Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Vid workshopen får du förslag på undervisningsmetoder som ökar möjligheterna till variation i undervisning och bidrar till ökad genomströmning. Vi går också igenom formella krav på likabehandling av studenter.

Hur kan vi som lärare utforma undervisning för studenter med olika förväntningar och behov utan att det kräver mer tid?

Ofta sammanfaller önskemål om olika studieformer enligt krav om likabehandling med bättre lärande för alla med högre genomströmning som följd. Målsättningen med undervisningen är att höja studieresultaten både i form av bättre studieresultat och högre genomströmning utan att det genererar mer tid för läraren. 

Innehåll

  •       Formella krav för att anpassa utbildning till olika typer av funktionsnedsättning.
  •       Metoder som underlättar lärande för alla studenter
  •       IT-verktyg som varierar aktiviteterna i undervisningen

Vi jobbar med tre case och diskutera lämpliga undervisningsformer, verktyg och formella krav avseende olika funktionsnedsättningar. Vi diskuterar också hur undervisning kan planeras för att möjliggöra en motiverande lärandemiljö som bidrar till en ökad genomströmning.

Tid 25 april 2018, 9-12
Plats/hitta till Inst. för pedagogik och didaktik. Frescativägen 54. plan 5, rum: 2519
Workshopledare Elisabeth Åman, Studentavdelningen och Ulf Olsson, CeUL/DSV
Språk Svenska
Referenslitteratur Anges senare

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshopen den 25 april ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. Workshopserien löper under våren 2018 och olika institutioner vid universitetet står värd vid de olika tillfällena. Antalet platser är begränsat därför tillämpar vi först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt.

Anmälan

Workshopen är öppen för alla universitetslärare oavsett ämnestillhörighet.

Anmälan till workshop Universal design - tillgänglig högre utbildning för högre genomströmning