 I slutet av maj arrangerade vi, i samarbete med Kungliga biblioteket, konferensen Mötesplats Open Access, i Aula Magna vid Stockholms universitet. Nu finns alla inspelningar tillgängliga.
 • Miljögifter ackumuleras hos vilda djur i Kina 2016-05-09 Många djurarter i södra Kina bär på höga halter av organiska halogenföroreningar. Den mest vanliga är DDT, som sedan länge är förbjuden i stora delar av världen. Men även nya typer av PCB-föreningar samt polyklorerade kolföreningar och kloroparaffiner har hittats.
 • Linus Salö. Foto: privat. Trängd vetenskapssvenska används i praktiken 2016-04-27 Allt fler vetenskapliga texter från svenska universitet skrivs på engelska. Men det betyder inte att vetenskapssvenskan i allmänhet för en tynande tillvaro. Det visar Linus Salö i en ny avhandling från Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet.
 • Fucus radicans. Foto: Lena Bergström. Mål för genetisk variation i Östersjön uppfylls inte 2016-04-26 Genetisk variation, som utgör grunden för alla arters långsiktiga överlevnad, åsidosätts i marina skyddade områden i Östersjön. Det visar en ny tvärvetenskaplig studie som genomförts av forskare vid Stockholms universitet och Luleå tekniska universitet.
 • Snok Förändring i gödselhantering hot mot snokar 2016-04-26 I flera tusen år har snokar lagt sina ägg i gödselstackar och komposter. De gör så för att hålla äggen varma. Genom att utnyttja dessa platser har snoken kunnat bre ut sig längre norrut än någon annan äggläggande orm i världen. Nu gör förändringar i gödselhantering och nedläggning av bondgårdar att snokarnas äggläggningsplatser minskar.
 • Illustration av hur ljus omvandlas av galaxen till ALP. Mörk materia innehåller inte vissa axion-lika partiklar 2016-04-22 Forskare från Stockholms universitet har kommit ett litet steg närmare förståelsen av mörk materia. Observationer kan utesluta vissa så kallade axion-liknande partiklar i sökandet efter vad mörk materia består av.
 • Eroderande kustnära permafrost från Laptevhavet. Foto: Denis Kosmach. Tinande permafrost snabbar på försurningen av Norra ishavet 2016-04-20 När organiskt material från tinande permafrost frisätts, transporteras ut i de arktiska kusthaven och bryts ner bidrar det till att havsvattnet försuras snabbare än man tidigare trott. Det visar ny forskning från bland annat Stockholms universitet.
 • Stefan Buijsman Sveriges yngste doktor vill förstå vanliga människors räknande 2016-04-20 Stefan Buijsman, Sveriges yngsta doktor, har endast 20 år gammal disputerat i ämnet matematisk filosofi vid Stockholms universitet. Hans avhandling handlar om vår syn på matematiken.
 • Klippor och hav. Foto: Catarina Nilsson/Mostphotos Koppar förklarar uppkomsten av atmosfäriskt syre 2016-04-18 En ny studie bevisar att ökningen av atmosfäriskt syre verkligen skedde för 2,4 - 2,1 miljarder år sedan. Studien visar också att biologiskt användande av koppar blev framträdande först efter det så kallade "Great Oxidation Event". En internationell forskargrupp har nyligen publicerat studien i Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
 • Virtuella spindlar behandlar fobi 2016-04-13 Kan terapi i virtual reality vara lika bra som traditionell KBT? Det undersöker forskare vid Psykologiska institutionen. I en studie får hälften av deltagarna möta den virtuella spindeln Bitsy, för att se om hon kan bota skräcken.
 • William Hamilton. Foto: Clea Herlöfsson. ”En perfekt plattform för psykologisk forskning” 2016-04-13 Psykologstudenten William Hamilton ligger bakom utvecklingen av en app för virtual reality-behandling av spindelfobi. Med det nystartade företaget Mimerse hoppas han kunna nå ut med psykologisk behandling direkt till mängder av användare. – Tanken är att göra psykologiska behandlingsappar lika populära som Candy Crush, säger han.
 • Anslag till forskning om tumörsjukdom 2016-04-12 Barncancerfonden har beviljat ett anslag till Bengt Mannervik, professor vid Institutionen för neurokemi, Stockholms universitet. Anslaget gäller ett forskningsprojekt som syftar till att hitta ett botemedel mot tumörsjukdomen neuroblastom.
 • Jenny White. Foto: privat. Jenny White ny professor i Turkietstudier 2016-04-11 Institutet för Turkietstudier (SUITS) vid Institutionen för Asien-, Mellanöstern och Turkietstudier kallar Jenny White, professor i socialantropologi vid Boston University, till en professur. Jenny White var gästprofessor vid SUITS under läsåret 2013/14.
 • Proteinforskning som snart kan vara patenterad 2016-04-07 Hundratals timmars arbete framför instrument under Eric Johnstons postdoc i New York födde en idé om hur proteiner skulle kunna tillverkas mer effektivt. Nu är han tillbaka vid Stockholms universitet, har byggt upp en ny forskningsgren inom organisk kemi, och hoppas att patentansökan snart ska gå igenom.
 • Torkkänsliga tusenåriga träd från bergen i Grekland. Indirekta belägg för variationer i neder-börd och torka såsom trädringsserier användes av forskarna för att rekonstruera variationer i relativ vattentillgång på norra halvklotet under tolv århundraden. Foto: Paul J. Krusic. Stora variationer i nederbörd och torka under det senaste årtusendet 2016-04-06 En ny artikel i Nature av forskare från bland annat Stockholms universitet visar på betydligt större förändringar i nederbörd och torka under tidigare århundraden än under 1900-talet. Dagens klimatmodeller överskattar ökningen av extremer i nederbörd och torka i samband med det senaste århundradets temperaturökning. De nya resultaten kan bidra till att förbättra klimatmodellernas förmåga att förutspå framtida förändringar av nederbörd och torka.
 • guppyhane Liten hjärna är bra för fiskens immunförsvar 2016-03-29 En ny studie visar att guppies med mindre hjärnor har starkare immunförsvar än guppies med större hjärnor.
 • selfie Du sköna nya digitala värld 2016-03-23 Digitala bilder har blivit en central del av samtidens verklighetsuppfattning, visar Lisa Ehlin i sin avhandling i modevetenskap.
 • Stora forskningsanslag till projekt om tinande permafrost och social ekonomi 2016-03-23 Två forskare vid Stockholms universitet får stora anslag från europeiska forskningsrådet, ERC Advanced Grant. Örjan Gustafsson, professor vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, undersöker tinande permafrosts möjliga inverkan på klimatet. Torsten Persson, professor vid Institutet för internationell ekonomi, forskar om hur samspelet mellan ekonomiska och sociala motiv styr individuella beslut.
 • Kulturella normer spred keramiken 2016-03-23 Forskare har tidigare antagit att ett mildare klimat ledde till nya matvanor, och orsakade den snabba spridningen av keramik i Japan för omkring 11 500 år sedan. Nya forskningsresultat visar att keramiken var reserverad för fisk, och kultur snarare än klimat orsakade keramikens spridning.
 • Sillgrisslor. Foto: Gösta Håkansson (Gotlands museums samling). Turistfoton visar: fler sillgrisslor än någonsin på Stora Karlsö 2016-03-22 För att kartlägga hur storleken på sillgrisslekolonin på Stora Karlsö förändrats under de senaste 100 åren har forskare samlat in och analyserat fotografier från både allmänhet och museer. Nu publiceras den unika studien i tidningen Current Biology.
 • Astrid Söderbergh Widding Astrid Söderbergh Widding – ”Ge open access och öppen forskning den uppmärksamhet den förtjänar” 2016-03-18 Astrid Söderbergh Widding, rektor för Stockholms universitet, är en av flera framträdande personer när det gäller arbetet med open access i Sverige. Nu lyfts hon fram hos SPARC Europe som en Open Access Champion.
 • Foto: Johannes Puschnig Stockholm mer ljusförorenad än många andra storstäder 2016-03-14 De ökade ljusföroreningarna i storstäder får konsekvenser för människors hälsa och för naturen, det skriver Johannes Puschnig, doktorand i astrofysik.
 • Formas beviljar ytterligare 20 miljoner till Swetox 2016-03-02 Anslaget går till ett projekt om effekter och risker av hormonstörande ämnen, som bedrivs vid forskningscentret. Swetox är ett samarbete mellan elva svenska universitet, däribland Stockholms universitet.
 • Bibliotekets stöd till forskare Bibliotekets forskarstöd & publiceringsstöd 2016-02-19 Känner du till bibliotekets tjänster och stödfunktioner för dig som forskar vid Stockholms universitet? Vi erbjuder både avhandlings- och publiceringsstöd samt ger dig personlig rådgivning.
 • Smältvatten från Sydamerika ändrade havscirkulation och klimat 2016-02-12 Ny forskning visar att tappningen av gigantiska smältvattensjöar i södra Sydamerika under den senaste inlandisavsmältningen ändrade havscirkulationen. Studien kan ha betydelse för framtida klimatmodeller. En internationell grupp med forskare från Sverige och Storbritannien publicerade nyligen resultaten i tidskriften Nature Scientific Reports.
 • Anders Björkvall Bidrag för samarbete med University of Cape Town 2016-02-09 Docent Anders Björkvall, Institutionen för svenska och flerspråkighet, har beviljats bidrag för ett samarbete med Arlene Archer vid University of Cape Town.
 • Bo Malmberg. Foto: Orasis foto. Segregationen minskar visar ny studie 2016-02-09 Segregationen mellan svenskfödda och utomeuropeiskt födda har inte ökat utan snarare minskat en aning de senaste decennierna. Det visar ny forskning från Stockholms universitet, skriver Dagens Nyheter.
 • Anslag från Torsten Söderbergs stiftelse 2016-02-04 Torsten Söderbergs Stiftelse beslutade 2015 att anslå sammanlagt närmare 6 miljoner kronor till tio olika forskningsprojekt vid Stockholms universitet. Totalt beviljades 2015 anslag på över 80 miljoner kronor och Stockholms universitet var en av stiftelsens större anslagsmottagare.
 • Natriums hiss till cellen kartlagd 2016-02-04 Forskare vid Stockholms universitet har kartlagt hur natrium transporteras in och ut ur våra celler. Kunskapen kan i framtiden leda till nya behandlingar av högt blodtryck och vissa cancerformer.
 • Internationella postdoks – bidrag från Vetenskapsrådet 2016-02-03 Vetenskapsrådet har fatta beslut om bidrag till internationella postdoks för hösten 2015. Av 200 sökande har 41 beviljats bidrag, varav 18 kvinnor och 23 män. Stockholms universitet beviljades fyra bidrag.
 • Pressbild_EuroMed2k_2016 Historiskt värmerekord i Europa under 2000-talet 2016-02-01 Stora delar av Europa har upplevt varmare somrar sedan 1990-talet, med kraftiga värmeböljor i Centraleuropa 2003, 2010 och 2015.
 • NordForsk finansierar projekt vid universitetet 2016-01-29 Programmet Nordic eScience globaliseringsinitiativ, vid NordForsk, har finansierat fem projekt varav två är vid Stockholms universitet.
