Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Målgrupp: Universitetslärare i språk

Workshopen syftar till att deltagarna ska få en ökad förståelse för studentaktiverande och formativa undervisningsformer. Workshopen baseras på två korta filmer, en artikeln om flipped classroom (Abeysekera et al, 2015), och en artikel om formativ bedömning (Hattie & Temperley).

Som en förberedelse för workshopen får du titta på några filmer på en plattform som heter ScalableLearning. Filmerna introducerar kort flipped classroom. Efter detta läser du de två artiklarna och funderar kring några frågor som har med undervisning och lärande att göra och skickar in svaren via plattformen. 

Workshopen fokuserar sedan på aktivt lärande och formativ undervisning med hjälp av digitala verktyg. Modeller för detta presenteras inledningsvis och du får sedan tillfälle att diskutera dina egna undervisningsdilemman med andra deltagare. 

Tid 24 september 2018, kl 9-12
Plats *Södra huset, hus F, plan 2, rum F220
Språk Svenska
Workshop-ledare Tore Nilsson, Institutionen för språkdidaktik
Hugues Engel, Romanska och klassiska institutionen
Litteratur

Abeysekera, L. & Dawson, P. (2015). Motivation and cognitive load in the flipped classroom: definition, rationale and a call for research. Higher Education Research & Development 34(1): 1–14. 

Hattie, J. & Timperley, H. (2007). The power of feedback. Review of Educational Research 77(1): 81–112).

*Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

Inför workshopen

Cirka en vecka före workshopen skickas en länk till en kort kurs i den interaktiva plattformen Scalable Learning till deltagarna. Kursen på Scalable Learning består av två filmer om totalt 20 minuter som introducerar Flipped Classroom och aktivt lärande. Till filmerna hör några reflekterande frågor som deltagarna besvarar i Scalable Learning. Responsen bildar utgångspunkt för workshopen där deltagarna får tillfälle att fördjupa diskussionen, dela erfarenheter och fundera kring de didaktiska dilemman de själva upplever i sina respektive kurser. Resultatet av vissa delar av dessa diskussioner dokumenteras på en Padlet.

Identifiera ett "undervisningsdilemma"

Deltagarna i seminariet ombeds att identifiera ett ”undervisningsdilemma” i någon av de kurser de undervisar i, något inslag (stort eller litet) som ”skaver” när det gäller undervisning och/eller bedömning. Exempel på sådana dilemman på en övergripande nivå kan vara

  • Hur kan man (bättre) utnyttja kontakttiden/undervisningstiden?
  • Hur kan man (bättre) aktivera studenterna under seminarier?
  • Hur kan man stötta olika moment i kurserna (språkstruktur m.m.)?
  • Hur kan man öka möjligheterna för studenterna att interagera med kurslitteraturen?
  • Hur kan man skapa möjligheter för formativ bedömning?

Om CeUL

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Pil som pekar på anmälningslänken

 

Anmälan

Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt. Sista anmälningsdag är 20 september 2018.

Anmälan till workshopen Omvänt klassrum och studentaktiverat lärande