Välkommen till ny webb-baserad självstudiekurs om lagar och regler i högre utbildning. Kursen ska hjälpa dig som är undervisande lärare vid Stockholms universitet att hålla dig uppdaterad när det gäller förordningar och regler knutna till undervisning i högskolan.

Kursens innehåll

  • En inledande, orienterande del, där du bekantar dig med ett antal styrdokument och andra viktiga handlingar som gäller vid Stockholms universitet.
  • En avslutande, examinerande del, i form av ett quiz i flervalsform.

Du kan ta kursen hur många gånger du vill.

Kursen rekommenderas i första hand till nyanställda lärare och kommer att ingå i CeUL:s grundkurser från och med höstterminen 2018.

Du hittar kursen i Athena

Kursen ligger på universitetets nya lärplattform Athena, under ingången kurser.

Kontakta Centrum för universitetslärarutbildning för att kopplas till kursen, ceul@su.se