 • Nytt nordiskt samarbete om hållbara samhällen i Arktis 2016-01-25 Ett nordiskt forskningscenter finansierat av NordForsk kommer att skapa en tvärvetenskaplig forskningsmiljö med spetskompetens för att initiera nytänkande om hållbar utveckling.
 • Nya material kan vävas på nanonivå 2016-01-25 För första gången har forskare lyckats väva ett material på molekylnivå. Forskningen leds från University of California Berkeley i samarbete med Stockholms universitet. Det nya materialet presenteras i den vetenskapliga tidskriften Science.
 • Maja Schlüter ERC Consolidator Grant till Maja Schlüter 2016-01-22 Maja Schlüter vid Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet har tilldelats ERC Consolidator Grant på 18 miljoner kronor. Forskningsprojektet ska utveckla teorier om förändringar i social-ekologiska system, med hänsyn till det ökade ömsesidiga beroendet mellan människa och natur från lokal till global skala.
 • Torun Lindholm. Foto:Malin Strandvik. Ny föreläsningsserie om psykologi 2016-01-21 Under våren kommer framstående psykologiforskare att berätta om de senaste rönen inom sina fält i en ny föreläsningsserie. Föreläsningarna kommer att ske en fredag i månaden med start nu på fredag den 22 januari.
 • Meighan Boyd har studerat klimathistoria genom analys av droppstenar Droppstenar från grottor skriver ny klimathistoria 2016-01-14 För att förstå hur klimatförändringarna kan komma att påverka oss i framtiden behöver vi titta tillbaks i tiden på tidigare klimatförändringarna och hur de påverkade mänskligheten då. En ny avhandling som har studerat droppstenar från grottor där människor levde ger nya ledtrådar.
 • Vi äter bättre än forna tiders kungar 2016-01-11 Matlagning blir allt mer komplicerat, i likhet med annan kultur. Den mat du äter till vardags är mer avancerad än vad kungar och adel åt förr, visar ny forskning från Stockholms universitet.
 • Post-glaciala sjöar i Stordalen, Abisko. Foto: Jo Uhlbäck. Stora och ökande metanutsläpp från sjöar 2016-01-07 De flesta av världens många sjöar ligger i klimatkänsliga områden på nordliga breddgrader. En ny studie visar att dessa vatten släpper ifrån sig stora och betydande mängder metan.
 • Charlotte Hedenstierna-Jonson Bidrag till forskning om de första vikingarna 2016-01-05 Ett nytt forskningsprojekt ska ta reda på mer om de första vikingarna. Projektet har beviljats 50 miljoner i forskningsmedel från Vetenskapsrådet.
 • Pris till kokbok av Stockholmsforskare 2015-12-30 Ulrica Söderlinds bok "Ancient foodways – gastronomy in Egypt, Greece, Rome, Luristan and the Muslim world" har blivit utnämnd till bästa svenska kulinariska historiska bok 2016 av Gourmand World Cookbooks Awards.
 • Självmord kan undvikas med rätt bemötande 2015-12-28 Många självmordsbenägna berättar om sina tankar och planer på nätet. Nu visar en studie i British Journal of Psychiatry att bemötandet online betyder mycket för hur den självmordsbenägne sedan.
 • Forskare får Vinnovastöd för karriärlyft 2015-12-21 Ytterligare 18 forskare får nu finansiering för internationella samarbeten genom Vinnovas program Mobility for Growth. En av forskarna är Henrietta Nielsen vid Stockholms universitet.
 • Mohamed Bourennane, forskare vid Fysikum vill utveckla säker kommunikation genom kvantmekanik. Svenska forskare avslöjar säkerhetshål 2015-12-18 Kvantkryptering anses vara en helt säker krypteringsmetod, men forskare vid Stockholms och Linköpings universitet visar nu att så inte alltid är fallet. Resultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Science Advances.
 • Två Wallanderstipendiater vid universitetet 2015-12-18 Forskningsnämnden för Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse har beslutat om anslag till doktoranderna Niklas Wällstedt, företagsekonomi, och Ida Andersson, ekonomisk geografi, vid Stockholms universitet.
 • Bo Vinnerljung. Foto: Eva Dalin. Dåliga skolresultat påverkar hälsan 2015-12-17 Forskare vid Stockholms universitet kan i ett av de största projekten kring utsatta barn sedan 1980-talet visa bland annat att dåliga resultat i skolan påverkar både hälsan och livssituationen långt fram i livet.
 • Canton Harbor and Factories with Foreign Flags Européer hårt hållna i 1700-talets Kina 2015-12-14 För att få handla med världens största ekonomi under 1700-talet var européer tvungna att anpassa sig till hårda kinesiska lagar. Men man hittade vägar att samarbeta. En nyutkommen avhandling i historia ger en annorlunda bild av européer i världen.
 • Torsten Persson. Foto: Orasis. Rådsprofessur till Torsten Persson 2015-12-11 Vetenskapsrådet har beviljat professor Torsten Persson, Institutet för internationell ekonomi, 50 miljoner kronor för ett tioårigt projekt kallat "Social och politisk ekonomi: teori och empiri".
 • Margaretha Nordquist Idén om det svenska riket central redan under medeltiden 2015-12-08 Redan under medeltiden, före Gustav Vasa och reformationen, var idén om det svenska riket central i historieskrivningen. En ny avhandling i historia från Stockholms universitet visar hur argument baserade på riket och dess intressen låg till grund för en ideologisk kamp om rätten till det svenska riket och dess resurser.
 • Havsbild Giftiga ämnen försvårade utvecklingen av liv i haven 2015-12-04 Genom att undersöka stenar på havens botten har en internationell forskargrupp visat att koncentrationerna av arsenik i haven har varierat kraftigt över tid. Studien visar också att mängden arsenik korrelerade med uppkomsten av atmosfäriskt syre, och de globala nedisningarna.
 • Global sötvattenkonsumtion Stort globalt mänskligt fotavtryck för sötvatten 2015-12-04 Dammar och bevattningssystem ökar den globala mänskliga vattenkonsumtionen mycket mer än man tidigare trott, visar forskning från Stockholms universitet. Resultatet publicerades nyligen i tidskriften Science.
 • Konferensbidrag från Vetenskapsrådet i höst 2015-12-03 Vetenskapsrådet har fattat beslut om höstens utlysning av Konferensbidrag. Av totalt 79 inkomna ansökningar har 42 beviljats medel, vilket ger en beviljandegrad på 53 procent. Av dessa gick 7 bidrag till Stockholms universitet.
 • Tinande permafrost i Kanada. Foto: Gustaf Hugelius. Minskade utsläpp kan hålla permafrostens växthusgaser kvar i marken 2015-12-02 Stora mängder kol har under årtusenden bevarats i nordlig permafrost. Global uppvärmning kan göra att stora mängder växthusgaser bildas när permafrosten tinar. Ny forskning visar att det inte är för sent att begränsa denna utveckling.
 • Kameran testas vid Följesjön i ett forskningsområde väster om Vänersborg (Skogaryds forskningsstation). Ny kamera kan mäta växthusgasen metan 2015-12-01 En kamera så avancerad att den kan fotografera och filma växthusgasen metan i luften har utvecklats av bland annat Stockholms universitet. Kameran kan bli ett viktigt bidrag i arbetet med att mäta och spåra växthusgaser.
 • Den asiatiska elefanten har de kortaste spermierna i förhållande till sin kroppsstorlek medan husmusen har de längsta . Människo- och elefantspermier är ungefär lika långa, mindre än hälften så långa som husmusens. Foto: Mostphotos. Konkurrens och honor avgör spermietyp 2015-11-18 Varför har möss längre spermier än elefanter? En ny studie visar att storleken på honans fortplantningsorgan är en nyckelfaktor när det gäller vilka typer av spermier hannar producerar.
 • Sediment Inlandsisens smältvatten löser klimatgåta 2015-11-17 Rester av mygglarver och fuktkänsliga molekyler från gyttja, har tillsammans med klimatmodeller gett klimatforskare den sista pusselbiten för att lösa ett mysterium från senaste istiden – den sista köldknäppen.
 • Forskare som renar biogas bland Sveriges mest innovativa entreprenörer 2015-11-17 Efter att ha disputerat i material- och miljökemi vid Stockholms universitet startade Petr Vasiliev företaget NeoZeo vars affärsidé är att rena biogas så att det kan användas som klimatvänligt fordonsbränsle. Nu har Petr Vasiliev utsetts till en av Sveriges 10 mest innovativa entreprenörer och fick nyligen ta emot ÅForsks entreprenörsstipendium på 200 000 kronor.
 • Design fiction Ikea-katalog I framtiden betalar du extra för en säng utan uppkoppling 2015-11-16 Vad händer i en nära framtid om den tekniska utvecklingen fortsätter på samma sätt som nu? Det har forskningsprojektet Consumer-facing Internet of Things vid Mobile Life Centre undersökt. Resultatet blev en rapport – och en design fiction Ikea-katalog.
 • Linda Molander Vill täppa till luckor i EU:s kemikaliereglering 2015-11-15 Vi exponeras dagligen för ett stort antal kemikalier. EU:s reglering av kemikalier är inte tillräcklig för att skydda människors hälsa och miljön, visar en ny avhandling. Forskare har utvecklat en metod som ska underlätta kopplingen mellan forskning och lagstiftning.
 • Unikt instrument för att leta mörk materia invigt 2015-11-11 Ett nytt unikt instrument för att leta efter mörk materia invigdes idag den 11 nov. Instrumentet, XENON1T, är den mest känsliga av sin sort och ligger i Italien i ett laboratorium under ca 1400 meter av berg, allt för att sålla bort andra signaler i jakten på den mörka materian.
 • Eyjafjallajökull vid utbrottet den 16 maj 2010. Foto: Gunnlaugur Þór Briem. Vulkanutbrott ger långvariga globala effekter på klimatet 2015-11-11 Kraftiga vulkanutbrott på höga breddgrader har stor inverkan på det globala klimatsystemet under flera decennier. Det visar en ny studie från Stockholms universitet som publicerats i den vetenskapliga tidskriften PNAS.
 • Osamu Terasaki Ny upptäckt om hur gaser lagras i mikroporösa material 2015-11-11 Så kallade metallorganiska ramverk av mikroporösa kristaller har en stor förmåga att ta upp och lagra gaser. Forskare från Stockholms universitet har nu kunnat visa att gaserna ordnar sig på ett strukturerat sätt, en helt ny observation viktig för vidare utveckling av materialen. Resultaten publicerades nyligen i tidskriften Nature.
 • Vetenskapsrådets stora utlysning 2015 – samtliga anslag till SU 2015-11-06 Från Vetenskapsrådets stora utlysning 2015 får forskare vid Stockholms universitet anslag på totalt 259,1 miljoner kronor.
 • 83 miljoner till humaniora och samhällsvetenskap 2015-11-06 Vetenskapsrådet har beslutat om att bevilja anslag till 22 projekt inom humaniora och samhällsvetenskap vid Stockholms universitet. Totalt har 83,6 miljoner kronor beviljats, vilket motsvarar omkring 25 procent av totalt beviljade medel. Stockholms universitet har därmed beviljats störst anslag bland lärosätena i landet.
