Om kursen

Kursen ger dig möjlighet att utveckla skicklighet och trygghet i din undervisning genom att pröva din förmåga att,

  • Resonera kring undervisningsplanering
  • Reflektera kring din roll som lärare
  • Kunna använda centrala begrepp kring studenters lärande inom högre utbildning
  • Kunna söka och kritiskt granska pedagogisk/didaktisk litteratur

Innehåll

  • Universitets regler för grund­utbildning
  • Studenters lärande och lärarens roll
  • Planering av ett undervisningstillfälle
  • Feedback från studenter inom undervisning

Under kursens gång kommer du att observera en kollegas undervisning på ett noga planerat och reflekterande sätt och du kommer att uppmuntras att ingå i en grupp s.k. kritiska vänner.

Att fullfölja kursen innebär en arbetsinsats motsvarande heltidsarbete under två veckor dvs. 3 hp.

Schema - höst 2018

TID PLATS
24 sep kl 10-15 *sal 1511
8 okt kl 12.30-15 *sal 1511
12 nov kl 13-15.30 *sal 2511
10 dec kl 13-16 *sal 1511

Plats /hitta till: *Institutionen för pedagogik och didaktik. Frescativägen 54

Kursledare Cormac McGrath, Centrum för universitetslärarutbildning
Kurslitteratur Anges senare
Språk Tvåspråkig. Svenska och engelska.

 

Schema - vår 2018

25 jan kl 10-15 *sal 1522
1 feb kl 13-15.30 *sal 2511
23 feb  kl 13-15.30 *sal 1511
20 apr kl 13-16 *sal 2427

Plats /hitta till: *Institutionen för pedagogik och didaktik. Frescativägen 54

Kursledare Cormac McGrath, Centrum för universitetslärarutbildning
Kurslitteratur Anges senare
Språk Svenska

 

Kursintyg

Du får ett kursintyg på att du har fullföljt kursen när du har genomfört de olika uppgifterna i kursen.

Anmälan och anmälningsvillkor

Kursen är kostnadsfri för anställda vid, eller associerade till, Stockholms universitet. När din ansökan har behandlats får du ett meddelande genom bokningssystemet med anvisningar hur du slutför din anmälan. Därefter är din anmälan bindande och vid avhopp senare än två veckor innan kursstart faktureras institutionen med 2000 kronor. Genom din anmälan bekräftar du att ditt deltagande i kursen är förankrad hos prefekt eller motsvarande.