Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Målgrupp: Universitetslärare

Workshopen är del ett (av tre) i en kortare workshopserie om video i undervisning, men kan med fördel också ses som fristående.

Under workshopen kommer vi att jobba med:

  • Koncept, dramaturgi och manus
  • Animering med PowerPoint
  • Skärminspelning och videoredigering
  • Allmän diskussion kring videoproduktion för kurser
Tid 22 februari 2018 : kl 9-12
Plats/Hitta till Språkstudion. Södra Huset, Hus E, plan 2.
Språk Svenska
Workshopledare Jonas Collin, mediepedagog och producent vid Institutionen för data- och systemvetenskap och CeUL.
Inför workshopen

Till workshopen finns webbresurser som du förväntas ta till dig innan vi ses. Information om dessa mejlas till dig i god innan workshopen.

Ta med till workshopen Ta med dig en dator med programvarorna Powerpoint och en testversion av Camtasia.

 

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshopen den 22 februari ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. Workshopserien löper under våren 2018 och olika institutioner vid universitetet står värd vid de olika tillfällena. Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt. 

Anmälan

Workshopen är öppen för alla universitetslärare oavsett ämnestillhörighet.

Anmälan till Video i dina kurser 1

 

Tre workshopar om video i undervisningen

Du anmäler dig till var workshop för sig, på under respektive webbpresentation - se nedan.