 • Miljöprofessorn Johans Rockström. Foto: Henrik Montgomery/TT Johan Rockström medverkar i SvD:s klimatpod 2015-11-05 ”Veckans Rockström” med Johan Rockström är ett stående inslag i SvD:s nya podcast om klimatet. Podcasten, SvD 2 grader, är en del av tidningens bevakning av klimatfrågan under ”superklimatåret 2015”.
 • Anslag från Cancerfonden 2015 2015-11-05 Cancerfondens forskningsnämnd har beslutat att bevilja anslag om närmare 4,5 miljoner kronor till fem forskare vid Stockholms universitet den 3 november 2015. Störst bidrag beviljas Christos Samakovlis för ett forskningsprojekt om reglering av tillväxt och cellpolaritet under normal utvecklingen och cancer i epitelvävnader.
 • 135 miljoner till forskning inom natur och teknik 2015-11-04 Forskare vid Stockholms universitet får bidrag om 135,8 miljoner kronor inom naturvetenskap och teknikvetenskap i Vetenskapsrådets stora utlysning för i år.
 • Maria Greger SU-forskare finalist i Mentor4Research 2015-11-03 Maria Greger, forskare vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik, Stockholms universitet är utvald som finalist i IVA:s mentorsprogram Mentor4Research 2015. I finalen den 12 november tävlar hon mot forskare från sex andra svenska lärosäten.
 • Lennart Bergström Kemimedalj till SU-professor 2015-11-03 Lennart Bergström, professor i materialkemi vid Stockholms universitet, tilldelas den prestigefyllda Norblad-Ekstrand-medaljen för sin forskning inom nanoteknologi och materialkemi, av betydelse för utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle.
 • Foto_Terje Tjærnå Husvagnen – vägen till det goda livet 2015-11-02 Många européer väljer att bli långtids- eller säsongscampare. Ett bekymmerslöst liv i husvagn lockar, men husen på hjul står ofta stilla.
 • Kometen Lovejoy. Foto: Fabrice Noel Sprit och socker upptäckt på kometen Lovejoy 2015-10-29 Kometen Lovejoy passerade nyligen inre delen av vårt solsystem och släppte ut mängder med alkohol samt ett slags socker. Det visar nya observationer från ett internationellt forskarteam med bland annat forskare från Stockholms universitet.
 • Forskning om cellers åldrande får pris 2015-10-29 Sabrina Büttner har tilldelats Sven och Ebba-Christina Hagbergs stiftelses personliga pris samt forskningsstöd på totalt 325 000 kronor. Hon arbetar vid Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens institut, Stockholms universitet.
 • Martina Angela Caretta, foto: Eva Dalin Männen kontrollerar vattnet i Östafrikas torrområden 2015-10-27 Vattenförvaltningen i Sibou, Kenya och Engaruka, Tanzania är ett privilegium nästan enbart förbehållet män. Strikta patriarkala normer reglerar kontrollen av vattnet och utesluter i praktiken kvinnor från förvaltningen av bevattningssystemen, visar en avhandling i Kulturgeografi vid Stockholms universitet.
 • Dagens elever bättre på världskartan 2015-10-26 Dagens grundskoleelever är betydligt bättre på att hitta världsdelar på en karta jämfört med elever för 45 år sedan. Det slås fast i en ny doktorsavhandling från Stockholms universitet som undersöker olika aspekter av kartkunskap och kartförståelse.
 • Osamu Terasaki och Peter Oleynikov Nytt material binder koldioxid från fuktig luft 2015-10-16 Ett material med mycket små porer kanske kan vara en lösning på klimatfrågan. Forskare har skapat kristaller som binder koldioxid från luft mycket mer effektivt än tidigare kända material. Forskningen publicerades nyligen i en artikel i tidskriften Science.
 • Molnig vår minskar Arktis is 2015-10-15 Havsisen i Arktis spelar en avgörande roll för det globala klimatet. Isens utbredning minskar, men med stora variationer från år till år. En ny avhandling från Meteorologiska institutionen vid Stockholms universitet visar att mycket moln under våren leder till minskning av Arktis is.
 • Nobelpris hisnande erkännande enligt litteraturforskare 2015-10-08 Årets nobelpristagare i litteratur går till den vitryska författaren Svetlana Aleksijevitj. – Hon är fantastisk, ett utmärkt val, säger Anna Jungstrand, forskare i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet.
 • Mohamed Bourennane, forskare vid Fysikum vill utveckla säker kommunikation genom kvantmekanik. Kvantfysik ska ge säker kommunikation 2015-10-08 Mohamed Bourennane, forskare vid Stockholms universitet, vill utveckla ett helt säkert sätt att överföra information och samtidigt ta reda på mer om kvantfysikens grunder. För det beviljas forskargruppen nu anslag på drygt 34 miljoner kronor.
 • Forskare vill hitta det unikt mänskliga 2015-10-08 Varför blev människan så annorlunda än andra djur? Vad är det unikt mänskliga? Det är några av de frågor som en tvärvetenskaplig forskargrupp från Stockholms universitet fått anslag på 22 miljoner kronor för att försöka besvara.
 • Unika strukturer upptäckta omkring närliggande stjärna 2015-10-07 Med hjälp av bilder från ESO:s Very Large Telescope och NASA/ESA:s rymdteleskop Hubble har astronomer upptäckt aldrig tidigare sedda strukturer inuti en stoftskiva som omringar en närliggande stjärna. Snabba vågor tycks röra sig inuti skivan runt stjärnan AU Microscopii. Fenomenet liknar inte något som tidigare observerats, eller ens förutspåtts. Bland forskarna bakom resultaten, som publiceras i Nature, finns Markus Janson vid Stockholms universitet.
 • Fysikpris sätter fokus på Antarktis is 2015-10-07 Årets Nobelpris i fysik belönar upptäckter kring neutriner. Fysiker från Stockholms universitet deltar i jakten på dessa elementarpartiklar i Antarktis is.
 • Från klimat till proteiner när hedersdoktorer föreläser 2015-09-27 Stockholms universitet har i år utsett åtta nya hedersdoktorer och nu finns chansen att lyssna på några av deras föreläsningar inom olika forskningsområden.
 • Universitetets forskare i regeringsråd för hållbar utveckling 2015-09-16 Regeringens nya vetenskapliga råd för hållbar utveckling har träffats för första gången. Forskarna i rådet, bland andra Johan Rockström, Georgia Destouni och Gustaf Arrhenius från Stockholms universitet, ska hjälpa ministrarna att ställa om till ett grönt och hållbart samhälle.
 • Ida Kinner/Polarforskningsekretariatet Polarforskare återvänder efter lyckad Grönlandsexpedition 2015-09-03 Efter fyra veckors intensivt arbete i området kring Petermannglaciären i nordvästra Grönland har den svensk-amerikanska forsknings-expeditionen Petermann 2015 avslutats. Forskarna återvänder från en svårtillgänglig plats med unik information om klimatförändringarnas betydelse.
 • Stephen Hawking i Stockholm: Svarta hål är inte så svarta 2015-08-27 Det finns en väg ut ur svarta hål. Det var budskapet när professor Stephen Hawking talade i Stockholm inför 3 000 åhörare på måndagen.
 • Polarforskare på väg till Petermannglaciären 2015-08-11 I slutet av juli gav sig svenska polarforskare iväg på en ny expedition. Uppdraget denna gång är att undersöka Petermannglaciären på nordvästra Grönland.
 • Platser utsedda för observatorium för gammastrålning 2015-07-28 Sverige deltar sedan 2008 i det multinationella projektet ”Cherenkov Telescope Array” som avser uppföra ett observatorium på marken för att studera den mest energirika gammastrålningen från rymden.
 • Nya kemiska strukturer absorberar koldioxid effektivt 2015-07-17 Forskare har upptäckt en ny familj av kemiska strukturer som skulle kunna öka värdet av biogas och naturgas som innehåller koldioxid.
 • Synen på pengar har förändrats i Sverige 2015-07-06 Svenskarnas attityd till pengar och finansiella företag har förändrats visar en stor kartläggning som genomförts av varumärkes- och anseendeforskaren Tony Apéria vid Stockholm Business School.
 • God sömn ökar trivseln på arbetet 2015-07-06 Hög belastning och stress på arbetsplatsen kan bidra till dålig sömn medan en god sömn kan förbättra upplevelsen av att vara på jobbet.
 • Guppies Ensam gen kontrollerar intelligens hos fiskar 2015-06-25 Resultaten kan betyda att Ang-1 är viktig för hjärnans utveckling även hos andra ryggradsdjur, inklusive människan.
 • Säl med sensor Marina däggdjur hjälper till att observera haven 2015-06-17 Genom att sätta fast pyttesmå sensorer i sälars päls kan forskare få hjälp att samla in information i några av världens mest svårtillgängliga miljöer. Data som har samlats in under det senaste decenniet är nu fritt tillgänglig för forskare runt om i världen genom en ny dataportal.
 • Norris damm Planetär gräns för konsumtion av sötvatten överskrids 2015-06-16 För att beskriva hur mycket mänsklig aktivitet jorden kan klara av har konceptet ”planetära gränser” introducerats. Mänsklig konsumtion av sötvatten är den använda kontrollvariabeln för den planetära gränsen för sötvatten. Nu visar beräkningar av forskare vid Stockholms universitet att den globala mänskliga konsumtionen av sötvatten har överskridit den planetära gränsen.
 • Sov dig till framgång Sov dig till framgång 2015-06-15 Att sova ordentligt, och därmed se piggare ut, kan gynna dig både privat och i arbetslivet. Det visar en ny avhandling i psykologi vid Stockholms universitet.
 • Störning i Golfströmmen kan leda till storskalig avkylning i Europa 2015-06-04 Ett nytt klimatarkiv visar att ett varmt klimat i norra Europa kan drabbas av en plötslig avkylning till följd av störningar i den Nordatlantiska havscirkulationen och Golfströmmen. Detta visas i en ny studie publicerad i Quaternary Science Reviews, som undersöker klimatutvecklingen i norra Europa för omkring 120 000 år sedan.
 • Liying Jiang Misstänkt alzheimergift hittat i skaldjur 2015-06-03 Populära skaldjurssorter köpta från svenska stormarknader i Stockholmsregionen innehåller aminosyran Beta-Methylamino-L-Alanin (BMAA), visar en ny avhandling från Stockholms universitet. BMAA har kopplats till sjukdomar som Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och Amyotrofisk lateralskleros (ALS). Nivåerna ligger inom vad som är godkänt och enligt forskarna kan konsumenterna känna sig säkra, men fler studier behövs.
 • Kosmologikonferens i Stockholm på internationell toppnivå 2015-06-01 Omkring 80 internationella forskare på toppnivå i partikelfysik och kosmologi samlas i Stockholm den 2-7 juni för konferensen “2015: The Spacetime Odyssey Continues”. Frank Wilczek, Nobelpristagare i fysik, är en av huvudtalarna.
 • Elefanter som dricker vatten ur floden Ugalla. Honan i förgrunden (med hål i örat) bar en GPS-sändare under två år. Foto: Elikana Kalumanga Elefanters förflyttningsmönster kartlagt 2015-05-27 För första gången har elefanters rörelsemönster studerats med GPS-märkning i ett tidigare outforskat område i västra Tanzania. En avhandling från Stockholms universitet visar att elefanterna rör sig i närheten av de vägar parkvakterna använder och undviker de områden där risken för tjuvskytte är stor.
