Bli vår nästa studentambassadör!

Är du först i din familj med att läsa på universitet/ högskola? Vill du inspirera andra till att också våga studera?

Porträtt på en student i ett bibliotek.
Foto: Gabby Baldrocco, Mostpotos.

Vi på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen kommer att ge några studenter möjlighet att arbeta som studentambassadörer under vårterminen 2022. Målsättningen är att studentambassadörerna ska bidra till att locka fler studenter att läsa våra samhällsviktiga utbildningar samt att nå en ökad mångfald bland studenterna.

Varför ska du bli studentambassadör?
Vad vill du berätta om ditt program som du tycker att andra intresserade bör få veta och bli inspirerade av? Hur har du utvecklats? Vad har du lärt dig för nytt inom universitetsvärlden och inom ditt ämne?

  • Få möjlighet att företräda SU och institutionen, få erfarenheter inför arbetslivet (ta med på CV:t).
  • Du får betalt för det arbete du utför som studentambassadör.
  • Det är ett inspirerande och roligt uppdrag och går utmärkt att kombinera med dina studier! Träffa andra studenter och bygg nätverk för framtiden.

I uppdraget ingår:

  • Att genom sociala medier berätta om dina studier.
  • Att ni som nya studentambassadörer intervjuar varandra om er utbildning, bakgrund osv (detta har tidigare varit väldigt uppskattat).
  • Delta i event som Öppet hus på SU, SACO-mässan och liknande.


Ersättning:
Studentambassadören får 120 kr/tim + semesterersättning. Räkna med minst 15 tim. totalt för uppdraget.

Utbildning på BUV:
- Information om SU och BUV (UKÄ, hur många studenter som läser programmet)
- Kommunikatörerna ger tips inför intervjuer och presentationer

Anmäl dig

Vänligen återkom till oss om du är intresserad av uppdraget som studentambassadör!
Kontaktuppgifter för anmälan: maria.lund@buv.su.se

 

På denna sida