Vem är kursen för?

Du är disputerad universitetslärare inom det naturvetenskapliga området och är varm i kläderna när det gäller att undervisa. Du har gått den högskolepedagogiska grundkursen UL1 eller motsvarande, och känner att nu är det dags att fördjupa din kompetens genom att ytterligare bygga på med teori och praktik kring undervisning i just ditt ämne.   

Om kursen

I kursen får du bekanta dig med ämnesdidaktisk forskning och utveckling inom ditt eget naturvetenskapliga ämne. Du utvecklar din förmåga att planera, utvärdera och analysera både undervisning och bedömning med hänvisning till relevanta publikationer. Du deltar i övningar som hjälper dig att utveckla hur du undervisar och utvecklar din förmåga att reflektera över dina insatser som forskare och lärare inom den naturvetenskapliga fakulteten.

Innehåll och upplägg

  • Discipline-based education research     
  • Undervisning i naturvetenskapsämnena och matematikämnet
  • Lärande i naturvetenskapsämnena och matematikämnet
  • Reflekterande undervisning och formativ bedömning
  • Den professionelle universitetsläraren: kursplaner, regler och styrdokument, bedömning, examinationer och utvärdering
Kursen omfattar sex obligatoriska kursdagar som under hösten 2020 hålls via e-mötestjänsten Zoom. Inför varje kursdag läser du några artiklar som behandlar temat för kurstillfället. Vid kurstillfällena redovisas också individuellt utförda kursuppgifter och resultaten diskuteras i grupp. Du skriver ett kurs-PM som behandlar hur studenters lärande inom ditt ämne kan förbättras och läser artiklar som är skrivna för just ditt naturvetenskapliga ämne. Att fullfölja kursen innebär en arbetsinsats motsvarande 7,5 hp. Frånvaro vid ett tillfälle kan ersättas med skriftlig uppgift. All övrig frånvaro kräver omregistrering vid nästa kurstillfälle.

 

Schema hösten 2020

Kursdagar Tid Lokal
22 sep 10-15 (inklusive lunch 1 h) E-möte i Zoom
6 okt 10-15 (inklusive lunch 1 h) E-möte i Zoom
20 okt 10-15 (inklusive lunch 1 h) E-möte i Zoom
3 nov 10-15 (inklusive lunch 1 h) E-möte i Zoom
17 nov 10-15 (inklusive lunch 1 h) E-möte i Zoom
8 dec 09-16 (inklusive lunch 1 h) E-möte i Zoom
Plats/ Hitta till:

För att delta i kursen behöver du:

  • En dator, padda eller mobil där du installerat och loggat in i e-mötestjänsten Zoom (se guide).
  • Ett headset med mikrofon
Språk Tvåspråkig: svenska och engelska. Kursen leds på engelska medan deltagare som undervisar på svenska ges tillfälle att diskutera och skriva på svenska. Course presentation in English
Kursledare Veronica Flodin, MND
Kurslitteratur Du läser några artiklar om lärande och undervisning inom naturvetenskaperna i stort och flera artiklar som är skrivna för just ditt naturvetenskapliga ämne.

 

Intyg

Du får ett kursintyg på att du har fullföljt kursen när du har deltagit i kursdagarna och utfört uppgifterna.

Pil som pekar på anmälningslänken

Anmälan och anmälningsvillkor

Våra kurser vänder sig i första hand till, och är kostnadsfria, för anställda vid, eller associerade till, Stockholms universitet. När din ansökan har behandlats får du ett meddelande genom bokningssystemet med anvisningar hur du slutför din anmälan. Därefter är din anmälan bindande och vid avhopp senare än två veckor innan kursstart faktureras institutionen med 2000 kronor. Genom din anmälan bekräftar du att ditt deltagande i kursen är förankrad hos prefekt eller motsvarande.

Vi välkomnar även kursdeltagare från andra universitet och högskolor i mån av plats och då mot en kursavgift. Kursavgift för externa deltagare: 15.000 kr.

Anmälan till Universitetslärarutbildning 2 (UL 2) NAT, tvåspråkig HT20 är stängd