 • Tångmärlan (Gammarus locusta) är en effektiv betare på fintrådiga alger. Foto: Johan Eklöf Hög biologisk mångfald ger friska sjögräsängar 2015-05-21 Förlust av algätande smådjur har överraskande stora effekter på hälsan hos värdefulla sjögräsängar visar ett unikt globalt experiment.
 • Pontus Hennerdal. Vi har svårt att förstå världskartans kant 2015-05-21 Var dyker flygplanet upp igen? En ny studie visar att vi har svårt att uppfatta hur kanterna av en världskarta hänger samman. Både vuxna och barn har stora problem att korrekt ange var ett flygplan som passerar världskartans kant kommer tillbaka till kartan.
 • Image made out of a simulation of a Type Ia supernova explodes (as shown in the dark brown color). Courtesy of Dan 
Kasen. Exploderande stjärna chockar sin granne 2015-05-21 Att upptäcka exploderande stjärnor i ett tidigt skede öppnar nya dörrar för att undersöka deras natur. En glimt av ultraviolett strålning har nu avslöjat en chockad grannstjärna.
 • Djursholm skapar Sveriges beslutsfattande elit 2015-05-19 I dagarna kommer Mikael Holmqvist, professor i företagsekonomi vid Stockholms universitet, ut med boken Djursholm Sveriges ledarsamhälle på Atlantis förlag. I flera tidigare forskningsprojekt har han använt sociologiska metoder för att studera hur makt och inflytande uttrycks. Det gör Mikael Holmqvist även denna gång när det är Djursholm han skärskådar i syfte att förstå den livsstil och kultur som skapar ledare i dagens svenska samhälle.
 • Water droplet Fläck- och vattenavvisande kläder är skadliga 2015-05-18 Det råder vetenskaplig konsensus om att de perfluorerade kemikalier som används i fläck- och vattenavvisande kläder är skadliga för människor. Tvåhundra forskare från 38 länder, däribland flera forskare från Stockholms universitet har undertecknat skrivelsen ”Madrid Statement”.
 • Låga betyg ger ökad risk för alkoholrelaterad sjukdom 2015-05-08 Risken för att drabbas av alkoholrelaterad sjukdom i vuxen ålder är kraftigt förhöjd bland befolkningsgrupper med låga slutbetyg i grundskolan. Det visar en ny studie från Stockholms universitet och Karolinska Institutet som nu publiceras i tidskriften International Journal of Epidemiology.
 • Fjorton ämnen rankas inom topp hundra 2015-04-29 Stockholms universitet har fjorton ämnen på topp hundra i världen. Detta enligt QS World University Rankings by Subject 2015.
 • Fjällsjöar i Stordalen, Abisko. Foto: Brett Thornton. Historik från fjällsjöar kan förutsäga framtida metanutsläpp 2015-03-26 Mer och mer metangas frigörs från svenska fjällsjöar. Dessutom finns ett samband mellan metanbubblorna och antalet soltimmar på sommaren. Dessa nya forskningsresultat från Stockholms universitet skapar bättre möjligheter att förutsäga framtida metanutsläpp.
 • Kända personer viktiga för städers identitet 2015-03-23 Nära hälften av Sveriges kommuner använder sig av någon känd person i marknadsföring. I en avhandling undersöker konstvetaren Johan Linder bruket av fyra personer på fem olika platser – Selma Lagerlöf i Sunne, botanikern Carl von Linné i Uppsala och Småland, uppfinnaren J P Johansson i Enköping och kommissarien Kurt Wallander i Ystad.
 • Bruk eller missbruk? Stora skillnader i hur alkohol- och narkotikakonsumtion uppfattas 2015-02-16 Vårdpersonal uppfattar alkohol- och narkotikakonsumtion olika beroende på vem du är som använder substanserna. Faktorer som social situation, ålder, familjesituation och i vissa fall kön påverkar personalens uppfattningar om hur allvarlig situationen är och hur den bör hanteras. Bedömningarna skiljer sig även mellan personal i socialtjänsten och landstinget.
 • Kraftiga vibrationer exciteras med laserpulsen. Rörelsen saktar ner kring reaktionens övergångstillstånd, som observeras med röntgenlasern innan koldioxid snabbt lämnar ytan. Illustrationen är gjord av Henrik Öström. Forskare ser kemisk bindning födas 2015-02-13 Ögonblicket då två atomer möts och skapar en bindning mellan sig har fångats. Forskare vid Stockholms universitet har lett ett internationellt samarbete där man med hjälp av röntgenlaser har gjort observationerna.
 • Rotationskurvans spår över Vintergatan sedd från södra halvklotet. Spårämnena är färgkodade i blått eller rött beroende på deras relativa rörelse i förhållande till solen Den blå glorian illustrerar den mörka materiens fördelning. Foto: Serge Brunier. Bevis för mörk materia i Vintergatans inre 2015-02-10 En ny studie bevisar förekomsten av mörk materia i den innersta delen av Vintergatan, inklusive i vårt eget kosmiska grannskap.
 • Flyttfåglar missar fördelarna med klimatförändringar 2015-02-02 Klimatförändringen ökar lövsångarens möjligheter att häcka längre och få fler kullar. Men vår vanligaste flyttfågel tar inte chansen visar en ny studie.
 • Andreas Fall Kemiforskare tilldelad stort stipendium 2015-01-30 Alf de Ruvo-stipendiet 2015, värt 500 000 kronor, har tilldelats Andreas Fall vid Institutionen för material- och miljökemi, Stockholms universitet. Andreas Fall får stipendiet för sin omfattande kartläggning av kolloidkemiinteraktioner i nanocellulosasystem, vilket kan bidra till utvecklingen av helt nya material.
 • Rural landscape. Photo: Sara Cousins Biologisk mångfald hotad av 1900-talets landskapsförändringar 2015-01-19 Förändringarna i våra landskap är mer dramatiska än vad man tidigare har trott. En ny storskalig studie visar att den biologiska mångfalden är hotad. Hela 96 procent av gräsmarksarealen har försvunnit från det sörmländska landskapet under de senaste 100 åren.
 • Ny studie visar hur proteiner utsöndras genom cellens membran 2015-01-05 För första gången har nu forskare lyckats mäta den elektrostatiska kraft som påverkar laddade aminosyror i ett protein, när proteinkedjan passerar genom cellmembranet i en bakterie. Det är forskare vid Stockholms universitet som har gjort studien som idag publiceras i tidningen Nature Structural and Molecular Biology.
 • Celler kvalitetskontrollerar sina proteiner 2014-12-18 Proteiner som hamnat fel i cellkärnan identifieras och avlägsnas visar en artikel som publiceras i tidningen Nature idag. Det är forskare från Institutionen för molekylär biovetenskap vid Stockholms universitet som har gjort upptäckten.
 • Paula Wahlgren. Fotograf: Elna Wahlgren Bilden av brottslingen: från förstående till avskräckande exempel 2014-12-17 I skolans brottsförebyggande undervisning har bilden av brottslingen gått från att vara någon som behöver förståelse till att vara ett avskräckande exempel.
 • Två – tre gånger högre halter av bromerade flamskyddsmedel i små barn jämfört med deras mammor 2014-12-17 Små barn utsätts för mer bromerade flamskyddsmedel (BFR) i hemmet än sina mammor, visar en ny avhandling från Stockholms universitet.
 • Kvinnor ses som bra chefer – men blir ändå inte fler 2014-12-10 Fler män än kvinnor är chefer. Betyder det att vi uppfattar män som bättre ledare än kvinnor? En ny avhandling i psykologi från Stockholms universitet visar tvärtom att när bra chefskap beskrivs så nämns många egenskaper som traditionellt setts som kvinnliga. Dessutom värderas kvinnliga chefer lika positivt av sina medarbetare som manliga chefer. Trots det kvarstår många svårigheter för kvinnliga chefer.
 • Georadarmätningar Askahögen Foto: Martin Rundkvist Stor vikingahall påträffad i Östergötland 2014-12-08 Grunden till en närmare 50 meter lång vikingahall har upptäckts ovanpå Askahögen i Östergötland. Det är forskare vid Stockholms universitet och Umeå universitet som har gjort upptäckten genom mätningar med hjälp av georadar, en icke-förstörande geofysisk metod.
 • Jonas Larson Astronom och fysiker blir Wallenberg Academy Fellows 2014-12-04 Inom ramen för karriärprogrammet Wallenberg Academy Fellows får lovande unga svenska och utländska forskare långsiktig finansiering. Två av de nya forskarna inom programmet finns vid Stockholms universitet.
 • Trygg anknytning till terapeuten ger hållbar psykoterapi 2014-11-24 Patienter som utvecklar en trygg anknytning till sin terapeut uppvisar bättre och mer hållbara resultat av sin psykoterapi. Det visar en avhandling i klinisk psykologi vid Stockholms universitet.
 • Dag Jenssen, professor emeritus, Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut. Vegetarisk kost kan minska risken för cancer 2014-11-17 En vegetarisk diet ger lägre nivåer av skador på arvsmassan jämfört med en diet som också innehåller kött och fisk. Det visar en studie av forskare vid Stockholms universitet.
 • Bilden visar en flourescensmikroskopbild på brunfettsceller. Cellerna har färgats för att glukostransportör 1 (GLUT1) (grönt). Genom att undersöka hur glukostransportörer flyttas ifrån insidan till utsidan av brunfettsceller vid stimulering har den nya signalvägen kunnat karakteriseras. Vänster: Ostimulerade brunfettsceller. Höger: Stimulerade brunfettsceller där glukos går in med hjälp av glukostransportörer (grönt). Ny upptäckt om sockerupptag i brunt fett kan bota typ 2-diabetes 2014-11-10 Resultat som med god sannolikhet kan användas för att hitta en ny sorts medicin mot typ 2-diabetes publiceras i dag i Journal of Cell Biology. Forskare vid Stockholms universitet har upptäckt en ny mekanism som stimulerar sockerupptag i brunt fett – en vävnad vars främsta funktion är att bränna fett och socker för att producera värme.
 • Byggindustrin kan energibespara med nytt superisolerande skum 2014-11-03 Ett superisolerande flamsäkert skum som kan ge stora energibesparingar vid uppvärmning av byggnader har tagits fram av ett internationellt forskarteam. Skummet framställs av förnybara utgångsmaterial utan tillsats av organiska flamskyddsmedel. Studien har letts av forskare vid Stockholms universitet och publiceras idag i Nature Nanotechnology.
 • Bidragsbeslut i Vetenskapsrådets stora utlysning 2014-10-30 Vetenskapsrådet har fattat beslut om bidrag inom två områden i årets stora utlysning. Forskare vid Stockholms universitet får bidrag om 69 miljoner kronor inom humaniora och samhällsvetenskap samt 13 miljoner inom medicin och hälsa.
 • Storsatsning på universitetet i projektanslag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse 2014-10-03 Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar sammanlagt 157 miljoner kronor på excellent forskning vid Stockholms universitet. Anslagen går till projekt om strukturbestämning och utökad kunskap om membranproteiner, studier i laboratoriemiljö av den mörka materian samt en satsning på nationell infrastruktur för bioinformatik.
