VÅREN 2019 — HÖSTEN 2019 SPRÅK START
     

Nybörjarkurser

   
Introduktion till undervisning (För lärare inom det naturvetenskapliga fakultets-området) Tvåspråkig: svenska/engelska 24 jan

Baskurser

   
Universitetslärarutbildning 1 Svenska 22 jan
Universitetslärarutbildning 1 (II) Svenska 29 jan
Professional development course 1: Teaching and Learning Engelska 24 jan
Professional development course 1: Teaching and Learning, Blended (Online and Campus) Engelska 22 mars

Fortsättningskurser

   
Universitetslärarutbildning 2 (UL 2) Naturvetenskap Tvåspråkig: svenska/engelska 31 jan
Universitetslärarutbildning 2 (UL 2) Humaniora och samhällsvetenskap Svenska 12 feb
Professional development course 2 blended: Teaching and Learning in The Humanities & Social Sciences (Online and Campus) Engelska 25 mars
Kompetensutveckling för lärarutbildare (motsvarar UL 2) Svenska Ges ej VT19/HT19

Fördjupningskurser

   
Open Networked Learning Engelska 18 feb
Pedagogiskt ledarskap Svenska 30 jan

Relationskompetens i undervisningen

Svenska 24 jan

Övriga

   
Forskarhandledning i teori och praktik Svenska 7 feb
Forskarhandledning 2 professionell handledning Svenska 1112 april. Internat.
Research supervision — theory and practice   21 mars
Digitala kompetenser för undervisning Svenska 8 jan
Pedagogiskt skrivande Svenska eller engeska Ges löpande (självstudier)
Universitetslärarkunskap Svenska Ges löpande (webb-baserad självstudiekurs)
Producera digitala lärresurser Svenska Ges nästa gång hösten 2019