Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Målgrupp: universitetslärare

Det kursupplägg vi kommer att titta närmare på är av omvänt klassrumskaraktär — fast utan videoinspelade föreläsningar — där studenterna får förberedelseuppgifter inför varje seminarium/föreläsning och majoriteten av tiden i klassrummet ägnas åt problemlösning i smågrupper. Gruppernas sammansättning hålls oförändrad under kursen, men studenterna tilldelas olika roller som roterar inom grupperna från gång till gång. Vid Fysikum har kursupplägget använts på en medelstor kurs i kvantmekanik i flera år, och introducerades också nyligen, med mindre modifikationer på en större kurs. Våra erfarenheter av upplägget är goda, och det finns inget som hindrar att det tillämpas inom helt andra områden än fysik.

I den här workshopen kommer vi att visa hur vi har valt att implementera studentaktiverande undervisning, såväl som presentera något av den forskning som ligger bakom den konkreta utformningen. Du får också möjlighet att själv testa några av de element som ingår i kursupplägget, exempelvis problemlösning i grupp med rolltilldelning. Avslutningsvis kommer vi att diskutera den praktiska processen att omvandla en kurs från traditionella föreläsningar till studentaktiverande undervisning av detta slag, hur mycket tid krävs, hur går man tillväga, och vad är bra att ha i åtanke?

 

Tid 2 november 2020, kl 13—16
 
Plats Institutionen för pedagogik och didaktik, Frescativägen 54, plan 5, rum 2519
Språk Svenska
Workshopledare Emma Wikberg, Fysikum

 

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshopen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. 

Anmälan

Workshopen är öppen för alla universitetslärare oavsett ämnestillhörighet. Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt. 

Anmälan till workshopen Evidensbaserad studentaktiverande undervisning —  kursupplägg, tips och råd