 • Den biologiska mångfalden påverkas av politiska system 2014-09-24 100 år efter första världskrigets slut klargör forskningen hur skillnader mellan länders politiska system påverkar markanvändning och därmed även den biologiska mångfalden. En unik studie som publiceras i PLoSONE visar tydliga skillnader i mångfalden i gränsområdet som delades upp mellan Österrike, Slovenien och Ungern efter kriget.
 • Transvestiter utmanar könsstereotyper i arbetslivet 2014-09-23 Manliga transvestiter som är öppna med sin transvestism luckrar upp könsordningen på arbetsplatsen visar en studie från Stockholms universitet. En bidragande faktor kan vara att männen inte ser det som avgörande att passera som just kvinnor utan istället kombinerar feminina, maskulina och genusneutrala beteenden.
 • Vattenkemin viktigt för att förutspå jordbävningar 2014-09-22 Före två stora jordbävningar på Island ändrades kemin i grundvattnet. Regelbundna mätningar av vattenkemin i högriskområden kan hjälpa forskare att förutsäga framtida jordbävningar. Det visar resultat av en studie som idag publiceras i Nature Geoscience.
 • Modern, horan och brölhannen: Genusnormer styr vårt drickande 2014-09-08 Kvinnors och mäns drickande omgärdas av starka genusnormer. Kvinnor förväntas vara ansvarstagande och män antas testa gränser. Det visar en ny avhandling i sociologi vid Stockholms universitet.
 • SWERUS-C3 mäter metan i Östsibiriska Arktis 2014-07-24 Forskningsexpeditionen Swerus-C3 har efter nio dagars isbrytande nått provtagningsområdet i Nansenbassängen-Laptevhavet. Forskarnas fokus är nu mätningar av metanutsläppen på yttre Laptevhavet.
 • Forskare vann tävling om att förutsäga struktur hos proteiner 2014-07-21 En forskargrupp vid SciLifeLab, ledd av Jens Carlsson vid Stockholms universitet, har vunnit en prestigefylld tävling (GPCR DOCK 2013) i att förutsäga 3D strukturer för G-proteinkopplade receptorer med datormodeller. Det gör deras grupp till en av de bäst rankade i världen inom området. Resultaten publiceras i två olika artiklar i tidskriften Structure.
 • Ny upptäckt kan bota diabetes 2014-07-09 Forskare har upptäckt en helt ny signalväg i muskelceller som med god sannolikhet kan användas för att hitta en ny sorts mediciner mot typ 2 diabetes. Resultaten är av hög vetenskaplig betydelse publiceras i dag i den vetenskapliga tidskriften Diabetes.
 • Algblomning i Östersjön 2005-07-11. Satellitbild från NASAs satellit Terra, instrument MODIS. Algblomningen i Östersjön allt tidigare 2014-07-09 Sommaralgblomningen i Östersjön kommer i genomsnitt nära tre veckor tidigare i dag än för 35 år sedan visar en studie som publiceras i Biogeosciences.
 • Peter Brzezinski, professor vid Institutionen för biokemi och biofysik. Samspelet mellan membranproteiner kan studeras med nytt verktyg 2014-07-02 En "LEGO"-byggsats som gör det möjligt att bygga en "stad" av ett antal membranproteiner och studera deras samspel har utvecklats av Gustav Nordlund, Christoph von Ballmoos och Peter Brzezinski vid institutionen för biokemi och biofysik vid Stockholms universitet.
 • Konstnärlig bild av en vattendroppe som träffas av en enskild puls från röntgenlasern. Dropparna kyls snabbt när de faller i vakuum. Den undre droppen har här redan kristalliserat till is. Genom att klassificera spridningsmönstren från separata droppar kunde vattnets struktur bestämmas ned till -46˚C, vilket är under den homogena kristallisationstemperaturen vid -41˚C. Bild: Greg Stewart, SLAC (omslaget av Nature volym 510, utgåva 7505). Vattnets struktur vid -46 ˚C beskrivs i Nature 2014-06-19 Vattnets struktur förändras kontinuerligt mot den lokala strukturen i is när vätskan kyls djupt under sin fryspunkt. Det visar en ny studie i Nature där ett internationellt team, lett av forskare vid Stockholms universitet, använder världens första hårdröntgenlaser för att mäta vattnets struktur ner till -46˚C.
 • Små kräftdjur tar tempen på miljöläget i Östersjön 2014-06-18 Föroreningar och syrebrist utgör allvarliga problem för havets organismer och är två av de största miljöproblemen i Östersjön. Trots detta är kunskaperna begränsade om hur bottenlevande djur i havet påverkas av miljögifter som de utsätts för i kombination med syrebrist. Ny forskning på kräftdjur visar hur förorenat bottensediment och syrebrist förstör viktiga strukturer i celler så som arvsmassa och cellmembran.
 • Populationsmodellering – framtiden för miljöriskbedömning 2014-06-03 Modeller som kan projicera effekterna av föroreningar till populationer av organismer kan bidra till att nå målen för miljöriskbedömning. Det visar en ny avhandling från Stockholms universitet. Resultaten kan bidra till att förbättra hur vi idag bedömer de risker som föroreningar kan innebära för miljön.
 • Ett hållbart båtliv – även på land 2014-05-26 Både båtägare, båtklubbar och fastighetsägare såsom kommuner och privata markägare behöver hitta strategier för att båtar ska kunna skötas om på ett hållbart sätt. Det tydliggör en ny rapport som utrett ansvarsfrågorna för vilka regler som gäller för både båtklubbar och markägare. För att förhindra negativa effekter på både människors hälsa och miljö behövs tydligare regler för hur båtverksamheten på land bör utföras.
 • Brittisk forskare om social barnavårdspraktik 2014-05-20 Eileen Munro presenterar rapporten ”The Munro Review of Child Protection - A Child Centred system” som innehåller en genomgång av den engelska sociala barnavården.
 • Cecilia Notini Burch. Foto: Stuart Burch Ryska flyktingar diskriminerades under kalla kriget 2014-05-19 Flyktingar i Sverige diskriminerades under kalla kriget. Särskilt ryska flyktingar fick betydligt mer begränsade uppehållstillstånd än andra. En ny avhandling i historia vid Stockholms universitet visar på en tät relation mellan säkerhetspolitik och flyktingpolitik.
 • Självmordsbeteende kan kopplas till faktorer i barndomen 2014-05-15 Upplevelsen av ensamhet i barndomen är tydligt relaterat till en förhöjd risk för självmordsbeteende senare i livet. I en ny avhandling från Stockholms universitet analyserar sociologen Yerko Rojas vilka riskfaktorer som finns i barndomen för att begå självmord eller göra ett självmordsförsök som ung vuxen.
 • Psykologiska verktyg populära i dagens arbetsliv 2014-05-13 Psykologiska verktyg har idag blivit en viktig komponent i organisationsstyrningen. Genom att tillägna sig enkla psykologiska metoder och tekniker kan allt fler anställda vara med och ta ansvar för hur arbetet i praktiken gestaltar sig. En ny avhandling i Socialantropologi från Stockholms universitet beskriver självhjälpspsykologins inflytande på dagens arbetsliv och samhälle.
 • Arkeologer kartlägger livet i de Öländska borgarna 2014-05-12 På Öland finns flera forntida borgar. Än så länge vet vi lite om de människor som, för över 1 000 år sedan, vistades innanför murarna. Just nu genomför arkeologer från Stockholms universitet unika georadarmätningar för att förstå mer om livet i Gråborg, Löts borg, Bårby borg och Vedby borg.
 • Svenska klippraviner bildades av floder under istäcket 2014-05-09 De klippraviner som finns i många älvdalar i norra Sverige bildades av floder av smältvatten under istäcket och inte efter att inlandsisen dragit sig tillbaka. Det kan ett internationellt forskarteam nu visa genom nya dateringar av klippraviner. Resultaten publiceras i Nature Communications.
 • Vinst i vård gör liten skillnad för personalens arbetsvillkor 2014-05-08 Sjukvården privatiseras alltmer. Syftet har varit att effektivisera och höja vårdens kvalitet. Forskning visar att personalens välbefinnande går hand i hand med kvaliteten i vården. Trots det finns väldigt lite forskning gjord på vilka konsekvenser privatisering får för personalen och deras förutsättningar att göra ett bra jobb. Ny forskning från Stockholms universitet undersöker personalens arbetsvillkor, hälsa i arbetet och arbetsrelaterade attityder.
 • Ett hårdbottensamhälle i Östersjön med blåmusslor, makroalger och kräftdjur. Foto Hans Kautsky Läkemedel påverkar Östersjöns växter och djur 2014-05-06 Läkemedelsrester kan utgöra ett problem för både växter och djur i sjöar och hav. Det visar en ny avhandling från Stockholms universitet om hur läkemedel påverkar organismer från Östersjön. Läkemedel visar sig ha både en direkt effekt på flera olika arter och påverkar hur arterna samverkar vilket kan ge stora effekter i ekosystemet.
 • Christoffer Carlsson. Foto: Mela Annerberg-Norén Inga enkla vägar ut ur brottslighet 2014-04-28 Män med tung kriminell bakgrund ställs ofta inför problem när de försöker avsluta sin kriminella bana. En ny avhandling i kriminologi från Stockholms universitet visar att flera faktorer behöver samspela för att en person ska lyckas ta sig ut ur brottslighet.
 • Stenålderns jägare/samlare assimilerades av samtidens jordbrukare 2014-04-24 Nya forskningsresultat från ett internationellt team lett av forskare vid Uppsala och Stockholms universitet visar på nya sätt att förstå stenåldersmänniskors demografiska historia.Studien publiceras i tidskriften Science.
 • FN:s säkerhetsråd – en domstol i bräschen för världsdemokrati 2014-04-23 FN:s säkerhetsråd är på väg i riktning mot att vara en global lagstiftare och polismakt som i allt högre utsträckning tolkar principen om folkens rätt till självbestämmande som en individens rätt till demokrati. Det visar Katinka Svanberg i sin avhandling i folkrätt vid Stockholms universitet.
 • Sofia Sjöberg. Foto: David Brohede Större lyhördhet för forskning ger effektivare rekryteringar 2014-04-23 Att anställa den bästa personen för jobbet är viktigt för organisationer som vill vara konkurrenskraftiga. Forskningen har presenterat effektiva riktlinjer för detta, men i praktiken är det få rekryterare som utnyttjar den kunskap som forskningen har tagit fram. En ny avhandling i psykologi från Stockholms universitet ger riktlinjer för att minska glappet mellan teori och praktik.
 • Dålig härmning kan ge framgång 2014-04-10 Bland djur finns fenomenet att härma vissa egenskaper hos en annan art för att undgå att bli uppäten. Det kallas mimikry. Ett exempel är blomflugor som har liknande färger som getingar, för att förvilla djur som vill äta flugor. En gåta med mimikry är dock att många djur som härmar gör det ofullständigt. De liknar helt enkelt inte den andra arten speciellt väl. Hur kan då predatorerna ändå låta sig luras? Forskare vid Stockholms universitet ger nu svar på den gåtan.
