Centrum för universitetslärarutbildning bjuder här in till högskolepedagogisk temadag för alla vid Stockholms universitet som är intresserade av att veta mer om utveckling av undervisning i kollegial samverkan.

Dagens tema är vikt för presentation av arbetet med årets pedagogiska ambassadörsprojekt. De pedagogiska ambassadörerna delar med sig av resultaten av de utvecklingsprojekt de drivit vid sin institution under året, de berättar om ambitioner med projekten och vilka erfarenheter man har gjort. Det kommer att finnas utrymme att ställa frågor till både pedagogiska ambassadörer och till prefekter vid de aktuella institutionerna.

Genom att mötas över disciplin- och ämnesgränser finns möjligheter till spännande diskussioner om nyskapande pedagogik och högskolepedagogisk utveckling.

Tid:

Måndag 4 december 2017

kl 13—16.15

Plats: Högbomsalen i Geovetenskapens hus

Arrangemanget är kostnadsfritt och vi bjuder på kaffe och kaka.

På programmet

  • Spelifierad undervisning. Iñaki Longarela Rodriguez, Företagsekonomiska institutionen
  • Mer skärmtid för lärarna. Hugues Engel, Romanska och klassiska institutionen
  • Mobilt lärande som pedagogisk resurs i campusförlagd lärarutbildning. Tore Nilsson, Institutionen för språkdidaktik
  • Ämnesanpassade undervisningsformer för möten med konst. Magdalena Holdar och Anna Bortolozzi, Institutionen för kultur och estetik
  • Konstruktiv länkning i examinering. Andrea Sundstrand, Juridiska institutionen
  • Pedagogiskt motiverad IKT-användning genom designmönster. Ola Knutsson, Institutionen för data- och systemvetenskap
  • Generiska kompetenser i fysikutbildningen. Emma Wikberg, Fysikum
  • Det variationsrika och vetenskapliga seminariet. Lena Roxell, Kriminologiska institutionen

Innehåll och tider för presentationerna

Anmälan