Obs! Denna kurs pågår hösten 2019. Nästa kursomgång ges våren 2020 med start 21 januari.

Information och anmälan VT20

 

Om relationskompetens

En god relation mellan lärare och studenter har i studier visat sig ha en avgörande betydelse för studenters lärprocesser och kunskapsresultat liksom för det sociala klimatet och därmed lärandepotentialen i studiegruppen. Kvaliteten på studiesituationens relationer påverkar också studentens trivsel, självkänsla och stressnivå. Relationskompetens är därför en viktig kompetens när vi skapar goda pedagogiska lärmiljöer och kan i många fall vara helt avgörande för ett kvalitativt lärande.

Ny seminarie och workshopserie: innehåll och upplägg

Seminarie- och workshopserie för alla lärare vid Stockholms universitet. I seminarier och workshopar kommer du att få möjlighet att identifiera och kvalificera din professionella värdegrund så att du känner dig trygg i dina pedagogiska ställningstaganden. Vi kommer också att sätta fokus på att identifiera, analysera och utveckla den professionella relationskompetensen med hjälp av beprövade metoder och kollegial samverkan. Du kommer därmed att utveckla din förmåga att skapa ett fruktbart lärandeklimat och känna säkerhet i relationer med studenter och kollegor.

Seminarie- och workshopserien består av åtta tillfällen. Mellan träffarna förväntas du ta del av litteratur och andra lärobjekt som vi knyter an till i seminarierna och workshoparna. Du kommer också att föra reflektionsloggar över din egen utveckling och genomföra en auskultation tillsammans med en så kallad ”kritisk vän”.

Som avslutning på seminarieserien kommer du att få utforma ett PM som beskriver och motiverar ett utvecklingsprojekt om pedagogisk relationskompetens, antingen i form av kursutveckling eller kollegial utveckling i ditt lärarlag.

Seminarie- och workshopserien motsvarar 7,5 hp i högskolepedagogik. Deltagande förutsätter inga förkunskaper från högskolepedagogiska kurser.

Dag Tid Innehåll Lokal
24 jan 9—12

Introduktion: Pedagogisk relationskompetens — Vad är det och hur kan den utvecklas?

*MND, rum E249
21 feb 9—12 Seminarium: Forskning och utveckling om pedagogisk relationskompetens *MND, rum E249
28 mar 9—12 Workshop: Hitta din professionella värdegrund *MND, rum E249
25 apr 9—12 Seminarium: Värdegrunden i den egna lärarpraktiken *MND, rum E249
23 maj 9—12 Workshop: Fokus på relationella utmaningar *MND, rum E249
19 sep 9—12 Seminarium: Relationella dimensioner i lärarpraktiken *HSD, rum P325
17 okt 9—12 Workshop: Identifiering och analys av relationskompetens *HSD, rum P325
14 nov 9—12 Presentation av kurs-PM: Utveckling av ämne, kollegium** eller kurs avseende pedagogisk relationskompetens *HSD, rum P325

* MND: nstitutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Svante Arrhenius v. 20 A-B, (Arrheniuslab. hus E, Frescati)

*HSD:Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD), Svante Arrenihus väg 20A

** = förutsätter konsultinsats med pedagogisk utvecklare, 10 tim

Seminarieledare Lotta Jons, pedagogisk utvecklare vid MND
Språk Svenska
Lärobjekt Meddelas senare

 

Kursintyg

Obligatorisk närvaro. Deltagare med godkänt resultat på kursen erhåller kursintyg.

Pil som pekar på anmälningslänken

Anmälan och anmälningsvillkor

Våra kurser vänder sig i första hand till, och är kostnadsfria, för anställda vid, eller associerade till, Stockholms universitet. När din ansökan har behandlats får du ett meddelande genom bokningssystemet med anvisningar hur du slutför din anmälan. Därefter är din anmälan bindande och vid avhopp senare än två veckor innan kursstart faktureras institutionen med 2000 kronor. Genom din anmälan bekräftar du att ditt deltagande i kursen är förankrad hos prefekt eller motsvarande.

Vi välkomnar även kursdeltagare från andra universitet och högskolor i mån av plats och då mot en kursavgift. Kursavgift för externa deltagare är 15.000 kr.

Anmälan stängd då kurs pågår hösten 2019. Nästa kursomgång ges våren 2020 med start 21 januari. Information och anmälan VT20