Högskolepedagogisk temadag

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Centrum för universitetslärarutbildning
 4. Utbildning
 5. Högskolepedagogisk temadag
 6. Tidigare temadagar
 7. Högskolepedagogisk temadag: Pedagogiska ambassadörsprojekt 2018

Högskolepedagogisk temadag: Pedagogiska ambassadörsprojekt 2018

EVENEMANG

Datum: 04 december 2018 13:00 - 04 december 2018 16:15
Plats: Ahlmansalen, Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 8-12

Pedagogiska ambassadörer berättar om pedagogiska utvecklingsprojekt de genomfört vid sina institutioner under året — vad de har gjort och hur det gick.

Centrum för universitetslärarutbildning bjuder här in till högskolepedagogisk temadag för alla vid Stockholms universitet som är intresserade av att veta mer om utveckling av undervisning i kollegial samverkan.

Dagens tema är vikt för presentation av arbetet med årets pedagogiska ambassadörsprojekt. De pedagogiska ambassadörerna delar med sig av resultaten av de utvecklingsprojekt de drivit vid sin institution under året, de berättar om ambitioner med projekten och vilka erfarenheter man har gjort. Det kommer att finnas utrymme att ställa frågor till både pedagogiska ambassadörer och till prefekter vid de aktuella institutionerna.

Genom att mötas över disciplin- och ämnesgränser finns möjligheter till spännande diskussioner om nyskapande pedagogik och högskolepedagogisk utveckling.

Tid:

Tisdag 4 december 2018 :  kl 13—16.15

Plats/hitta till

Ahlmansalen, Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 8-12.

Arrangemanget är kostnadsfritt och vi bjuder på kaffe och kaka.

På programmet

 • Kollegial återkoppling. Gunnel Jacobsson, Psykologiska institutionen.
 • Främjande av interaktivitet för lärande i internetbaserad undervisning. Robert Ohlsson, Institutionen för pedagogik och didaktik.

 • Transition to bioinformatics: closing the computational skills gap. Samuel Flores at the Department of Biochemistry and Biophysics.

 • Genomströmning och förstaårsstudenters upplevelser inom fysikutbildningen. Emma Wikberg, Fysikum.

 • Hur kan man lära studenter att undvika plagiering? Christophe Premat,  Romanska och klassiska institutionen.

 • Stödjande undervisningsstrategier inom kemiundervisningen. Lars Eriksson, Institutionen för material- och miljökemi.

 • Forskningsanknytning och utbildningskvalitet. Kristina Widestedt, Institutionen för mediestudier.

 • Hela programmet — tider och innehåll

Om pedagogiska ambassadörer

Pedagogiska ambassadörer är speciellt utvalda universitetslärare med uppdraget att driva ett pedagogiskt utvecklingsprojekt vid sin egen institution. Det ingår också att stödja kollegor, leda pedagogiska diskussioner till exempel i seminarieform och att initiera och driva lärardagar där man tar upp frågor som är relevanta för lärarkollegiet vid institutionen.

Pedagogiska ambassadörsprojektet startade 2015 och drivs av Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL). Syftet med projektet är att stimulera pedagogisk utveckling vid universitetets institutioner. Ett pedagogiska ambassadörsprojekt är ett samarbete mellan CeUL och aktuell institution där ambassadörens lön delfinansieras av CeUL. CeUL ger även stöd under projektet genom att alla ambassadörer får en egen erfaren pedagogisk utvecklare som mentor. De pedagogiska ambassadörerna träffas också regelbundet för att stödja och inspirera varandra inom ramen för en seminarieserie.

Anmälan

Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt

Om du har några frågor om våra högskolepedagogiska temadagar är du välkommen att kontakta vår projektkoordinator.

Karin Christoffersson

Tfn: 08-16 4093

AKTUELLA TEMADAGAR

10 APRIL

Om undervisningsstrategier för effektivt och kvalitativt lärande med gästföreläsare Tom Angelo. Föreläsning och workshop.