 • Martin Jakobsson. Foto: Eva Dalin. Spår efter jordbävning i Vättern hittat av Martin Jakobsson 2014-04-04 Mycket tyder på att en kraftig jordbävning, som mätte 7,5 på Richterskalan, inträffade för cirka 11 500 år sedan i Vättern. Martin Jakobsson, professor i maringeologi och geofysik vid Stockholms universitet, ligger bakom studien som publiceras i tidskriften Geology.
 • Nytt generellt koncept för behandling av cancer 2014-04-03 Ett forskarlag från fem svenska universitet har hittat ett helt nytt sätt att behandla cancer. Konceptet har presenterats i den ansedda tidskriften Nature och bygger på att hämma ett specifikt enzym kallat MTH1, som cancerceller till skillnad från normala celler behöver vid celldelning. Utan detta enzym infogas skadade byggstenar i tumörens DNA, vilket till slut dödar den. Forskargruppen vid Stockholms universitet har bestämt strukturen på MTH1 och gjort detaljerade studier som varit viktiga för att kunna utveckla effektiva hämmare mot MTH1.
 • Nina Kirchner är universitetslektor i numerisk modellering av inlandsisar och arbetar med MUST. Ny satsning för att studera svårtillgängliga havsområden 2014-04-02 En nationell infrastruktur för att studera svårtillgängliga förhållanden i havet skapas nu med stöd från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Göteborgs universitet, Chalmers och Stockholms universitet står bakom konsortiet MUST, Mobile Underwater System Tools, som nu tilldelas 38 miljoner kronor.
 • Wallenberganslag till matematikforskare 2014-03-27 För att Sverige ska återta en internationell tätposition inom matematikområdet ger Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien stöd till framstående matematikforskare. Två av forskarna som nu får stöd är Per Alexandersson som disputerat vid Stockholms universitet och Christiane Tretter som för närvarande är professor vid Universitet Bern i Schweiz och kommer att vara gästprofessor vid Stockholms universitet.
 • Tavla av Anders Zorn. Omslagsbild Skiascope 6. Skapandet av svensken som blond och blåögd 2014-03-25 Bilden av svenskhet undersöks och ifrågasätts i den nya boken Blond och blåögd: Vithet, svenskhet och visuell kultur, skriven av konstvetarna Jeff Werner och Tomas Björk vid Stockholms universitet.
 • Övergripande bild av diffraktionsexperiment på mikrokristaller av termolysin (B) som färdas i lösning genom en glaskapillär som skapar en elektrospunnen mikrojet (A) i en vakuumkammare innan de träffas av röntgenlasern. Enskilda diffraktionsmönster av mikrokristallerna mäts på en detektor (CSPAD) och kan summeras ihop till ett tydligare puderdiffraktionsmönster (C). Figuren är gjord av Greg Stewart vid SLAC och är anpassad från R. G. Sierra et al. Acta Cryst. D68, 1584-1587 (2012). Nytt sätt att analysera data från röntgenlaser 2014-03-20 Ny programvara för att analysera bilder från röntgenlaserapparaturer kan spara både tid och pengar för framtida forskning inom strukturbiologi. Det visar en studie i Nature Methods. Programvaran bygger på en ny metod för att analysera data från röntgenlasern och har tagits fram av ett internationellt forskningsteam där Jonas Sellberg, från Stockholms universitet, ingår.
 • Supernova-explosion ger ledtrådar till universums expansion 2014-03-17 Observationer av supernovan, SN2014J, som exploderade den 14 januari i år ger viktiga ledtrådar kring liknande explosioners ursprung och den accelererande expansionen av universum. Observationerna har gjorts av Ariel Goobar och hans team på Oskar Klein Center, vid Stockholms universitet.
 • Samverkan kan skydda utsatta arter 2014-03-04 Många arter i fragmenterade landskap riskerar att försvinna på grund av brist på spridningsmöjligheter. En ny avhandling från Stockholms universitet beskriver problemet och föreslår nya metoder som tar hänsyn till samverkan mellan aktörer. Till exempel kan samverkande kommuner upptäcka och gemensamt skydda värdefulla spridningsvägar över kommungränserna.
 • Uppdaterad karta över världens havbottnar 2014-02-24 Nu finns en ny version av kartan över världshaven, General Bathymetric Chart of the Oceans (GEBCO). Det är tredje versionen och även denna gång har forskare vid Institutionen för geologiska vetenskaper vid Stockholms universitet haft framträdande roller.
 • Tidningsläsare bidrar till ny kunskap om alkohol och beroende 2014-02-24 Vetenskap, media och individer skapar tillsammans kunskap om alkohol- och drogberoende. Det visar en ny rapport från Stockholms universitet som undersökt hur tidningsläsare förstår medias beskrivning av biomedicinsk alkoholforskning och hur de för kunskapen vidare.
 • Kroppens egen fettproduktion viktigare än vi tidigare trott 2014-02-19 Kroppens egen produktion av fleromättade fetter är viktigare än vi tidigare har trott, det visar en ny studie från Stockholms universitet. Under normala förhållanden klarar vi oss utmärkt utan att tillsätta extra omega-3-fettsyror via dieten.
 • Svenska ungdomar dricker mindre alkohol 2014-02-18 Alkoholkonsumtionen för svenska ungdomar går ner. Ungdomar i årskurs nio drack hälften så mycket alkohol 2012 som 2000. Utvecklingen är likartad för flickor och pojkar.
 • Detaljerad cancerdiagnostik med ny analysmetod 2013-12-03 Nya cancerbehandlingar kräver god förkunskap om tumören. Idag är diagnostiken ett tidskrävande arbete, och fortfarande saknas viktig kunskap om hur läkemedel bäst ska användas i cancerbehandlingen. Forskare vid Science for Life Laboratoriet i Uppsala och Stockholm har nu utvecklat en ny bättre teknik för att upptäcka mutationer i cancervävnader. Studien publiceras i tidskriften Oncotarget.
 • Digitaliseringsprojektet vid Stockholms universitetsbibliotek 2013-11-18 I ett digitaliseringsprojekt vid Stockholms universitetsbibliotek har samtliga doktorsavhandlingar från Stockholms högskola (1906-1960), samt avhandlingar publicerade i ACTA-serier från Stockholms universitet, publicerats digitalt i DiVA. Då dessa publicerats utan avtalslicenser är avhandlingarna för närvarande dolda i systemet i väntan på att tillstånd ges eller avtal förhandlats fram.
 • Cancerfondens forskningsanslag 2013-11-08 Stockholms universitets har till delats 9,5 miljoner kronor.
 • Martin Ott får The Svedbergs pris i biokemi 2013-10-28 The Svedbergs pris i biokemi går 2013 till Martin Ott vid Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet, för hans grundläggande biokemiska studier av mekanismer bakom proteinsyntes i mitokondrier.
 • Nytt grepp på effektiv nervcellsdifferentiering inom regenerativ medicin 2013-10-22 Genom att kombinera materialvetenskap och regenerativ medicin har forskare skapat en ny teknik för att förstå hur tillväxtstimulerande faktorer kan användas för att förbättra överlevnad och differentiering av transplanterade stamceller. Resultaten kan få stor betydelse inom stamcellsforskningen för integrering av transplantat och behandling av neurodegenerativa sjukdomar.
 • Protein med järnkoll 2013-10-08 Proteiner väljer metaller på ett mer avancerat sätt än man tidigare trott visar en ny studie som i veckan publiceras i Proceedings of the National Academy of Sciences USA (PNAS). Resultat som ökar förståelsen för biokemiska reaktioner man försöker efterlikna industriellt, till exempel inom så kallad grön kemi.
 • Aminer - den saknade länken för bildning av nya atmosfäriska aerosolpartiklar 2013-10-07 Små koncentrationer av aminer kombineras med svavelsyra för att bilda mycket stabila partiklar ungefär lika snabbt som de observeras i den lägre atmosfären. Det visar en ny studie som publiceras i Nature denna vecka där Stockholms universitet är en av 19 partners från 10 länder. Forskarna skriver att resultaten understryker vikten av att övervaka aminutsläpp vid en bedömning av effekterna av mänskliga aktiviteter på strålningsdrivning från aerosolpartiklar.
 • Social kompetens avgörande för svenska IT-företag i Indien 2013-10-07 De senaste åren har en rad små nystartade företag gett sig i kast med en uppgift som får många etablerade företag att tveka. Med kontor i Indien och i Sverige utvecklar dessa företag komplexa IT-tjänster med 600 mil mellan kontoren. Hur skapas en känsla av närhet över avstånd i en global ekonomi? Det studeras i en ny avhandling vid Stockholms universitet.
 • Cellers pH regleras av hissar 2013-09-22 När natriumjoner förflyttas in i celler kan det ske med en hiss-liknande mekanism visar en ny studie av forskare vid Centre for Biomembrane Research som publicerats i Nature. Denna nya kunskap kan få stor betydelse för förståelsen av hur celler fungerar och för att utveckla nya läkemedel, till exempel mot cancer.
 • Konkurrensutsatt äldreomsorg ger inte bättre kvalitet 2013-09-19 Den första heltäckande dokumentationen av marknadsanpassningen av äldreomsorgen i Norden visar att det finns stora skillnader mellan länderna. Sverige och Finland har gått längst. Skillnader finns även inom länderna – i Stockholmsområdet drivs till exempel en majoritet av äldreomsorgen i privat regi.
 • Oväntade fynd i grotta på Stora Karlsö 2013-09-10 Forskare från Stockholms universitet och Lunds universitet har gjort oväntade fynd i en grotta på Stora Karlsö, bland annat av stenredskap och ben som lagrats i väggarna.
 • Kontorslandskap – hur påverkar det oss? 2013-09-04 Allt fler företag sparar pengar genom att sätta personalen i kontorslandskap. Det har både för- och nackdelar. Kommunikationen blir till exempel bättre, men sjukdagarna ökar.
 • Gamla permafrostmassiv utmed den branta och öde sibirisk-arktiska kustlinjen. Fotograf Igor Semiletov. Ny kunskap om permafrostens påverkan på den globala uppvärmningen 2013-08-30 Perspektivet på hur vi ser på risken av en förstärkande återkoppling mellan klimatet och den upptinande arktiska permafrosten (frusen jord) behöver breddas. Det understyker två nya artiklar i Nature Geoscience och PNAS. Örjan Gustafsson, medförfattare av bägge studierna, föreslår att vi kan nå en ökad kunskap kring de många olika återkopplingsmekanismerna från permafrostkolet genom att beakta kopplingarna mellan de storskaliga kol- och vattenkretsloppen.
 • Europeiska vaser tar doktorand till Australien 2013-08-16 Pedro Bentancour Garin är doktorand vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur, och forskar om grekiska vaser huvudsakligen tillverkade i syditalien i slutet av 400-talet f.Kr. I augusti-september besöker han arkivet på Trendall Centre i Australien för att studera ca 20 000 fotografier över dessa vaser.
 • Samtidsarkeologin bryter ny mark 2013-08-13 Numera ägnar sig arkeologer inte bara åt att gräva ut forntida gravfält och boplatser, de intresserar sig också för materiella spår från vår egen tid. Ibland handlar det om så kallade besvärliga kulturarv – som ruiner efter sovjetiska raketbaser eller nazistiska festplatser.
