Högskolepedagogisk temadag

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för universitetslärarutbildning
  4. Utbildning
  5. Högskolepedagogisk temadag
Tom Angelo professor innovatiov högskolepedagogisk utveckling

Lunchföreläsning: Att utvärdera och stärka studenternas motivation att lära

Hur motiverar du dina studenter att lära mer? Möt världsberömde professor Tom Angelo, professor i innovativ högskolepedagogisk utveckling från The UNC Eshelman School of Pharmacy, USA. En interaktiv session där du får ta del av praktiska tillämpningar av forskningsresultat som syftar till att öka studentens motivation att lära. Du får med dig minst tre strategier som du direkt kan använda i din egen undervisning och/eller akademiska ledarskapsarbete.

Workshop: Hur väl lär de sig vad vi undervisar? En introduktion till klassrumsutvärdering

Vad är klassrumsvärdering? Hur fungerar det och hur kan det hjälpa studenter att bli mer självständiga och effektiva i sitt lärande. Workshop med Tom Angelo, professor i högskolepedagogisk innovation och forskning, vid The UNC Eshelman School of Pharmacy, USA. Du får ta del av praktiska goda exempel på enkla flexibla sätt att bedöma studenters lärande för att hjälpa dem utveckla sitt eget lärande. Du får med dig tips på praktiska riktlinjer för att lyckas med detta samt material och resurser för uppföljning. När du går från workshopen har du också med dig två till tre tekniker att pröva för att utvärdera och förbättra dina studenters lärande.

Samverkans-Inlärning (Supplemental Instruction) — pedagogisk modell för ökad genomströmning

Samverkans-Inlärning (SI-PASS) är en pedagogisk modell som hjälper studenter att lyckas på svåra, ofta inledande kurser. Studenter ökar sina möjligheter till bättre studieresultat, lär sig att lära och skapar samtidigt ett kontaktnät av studiekamrater. Andra färdigheter som förbättras är problemlösning, lagarbete och samverkan, kritiskt tänkande och att presentera inför grupp. Inspirerande föreläsning om erfarenheter och forskning om Samverkans-Inlärning med Leif Bryngfors, Lunds universitet och lärare och studenter vid Stockholms universitet.

Kontakt

Om du har några frågor om våra högskolepedagogiska temadagar är du välkommen att kontakta vår projektkoordinator.

Karin Christoffersson

Tfn: 08-16 4093