Moa Rosenquist af Åkershult ny doktorand vid BUV

Moa forskar om hur det hälsofrämjande arbetet sett ut i förskolan historiskt fram till idag.

Berätta lite om dig själv?

Moa Rosenquist af Åkershult

Moa Rosenquist af Åkershult 

-  Jag tog min masterexamen i förskoledidaktik här vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen våren 2022. Innan dess arbetade jag som förskollärare. Jag läste till förskollärare vid Karlstads universitet på distans, med inriktningen ”Naturvetenskap i vardagen”. Har arbetat som förskollärare sedan 2013, och i förskolan sedan 2005.

-  Innan dess arbetade jag bl a som projektledare på ett stort marknadsundersökningsföretag. Jag har tidigare läst fristående kurser inom statsvetenskap, ekonomisk historia och arkeologi vid Stockholms universitet och Södertörns högskola.

Vad kommer din forskning att handla om?

-  Min forskning kommer att vara inom förskoledidaktik. Jag vill undersöka hur det hälsofrämjande arbetet sett ut i förskolan historiskt fram till idag. Specifikt kommer jag att studera det hälsofrämjande arbetet i förhållande till förhandlingar om folkhälsa, medborgarskap och normalitet som skett både i förskolan och det omgivande samhället. Min plan är att titta på det historiskt fram till idag, men det är lite beroende på hur mycket material som finns att tillgå. Det finns bland annat arkiv som innehåller barnobservationer från barnträdgården under 1930- och 40-talet, det vore intressant att börja där och se vad som finns om hälsa och hygien.

Vad är din egen bakgrund och ingång till ämnet?

-  Jag har alltid varit intresserad av historia. Det var en uppgift i en av delkurserna i masterprogrammet som blev ingången till både min magister- och masteruppsats, som bägge berörde dessa ämnen, och som jag nu vill fortsätta med. Jag fick tag i en planritning från 40-talet och noterade att det fanns isoleringsrum inritade i huset. Det väckte min nyfikenhet. Dessutom skedde detta mitt under coronapandemin då isolering var ett väldigt aktuellt ämne. Att studera under pandemin påverkade också hur jag läste kursen. Eftersom rekommendationen var att man skulle hålla sig hemma fick jag söka material digitalt. Jag hittade bland annat journalkort och andra anteckningar från läkare som hade arbetat på förskolan (vilket var vanligt förekommande förr i tiden). Det var på förskolorna barn vägdes och mättes. Man noterade också vad barn åt samt om de hade sjukdomar.

Hur kom det sig att du valde just detta område?

-  Även om jag har skrivit en magisteruppsats och en masteruppsats som berör det här området känner jag att jag inte är klar med det. Självklart har pandemin också påverkat varför jag tycker att det här är intressant. Att stå inför sjukdomar som man inte kan bota, bara försöka förebygga – är inte något nytt i förskolans historia, och det är intressant att undersöka hur det både tidigare och idag påverkat det praktiska arbetet.

Jag är fortfarande nyfiken på den här delen av förskolans historia. 

Vad ser du mest framemot inför din tid som doktorand?

-  Att få arbeta tillsammans med andra som också tycker att dessa är spännande frågor. Jag ser också fram emot att få leta i och undersöka material från arkiv.

Vad hoppas du kunna bidra med din forskning?

-  Jag tycker att det är intressant att ta vara på gamla lärdomar. Sjukdomar som inte går att bota har varit med oss länge, speciellt innan penicillinet uppfanns. Vad som ses som friskt och sjukt har också varierat över tid, därför är det spännande att titta närmare på hur vår syn på normalitet och även och medborgarskap förändrats historiskt – med fokus på förskolan. Det är också intressant att se hur olika professioner samarbetat, som jag nämnde ovan var det vanligt förekommande med en läkare på förskolan under stora delar av 1900-talet innan BVC infördes.

Sist men inte minst, vad gillar du att göra på fritiden?

-  På fritiden är jag gärna med min familj. Jag tycker också om att vara ute i naturen och att läsa böcker.

 

På denna sida