Ny föreståndare för Centrum för barnkulturforskning

Margareta Aspán tillträder som föreståndare för Centrum för barnkulturforskning (CBK).

Margareta Aspán tillträder som föreståndare för Centrum för barnkulturforskning (CBK). Margareta har varit verksam inom Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen samt CBK under lång tid och undervisat bland annat inom barnkultur, förskollärarprogrammet samt masterutbildningen.

Margareta Aspán

Margareta Aspán. Foto: Rickard Kihlström.

”Jag tar vid föreståndarskapet formellt vid årsskiftet och ska göra mitt yttersta för att hålla barnkulturflaggan i topp”, säger Margareta.

Barns rättigheter är ett ämne som ligger nära Margaretas hjärta. Hon disputerade år 2009 om barns möjligheter att vara delaktiga i skolvardagen. Forskningen hade som utgångspunkt att studera vuxnas och barns positioner och därifrån förutsättningarna för barn att bli tagna på allvar i skolan. Mellan åren 2017 till 2020 arbetade Margareta med en studie kring hur Kungliga Operans avdelning Unga på Operan erbjöd alla elever inom en F-9-skola möjligheter att erfara konstnärliga uttryck och estetiskt lärande. I projektet studerades såväl pedagogiska aspekter i mötet mellan operan och skolan, som vad konst och kultur i skolans verksamhet alls kan innebära för barnen.

Det senaste inom barns rättigheter som Margareta är involverad i är ett interdisciplinärt magisterprogram med hemvist vid juridiska institutionen. Programmet handlar om barnrätt inom rättsväsende, olika institutioner som förskola/skola och även andra delar av barns och ungas vardag och kulturliv. Magisterprogrammet startade under hösten 2022.

Malena Janson avslutar sitt föreståndarskap för CBK vid årsskiftet. Malena har under sin tid som föreståndare genomfört bland annat de magnifika symposierna – ibland digitalt anpassade p.g.a. pandemin och senast i höst i Aula Magna. CBK:s symposium har blivit den sammanhållande plattform där både forskare och barnkulturutövare möts och delar varandras kunskapsfält – en av centrumbildningens huvudsakliga uppgifter.

Centrum för barnkulturforskning och Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vill rikta ett stort och varmt tack till Malena för åren som gått.

Mer information om Margareta Aspán.