Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Målgrupp: Universitetslärare

Om workshopen

Ofta sammanfaller önskemål om olika studieformer enligt krav om likabehandling med bättre lärande för alla med högre genomströmning som följd. Målsättningen med undervisningen är att höja studieresultaten både i form av bättre studieresultat och högre genomströmning utan att det genererar mer tid för läraren. 

Innehåll

  •       Formella krav för att anpassa utbildning till olika typer av funktionsnedsättning.
  •       Metoder som underlättar lärande för alla studenter
  •       IT-verktyg som varierar aktiviteterna i undervisningen

Vi jobbar med tre case och diskutera lämpliga undervisningsformer, verktyg och formella krav avseende olika funktionsnedsättningar. Vi diskuterar också hur undervisning kan planeras för att möjliggöra en motiverande lärandemiljö som bidrar till en ökad genomströmning.

Tid 15 november 2018: kl. 9-12
Plats/hitta till Stockholms universitetsbiblioteket/Frescati, Universitetsvägen 14 D, lokal: "Växthuset"
Workshopledare Elisabeth Åman, Studentavdelningen och Ulf Olsson, CeUL/DSV
Språk Svenska
Referenslitteratur Anges senare

 

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshopen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. Workshopserien löper under hösten 2018 och olika institutioner vid universitetet står värd vid de olika tillfällena.

Anmälan

Workshopen är öppen för alla universitetslärare oavsett ämnestillhörighet. Antalet platser är begränsat därför tillämpar vi först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt.

Anmälan till workshop Universal design - tillgänglig högre utbildning för högre genomströmning