 • Ny metod som läser den genetiska koden direkt i tumörvävnad kan leda till bättre cancerbehandling 2013-07-14 Korrekta diagnosmetoder är avgörande när man ska välja rätt behandling för cancerpatienter. Forskare från Stockholms universitet och Uppsala universitet arbetar därför ständigt med att förbättra metoderna för analys av cancervävnader. För första gången är det nu möjligt att läsa den genetiska koden hos enskilda cancerceller på deras ursprungliga plats i vävnaden. Resultaten publiceras i Nature Methods.
 • Världen är inte icke-kontextuell och realistisk visar nytt experiment 2013-07-11 I en nyligen publicerad artikel i tidskriften Scientific Reports har forskare från Stockholms universitet och Universidad de Sevilla, genom experiment skapat uppsättningar av tillstånd och mätningar för att visa uppkomsten av korrelationer i mätningar på den enklaste varianten av kvantsystem, så kallade ”qutritar”. Resultaten visar god överensstämmelse med kvantmekaniska förutsägelser.
 • UV-filter i exempelvis solkräm klassificeras nödvändigtvis inte som miljöfarliga trots att de gör det vid användning i industriella produkter. Foto: John Wardell (Netinho) Olika EU-lagar för UV-filter hotar vattenmiljön 2013-06-28 Ultraviolett (UV)-filter i industriella produkter klassificeras som miljöfarliga medan samma kemikalier i kosmetika inte klassificeras på samma sätt. En ny studie visar brister i lagstiftningen för UV-filter.
 • Vägval för EU:s ineffektiva värdepappersmarknad 2013-06-27 Jämfört med USA är värdepappersmarknaden inom EU inte lika ekonomiskt effektiv. Det beror på att regelsystemen och den tekniska infrastrukturen för transaktioner av värdepapper skiljer sig åt mellan de två handelsområdena. Det konstaterar Thomas Ordeberg i en ny avhandling från Juridicum, Stockholms universitet. I avhandlingen redogör han också för vilka olika vägval EU har för att effektivisera sin finansmarknad. Thomas Ordeberg är departementssekreterare på finansdepartementet.
 • Kyssen avslöjar typen av våldtäktsman 2013-06-27 En för offret okänd våldtäktsman som varken har försökt kyssa offret eller har druckit alkohol innan brottet, men har visat tecken på att kontrollera offret, är sannolikt en serievåldtäktsman, det visar en ny doktorsavhandling vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Forskaren Jelena Corovic har studerat fall av våldtäkter som begåtts av okända förövare och undersökt hur information om gärningsmännens brottsbeteende vid den första våldtäkten kan användas för att skilja mellan engångsförövare och serieförövare. Studien visar också hur man kan dra slutsatser om andra typer av kännetecken hos gärningsmännen som kan vara användbara för polisen i utredningar.
 • Artificiellt enzym ger bränsle från vatten 2013-06-26 En helt ny metod för att framställa vätgas från vatten har utvecklats av forskare vid bland annat Stockholms universitet. Den unika metoden kan leda till att vi i slutändan minskar vårt beroende av kol och olja. Upptäckten publiceras 26:e juni 2013 i den ansedda vetenskapliga tidskriften Nature av den svenska forskaren Gustav Berggren, numera verksam vid Institutionen för biokemi och biofysik.
 • Rekordhöga koldioxidhalter på Svalbard 2013-06-12 Mätningar gjorda av forskare från Stockholms universitet på Zeppelinobservatoriet nära Ny-Ålesund, Svalbard, visade att de globala koldioxidnivåerna (CO2) passerade en "oroväckande" milstolpe i början av 2013. Fem månader i sträck har nu koldioxidhalterna legat över den nivån.
 • Bra bemötande inom vården påskyndar läkningsprocessen 2013-06-05 Placebo kan aktivera ett antal biologiska mekanismer på samma sätt som läkemedel kan göra, varför vi nu börjar förstå varför placebo kan läka och lindra. Psykosociala faktorer, som bemötande eller ord, kan bidra till att läka eller lindra. Dessa rön presenteras av den italienska forskaren Fabrizio Benedetti som är huvudtalare på PNIRS 20th Scientific Meeting i Stockholm torsdagen den 6 juni.
 • Vitaminbrist hos plankton hotar Östersjöns djurliv 2013-06-03 En förändrad vitaminproduktion hos Östersjöns planktonsamhällen kan få allvarliga ekologiska effekter och orsaka bristsjukdomar hos både lax och sjöfåglar. Detta visar en ny avhandling i marin ekologi vid Stockholms universitet.
 • Rodney Edvinsson Rodney Edvinsson en av årets Pro Futura-forskare 2013-05-31 Den 30 maj offentliggjorde Riksbankens jubileumsfond vilka personer som utsetts till det prestigefyllda forskningsprogrammet Pro Futura. Av 22 nominerade forskare valdes fyra ut. En av de utvalda är Rodney Edvinsson på Ekonomisk-historiska institutionen.
 • Skickliga lärare – den viktigaste framgångsfaktorn i skolan 2013-05-27 Den forskningsbaserade kunskapen inom läs- och skrivområdet förefaller inte göra några egentliga avtryck i skolpraktiken. Elevers skolresultat fortsätter enligt internationella undersökningar att sjunka. Forskningsresultaten upplevs som mer tillgängliga och angelägna för lärarna när forskarnas intresse vänds mot den pedagogiska praktiken. Det visar en ny avhandling vid Stockholms universitet.
 • Världens forskare kräver tuffare regelverk för kemikalieanvändning inom EU 2013-05-24 Det nuvarande Europeiska regelverket för hormonstörande kemikalier är otillräckligt och kommersiella intressen värderas högre än medborgarnas hälsa. Det slår 89 världsledande forskare fast i en deklaration till EU. Forskarna kräver ett betydligt tuffare regelverk för att styra användandet av kemikalier inom de europeiska medlemsländerna. Flera forskare från Stockholms universitet har skrivit under deklarationen.
 • Foto: Håkan Lindgren Granens gener kartlagda 2013-05-23 Forskare från bland annat Stockholms universitet har i världens största genprojekt kartlagt arvsmassan hos gran – Sveriges ekonomiskt viktigaste växt. Arvsmassan är komplex och hela sju gånger större än människans. Resultaten presenteras i den vetenskapliga tidskriften Nature.
 • Segregation ökar risken för upplopp 2013-05-21 Risken för upplopp är högre med stor boendesegregation. Det är slutsatsen av en ny studie som publiceras i kommande nummer av Urban Geography. Studien har genomförts av forskare vid Stockholms universitet och Uppsala universitet.
 • Unga pojkar som spelar våldsamma dataspel vänjer sig vid våldet 2013-05-20 Att spela mycket våldsamma dataspel kan efter en tid leda till fysiologisk och känslomässig "avtrubbning". Hos pojkar som spelar våldsamma spel flera timmar om dagen påverkas sömnen, pulsen och känslorna efter ett spelpass inte alls lika mycket som hos pojkar med mindre erfarenhet av våldsspel. Det visar en studie från Stockholms universitet som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Psychosomatic Medicine.
 • Regionala klimatförändringar under de senaste 2000 åren kartlagda för första gången 2013-05-16 En ny studie av 78 forskare från 24 länder har undersökt hur temperaturen varierat på de olika kontinenterna de senaste 1000 till 2000 åren. Resultaten har nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature Geoscience och visar både stora regionala likheter och skillnader i klimatutvecklingen på jorden. Temperaturutvecklingen i förindustriell tid verkar särskilt ha skiljt sig mellan norra och södra halvklotet.
 • Var tredje 16-åring är kroniskt stressad 2013-05-15 30 procent av dagens 16-åringar har allvarliga stressrelaterade problem. 8 procent uppvisar så svåra problem att det kan jämföras med utbrändhet bland vuxna. Det visar en ny avhandling vid Stockholms universitet.
 • Kulturella förmågor hos människan äldre än 170 000 år 2013-05-08 Forskare vid Stockholms universitet har använt evolutionsbiologisk metodik och med hjälp av observationer från genetik, paleoantropologi, arkeologi och lingvistik kunnat fastställa att människans förmåga att utveckla kultur måste vara äldre än 170 000 år. De sätter därmed punkt för en långdragen debatt om åldern på människans unika kognition. Debatten har handlat om huruvida människans förmåga till kultur uppkom så sent som för 40 000 år sedan, vilket är dateringen av de äldsta kulturlämningarna i Europa, eller om människans kulturella förmågor uppstod långt tidigare.
 • Människan en effektiv fröspridare i växternas tjänst 2013-05-07 Människor kan ha varit viktiga naturliga fröspridare i det historiska jordbrukslandskapet. Det visar en ny studie från forskare vid Stockholms universitet som är publicerad i open-access tidskriften PLoS ONE. Med hjälp av flera volontärer har forskare kunna kartlägga hur frön sprids i växtlandskapet genom kläder och skor som människor använder under arbete på fält och i naturen.
 • Ny temperaturserie från södra Afrika blir viktig bit i klimatpusslet 2013-05-03 En ny temperaturserie från en droppsten (stalagmit) i en grotta har tagits fram av forskare vid Stockholms universitet, det är den första i sitt slag ifrån södra Afrika. Den fyller ett gap i vår kunskap om temperaturutvecklingen på södra halvklotets lägre breddgrader, vilket länge har efterfrågats av vetenskapsvärlden, inte minst av FN:s klimatpanel, IPCC.
 • Einsteins gravitationsteori testas på antimateria 2013-04-30 Hur faller antimateria? Den frågan har forskargruppen ALPHA, där Stockholms universitet ingår, försökt besvara. I en artikel som publicerats i tidskriften Nature Communications, rapporterar forskarna en första mätning av antiatomers tunga massa.
 • Att förebygga alkoholproblem genom utbildningsinsatser i arbetslivet – ett omöjligt uppdrag? 2013-04-29 Förväntningarna på arbetslivet i det alkoholpreventiva arbetet är höga. Men intresset för alkoholprevention i arbetslivet är lågt bland arbetsgivare, speciellt när det gäller insatser som riktar sig till alla anställda, det visar en ny avhandling i kriminologi från Stockholms universitet.
 • Lukter från barndomen – ett minne blott 2013-04-29 De flesta människor kan med lätthet återskapa sinnesintryck, såsom bilder och ljud, utan tillgång till yttre stimuli. Dessa mentala representationer, det vill säga minnen, är en central del av vårt tänkande i såväl vaket tillstånd som när vi drömmer. Men lättheten i att återskapa sinnesintryck för vårt inre gäller inte för luktsinnet. Att föreställa sig lukter upplever många som svårt, men en ny avhandling visar att vi kan föreställa oss lukter och att dessa kan utgöra en del av våra minnen och drömmar.
 • Fuktiga vårvindar till Arktis påverkar sommarens istäcke 2013-04-28 Ny klimatforskning: Minskningen av istäcket i Arktis på sommaren är ett av de tydligaste tecknen på de pågående klimatförändringarna. Utöver en kraftig minskning av istäcket under de senaste decennierna är det stora skillnader från år till år i isens utbredning. Forskare från Stockholms universitet har studerat orsakerna bakom dessa kraftiga variationer i istäcket. I en ny studie, som publicerats i Nature Climate Change, visar forskarna att varma och fuktiga vindar på våren från sydliga latituder till Arktis har stor betydelse för storleken på istäcket senare under sommaren.
