Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap

Seminarieserie för pedagogiska ledare vid Stockholms universitet.

Seminarieserien vänder sig till dig som ansvarar för en grupp lärare inom ett utbildningsprogram eller vid en hel institution. Det är önskvärt att du har förkunskaper från grundläggande högskolepedagogiska kurser motsvarande åtminstone Universitetspedagogik 1 (UP1) eller Universitetslärarutbildning 1 (UL1), gärna också UL2.

Under år 2018 träffas vi vid åtta tillfällen för att utveckla och inspirera varandra i pedagogiskt ledarskap.Seminarierna syftar till att stärka det pedagogiska ledarskapet och ge stöd och verktyg för hur ett funktionellt utvecklingsarbete kan bedrivas i relation till den pedagogiska verksamhet du leder.

För att möjliggöra att deltagarna bygger på varandras erfarenheter och kunskaper, liksom på vetenskaplig litteratur på området, kommer varje tillfälle att behöva förberedas av dig genom att du läser texter ur referenslitteraturen, samt skriver en kortare text om ca. en A4-sida.

Det du skriver kommer bl.a. att inspireras av själva temat för det kommande seminariet, samt de texter du har läst. Skrivande utgör därför en central del av seminarieserien. Varje seminarium hålls i olika format, vilket ger dig en bredd i hur du kan skapa inspirerande och utvecklande seminarier i din egen miljö.

Som avslutning på seminarieserien kommer deltagarna att gemensamt utforska och skriva om ett område som man definierat som viktigt. Denna text kommer att tillgängliggöras för andra lärare och pedagogiska ledare vid Stockholms universitet. Seminarieserien motsvarar 7,5 hp i högskolepedagogik.

Program 2018

Seminarieledare:  Klara Bolander Laksov och Jeanna Wennerberg 
 

Datum Tid Innehåll  
21 feb 13-16 Bolognaprocessen och högskoleförordningen – match eller mismatch?  
21 mar 9-12 Examination – kunskapskontroll eller lärande?  
17 apr 13-16 Återkoppling – hjälpa eller stjälpa?  
22 maj 9-12 Förändringsarbete – motstånd eller medvind?  
11 sep 9-12 Kvalitetsutvärdering – försäkring eller utveckling?  
16 okt 13-16 Akademiskt lärarskap – flum eller framtidens melodi?  
13 nov 9-12 Pedagogiskt ledarskap -  en omöjlig uppgift?  

 

Anmälan

  • Anmälan är stängd.
 

 

Bokmärk och dela Tipsa

Vanliga frågor

Hittar du inte svaret på din fråga eller vill ha mer information? Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om att läsa en kurs vid CeUL.

Kontakt med kurskoordinator

Välkommen att kontakta vår kurskoordinator för att få svar på frågor eller rådgivning kring val av kurs.

E-mejl: ceul@su.se

Clara Fagerlind Tfn 08-16 3165

Karin Christoffersson Tfn 08-16 4093

Pedagogeeks
Pedagogisk skicklighet avdsida