Lärarkonferensen

Anmälan av deltagande

Anmälan till Lärarkonferens2018 - universitetslärare i en föränderlig värld har öppnat!

Välkommen till Stockholms universitets lärarkonferens som arrangeras för tredje gången!

Torsdag 8 februari 2018 : kl 9—16.45

Plats: Aula Magna

Stockholms universitets Lärarkonferens2018 - universitetslärare i en föränderlig värld vänder sig till undervisande lärare och pedagogiskt ansvariga vid universitetet. Ett tillfälle att träffa andra universitetslärare och utbyta erfarenheter och idéer kring undervisning, utveckling och högskolepedagogisk forskning.

Det väntar en inspirerande, kreativ och aktiv dag där alla får något nytt med sig hem att direkt kunna använda i sin undervisning.

Anmälningsvillkor

Konferensen är kostnadsfri för anställda vid Stockholms universitet. Fram t o m 24/1 kan du kostnadsfritt återta din anmälan alternativt överlåta din plats till en kollega. Vid återbud efter 24/1 eller uteblivande från konferensen debiteras din institution 600 kronor. Avbokning eller överlåtande av plats till kollega görs per e-post till lararkonf2018reg@su.se

Anmälan

Konferensen tar emot maximalt 400 personer. Först till kvarn gäller.

Anmälan är stängd.

Bokmärk och dela Tipsa

Frågor om konferensen
Kontakta Projektledningsgruppen för konferensen vid Centrum för universitetslärarutbildning.
E-mejl: lararkonferensen.ceul@su.se

Konferensteman

 • Kursutveckling
 • Studentdrivna utvecklingsprojekt
 • Kvalitetsarbete
 • Kollegial utveckling
 • Internationalisering
 • Lärares villkor
 • Pedagogiska verktyg
 • Normkritiskt pedagogik
 • Akademisk litteracitet
 • Bedömning
 • IKT och lärande
 • Handledning
 • Kritiskt tänkande
 • Undervisningsformer
 • Högskolepedagogisk/ämnesdidaktisk forskning

VIKTIGA DATUM

Under v 37 öppnar anmälan och vi börjar ta emot konferensbidrag

15 november Sista dag för inlämning av konferensbidrag (har förlängts från den 30 oktober till 15 november)

1 december  Besked om bidrag

18 januari  Färdigt program

25 januari 2018 Sista dag för anmälan av deltagande i konferensen (förlängt med en dag).