 • Runolog Magnus Källström i färd med att undersöka runstenen. Foto: Torun Zachrisson Runsten återfunnen efter 300 år 2013-04-26 En nästan 1000 år gammal runsten har återfunnits vid Bogesunds brygga väster om Vaxholm. Runstenen kom fram under en exkursion i kursen landskapsarkeologi vid Stockholms universitet. Stenen är känd sedan tidigare, men har varit försvunnen sedan 1600-talet.
 • Jorden i genomskärning på Naturhistoriska riksmuseet. Foto Mikael Axelsson Jordskorpa återuppstod efter 2500 miljoner år 2013-04-25 Forskare har upptäckt att Stilla havsön Mangaia innehåller 2500 miljoner år gamla rester av jordskorpa som återvänt efter ett besök djupt nere vid jordens kärna.
 • Forskare använder luftskepp för klimatstudier 2013-04-23 I helgen kom en tysk zeppelinare till Skavsta flygplats. Ombord på luftskeppet finns specialinstrument som ska användas för mätningar av luften över Sverige och Finland inom PEGASOS (Pan-European Gas-Aerosol-Climate Interaction Study). Det är ett projekt med deltagande från 14 europeiska länder och Israel med syfte att visa kopplingen mellan atmosfärkemi och klimatförändringar. Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) vid Stockholms universitet är av 26 aktörer inom projektet.
 • Minskad risk att insjukna i demens visar Stockholmsstudie 2013-04-19 En ny svensk studie, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Neurology, visar att risken att insjukna i demens kan ha minskat de senaste 20 åren, tvärt emot vad många tidigare antagit. Resultaten bygger på data från en befolkningsstudie om åldrande och hälsa, kallad SNAC-K, som pågått i centrala Stockholm sedan 1987.
 • En kvinnas doft – inte så kvinnlig 2013-04-18 I butiken kategoriseras de flesta parfymerna som antingen kvinnliga eller manliga, men hur upplevs dofterna när vi inte känner till den kategoriseringen? Nu visar en ny avhandling från Stockholms universitet att många parfymer egentligen upplevs som ”unisex”, och det är dessa dofter som är de mest omtyckta.
 • Istidens jägare hade smak för fisk 2013-04-11 Jägare och samlare som levde under istiden tillverkade keramikkärl för att tillaga fisk. Det visar en ny studie med forskare från Stockholms universitet som idag publiceras i Nature. Forskarna har analyserat matrester i upp till 15 000 år gamla keramikkärl vilket resulterat i de hittills äldsta direkta beläggen för förhistorisk kärlanvändning. Studien är den första i sitt slag som direkt angriper den så ofta ställda frågan om varför människan började tillverka matlagningskärl.
 • Ny avhandling: Billighetsskälen fyller en viktig funktion i straffsystemet 2013-04-08 Så kallade billighetsskäl kan påverka såväl valet av påföljd som straffmätningen i lindrigare riktning. I en ny avhandling från Stockholms universitet diskuterar Jack Ågren bland annat förutsättningarna för att ”belöna” så kallade kronvittnen med nedsatt straff. Vidare föreslår han att de åtta punkter som nu anger billighetsskäl reduceras till fyra.
 • Unik studie visar ljusets (om)väg genom galaxerna 2013-04-05 En unik och omfattande studie av stjärnsmällsgalaxer har publicerats i Astrophysical Journal Letter av forskare i det internationella projektet LARS vid Stockholms universitet. Forskarna har undersökt hur ultraviolett ljus med en viss våglängd färdas genom galaxerna och funnit att ljuset ofta tar en omväg innan det når oss. En effekt av detta är att galaxerna ser större och mer diffusa ut än de egentligen är.


 • Sjöelefanter har hjälpt forskare att lösa havsdjupens gåta 2013-03-21 Forskare har med hjälp av sjöelefanter löst mysteriet om hur djupvattnet i Antarktis har skapats. Tre källor har varit kända men spekulationer om en fjärde källa har sysselsatt forskare i 30 år. I en rapport som nyligen publicerades i tidskriften Nature Geoscience har strömmen av djupvatten från denna fjärde källa slutsligen kunna beskrivas.
 • Demokratiska revolutioner: tålamod lönar sig 2013-03-20 Före 1900-talet var vägen till demokrati över ett halvsekel lång. Idag kan processen gå mycket snabbt. Dock överlever de demokratier där övergången varit långsammare längre. Det visar en ny vetenskaplig artikel i Technological Forecasting and Social Change där forskare vid Stockholms universitet analyserat alla övergångar mellan diktatur och demokrati som någonsin skett.
 • Att rädda Östersjön – en lönsam investering 2013-03-16 Det internationella forskarnätverket BalticSTERN har beräknat nyttan och kostnaderna för att minska övergödningen enligt Helsingforskommissionens Aktionsplan för Östersjön. Det är första gången en sådan studie genomförts för alla nio Östersjöländer, och den visar på stora välfärdsvinster ifall Östersjön tillfrisknar.
 • Röntgenlaser avslöjar kemisk reaktion 2013-03-16 Vad händer när en kemisk bindning bryts? Den frågan har nyligen besvarats med hjälp av en så kallad fri-elektronröntgenlaser som gör det möjligt att i realtid följa hur bindningarna i en molekyl förändras och bryts. Studien som publicerats i Science fann bland annat bevis för ett omdiskuterat mellantillstånd innan molekyler binder till eller lämnar en metallyta. Möjligheten att på molekylär nivå följa hur elektronstrukturen förändras i en kemisk reaktion skapar helt nya förutsättningar att i detalj undersöka och förstå viktiga kemiska processer.
 • Strålningsbiologer studerar hälsoeffekter av Fukushimaolyckan 2013-03-14 Strålningsbiologer vid Stockholms universitet har inlett samarbete med japanska kolleger för att studera hälsoeffekter efter kärnkrafthaveriet i Fukushima för två år sedan.
 • Är det kanel eller koriander som doftar? 2013-03-12 Att identifiera dofter i vår omgivning är svårare än man kan tro. Förutom faktorer som kön, ålder och hälsotillstånd visar en ny avhandling att även vissa gener spelar en roll i hur bra vi är på att identifiera olika sorts dofter.
 • Ändrat klimat ger utökad säsong för nordiska dagfjärilar 2013-03-07 Fjärilar är som alla insekter temperaturkänsliga och ett förändrat klimat med högre temperatur kan påverka när på året de flyger. En ny studie som publiceras i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Biometeorology visar att klimat med tidigare vårar och längre somrar också leder till en utökad fjärilssäsong.
 • Starkt samband mellan rattfylleri och totalkonsumtionen av alkohol 2013-03-06 En ökad alkoholkonsumtion innebär också ett ökat rattfylleri. Det visar en ny studie som publiceras online den 6 mars i den vetenskapliga tidskriften Addiction. Resultaten visar att förändringarna i rattfylleriets omfattning är starkt kopplade till trender i den totala alkoholkonsumtionen.
 • Irans kärnenergiprogram - en het fråga 2013-02-22 Varken Iran eller USA har något intresse av att konflikten kring Irans kärnenergiprogram får en lösning. Det menar Said Mahmoudi, professor i folkrätt vid Stockholms universitet. Den 12 februari talade han om kärnenergiprogrammet ur ett iranskt perspektiv.
 • Foto: Jerker Lokrantz/Azote 100 miljoner för ett friskare Östersjön 2013-02-21 Östersjöcentrum ingår strategiskt partnerskap med BalticSea2020. Stiftelsen avsätter 100 miljoner till projektet Baltic Eye som ska förmedla användbar kunskap om Östersjön till beslutsfattare i samhället. En kunskapsförsörjning som är nödvändig för att förändra Östersjöns miljötillstånd.
 • Reaktioner i levande celler kan nu mätas utan yttre störning 2013-02-11 Forskare vid Uppsala och Stockholms universitet har utvecklat en ny metod för att mäta bindningsreaktioner i levande celler utan att utsätta dem för yttre störning. Resultaten hjälper forskare att förstå hur biokemin i en levande cell skiljer sig från det man kan mäta i provrör. Detta bidrar till bättre modeller av cellens regulatoriska nätverk som i sin tur kan användas för att förstå hur sjukdomstillstånd uppstår.
 • Modernt forskningsfartyg ska stärka kunskapen om Östersjön 2013-02-08 Med modern teknik och förutsättningar för att verka inom ett stort geografiskt område förväntas ett nytt isgående forskningsfartyg bidra till en väsentlig förstärkning av Östersjöforskningen. Familjen Erling-Perssons Stiftelse har beslutat att ge Stockholms universitet ett bidrag på 30 miljoner kronor för att bygga det nya moderna fartyget.
 • Ökad hälsoklyfta mellan hög- och lågutbildade 2013-02-08 Professor Denny Vågerö vid CHESS – Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa vid Stockholms universitet är en av forskarna bakom en studie som visar att hög utbildning går hand i hand med bättre hälsa och längre livslängd, medan lågutbildade har sämre hälsa och kortare liv.
 • Anslag från Vetenskapsrådets U-forsk-program 2013-02-04 Vetenskapsrådet har tagit beslut om ansökningar inom forskningsprogrammet U-forsk. Av 157 behandlade ansökningar beviljades 37 stycken. Närmare 109 miljoner kronor fördelas under de kommande tre åren. Fem anslag går till Stockholms universitet.
 • The Human Brain Project blir EU:s ”flaggskepp” 2013-02-04 EU har nyligen beslutat om så kallade flaggskeppsprojekt. Ett av projekten, The Human Brain Project, får över en miljard euro till forskning om hur hjärnan fungerar. Projektet leds delvis av Karolinska institutet men även forskare vid Stockholms universitet ingår i projektet.
 • Sex forskare får ERC Advanced Grant 2013-02-04 Europeiska forskningsrådet, ERC, har beslutat om vilka forskare som beviljas medel i 2012 års utlysning av Advanced Grant. Av 302 totalt beviljade fick sex sverigebaserade forskare bidrag. En av dem är Peter Hedström, gästprofessor vid Sociologiska institutionen.
 • Forskningsprojekt om framtidens familjer 2013-01-31 Hur kommer framtidens familjer att se ut? Ett nytt storskaligt forskningsprojekt, lett av forskare vid Stockholms universitet, kommer att undersöka hur familjestrukturerna förändras i Europa. Forskarna kommer även att undersöka om dagens lagar och regleringar är förenliga med förändringar i familjemönstren.
 • NEEM ice core drilling project på nordvästra Grönland. Foto: Sune Olander Rasmussen, NEEM ice core drilling project. Ett varmare Grönland 2013-01-24 En ny studie visar överraskande detaljer om svängningarna i jordens klimat för mer än 100 000 år sedan och detta kan utnyttjas i dagens modeller av framtidens klimat i en allt varmare värld. Temperaturen på Grönland var cirka åtta grader varmare än idag under den förra värmeperioden Eem för 130 000 till 115 000 år sedan för att sedan gradvis kylas av in i den senaste istiden.