Illustration: Pixabay

Om kursen

Här får du möjlighet att utveckla skicklighet och trygghet i din undervisning genom att:

  • Bekanta dig med högskolans regelverk för grund­utbildning
  • Tillägna dig pedagogisk/didaktisk litteratur
  • Identifiera centrala begrepp kring studenters lärande inom högre utbildning
  • Observera en kollegas undervisning
  • Planera olika slag av undervisningstillfällen

Sammantaget ger detta en stabil orienterande grund för din undervisning.

Kursen hålls under våren 2021 online. Kursen innehåller synkrona och asynkrona uppgifter samt fem obligatoriska interaktiva online-seminarier, där du får reflektera både kring din roll som lärare och studenternas lärande. Kursens arbetsinsats motsvarar heltidsarbete under två veckor, det vill säga 3 hp. 

Närvaro är obligatorisk vid samtliga kursträffar. Kursen är tvåspråkig, du kan själv välja om du vill diskutera på svenska eller engelska.

Schema våren 2021

Tid Plats
7 april Kursstart, självstudier
14 april 13—16 E-mötestjänsten Zoom
21 april kl 13—16 E-mötestjänsten Zoom
5 maj kl 13—16 E-mötestjänsten Zoom
19 maj kl 13—16 E-mötestjänsten Zoom
26 maj kl 13—16 E-mötestjänsten Zoom
Plats / hitta till:

Kursen hålls på E-mötestjänsten Zoom. För att delta behöver du:

  • En dator, padda eller mobil där du installerat och loggat in i e-mötestjänsten Zoom (se guide). Kolla i god tid att det fungerar.
  • Ett headset med mikrofon
Kursledare Tore Nilsson, Institutionen för Språkdidaktik
Kurslitteratur Anges senare
Språk Tvåspråkig svenska/engelska. Du kan själv välja om du vill diskutera på svenska eller engelska. Course presentation in English

 

Kursintyg

Du får ett kursintyg på att du har fullföljt kursen när du har genomfört de olika uppgifterna i kursen.

Anmälan och anmälningsvillkor

Kursen är kostnadsfri för anställda vid, eller associerade till, Stockholms universitet. När din ansökan har behandlats får du ett meddelande genom bokningssystemet med anvisningar hur du slutför din anmälan. Därefter är din anmälan bindande och vid avhopp senare än två veckor innan kursstart faktureras institutionen med 2000 kronor. Genom din anmälan bekräftar du att ditt deltagande i kursen är förankrad hos prefekt eller motsvarande.

Anmäl dig nu till kursen Introduktion till undervisning (Hum/Sam) VT21