Lärarkonferensen

Presentationsformer

Beskrivning av konferensens olika presentationsformer.

Posterpresentation

Här har ges möjlighet att presentera en undersökning eller erfarenheter från högre utbildning. Särskilda sessioner kommer att anordnas där du får möjlighet att presentera din poster under 3 minuter följt av 2 minuter för frågor. Din poster får inte var större än 841 x 1189 mm i storlek (pappersstorlek A0 i A serien). Din poster kommer att sättas upp på morgonen och vara uppsatt hela dagen.

Presentation/paneldiskussioner

Här har du ett utrymme att att presentera ett pedagogiskt arbete. Vi välkomnar presentationer av SoTL- eller Best practice-bidrag. Varje presentation får disponera tio minuter med utrymme för ett par korta frågor. Presentationerna organiseras i grupper om tre. När de tre bidragen presenterats kommer en moderator att leda en diskussion med presentatörerna och åhörarna under 15 minuter. Det är också möjligt att tre presentatörer går samman i en och samma session på ett gemensamt tema. Ange då detta i er bidragsanmälan. Varje "presentationspass" inklusive diskussion utgör 45 minuter.

Rundabordsdiskussion

I ett rundabordssamtal presenterar du ett ämne för en diskussion som involverar deltagarna. Ett rundabordssamtal är 45 minuter långt varav inledningen eller presentationen av ämnet får vara i högst 10 minuter. Fokus bör ligga på att beskriva utmaningar och lärdomar som kan ha uppstått som resultat av ditt eget pedagogiska utvecklingsarbete.

Workshop

En workshop ska ha ett specifikt tema som deltagarna arbetar aktivt med. Här ges tillfälle att utforska forsknings- och praktiknära ämnen som t.ex. en metod eller en undersökande frågeställning. Workshopformen inkluderar en hög nivå av kreativitet, innovativt tänkande, kritik, praktiskt deltagande och planering av nya aktiviteter och/eller förändringsinitiativ. En workshop disponerar 90 minuter.

Bokmärk och dela Tipsa

Frågor om konferensen
Kontakta Projektledningsgruppen för konferensen vid Centrum för universitetslärarutbildning.
E-mejl: lararkonferensen.ceul@su.se

Konferensteman

 • Kursutveckling
 • Studentdrivna utvecklingsprojekt
 • Kvalitetsarbete
 • Kollegial utveckling
 • Internationalisering
 • Lärares villkor
 • Pedagogiska verktyg
 • Normkritiskt pedagogik
 • Akademisk litteracitet
 • Bedömning
 • IKT och lärande
 • Handledning
 • Kritiskt tänkande
 • Undervisningsformer
 • Högskolepedagogisk/ämnesdidaktisk forskning

VIKTIGA DATUM

Under v 37 öppnar anmälan och vi börjar ta emot konferensbidrag

15 november Sista dag för inlämning av konferensbidrag (har förlängts från den 30 oktober till 15 november)

1 december  Besked om bidrag

18 januari  Färdigt program

25 januari 2018 Sista dag för anmälan av deltagande i konferensen (förlängt med en dag).