Erik Andersson Tahlén ny doktorand vid BUV

Erik forskar om små barns relationsskapade till levande växter och djur ur ett multispecies-perspektiv inom förskoledidaktik.

Berätta lite om dig själv?

Erik Andersson Tahlén

-  Jag har studerat vid Uppsala universitet och har ett magisterexamen i barn- och ungdomsvetenskap där jag framförallt intresserat mig för barns lek på en mobil förskola. När jag gick utbildningen genomförde vi VFU i alla stadier (gymnasium, högstadiet, lågstadiet, förskola) under samma termin. Det var under VFU:n i en förstaklass som jag insåg att det var med de yngre barnen jag ville arbeta. En dag kom ett barn fram till mig och sa: ”Erik, du är inte bra…. Du är jättebra!” och då visste jag att det var med de yngre barnen jag hörde hemma.

-  Efter examen sökte jag mig till en ny förskola i ett socioekonomiskt utsatt område. Jag arbetade där i sju år och under de åren deltog förskolan i många olika utvecklingsprojekt, både kommunaltdrivna och forskardrivna. Jag har alltid drömt om att komma tillbaka till universitetsvärlden och efter åren på förskolan att det var dags för något nytt. Nu är jag här.

Jag vill utforska barns upplevda gränser mellan människor och naturen, vilka är vi i förhållande till de djur, insekter och växter vi delar vardagen med.

Vad kommer din forskning att handla om?

-  Min forskning kommer handla om små barns relationsskapade till levande växter och djur ur ett multispecies-perspektiv. Tanken är att tillsammans med barn och förskollärare utforska barns upplevda gränser mellan människor och naturen, vilka är vi i förhållande till de djur, insekter och växter vi delar vardagen med. Det finns även tankar på att se om det går att utveckla didaktiska modeller för hur ett lärande i ett multispecies-perspektiv skulle se ut.

Vad är din egen bakgrund och ingång till ämnet?

-  Hållbarhetsfrågor har egentligen aldrig varit ett stort intresse för mig innan vi började arbeta med det på förskolan. Tillsammans med barnen har jag utvecklat en fascination för insekter och djur och en djupare förståelse för vikten av att bevara ekosystemen och skapa nya förutsättningar för ett samexisterande på mer jämlika villkor med alla deltagare i ekosystemen.

Vad ser du mest framemot inför din tid som doktorand?

-  Jag ser fram emot att fördjupa mig inom mitt eget område men framförallt att få ta del av alla andras specialkunskaper och få privilegiet att lyssna, diskutera och fascineras av ämnen inom förskoledidaktiken som jag inte tidigare stött på eller intresserat mig av.

Vad hoppas du kunna bidra med din forskning?

-  Jag hoppas att resultatet kan bidra med ett mer inkluderande tänkande om ekosystem men framförallt att barn och förskollärare kan få tillgång till alternativa sätt att närma sig och interagera med ”mer än mänskliga” aktörer i sin omgivning.

Sist men inte minst, vad gör du på fritiden?

-  På fritiden försöker jag hinna med att spela disc golf med mina vänner och gräva i sandlådan och undersöka spännande insekter och växter som jag och min dotter hittar i skogen där vi bor.

 

På denna sida